BLUEBEAM®: inteligentní
PDF SOFtware PRO STAVEBNICTVÍ

Bluebeam umožňuje spolupráci všech projekčních oddělení a optimalizaci pracovních postupů na základě 2D plánů.
VYZKOUŠEJTE ZDARMA

TISK PLÁNŮ JE MINULOSTÍ – DIGITALIZUJTE SVOU KANCELÁŘ I STAVENIŠTĚ

MĚŘTE, POROVNÁVEJTE, KOMENTUJTE,
koordinUJTE

Bluebeam Revu® nabízí výkonné a přizpůsobitelné nástroje pro správu dokumentů, automatizaci a označování a zahrnuje integrovaný prostor pro spolupráci s aplikací Studio.

VYZKOUŠEJTE ZDARMA Bluebeam! KontaktUJTE NÁS

HLAVNÍ PŘÍNOSY BLUEBEAM REVU

Aplikace Bluebeam PDF vytěží z vašich souborů PDF maximum. Využijte snadné určování hmot přímo z vašich plánů ve formátu PDF, přesné kótování, praktické porovnávání stavu plánu a bezproblémovou spolupráci ve Studiu.

Výkazy množství z PDF

Zvyšte přesnost výkazů materiálu a nákladů pomocí intuitivních, přizpůsobitelných nástrojů pro označování a měření v PDF. Pomocí funkce vykazování míry a hmotností z PDF můžete měřit plochy, objemy, množství, délky a další hodnoty přímo v PDF souboru.  

 • Stanovení skutečného rozsahu projektu pomocí dynamických nástrojů pro měření.
 • Měření a sledování skutečných celkových nákladů projektu během procesu plánování.
 • Provádění rozvržení a měření současně pomocí konfigurovatelných, sdílených a škálovatelných sad nástrojů.
 • Exportování dat do aplikace Excel pro výpočet množství.

POROVNÁNÍ STAVU PLÁNU

Nástroj pro porovnávání dokumentů je výkonná funkce, která umožňuje rychle a efektivně rozpoznat změny mezi dvěma verzemi souboru PDF. Pomocí tohoto nástroje můžete vizuálně zvýraznit a porovnat různé typy změn, včetně změn textu, dodatků, formátování a mnoha dalších.

NÁSTROJ VISUAL SEARCH

Při práci s rozsáhlými plány je užitečné rychle najít konkrétní prvky v PDF souboru. Nástroj vizuálního vyhledávání Bluebeam Revu Visual Search Tool umožňuje vyhledávat grafické symboly v souborech PDF. Po nalezení požadovaného prvku můžete provádět akce se všemi výsledky hledání současně – např. je vybrat nebo spočítat.

INTELIGENTNÍ MĚŘICÍ NÁSTROJE

V aplikaci Bluebeam Revu najdete řadu integrovaných měřicích nástrojů, s nimiž můžete měřit délky, plochy, obvody, průměry a objemy přímo ve formátu PDF. Výsledky měření lze zobrazit jednotlivě nebo souhrnně a automaticky uložit do seznamu, který lze exportovat ve formátu XLS, XLM nebo PDF.

DOKUMENTACE NEDOSTATKŮ

Dokumentujte průběh stavby a případné nedostatky v plánu ve formátu PDF pomocí komentářů a snímků, které lze pořizovat přímo z aplikace. Seznam nedostatků pak můžete odeslat nebo zpřístupnit všem zúčastněným prostřednictvím cloudové platformy, což umožňuje efektivní spolupráci a komunikaci.

SPOLUPRÁCE V APLIKACI STUDIO BLUEBEAM

Aplikace Bluebeam Studio umožňuje všem zúčastněným profesionálům v oblasti architektury a stavebnictví spolupracovat na projektech v reálném čase a upravovat plány, výkresy a další dokumenty online.

Aplikace Bluebeam Studio mimo jiné nabízí možnost nahrávat a spolupracovat s různými formáty souborů. Uživatelé mohou nahrávat plány, výkresy, 3D modely, smlouvy anebo další stavební dokumenty a sdílet je s ostatními účastníky projektu. Všichni účastníci mohou tyto soubory prohlížet, vkládat značky, komentovat a upravovat, což umožňuje efektivní spolupráci.


ZKUŠEBNÍ VERZE

Vyzkoušejte, jak vám Bluebeam Revu zjednoduší každodenní život - na 30 dní zdarma!

VYZKOUŠEJTE ZDARMA BLuebeam!

 

 

Bluebeam nabízí tři pakety: Každý paket kombinuje funkce Revü a Bluebeam Cloud se službami pro maximalizaci vaší produktivity.

BASICS

ČR: 5.433 Kč 

SR: 220 €

(za jednoho uživatele, roční fakturace)

 

Pro jednoduché značení, měření a správu dokumentů..

Všechny funkce:

 • Jednoduché vytváření, úpravy a označování v PDF souborech
 • Digitální podpisy a OCR
 • Pouze měření délky a plochy
 • Omezená spolupráce v aplikaci Studio

CORE

ČR: 6.793 Kč 

SR: 275 €

(za jednoho uživatele, roční fakturace)

 

Pro profesionální značení, měření, spolupráci a řízení projektů.

Funkce Basics a navíc:

 • Speciální značky ve 2D a 3D PDF
 • Standardní nástroje pro měření a schvalování
 • Dávkové porovnávání více revizí výkresů
 • Spolupráce v reálném čase ve Studiu
 • Podpora zásuvných modulů AECO
 • Funkce navigace v dokumentech
 • Vytváření přizpůsobených značek, seznam stavů
 • Standardní sestavy značek

Complete

ČR: 9.016 Kč 

SR: 365 €

(za jednoho uživatele, roční fakturace)

 

 

Pro komplexní značení, měření a optimalizaci vašich projektů.

Funkce Core a navíc:

 • Pokročilé značky
 • Pokročilé nástroje pro měření
 • Přizpůsobené vzorce měření
 • Dynamické plnění
 • Dávkové propojení
 • Automatizace systému Batch Link®
 • Automatizace podpisů a razítek šarží
 • Pokročilé hlášení značek
 • Skriptové příkazy

Vyzkoušejte, jak vám Bluebeam Revu zjednoduší každodenní život - na 30 dní zdarma!

Více než 2 miliony stavebních profesionálů po celém světě se spoléhá na Revu, aby optimalizovali efektivitu svých projektů a spolupráci. Vyzkoušejte si Bluebeam Revu na vlastní kůži a vychutnejte si optimalizovaný proces práce a spolupráce.

Máte-li jakékoli dotazy, náš ALLPLAN TÝM společnosti ALLPLAN Česko a Slovensko vám rád kdykoli pomůže. ALLPLAN TÝM  kontakty

VYZKOUŠEJTE ZDARMA Bluebeam!

 

 

POVYŠTE SVÉ PROCESY NA DALŠÍ ÚROVEŇ S BLUEBEAM®