Již k dispozici: Allplan 2019

Allplan Architecture
Raise your level

 

Allplan Architecture je BIM řešením pro architekty umožňující absolutní kreativitu a kontrolu projektů. Se softwarem vytvoříte detailní návrhy, které poskytují kvalitní informace.

Zkušební verze

Novinky Allplan Architecture 2019

Rozšíření uživatelsky definovaných rolí v liště Actionbar

Allplan Architecture 2019 umožňuje individuálně přizpůsobit standardní nastavení Actionbaru, přidávání funkcí, jejich vymazání nebo úpravu struktury. Nová verze podporuje také více rolí definovaných uživatelem a konfigurace je podstatně flexibilnější. Role je možné jak jednotlivě, tak i hromadně importovat a exportovat, a to jak na jednom a tom samém počítači, tak i na další zařízení. Funkce z Allplan pluginů se nyní zobrazují v Actionbar a jejich umístění je libovolné.

 

 

Intuitivní manažer podlaží a rovin

V programu Allplan Architecture 2019 byla kompletně přepracována správa podlaží a rovin a rozšířena o paletu rovin. Tato paleta usnadňuje založení a modifikaci podlaží a rovin, funkce náhled umožňuje přímou vizuální zpětnou vazbu vzhledem k plánovaným změnám. Stavební prvky jako stěny, stropy nebo sloupy můžete přiřadit každé libovolné polygonální ploše nebo ploše volného tvaru. Přímá modifikace Vám navíc umožňuje efektivní pracovní postupy podobně jako v reálných podmínkách. Aby se ušetřil čas a další náklady, lze automaticky přenést změny v rovinách přímo do struktury projektu.

© ALLPLAN GmbH, Munich, Germany | Design: Lukáš Šomodi, Arena Infinity

Komfortní správa atributů

Pomocí palety vlastnosti v programu Allplan Architecture 2019 se spravují nastavení jako formát, vizualizace a atributy stavebních prvků jako jsou stěny, desky, základy, střechy a místnosti. Další nastavení lze provést pomocí detailních dialogů pro objekty a vlastnosti, které jsou přístupné přímo z palety. Jediným kliknutím tak získáte lepší přehled. Nastavení lze provádět rychleji, protože již není nutné procházet kontextovou nabídkou. Navíc můžete nyní modifikovat několik objektů najednou.

Modelování schodů, které šetří váš čas

Díky novému modulu schody jde modelování schodů velmi rychle od ruky. Pomoci vlastní palety lze snadno definovat schodišťové prvky, jako jsou stupnice, spodní konstrukce nebo boční stěny, stejně jako vlastnosti. Napojení, např. na strop patra, vytvoříte stejným způsobem. Můžete také jednoduše upravovat osy, řezy, kroky nebo vzdálenosti pomocí úchopek. Tím se umožní časově úsporné a zároveň přesné vytváření i úpravy schodů.

Vylepšená týmová práce architektů a inženýrů

Allplan Architecture 2019 Vám poprvé nabízí nové pohledy a řezy pro navrhování výztuže. Z toho vyplývá mnoho výhod: Už není potřebné mít během navrhování výztuže přístup do celého modelu budovy. Umožňuje to přidělení různých přístupových práv podle rolí a usnadňuje se tím spolupráce architektů a inženýrů na stejném projektu. To výrazně zvyšuje výkon zejména s velkým množstvím dat.

Větší přehled díky vylepšené paletě objektů

Paleta objektů v programu Allplan Architecture 2019 nyní dovoluje efektivně kontrolovat velký počet objektů. Objekty teď můžete třídit podle jejich vlastností. Objekty, u kterých chybí jejich vlastnosti, jsou zastaralé nebo nesprávně přiřazen, lze snadněji identifikovat a opravit, což přispívá k vyšší kvalitě modelu stavebního objektu. Kromě toho lze nyní objekty přesouvat z jednoho podlaží na jiné pomocí funkce drag&drop.

Nový rastr

Allplan Architecture 2019 přináší nový rastr s dodatečnými funkcemi. Základem uživatelského rozhraní jsou palety, takže všechny vlastnosti můžete definovat intuitivně a přizpůsobovat je. Změny jsou v modelu ihned viditelné. Rastr lze vytvářet a modifikovat za pomoci úchopek.

Různá rozšíření pro PythonParts

V programu Allplan Architecture 2019 byly optimalizovány stávající parametrické objekty PythonParts pro nosníky, sloupy a schodiště. Například schodiště tak mají úchopky navíc. Kromě toho poznáte, zda jsou dodrženy mezní hodnoty pro délku kroku, komfort a bezpečnost.

 

 

Velký výběr ocelových profilů

Pro zjednodušení pracovních postupů při manipulaci s ocelovými nosníky máte v programu Allplan Architecture 2019 přístup do mezinárodních Nemetschek katalogů pro ocelové profily v Allplan Bimplus. Ocelové profily jsou v Allplanu k dispozici včetně geometrie a atributů. Protože se tyto katalogy používají i v jiných softwarových řešeních skupiny Nemetschek, jako je Frilo Statik nebo Scia Engineer, lze bezproblému výměňovat data mezi těmito produkty.

Novinky v rozhraní IFC4

IFC je standardním rozhraním pro openBIM projekty. Nejnovější verze IFC4 představuje další vylepšení, umožňující u BIM projektů např. export tzv. „BaseQuantities“ (tedy základních geometrických informací). Kromě toho bylo zjednodušeno uživatelské rozhraní a byly integrovány nové možnosti, mimo jiné pro rozdělení vícevrstvých stěn a střech do jednotlivých prvků.

Rozšíření pro práci na mezinárodních projektech

Pro další podporu práce na mezinárodních projektech můžete v programu Allplan Architecture 2019 instalovat četná nastavení pro danou zemi a to buď v okamžiku, kdy provádíte instalaci, nebo je můžete přidat později. Kromě toho lze nastavení pro danou zemi vybírat pro každý projekt zvlášť. Práce s různými požadavky v jednotlivých zemích se Vám tak podstatně zjednoduší.

Stáhněte si referenční modely z Allplan Bimplus

V BIM projektech vytvoří obvykle každý účastník projektu svůj vlastní model. Koordinace běžně probíhá v rámci cloudových BIM platforem, jako je Allplan Bimplus. Často je velmi užitečné, pokud může být model partnera uložený jako referenční model. Allplan 2019-1 podporuje tento postup, v rámci kterého mohou být modely včetně atributů staženy z platformy Allplan Bimplus do programu Allplan. Objekty jsou uloženy ve speciální hladině a jsou tak jasně odděleny od vašich vlastních modelových dat. Kromě toho jsou vyloučeny změny referenčního modelu a jejich neúmyslné nahrání zpět do Allplan Bimplus.

Technical Preview 2 - vizuální skriptování

Pomocí skriptovacích jazyků jako je Python mohou být vytvořeny parametrické modely a automatizovány pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že je požadována základní znalost programování, neměla k těmto funkcím řada uživatelů do této chvíle přístup. S vizuálním skriptováním lze dosáhnout srovnatelných výsledků i bez znalosti programování. Některé prvky (uzly) jsou nyní umístěny na pracovní plochu v požadovaném pořadí. Uzel vyžaduje určité vstupní hodnoty, zpracovává je nebo spouští specifické akce a dodává výstupní hodnoty. Generované hodnoty nebo objekty mohou sloužit jako vstupní hodnoty pro další uzly. Kombinací uzlů lze vyřešit mnoho různých úkolů, aniž by bylo nutné napsat, byť jen jediný řádek programového kódu. Verze Allplan 2019 již obsahovala Technical Preview pro Visual Scripting. Verze Allplan 2019-1 obsahuje Technical Preview 2 s vylepšeným uživatelským rozhraním, dodatečnými uzly a větším množstvím příkladů.

Technical Preview 2 - mračno bodů

Společnost ALLPLAN uzavřela partnerství se specialistou na laserové skenování Scalypso s cílem vytvořit pracovní metodu založenou na mračnech bodů, která bude přístupná širokému okruhu uživatelů v jednoduché a praktické podobě. Ve spolupráci s firmou Scalypso byl vyvinut zásuvný modul pro Allplan, který je nyní k dispozici. S konvertorem obsaženým v tomto modulu lze importovat naskenovaná data v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu výrobce ASTM E57, tak z formátů výrobců Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller + Fröhlich, stejně jako i z formátů ASCII. Vybrané 3D body pak mohou být přeneseny do projektu Allplan. Pro intenzivnější využití mohou uživatelé Allplan zakoupit za zvýhodněnou cenu rozšířenou verzi šitou přesně na míru. To umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vytvořit půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.

Podívejte se na novinky za posledních 5 let

Všechny funkce v Allplan Architecture jedním pohledem.

Novinky 2015-2019

Vyzkoušejte zdarma

Allplan Architecture je BIM řešením pro architekty, které zajišťuje absolutní kreativitu a kontrolu projektů. Software je přizpůsoben pro vytváření detailních návrhů, což umožňuje bezkonkurenční kvalitu informací. Buďte úspěšnější:

  • Komplexní nástroje pro 3D modelování a práci s atributy
  • Profesionální výstupní plány a vizualizace
  • Precizní výkaz výměr materiálů pro přesné náklady

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan Architecture na 30 dní zdarma a nezávazně! Jednoduše si software stáhněte a přesvědčte se o všech jeho přednostech!

Zdarma stáhnout zkušební verzi