ALLPLAN 2020

„Vizuální skriptování je metoda pracovních postupů budoucnosti při navrhování budov.“

Zkušební verze

Novinky Allplan Architecture 2020

Vizuální skriptování – alternativa programování

Vizuální skriptování je ideální pro modelování komplexních tvarů, vytváření často používaných vlastních objektů a automatizaci pracovních postupů. Místo učení se programovacího jazyka jednoduše vizuálně uspořádáte uzly a vzájemně je provážete. V porovnání s Technical Preview u Allplan 2020 došlo ke zlepšení uživatelského rozhraní, zavedení dalších uzlů a doplnění dalších upravených příkladů.

Rychlé a jednoduché modelování střech

S pomocí nového Modeláře střech můžete vytvářet povrchy střech podle obrysů s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností. Provádění následných změn je jednoduché. Provázáním modelu střechy se správcem rovin a úrovní se zlepšila interakce mezi střechou a dalšími částmi modelu budovy. Nyní jsou podporovány i střechy s negativními sklony.

Přesvědčivé prezentace projektu s pomocí panoramatického renderingu

Použijte novou funkci Panorama Rendering pro vytvoření sférického obrazu ze stanovené pozice kamery. To vám umožní například vytvářet virtuální prohlídku projektu ve formě videa pro zákazníka, které lze přehrát na mnoha koncových zařízeních bez dalších investic.

Optimalizované vytváření sloupů

S pomocí optimalizovaného nástroje sloupů nyní můžete vytvářet zaoblení a zkosení bez potřeby předchozího definování průřezu. Zjednodušila se i následná modifikace sloupů.

Skvělá úspora času díky offset rovinám

Offset rovina je vázána na jinou rovinu. V případě změny referenční roviny se offset rovina automaticky upraví společně se všemi prvky, které jsou na ni vázány. To funguje i pro několik podlaží současně.

Novinka: Kopírovat podél libovolné křivky

S pomocí funkce „Kopírovat podél křivky“ můžete rychle a jednoduše kopírovat a umisťovat objekty na jakékoliv křivce. K dispozici je několik možností pro definování vzdálenosti nebo počtu objektů a ovládání otáčení jednotlivých prvků.

Nový modelář pro ocelové konstrukce

Pro modelování jednoduchých ocelových konstrukcí bez spojení (LOD 300) již nepotřebujete samostatné řešení. Podpěry a nosníky lze vytvářet a upravovat s pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

Vykreslování atmosféry

S pomocí Real Time Renderer v Allplan 2020 nyní můžete definovat různé teploty světla. K dosažení teplejšího, neutrálního nebo chladnějšího vzhledu můžete použít mapování odstínů. Vyvážením bílé upravíte teplotu barvy zdrojů přirozeného světla, jako je nebe a slunce. A díky dvoubodové perspektivě lze během chvilky odstranit zkreslení.

Více flexibility při označování/popisování os

V Allplan 2020 nyní můžete osy rastru označovat přesně dle vašich potřeb. Označování se provádí pomocí palety nebo přímo v modelu.

Produktivnější práce s modelářem schodišť

Do modeláře schodišť zavedeného v rámci verze Allplan 2019 byly doplněny nové funkce pro další zjednodušení operacíe a zvýšení produktivity. K dispozici je například nová sada průchozích profilů, díky kterým lze vizuálně kontrolovat průchozí výšky a šířky. To je mimořádně přínosné, pokud pracujete s komplexními geometriemi. Operace se provádí pomocí moderního uživatelského rozhraní na základě palety vlastností a úchopek.

Vylepšení při práci s atributy

Aby byla práce atributy pohodlnější a konzistentnějšíí, správa atributů byla obohacena o mnoho rozšíření a zlepšení. Kromě jiného lze nyní atributy exportovat jakoExcel soubory. Navíc byla rozšířena škála objektů, aby bylo možné filtrovat objekty podle atributů. Filtrované objekty lze barevně zvýraznit pro lepší vizuální kontrolu. Samotný model lze zobrazit jako průhledný. Díky tomu lze rychleji identifikovat nesprávně přiřazené atributy.

Přizpůsobené pracovní postupy pro pohledy a řezy

U pohledů a řezů bylo provedeno mnoho podrobných vylepšení. Například je možné upravovat vlastnosti více pohledů nebo řezů současně. To slouží k optimalizaci pracovních postupů.

Vždy správné hodnoty díky asociativnímu kótování

V Allplan 2020 můžete kótování udržovat neustále aktuální. Lineární kótovací čáry zůstávají spojené s objekty. Když provedete změnu, kótování se automaticky samo upraví.

Nové dialogové okno zkratek pro větší flexibilitu

Pro rychlejší přístup k nejčastěji používaným funkcím bylo vytvořeno nové dialogové okno zkratek. To ulehčuje přiřazování funkcí specifických pro zákazníka. Dialogové okno obsahuje následující funkce: Vyhledávání, třídění, filtrování, ukládání, importování a resetování zkratek.

Zlepšení týmové práce

Větší stabilita, vyšší výkon, lepší využitelnost. Toto jsou výsledky komplexně optimalizovaných nástrojů Allplan pro spolupráci v rámci týmu, Allplan Workgroup Manager a Allplan Share. Kromě zálohování projektu došlo k omezení množství dat přenášených po síti, což má podstatný dopad na rychlost.

Další vývoj rozhraní

Rozhraní IFC se neustále dále vyvíjí. Plná podpora těles NURBS během importování zlepšila výměnu geometrií volných tvarů. Kromě toho lze během importu a exportu správně přiřazovat různé atributy. Rozhraní SketchUp nyní podporuje formát 2018, export CPIXML byl aktualizován na verzi 1.7.

Efektivní práce s mračnem bodů

Ve spolupráci se Scalypso byl vypracován doplněk pro zpracování mračen bodů v Allplan. Díky konvertoru, který je součástí plug-in modulu, nyní můžete skenovaná data importovat v různých formátech, a to jak z neutrálního formátu ASTM E57, tak z formátů specifických pro výrobce Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble a Zoller+Fröhlich, stejně jako z formátů ASCII. Vybrané 3D body můžete následně přenášet do vašeho projektu Allplan. Pro intenzivnější využití je k dispozici rozšířená verze na míru pro individuální požadavky. Ta umožňuje například automaticky vypočítat horizontální řezy, ze kterých lze vygenerovat půdorysy podlaží nebo modely budov s časovou úsporou.

Import souřadnic UTM

Geodetické kanceláře, orgány a stavební společnosti stále častěji pracují se souřadnicemi UTM. Díky odlišným měřítkům tyto nejsou kompatibilní s AEC softwarem. Dosud museli projektanti při výměně dat spoléhat na externí poskytovatele služeb. Díky těmto novým funkcím importu v Allplan 2020 nyní můžete provést tuto transformaci sami.

Vyzkoušejte zdarma

Allplan Architecture je BIM řešením pro architekty, které zajišťuje absolutní kreativitu a kontrolu projektů. Software je přizpůsoben pro vytváření detailních návrhů, což umožňuje bezkonkurenční kvalitu informací. Buďte úspěšnější:

  • Komplexní nástroje pro 3D modelování a práci s atributy
  • Profesionální výstupní plány a vizualizace
  • Precizní výkaz výměr materiálů pro přesné náklady

Vyzkoušejte plnou verzi Allplan Architecture na 30 dní zdarma a nezávazně! Jednoduše si software stáhněte a přesvědčte se o všech jeho přednostech!

Zdarma stáhnout zkušební verzi

 

Podívejte se na novinky za posledních 5 let

Všechny funkce v Allplan Architecture jedním pohledem.

Novinky 2016-2020