Reference

Podívejte se na ukázky projektů realizovaných se systémem Allplan. 

 

Přestavba fary v jižních Čechách

Záchrana zchátralé kulturní památky a její nová náplň, 4DS, SPOL. S.R.O., České Budějovice

Rekonstrukce historického objektu si vždy žádá citlivý přístup. Jedná-li se navíc o změnu využití stavby, je úkol o to složitější. Architektonickému týmu z ateliéru 4DS se v obci Chvalšiny podařilo obnovit historickou podobu fary a současně upravit interiér tak, aby splňoval současné normové i provozní požadavky s ohledem na nový účel stavby.

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Dům na větrném kopci

Dřevostavba rodinného domu, ARCHCON atelier, s.r.o., Praha

Projekt rodinného domu vznikal v programu Allplan. Autoři využili jeho prostředí především pro tvorbu architektonické studie. Investorům byly prezentovány mnohé varianty 3D hmoty s jednoduchým 2D výstupem půdorysů a tabulek místností.

PŘEČÍST CELÝ PŘÍBĚH

Administrativní budovy v inteligentním kabátě

Administrativní budova City West v Praze, AHK architekti, Praha

Projekt administrativních budov City West je součástí unikátního projektu Západní Město, nové městské čtvrti, která od roku 2007 postupně vzniká v lokalitě pražských Stodůlek a která by měla být dokončena během roku 2016. Administrativní čtvrť City West v blízkosti stanice metra Stodůlky je uspořádána kolem centrálního náměstí, které tvoří hlavní urbanistický prvek projektu. Domy, přiléhající k náměstí obchodními prostory a restauracemi, mají příbuzný architektonický ráz, jasně zde můžeme číst opakovatelnost, univerzalitu, propojitelnost a řád. Toto území Západního Města se již od počátku rozvíjí podle jasně dané urbanistické koncepce, vytvořené ateliérem AHK architekti.

Přečíst celý příběh

Centrum s kybernetickou přesností

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Praha

V pražských Dejvicích probíhá výstavba budovy, v níž bude sídlit Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Předmětem výstavby je celková rekonstrukce, nástavba, a přístavba stávající budovy Technické menzy ČVUT a s ní propojená výstavba budovy nové. Vzhledem ke složitosti návrhu se v projektu použily i nejmodernější způsoby navrhování – a sice použití metodiky BIM (v rámci softwaru společnosti Nemetschek Allplan), což přirozeně odkazuje i k budoucímu účelu budovy.

Přečíst celý příběh

Výuka za barevnými stěnami

Evangelická základní škola, Karlsruhe, Německo

Projekt školního zařízení evangelického kostela v Badenu je složený ze dvou jasně definovaných, dvoupodlažních budov (základní a sportovní hala), seskupených kolem společného nádvoří. Zároveň je toto školní nádvoří vstupem do všech částí školního zařízení a vytváří stručnou a dobře rozpoznatelnou venkovní plochu.

Přečíst celý příběh

Slavnosti na břehu řeky

Hala Neckartailfingen, Německo

Klíčovou roli při návrhu nové haly hrálo idylické prostředí a samotná řeka. Hlavním prvkem, který definoval tvar stavby je střešní konstrukce, která po architektonické stránce reflektuje nedalekou alej stromů. Kromě střechy, je dalším důležitým konstrukčním prvkem v sále a předsálí sklo, jež umožňuje návštěvníkům nerušený výhled na okolní přírodu. 

Přečíst celý příběh

Architektura v akci

Požární zbrojnice, Wellendingen, Německo

Nová požární zbrojnice v městě Welledingen se vyznačuje funkčností a designem. Moderní novostavba vznikla v souvislosti s renovací středu obce. Za tím účelem byla stržena stávající zbrojnice, která přestala vyhovovat svojí velikostí a na jejím místě souběžně s průjezdnou komunikací byla založena nová. 

Přečíst celý příběh