Silnice a infrastruktura

PRO PROJEKTANTY SILNIC A ŽELEZNIC, KTEŘÍ POŽADUJÍ VÍCE

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro projektování silnic a infrastruktury pokrývají celý proces od návrhu až po výstavbu. Allplan umožňuje bezproblémovou integraci s požadavky na projektování ostatních stavebních oborů, včetně mostů - s kolaborativními pracovními postupy, které podporují vyšší produktivitu při navrhování a realizaci projektů. Očekávejte více od softwaru pro projektování silnic a infrastruktury!

ZKUŠEBNÍ VERZE Viz Workflow

 

ALLPLAN - BIM ŘEŠENÍ
PRO PROJEKTOVÁNÍ INFRASTRUKTURY

Efektivní a integrované projektování silnic a infrastruktury, od přístupu na staveniště přes nájezdy na mosty nebo tunely, po dálnice zahrnující opěrné zdi, křižovatky a nadjezdy nebo projektování zcela nové infrastruktury, vyžaduje znalosti, zkušenosti a přesné nástroje.

S nástrojem Allplan můžete snadno začlenit digitální modely terénu, rychle importovat trasování, parametricky modelovat silnice a inženýrské sítě, a dokonce přidávat stavební zařízení pro plánování a optimalizaci návrhu uspořádání staveniště. K tomu se přidávají pokročilé nástroje pro parametrické navrhování mostů a možnosti modelování tunelů. Tato integrovaná řešení jsou kombinována s funkcemi pro bezproblémovou spolupráci a výkonnými nástroji pro rychlou tvorbu detailů, efektivní správu změn a rychlé generování přesných výstupů pro staveniště a výstavbu, které zajistí úspěšnější realizaci projektů.

Úspora času díky parametrickému modelování silnic a mostů a intuitivnímu uživatelskému rozhraní.

Zvýšení produktivity projektování díky efektivním pracovním postupům, které podporují společné plánování a lepší možnosti výstavby.

* Použití 3D návrhu

Rychlejší* a přesnější podrobné výstupy, vizualizace, výkazy a výkresy uspořádání staveniště.

* Ve 3D oproti 2D

NEUSTÁLE SE POTÝKÁTE S TĚMITO PROBLÉMY?

Neustálé obavy, že se vám náklady na projekt a časové prodlevy vymknou kontrole.

Rostoucí složitost a požadavky na spolupráci při projektování a plánování silniční a železniční infrastruktury.

Neustálé změny projektů zabírají příliš mnoho času, ovlivňují lvalitu a přinášejí rizika.

12 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT ALLPLAN

Snadno zapracujte požadavky na terén, navrhněte přístupové cesty, modelujte inženýrské sítě a plánujte rozmístění stavebních zařízení.

Výkonné a snadno použitelné modelovací funkce pro začlenění návrhů silnic do vašich stavebních a infrastrukturních projektů.

Umožňuje vytvoření parametrických modelů a integraci stavebního procesu a statické analýzy modelu mostu v jednom řešení.

Automatizujte opakující se úlohy, vytvářejte pracovní postupy na míru a urychlujte procesy návrhu pomocí integrovaných nástrojů.

 1. Integrované služby Allplan Cloud pro optimalizovanou cloudovou spolupráci, týmovou práci na projektu v rámci firemní sítě a distribuci výkresů a plánů.

Jednotné softwarové řešení pro architektonický návrh, stavební inženýrství, včetně mostů, výrobních dat a návrh staveniště.

Snadná výměna dat pomocí několika výměnných formátů, importu/exportu IFC4 RV a platformy pro spolupráci OPEN BIM - Bimplus.

Díky tipům k nástrojům Allplan se můžete rychleji seznámit s funkcemi a začít dříve využívat plný výkon Allplanu.

Rychle a přesně vypočítejte množství, materiály a náklady pomocí automatických výkazů pro spolehlivou přípravu nabídek a odhadů nákladů.

Transparentně a centrálně spravujte a sledujte problémy pomocí aplikací Bimplus a Allplan, vytvářejte a přidělujte úkoly a synchronizujte se svými týmy.

Rychlé a přesné generování plánů, výkresů a zpráv přímo z 3D modelu pro vysoce kvalitní dokumentaci.

Snadno koordinujte a vizuálně komunikujte detailní detaily projektu se stavebními týmy pomocí cloudové platformy Bimplus.

Allplan workflows pro Projektování silnic a železnic

Přeskočit

 • 1 \ Analýza staveniště Průzkum terénu
 • Zpracování geodat
 • Výměna dat
 • 2 \ Modelování Parametrické modelování
 • Modelování ve volném tvaru
 • Vizualizace
 • 3 \ Analýza modelu Porovnání variant
 • Správa změn
 • 4 \ Výstupy Výkresy: Příčný řez, podélný řez a plán stavby
 • Výkazy
Průzkum terénu

Data o terénu lze načíst ve formě velkých mračen bodů (například z programu Scalypso) a zobrazit je graficky. Díky tomu je možné používat modely terénu s vysokým rozlišením jako základ pro určení hmot v rámci projektů infrastruktury.

[...Více informací]

Data o terénu lze načíst ve formě velkých mračen bodů (například z programu Scalypso) a zobrazit je graficky. Díky tomu je možné používat modely terénu s vysokým rozlišením jako základ pro určení hmot v rámci projektů infrastruktury.

Zpracování geodat

Zpracování geodat umožňuje zaznamenávat hranice pozemků, záplavová území, silniční sítě a mnoho dalšího. Díky těmto informacím lze včas rozpoznat kritické zóny nebo konfliktní místa a zohlednit je při plánování projektu. Importované geoinformace lze také zohlednit při tvorbě výstupních plánů.

[...Více informací]

Zpracování geodat umožňuje zaznamenávat hranice pozemků, záplavová území, silniční sítě a mnoho dalšího. Díky těmto informacím lze včas rozpoznat kritické zóny nebo konfliktní místa a zohlednit je při plánování projektu. Importované geoinformace lze také zohlednit při tvorbě výstupních plánů.

Výměna dat

Pro mezioborovou výměnu informací o projektu lze prvky silničního modelu opatřit atributy a rozdělit je do logických úseků silnic. Za tímto účelem byly pro strukturování objektů implementovány specifikace otevřeného standardu IFC 4.3 od společnosti BuildingSmart. Definováním atributů lze model obohatit o základní informace o projektu a produktu. Tyto informace pak mohou být zpřístupněny všem účastníkům projektu prostřednictvím cloudových služeb.

[...Více informací]

Pro mezioborovou výměnu informací o projektu lze prvky silničního modelu opatřit atributy a rozdělit je do logických úseků silnic. Za tímto účelem byly pro strukturování objektů implementovány specifikace otevřeného standardu IFC 4.3 od společnosti BuildingSmart. Definováním atributů lze model obohatit o základní informace o projektu a produktu. Tyto informace pak mohou být zpřístupněny všem účastníkům projektu prostřednictvím cloudových služeb.

2 \ Modelování
Parametrické modelování

Žádný projekt není imunní vůči specifickým podmínkám nebo nepředvídatelným změnám projektu. Pomocí konzistentní koncepce parametrického modelování lze kdykoli provést geometrické úpravy a aktualizovat model podle změněných výchozích podmínek. Úsilí potřebné k přizpůsobení geometrického modelu je minimální a změny jsou umožněny v krátkých časových intervalech.

[...Více informací]

Žádný projekt není imunní vůči specifickým podmínkám nebo nepředvídatelným změnám projektu. Pomocí konzistentní koncepce parametrického modelování lze kdykoli provést geometrické úpravy a aktualizovat model podle změněných výchozích podmínek. Úsilí potřebné k přizpůsobení geometrického modelu je minimální a změny jsou umožněny v krátkých časových intervalech.

Modelování ve volném tvaru

V Allplanu lze snadno vytlačovat volně definované profily podél liniového prvku. To umožňuje například umístění železničních kolejí, silničních děličů, svodidel, podpěrných prvků atd. vzhledem k ose a následně také jejich zohlednění ve výstupních plánech.

[...Více informací]

V Allplanu lze snadno vytlačovat volně definované profily podél liniového prvku. To umožňuje například umístění železničních kolejí, silničních děličů, svodidel, podpěrných prvků atd. vzhledem k ose a následně také jejich zohlednění ve výstupních plánech.

Vizualizace

Vizualizace usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi účastníky projektu. Všechny obory mohou model analyzovat společně a hledat podrobnosti, vylepšení atd. Vizuální zobrazení silnice usnadňuje zpětnou vazbu. Díky vynikající kvalitě vizualizace v rámci Allplanu lze kontrolovat konstrukční prvky v reálném čase a rychle řešit nesrovnalosti.

[...Více informací]

Vizualizace usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi účastníky projektu. Všechny obory mohou model analyzovat společně a hledat podrobnosti, vylepšení atd. Vizuální zobrazení silnice usnadňuje zpětnou vazbu. Díky vynikající kvalitě vizualizace v rámci Allplanu lze kontrolovat konstrukční prvky v reálném čase a rychle řešit nesrovnalosti.

3 \ Analýza modelu
Porovnání variant

Vytvoření více silničních os pro optimální trasování tratí lze dosáhnout bez námahy. Jakmile je osa definována, lze jí přiřadit profil pravidel. Rozdíly mezi různými variantami trasování lze rychle zaznamenat a snadno je vzájemně porovnat.

[...Více informací]

Vytvoření více silničních os pro optimální trasování tratí lze dosáhnout bez námahy. Jakmile je osa definována, lze jí přiřadit profil pravidel. Rozdíly mezi různými variantami trasování lze rychle zaznamenat a snadno je vzájemně porovnat.

Správa změn

Oblast projektu se často prozkoumává během realizační fáze - například pomocí letů dronů - a přímo se porovnává s modelem. Případné odchylky mezi modelem a situací na staveništi lze rychle zjistit, ověřit a v případě potřeby odpovídajícím způsobem upravit.

[...Více informací]

Oblast projektu se často prozkoumává během realizační fáze - například pomocí letů dronů - a přímo se porovnává s modelem. Případné odchylky mezi modelem a situací na staveništi lze rychle zjistit, ověřit a v případě potřeby odpovídajícím způsobem upravit.

4 \ Výstupy
Výkresy: Příčný řez, podélný řez a plán stavby

Tvorba výstupních výkresů je plně automatizovaná a vždy odráží aktuální model. V závislosti na požadavcích lze obsah plánu libovolně rozšiřovat a upravovat.

[...Více informací]

Tvorba výstupních výkresů je plně automatizovaná a vždy odráží aktuální model. V závislosti na požadavcích lze obsah plánu libovolně rozšiřovat a upravovat.

Výkazy

Pomocí reportů lze výstupy parametrů modelu silnice zobrazit v tabulkové podobě. Lze například vytvořit vytyčovací body, vypočítat vzdálenosti bodů nebo určit objemy násypů a výkopů. Přesnost výpočtu lze libovolně volit a výsledky lze snadno přenést do příslušných programů pro zpracování dat.

[...Více informací]

Pomocí reportů lze výstupy parametrů modelu silnice zobrazit v tabulkové podobě. Lze například vytvořit vytyčovací body, vypočítat vzdálenosti bodů nebo určit objemy násypů a výkopů. Přesnost výpočtu lze libovolně volit a výsledky lze snadno přenést do příslušných programů pro zpracování dat.

Přeskočit
Vyberte Workflow phase
zavřít

Naše nabídka

Bim Software
PRO AEC PRŮMYSL

Řešení BIM společnosti ALLPLAN pro projektování silnic, železnic a infrastruktury pokrývají celý proces od návrhu až po stavbu, posouvají pracovní postupy spolupráce na novou úroveň a umožňují větší přesnost a produktivitu při realizaci vašich projektů. Očekávejte od svého softwaru pro infrastrukturu více.

Zkušební verze
zdarma

za

0 CZK

0 €

14 dní

Stáhnout

Allplan
AEC

od

8.964,00 CZK

333,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Architecture

od

5.357,00 CZK

194,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Engineering

od

6.676,00 CZK

248,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)
 

 

ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Přizpůsobitelná
automatizace 

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Pokročilá
interoperabilita

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

ALLPLAN -
partnerská řešení

Zjistěte více

CO ŘÍKAJÍ NAŠI
ZÁKAZNÍCI O ALLPLANU:

"Projekt kladl vysoké nároky na přesnost pokládky nového povrchu vozovky. Díky systému Allplan jsem byl schopen tyto požadavky velmi efektivně splnit."

CES Bauingenieur AG

"Klient požadoval, abychom pro větší přehlednost poskytli vizualizace s jednotlivými kroky stavebních prací. Díky 3D plánování v Allplanu bylo možné vyhovět i tomuto požadavku."

ACS-Partner AG

"S obrovským objemem dat jsme si pomocí Allplan Engineering poradili bez problémů."

Gahler und Partner AG

Úspěšné příběhy
PROJEKTY ZÁKAZNÍKŮ NAVRŽENÉ A REALIZOVANÉ S ALLPLANEM

Zobrazit všechny úspěšné příběhy

Stavební inženýrství

Gotthardský tunel

Švýcarsko

Plánované uvedení do provozu v prosinci 2016 znamenalo po téměř 20 letech výstavby konec projektu století - Gotthardského tunelu. Délka trasy 57 kilometrů přes masiv Svatého Gottharda mezi Erstfeldem a Bodiem činí z Gotthardského tunelu nejdelší železniční tunel na světě.

Přečtěte si více

Stavební inženýrství

Dálnice A2

Stansstad-Beckenried, Švýcarsko

Projekt kladl vysoké nároky na přesnost pokládky nového povrchu vozovky. Oprava musela být provedena v krátkém čase, za provozu a ve velmi stísněných prostorách staveniště. Aby bylo možné těmto nárokům vyhovět, byla oprava úseku Stansstad až po dálniční sjezd Stans Süd, včetně preferovaných opatření, rozdělena do šesti etap.

Přečtěte si více

Stavební inženýrství

Prodloužení čtyř kolejí

Švýcarsko

Prodloužení trasy Olten-Aarau odstranilo jedno z nejzávažnějších úzkých míst na východo-západní ose švýcarské železniční sítě. Projekt za 855 milionů švýcarských franků zahrnuje rozšíření na východě Oltenu, čtvrtou 2,5 kilometru dlouhou trať mezi Dullikenem a Dänikenem a - jako stěžejní prvek - dvoukolejný, tři kilometry dlouhý tunel Eppenberg a komplexní opatření pro jeho napojení.

Přečtěte si více

Allplan 2024

ACCELERATE DESIGN TO BUILD
Produktivnější, otevřenější a pokročilejší pracovní postupy

Allplan VYZKOUŠEJTE ZDARMA

 • Mezioborová týmová práce v AEC na jediné platformě
 • Vynikající koordinace materiálů a stavebních metod
 • Pokročilé pracovní BIM postupy a spolupráce v reálném čase

Vyzkoušejte si plnou verzi Allplan 2024 na 14 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a vyzkoušejte si všechny jeho výhody na vlastní kůži.

Stáhnout zdarma zkušební verzi