TZB inženýři 

PRO TZB PROJEKTANTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍCE

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro návrh technického zařízení budov a energetických systémů pokrývají celý proces od návrhu až po výstavbu. Allplan umožňuje integrovanou práci s architektonickými a stavebními inženýrskými obory spolu se společnými pracovními postupy, které podporují vyšší produktivitu při navrhování a realizaci projektů. Očekávejte více od svého softwaru pro projektování TZB díky Allplanu a AX3000!

 

ALLPLAN - BIM ŘEŠENÍ PRO TZB A TECHNICKÉ VYBAVENÍ STAVEB

Od obytných projektů až po velké komerční a veřejné budovy vyžaduje přesné vypracování detailů technických zařízení budov znalosti, flexibilitu a přesné nástroje. 

S nástroji Allplan a AX3000 od společnosti ESS můžete snadno vytvářet a přidávat TZB údaje do konstrukčních návrhů, rychle zpracovávat varianty detailů pomocí automatizovaných nástrojů, spravovat změny, snadno spolupracovat se členy týmu a rychle vytvářet přesné stavební výstupy, které zajistí úspěšnější realizaci projektů.

Rychlejší* a přesnější podrobné výstupy návrhu, vizualizace a konstrukční a výrobní výkresy.

* Ve 3D oproti 2D

Efektivnější* a přesnější kalkulace nákladů projektu již v počátečních fázích díky spolehlivému automatizovanému výpočtu množství a materiálu.

*Ve srovnání s ručním výpočtem množství

Vyšší produktivita projektování a tvorby detailů* díky efektivním pracovním postupům, které podporují společné plánování a lepší proveditelnost.

* Pomocí 3D návrhu

NEUSTÁLE SE POTÝKÁTE S TĚMITO PROBLÉMY?

Rostoucí složitost a požadavky na spolupráci při navrhování, plánování a výstavbě.

Neustálé změny projektu, které zabírají příliš mnoho času, ovlivňují kvalitu a přinášejí rizika.

Neustálé obavy, že se vám náklady na projekt a časová zpoždění vymknou kontrole.

12 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT ALLPLAN

Jediné softwarové řešení pro architektonický návrh, statiku, vyztužování, návrh TZB a detailů.

Výkonný plugin AX3000 pro Allplan od ESS, který umožňuje modelování TZB prvků v prostředí Allplan.

Výkonné nástroje pro rychlé modelování stavebních prvků a generování konstrukčních detailů s rezervami pro prostupy.

Optimalizujte materiály a konstrukční přístupy již od počáteční fáze návrhu, abyste zvýšili stavební použitelnost a udržitelnost.

Snadná výměna dat pomocí několika výměnných formátů, importu/exportu IFC4 RV a platformy pro spolupráci OPEN BIM - Bimplus.

Integrované služby Allplan Cloud pro optimalizovanou cloudovou spolupráci, týmovou práci na projektu v rámci firemní sítě a distribuci výkresů a plánů.

Flexibilní pracovní postupy ve 2D, 2,5D a 3D a kompletní metodika práce v BIM orientovaná na objekty.

Ušetřete čas díky změnám, které se automaticky provádějí napříč výstupy pouhou jednorázovou úpravou ve výkresech nebo modelu.

Rychlé a přesné generování plánů, výkresů a zpráv přímo z 3D modelu pro vysoce kvalitní dokumentaci.

Snadná správa komunikace projektového záměru se zúčastněnými stranami a partnery ve výstavbě pomocí cloudové platformy Bimplus. 

Automatizujte opakující se úlohy, vytvářejte pracovní postupy na míru a urychlujte procesy návrhu pomocí integrovaných nástrojů.

Se službou Serviceplus nejste vy ani váš tým nikdy sami, máte přístup ke zkušeným místním odborníkům z oboru a rozsáhlou technickou podporu.

Allplan workflows pro TZB

Přeskočit

 • 1 \ Základ návrhu Koordinace projektu
 • 2 \ Modelování Návrh sanity
 • Návrh sprinklerů
 • Návrh elektroinstalace
 • Návrh větrání obytných budov
 • Návrh vytápění
 • AX3000 Virtual Reality
 • 3 \ Analýzy Energetické analýzy
 • Výpočet zatížení větráním a chlazením
 • Výpočet tepelných ztrát
 • Tepelná simulace budov
Koordinace projektu

V kombinaci s řešeními našeho technologického partnera ESS AX3000 můžete v jediném 3D modelu budovy v Allplanu centrálně plánovat a spravovat technická zařízení budov, jako je vzduchotechnika, vytápění, sanita, nucené větrání, elektroinstalace a sprinklery. Systém fólií v Allplanu zjednodušuje a urychluje revizi těchto technických zařízení, takže lze předem předejít kolizím a chybám. Synchronizace mezi Allplanem a Bimplus Issue Managerem usnadňuje koordinaci úkolů, protože všechny zúčastněné strany mají přístup ke stejné úrovni informací. Díky tomu je možné učinit důležitá rozhodnutí dříve a proces výstavby probíhá rychleji a plynuleji.

[...Více informací]

V kombinaci s řešeními našeho technologického partnera ESS AX3000 můžete v jediném 3D modelu budovy v Allplanu centrálně plánovat a spravovat technická zařízení budov, jako je vzduchotechnika, vytápění, sanita, nucené větrání, elektroinstalace a sprinklery. Systém fólií v Allplanu zjednodušuje a urychluje revizi těchto technických zařízení, takže lze předem předejít kolizím a chybám. Synchronizace mezi Allplanem a Bimplus Issue Managerem usnadňuje koordinaci úkolů, protože všechny zúčastněné strany mají přístup ke stejné úrovni informací. Díky tomu je možné učinit důležitá rozhodnutí dříve a proces výstavby probíhá rychleji a plynuleji.

2 \ Modelování
Návrh sanity

S programem Allplan a modulem AX3000 - Sanita získáte cenný čas při návrhu sanity. Optimalizujte návrh potrubních sítí ve 3D díky kompletním 3D knihovnám a databázím výrobců, automatickým funkcím připojení sanitárních prvků a také rozsáhlým možnostem výpočtů a výstupů.

[...Více informací]

S programem Allplan a modulem AX3000 - Sanita získáte cenný čas při návrhu sanity. Optimalizujte návrh potrubních sítí ve 3D díky kompletním 3D knihovnám a databázím výrobců, automatickým funkcím připojení sanitárních prvků a také rozsáhlým možnostem výpočtů a výstupů.

Návrh sprinklerů

Navrhujte sprinklerové systémy rychle a bez námahy díky propracovaným konstrukčním nástrojům AX3000. Můžete pohodlně pracovat se stávajícími CAD-funkcemi Allplanu. Pomocí Easyline dimenzujete sprinklerový systém bezpečně a rychle i ve složitých konstrukčních situacích. Díky průběžně aktualizované knihovně sprinklerových prvků můžete systém navrhnout bezchybně a logicky hned od začátku, a to i se spojkami a závitovými objímkami. Samozřejmě si můžete vytvořit i vlastní typy sprinklerů a vyvinout tak individuální řešení.

[...Více informací]

Navrhujte sprinklerové systémy rychle a bez námahy díky propracovaným konstrukčním nástrojům AX3000. Můžete pohodlně pracovat se stávajícími CAD-funkcemi Allplanu. Pomocí Easyline dimenzujete sprinklerový systém bezpečně a rychle i ve složitých konstrukčních situacích. Díky průběžně aktualizované knihovně sprinklerových prvků můžete systém navrhnout bezchybně a logicky hned od začátku, a to i se spojkami a závitovými objímkami. Samozřejmě si můžete vytvořit i vlastní typy sprinklerů a vyvinout tak individuální řešení.

Návrh elektroinstalace

S programem Allplan a modulem Elektro systému AX3000 máte k dispozici pohodlný a efektivní nástroj pro všechny oblasti navrhování elektroinstalace: od návrhu prázdných rozvodů a tras přes konstrukci elektroinstalační základny a kontrolu obvodů až po vyhodnocení a výkazy v programu Microsoft Excel.

[...Více informací]

S programem Allplan a modulem Elektro systému AX3000 máte k dispozici pohodlný a efektivní nástroj pro všechny oblasti navrhování elektroinstalace: od návrhu prázdných rozvodů a tras přes konstrukci elektroinstalační základny a kontrolu obvodů až po vyhodnocení a výkazy v programu Microsoft Excel.

Návrh větrání obytných budov

Rozsah úkolů, které lze v oblasti větrání obytných budov provádět pomocí řešení Allplan a AX3000, sahá od vytvoření koncepce větrání pomocí knihoven místností AX3000 až po stanovení objemů vzduchu a automatizované podrobné plánování ve 3D se všemi součástmi a výkazy prvků.

[...Více informací]

Rozsah úkolů, které lze v oblasti větrání obytných budov provádět pomocí řešení Allplan a AX3000, sahá od vytvoření koncepce větrání pomocí knihoven místností AX3000 až po stanovení objemů vzduchu a automatizované podrobné plánování ve 3D se všemi součástmi a výkazy prvků.

Návrh vytápění

Modul vytápění systému AX3000 je jedním z nejmodernějších a nejkomplexnějších řešení pro návrh vytápění. Díky kombinaci Allplanu a modulu vytápění můžete rychle, bezchybně a bez velké námahy vytvářet i složité otopné soustavy. Software vám totiž díky integrovaným materiálovým databázím, četným automatizačním funkcím i interaktivním kreslicím funkcím ušetří spoustu práce.

[...Více informací]

Modul vytápění systému AX3000 je jedním z nejmodernějších a nejkomplexnějších řešení pro návrh vytápění. Díky kombinaci Allplanu a modulu vytápění můžete rychle, bezchybně a bez velké námahy vytvářet i složité otopné soustavy. Software vám totiž díky integrovaným materiálovým databázím, četným automatizačním funkcím i interaktivním kreslicím funkcím ušetří spoustu práce.

AX3000 Virtual Reality

Doplněk AX3000 Virtual Reality umožňuje architektům, inženýrům, dodavatelům a dalším účastníkům stavebního procesu realistické zobrazení budovy ještě před slavnostním položením základního kamene. Předpokladem je digitální model budovy v otevřené BIM platformě Bimplus společnosti ALLPLAN a v ideálním případě brýle HTC VIVE® VR. Po vygenerování VR modelu lze model budovy okamžitě virtuálně prozkoumat bez další přípravy dat. Budovu lze dokonce vizualizovat včetně scénáře prostředí. Je možná simulace průběhu slunce i úprava textur. Pohyb v budově se provádí buď pomocí klávesnice, nebo volitelně pomocí gamepadu. To platí i pro všechny ostatní funkce.

[...Více informací]

Doplněk AX3000 Virtual Reality umožňuje architektům, inženýrům, dodavatelům a dalším účastníkům stavebního procesu realistické zobrazení budovy ještě před slavnostním položením základního kamene. Předpokladem je digitální model budovy v otevřené BIM platformě Bimplus společnosti ALLPLAN a v ideálním případě brýle HTC VIVE® VR. Po vygenerování VR modelu lze model budovy okamžitě virtuálně prozkoumat bez další přípravy dat. Budovu lze dokonce vizualizovat včetně scénáře prostředí. Je možná simulace průběhu slunce i úprava textur. Pohyb v budově se provádí buď pomocí klávesnice, nebo volitelně pomocí gamepadu. To platí i pro všechny ostatní funkce.

3 \ Analýzy
Energetické analýzy

S modulem AX3000 Energetický průkaz vytvoříte komplexní analýzy včetně porovnání variant na základě geometrie budovy. Kromě grafického znázornění energetických zisků a ztrát mezi ně patří stavová zpráva, okamžité stanovení výše dotace KfW včetně převodu do online nástroje KfW a převodu do modulu tiskové aplikace DiBT. Tím je zajištěno splnění všech příslušných norem (platí pro Rakousko).
Pomocí Allplanu lze vytvářet různé varianty projektů a vzájemně je porovnávat.

[...Více informací]

S modulem AX3000 Energetický průkaz vytvoříte komplexní analýzy včetně porovnání variant na základě geometrie budovy. Kromě grafického znázornění energetických zisků a ztrát mezi ně patří stavová zpráva, okamžité stanovení výše dotace KfW včetně převodu do online nástroje KfW a převodu do modulu tiskové aplikace DiBT. Tím je zajištěno splnění všech příslušných norem (platí pro Rakousko).
Pomocí Allplanu lze vytvářet různé varianty projektů a vzájemně je porovnávat.

Výpočet zatížení větráním a chlazením

S programem Allplan a modulem AX3000 Vzduchotechnika získáte vysoce efektivní nástroj pro vytváření podrobných realizačních a instalačních plánů. Začněte s rychlým návrhem "Easyline" a používejte známé kreslicí funkce Allplanu. AX3000 vám automaticky poskytne přehledné 3D zobrazení, samozřejmě s automatickým značením, automatickým připojením průřezů, výpočty mezilehlých délek a zobrazení řezů podle potřeby. Modul poskytuje přehledné výpočty potrubí, od tlakových ztrát přes hluk až po pokles teploty.

[...Více informací]

S programem Allplan a modulem AX3000 Vzduchotechnika získáte vysoce efektivní nástroj pro vytváření podrobných realizačních a instalačních plánů. Začněte s rychlým návrhem "Easyline" a používejte známé kreslicí funkce Allplanu. AX3000 vám automaticky poskytne přehledné 3D zobrazení, samozřejmě s automatickým značením, automatickým připojením průřezů, výpočty mezilehlých délek a zobrazení řezů podle potřeby. Modul poskytuje přehledné výpočty potrubí, od tlakových ztrát přes hluk až po pokles teploty.

Výpočet tepelných ztrát

Po provedení návrhu vytápění v modelu budovy Allplan (viz bod Návrh vytápění) se provede výpočet tepelných ztrát pomocí knihy místností AX3000.

[...Více informací]

Po provedení návrhu vytápění v modelu budovy Allplan (viz bod Návrh vytápění) se provede výpočet tepelných ztrát pomocí knihy místností AX3000.

Tepelná simulace budov

Modul AX3000 pro tepelnou simulaci budov je ideálním nástrojem pro dynamickou tepelnou simulaci budovy. Definice zón a systémů lze automaticky převzít z energetického průkazu nebo je lze libovolně definovat. Zadejte vnitřní a vnější ovlivňující faktory a nechte si automaticky vypočítat průběh hodinového zatížení vytápění a chlazení.

[...Více informací]

Modul AX3000 pro tepelnou simulaci budov je ideálním nástrojem pro dynamickou tepelnou simulaci budovy. Definice zón a systémů lze automaticky převzít z energetického průkazu nebo je lze libovolně definovat. Zadejte vnitřní a vnější ovlivňující faktory a nechte si automaticky vypočítat průběh hodinového zatížení vytápění a chlazení.

Přeskočit
Vyberte Workflow phase
zavřít

Naše nabídka

Bim Software
PRO AEC PRŮMYSL

BIM řešení společnosti ALLPLAN pokrývají celý proces od návrhu po stavbu, včetně TZB plánování, a posouvají pracovní postupy založené na spolupráci na novou úroveň, což umožňuje větší přesnost a produktivitu při realizaci vašich projektů. Očekávejte více od svého softwaru pro TZB projektování s produkty Allplan a AX3000!

Zkušební verze
zdarma

za

0 CZK

0 €

14 dní

Stáhnout

Allplan
AEC

od

8.964,00 CZK

333,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Architecture

od

5.357,00 CZK

194,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Engineering

od

6.676,00 CZK

248,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)
 

 

ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Přizpůsobitelná
automatizace 

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Pokročilá
interoperabilita

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

ALLPLAN -
partnerská řešení

Zjistěte více

CO ŘÍKAJÍ NAŠI
ZÁKAZNÍCI O ALLPLANU:

“Cílem BIM je pro nás prosté zvýšení efektivity procesu, ale samozřejmě také zvýšení kvality a zrychlení a zefektivnění.”

Vollack GmbH

Úspěšné příběhy
PROJEKTY ZÁKAZNÍKŮ NAVRŽENÉ A REALIZOVANÉ S ALLPLANEM

 

Stavební inženýrství

Sloní výběh

Curych, Švýcarsko

Nový výběh pro slony Kaeng Krachan v curyšské ZOO je krásným příkladem mezinárodních změn ve filozofii zoologických zahrad: Více prostoru pro slony, blízkost k návštěvníkům. Nový domov pro osmičlennou sloní rodinu se rozkládá na ploše větší než 11 000 m².

Přečtěte si více

Stavební inženýrství

Administrativní budova společnosti E.ON

Essen, Německo

Vývoj organizačních struktur pro zvýšení kvality plánování, která existuje v inženýrské kanceláři, a její udržení pro všechny projekty. Toho bylo dosaženo vytvořením spolehlivých definic technických pracovních postupů.

Přečtěte si více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI DŮVĚŘUJÍ ALLPLANU: