ALLPLAN EXCHANGE

Urychluje váš management plánů

Rutinní práce? Přesunuto!

Digitální management plánů Allplan Exchange umožňuje architektům a inženýrům ukládání a archivaci všech plánů vytvořených v programu Allplan a jejich rozesílání pomocí webové služby ostatním účastníkům projektu. Takto mají všichni zúčastnění aktuální projekční data k dispozici po celý průběh projektu.

Allplan Exchange je ideálním řešením pro digitální rozesílání plánů

Efektivní rozesílání plánů

Distribuce plánů probíhá přímo z programu Allplan, protože online část Allplan Exchange je optimálně integrována do BIM platformy. Dokumenty projektu jsou online ukládány, všichni účastníci projektu mají přístup k aktuálním informacím. Díky nastavení v souvislosti s kontakty a komfortnímu filtru plánů dostanou partneři jen takové plány a formáty, které jsou pro ně skutečně relevantní. Je tím zabráněno „záplavě dat“.

Transparentní komunikace

Příjemce obdrží automaticky po rozeslání plánů email, spolu s upozorněním na další postup, např. „Pro informaci“, „K potvrzení“, „Prosím zavolejte zpět“. Soubory jsou na adrese https://exchange.allplan.com k dispozici ke stažení. Tímto způsobem lze efektivněji plánovat a realizovat stavební záměry.

Prodkuktivní management plánů

 

Allplan Exchange poskytuje nové funkce a služby pro digitální management plánů: pomocí hladce integrovaného modulu lze komfortně zpracovávat atributy plánu, jako třeba index (verzi) plánu. Projekční data lze pohodlně uložit a lokálně archivovat pomocí funkce Multi-Export v různých formátech (mj. pdf, dwg, tif). Takto se plní rutinní úkoly managementu plánů podstatně pružněji a produktivněji.

Perfektní propojení mezi CAD a webem

Protože stavební projekty jsou stále složitější, musí být procesy transparentnější: Bezproblémově integrovaná aplikace Allplan Exchange velmi zjednodušuje a zrychluje v programu Allplan tisk, distribuci a archivaci projekčních dat. Tak lze zabránit nesrovnalostem a zpožděním.

 

Chcete využívat webové služby Allplan Exchange?

 

Kontaktujte nás