Dodavatelé

PRO STAVEBNÍ PROFESIONÁLY, KTEŘÍ POŽADUJÍ VÍCE

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro plánování a řízení výstavby pokrývají celý proces od návrhu až po stavbu pro efektivní a hladkou realizaci projektu. Pracovní postupy založené na spolupráci zvyšují přesnost ve všech fázích pro lepší realizovatelnost a úspěšnější výsledky stavby. Očekávejte více od svého softwaru pro plánování výstavby a samotnou výstavbu! 

ZKUŠEBNÍ VERZE Viz Workflow

ALLPLAN – BIM ŘEŠENÍ PRO PLÁNOVÁNÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Efektivní plánování a řízení staveniště vyžaduje znalosti, zkušenosti a přesné nástroje, a to od obytné výstavby přes komerční budovy, průmyslové závody až po mosty a velké infrastrukturní projekty. 

S nástrojem Allplan můžete snadno pomocí přesných modelů terénu navrhovat a plánovat přístupové cesty a inženýrské sítě, kontrolovat kolize mezi prvky staveniště, rychle vypracovat přesný harmonogram výstavby, a dokonce přidávat stavební zařízení pro plánování a optimalizaci návrhu uspořádání staveniště. To vše v kombinaci s funkcemi pro bezproblémovou spolupráci a výkonnými nástroji pro rychlé získání přesných množství, efektivní správu změn a rychlé generování BIM modelů as-built, které zajistí úspěšnější realizaci projektů.

Eefektivnější* a přesnější kalkulace nákladů projektu již v počátečních fázích díky spolehlivému automatizovanému odběru množství a materiálů.

* Ve srovnání s ručním výpočtem množství

Rychlejší* a přesnější generování podrobných stavebních výstupů pro lepší plánování a časování. 

* Ve 3D oproti 2D

 Vyšší produktivita plánování a projektování* díky efektivním pracovním postupům, které podporují lepší spolupráci, stavební připravenost a kvalitu. 

* Pomocí 3D návrhu

NEUSTÁLE SE POTÝKÁTE S TĚMITO PROBLÉMY?

Rostoucí složitost a požadavky na spolupráci při navrhování, plánování a výstavbě.

Neustálé obavy, že se vám náklady na projekt a časové prodlevy vymknou kontrole.

Neustálé změny projektu, které zabírají příliš mnoho času, ovlivňují kvalitu a přinášejí rizika.

12 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT ALLPLAN

Flexibilní pracovní postupy ve 2D, 2,5D, 3D a BIM s automatizovanými funkcemi pro rychlý přechod z 2D plánů na 3D model.

Přesné a automatické výkazy množství a materiálů v dřívějších fázích pro přípravu nabídek pomocí podrobných výkazů.

Snadno naplánujte požadavky na terén, navrhněte přístupové cesty, modelujte inženýrské sítě a naplánujte rozmístění stavebních zařízení.

Efektivní nástroje pro rychlé plánování a návrh detailů prefabrikovaných prvků pro výrobu a výstavbu.

Propojte data modelu s nástroji pro plánování výstavby a vizuálně simulujte a plánujte výstavbu prostřednictvím projektových úkolů nebo milníků.

Optimalizujte materiály a konstrukční přístupy včetně litého betonu/prefabrikovaného betonu, oceli a dřeva pro lepší stavební použitelnost a udržitelnost.

 

Integrované služby Allplan Cloud pro optimalizovanou cloudovou spolupráci, týmovou práci na projektu v rámci firemní sítě a distribuci výkresů a plánů.

 1. Jediné softwarové řešení pro architektonický návrh, stavební inženýrství, TZB, výrobní data a plánování stavby.

Snadná výměna dat pomocí několika výměnných formátů, importu/exportu IFC4 RV a platformy pro spolupráci OPEN BIM - Bimplus.

Transparentně a centrálně spravujte a sledujte problémy pomocí Bimplus a Allplan, vytvářejte a přidělujte úkoly a synchronizujte je se svými týmy.

Rychlé a přesné generování plánů, výkresů a výkazů přímo z 3D modelu pro vysoce kvalitní dokumentaci.

Snadná vizuální interpretace podrobného projektového záměru na stavbě pomocí cloudové platformy Bimplus.

Allplan workflows pro Dodavatelé

Přeskočit

 • 1 \ Analýza staveniště Průzkum terénu
 • Výměna dat
 • 2 \ Modelování Přístupové cesty
 • Inženýrské sítě
 • Zařízení staveniště
 • Pažení výkopů
 • 3 \ Analýza modelu Umístění jeřábů
 • Správa změn
 • 4 \ Plánování a data Plánování harmonogramů
 • Plánování výroby
 • Účetní údaje
 • Koordinace na stavbě
Průzkum terénu

Před zahájením plánování jakéhokoli projektu je důležitá přesná inventarizace. Jako výchozí podklad pro plánování přestaveb nebo novostaveb lze v rámci Allplanu použít půdorysy nebo katastrální plány ve formátu PDF nebo obrazové soubory.
Pro rychlé vyhodnocení a průzkum staveniště poskytuje Scalypso řadu nástrojů pro mračna bodů a umožňuje přenášet rekonstruované 3D prvky do Allplanu prostřednictvím rozhraní v reálném čase.

[...Více informací]

Před zahájením plánování jakéhokoli projektu je důležitá přesná inventarizace. Jako výchozí podklad pro plánování přestaveb nebo novostaveb lze v rámci Allplanu použít půdorysy nebo katastrální plány ve formátu PDF nebo obrazové soubory.
Pro rychlé vyhodnocení a průzkum staveniště poskytuje Scalypso řadu nástrojů pro mračna bodů a umožňuje přenášet rekonstruované 3D prvky do Allplanu prostřednictvím rozhraní v reálném čase.

Výměna dat

Ušetřete čas již v počáteční fázi a úspěšně odstartuje projekt bez ohledu na to, jaké softwarové řešení vaši projektoví partneři používají. Počínaje jednoduchým vytvořením 3D modelu a importem dat s různými formáty souborů.
V době BIMu bude model k dispozici jako hlavní model ve formátu IFC. Modely lze samozřejmě vytvářet, doplňovat nebo upravovat i samostatně. Allplan podporuje více než 50 formátů, takže lze použít projektová data z Revitu, Rhina, SketchUpu atd.

[...Více informací]

Ušetřete čas již v počáteční fázi a úspěšně odstartuje projekt bez ohledu na to, jaké softwarové řešení vaši projektoví partneři používají. Počínaje jednoduchým vytvořením 3D modelu a importem dat s různými formáty souborů.
V době BIMu bude model k dispozici jako hlavní model ve formátu IFC. Modely lze samozřejmě vytvářet, doplňovat nebo upravovat i samostatně. Allplan podporuje více než 50 formátů, takže lze použít projektová data z Revitu, Rhina, SketchUpu atd.

2 \ Modelování
Přístupové cesty

Kromě analýzy terénu lze Allplan použít také k parametrickému návrhu přístupových cest na staveniště. Definice geometrie vodorovných a svislých os je intuitivní a parametrická. Model se přepočítává a aktualizuje v reálném čase. Z modelu silnice lze pak odvozovat všechny plány a výkazy.

[...Více informací]

Kromě analýzy terénu lze Allplan použít také k parametrickému návrhu přístupových cest na staveniště. Definice geometrie vodorovných a svislých os je intuitivní a parametrická. Model se přepočítává a aktualizuje v reálném čase. Z modelu silnice lze pak odvozovat všechny plány a výkazy.

Inženýrské sítě

Šachty, kanalizace a inženýrské sítě můžete umisťovat plně parametricky a upravovat je podle trasy silnice. Profily vedení a šachet se vybírají z knihovny a lze je snadno upravovat i později.

[...Více informací]

Šachty, kanalizace a inženýrské sítě můžete umisťovat plně parametricky a upravovat je podle trasy silnice. Profily vedení a šachet se vybírají z knihovny a lze je snadno upravovat i později.

Zařízení staveniště

Objekty zařízení staveniště, jako jsou jeřáby, různé typy stavebních plotů, kanceláře na staveništi nebo kontejnery, lze flexibilně přizpůsobit. Tímto způsobem lze dosáhnout promyšleného zařízení staveniště v co nejkratším čase.

[...Více informací]

Objekty zařízení staveniště, jako jsou jeřáby, různé typy stavebních plotů, kanceláře na staveništi nebo kontejnery, lze flexibilně přizpůsobit. Tímto způsobem lze dosáhnout promyšleného zařízení staveniště v co nejkratším čase.

Pažení výkopů

Přesné plánování pažení výkopů je důležité zejména pro stavby uvnitř měst a infrastrukturní projekty. Allplan to podporuje funkcemi pro vrtané pilotové a štětovnicové stěny a zemní kotvy. Jelikož jsou tyto funkce parametrické, lze velmi snadno provádět změny.

[...Více informací]

Přesné plánování pažení výkopů je důležité zejména pro stavby uvnitř měst a infrastrukturní projekty. Allplan to podporuje funkcemi pro vrtané pilotové a štětovnicové stěny a zemní kotvy. Jelikož jsou tyto funkce parametrické, lze velmi snadno provádět změny.

3 \ Analýza modelu
Umístění jeřábů

Pomocí 3D plánování určíte optimální umístění a konfiguraci i několika jeřábů na jednom staveništi, abyste předešli kolizím a zajistili přístupnost skladovacích a pracovních prostor. Kombinace skutečných konfigurací jeřábů s modelovými údaji (např. hmotnost) zvyšujete spolehlivost plánování a předcházíte problémům na staveništi.
Allplan k tomuto účelu nabízí funkci věžového jeřábu s detekcí kolizí. Můžete také ověřit kapacitu. V kombinaci s funkcí prefabrikovaných prvků můžete dokonce generovat prefabrikované prvky s ohledem na nosnost jeřábu, takže je lze jeřábem skutečně zvednout.

[...Více informací]

Pomocí 3D plánování určíte optimální umístění a konfiguraci i několika jeřábů na jednom staveništi, abyste předešli kolizím a zajistili přístupnost skladovacích a pracovních prostor. Kombinace skutečných konfigurací jeřábů s modelovými údaji (např. hmotnost) zvyšujete spolehlivost plánování a předcházíte problémům na staveništi.
Allplan k tomuto účelu nabízí funkci věžového jeřábu s detekcí kolizí. Můžete také ověřit kapacitu. V kombinaci s funkcí prefabrikovaných prvků můžete dokonce generovat prefabrikované prvky s ohledem na nosnost jeřábu, takže je lze jeřábem skutečně zvednout.

Správa změn

Výkonné nástroje pro spolupráci umožňují rychle vypracovat detaily variant pro efektivní řízení změn a rychlé generování přesných požadavků na stavbu a konstrukci.

S nástrojem Bimplus můžete snadno prohlížet, porovnávat, upravovat a spravovat modely jako varianty a revize. Snadno zhotovitelné prezentace jsou vynikajícím podkladem pro prezentace a rozhodovací procesy na stavebních poradách.

[...Více informací]

Výkonné nástroje pro spolupráci umožňují rychle vypracovat detaily variant pro efektivní řízení změn a rychlé generování přesných požadavků na stavbu a konstrukci.

S nástrojem Bimplus můžete snadno prohlížet, porovnávat, upravovat a spravovat modely jako varianty a revize. Snadno zhotovitelné prezentace jsou vynikajícím podkladem pro prezentace a rozhodovací procesy na stavebních poradách.

4 \ Plánování a data
Plánování harmonogramů

Spolehlivé plánování je nezbytné k zajištění dodržování harmonogramů ve stavebních projektech. Vizuální znázornění modelových fází v průběhu celého procesu výstavby poskytuje vynikající základ pro spolupráci napříč týmy. Toho je v systému Allplan dosaženo integrací projektu Microsoft Project prostřednictvím otevřené platformy pro spolupráci Bimplus.

[...Více informací]

Spolehlivé plánování je nezbytné k zajištění dodržování harmonogramů ve stavebních projektech. Vizuální znázornění modelových fází v průběhu celého procesu výstavby poskytuje vynikající základ pro spolupráci napříč týmy. Toho je v systému Allplan dosaženo integrací projektu Microsoft Project prostřednictvím otevřené platformy pro spolupráci Bimplus.

Plánování výroby

S produktem Tim ušetříte zdroje a prostor díky optimálním přiřazením prefabrikátů ke stolům nebo pásům. Je také možné přidělovat různé výrobní haly. Plánujte tak, jak potřebujete, aby váš závod využil maximální možnou kapacitu.

[...Více informací]

S produktem Tim ušetříte zdroje a prostor díky optimálním přiřazením prefabrikátů ke stolům nebo pásům. Je také možné přidělovat různé výrobní haly. Plánujte tak, jak potřebujete, aby váš závod využil maximální možnou kapacitu.

Účetní údaje

Využijte spolehlivých a kvalitních výrobních dat a přímého propojení mezi systémem Allplan Precast, Tim a vašimi výrobními systémy. Spolehněte se na přesné fakturační informace a bezproblémovou spolupráci s vaším ERP systémem.

[...Více informací]

Využijte spolehlivých a kvalitních výrobních dat a přímého propojení mezi systémem Allplan Precast, Tim a vašimi výrobními systémy. Spolehněte se na přesné fakturační informace a bezproblémovou spolupráci s vaším ERP systémem.

Koordinace na stavbě

Naše mobilní řešení mTim poskytuje přesně ty informace, které vaše týmy potřebují ve výrobní hale, ve skladu nebo na stavbě - přehledně, živě ve 3D a zaručeně vždy aktuální.

[...Více informací]

Naše mobilní řešení mTim poskytuje přesně ty informace, které vaše týmy potřebují ve výrobní hale, ve skladu nebo na stavbě - přehledně, živě ve 3D a zaručeně vždy aktuální.

Přeskočit
Vyberte Workflow phase
zavřít

Our Offering

Bim Software
PRO AEC PRŮMYSL

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro plánování a řízení stavby pokrývají celý proces od návrhu po stavbu, posouvají pracovní postupy spolupráce na novou úroveň a zvyšují přesnost a produktivitu při realizaci vašich projektů. Očekávejte více od svého softwaru pro návrh staveniště a výstavby!

Zkušební verze
zdarma

za

0 CZK

0 €

14 dní

Stáhnout

Allplan
AEC

od

8.964,00 CZK

333,00 €

Za měsíc

KOUPIT (CZ)

KOUPIT (SK)

Allplan
Architecture

od

5.357,00 CZK

194,00 €

Za měsíc

KOUPIT (CZ)

KOUPIT (SK)

Allplan
Engineering

od

6.676,00 CZK

248,00 €

Za měsíc

KOUPIT (CZ)

KOUPIT (SK)
 

 

ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Přizpůsobitelná
automatizace 

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Pokročilá
interoperabilita

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

ALLPLAN -
partnerská řešení

Zjistěte více

CO ŘÍKAJÍ NAŠI
ZÁKAZNÍCI O ALLPLANU:

"Allplan Bimplus je nezbytnou součástí nově vyvinutých digitálních pracovních procesů, bez kterých by nebylo možné vyrobit architektonicky velmi propracovanou střešní konstrukci."

Ed. Züblin AG

"Již ve fázi plánování bylo nutné provést rozsáhlé návrhy vedení předpjatých prvků a výztuže, aby se jednak prokázala proveditelnost návrhu, a aby si stavební firmy, které se účastnily výběrového řízení, uvědomily náročné rámcové podmínky."

Leonhardt, Andrä und Partner

Úspěšné příběhy
PROJEKTY ZÁKAZNÍKŮ NAVRŽENÉ A REALIZOVANÉ S ALLPLANEM

Zobrazit všechny úspěšné příběhy

Civil Engineering

STUTTGART 21

Stuttgart/Ulm, Germany

Stuttgart 21 as a part of the Stuttgart-Ulm rail project is one of the largest European infrastructure projects. Within the whole project, five new stations, about 120 kilometers of new railways and two new quarters are being built. But it‘s not just the size that makes this project so impressive.

Read More

Civil Engineering

Tamina Bridge

Switzerland

With an arched span of 265 meters, a superstructure length of 417 meters and a height of 220 meters above the valley floor, the Tamina Bridge is the largest arched bridge in Switzerland.

Read More