BIM řešení pro
technická zařízení budov

ALLPLAN nabízí integrovanou softwarovou sadu pro návrh technického zařízení budov, řešení energetických systémů a virtuální realitu.

SOFTWARE PRO NÁVRH TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV

Řešení problémů při plánování a návrhu technického zařízení budov

Koordinace technických zařízení budov je často zdlouhavá a úmorná, přičemž dochází ke zpoždění projektu. Důvodem bývá roztříštěnost informací a nedostatečná komunikace. TZB projektanti musí efektivně řešit problémy ve všech etapách projektu a dodat návrhy v nejvyšší kvalitě. Produkty ALLPLAN a ESS nabízí pro tyto výzvy optimální řešení:

> Komplexní softwarová sada kompatibilní s BIM modely pro návrh technických zařízení budov, řešení energetických systémů a virtuální realitu
> Modely a prováděcí výkresy pro sestavení návrhu i výrobu vznikají v jediném softwarovém řešení
> OpenBIM platforma pro efektivní spolupráci napříč obory

V dalším textu najdete podrobnější informace o produktu, ohlasy klientů a inspirující reference z dalších projektů.

zkušební verze

Naše portfolio řešení pro
technická zařízení budov

TZB inženýři

Plně integrovaná řešení TZB pro návrh budov

AX3000 je plně integrovaný plugin modul pro ALLPLAN produkty, který zajišťuje speciální řešení pro větrání, vytápění, instalace, elektrorozvody a sprinklerové systémy a kontinuitu dat ve všech etapách návrhu budovy.

  • Plně integrovatelné do produktu ALLPLAN
  • Vývoj vedený praktickými zkušenostmi přináší maximální produktivitu
  • Všechny moduly jsou kompatibilní s BIM modely

Naše portfolio řešení pro technická zařízení budov

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

AX3000

 
AX3000 je plně integrovaný plugin pro Allplan, který pokrývá všechny aspekty technického zařízení budov: vzduchotechnika, topní, elektrika, sanita a sprinklerové systémy.

Více informací