BIM řešení pro
projektování mostů

Společnost ALLPLAN vyvinula unikátní univerzální software speciálně určený pro výstavbu mostů. Další produkty pokrývají oblasti vyztužování, mezioborové spolupráce a kontroly modelů.

Software pro projektování mostů

Modelování, analýza, návrh a výkresová dokumentace v jednom softwaru

Změny u modelů mostů jsou na denním pořádku. Pracovní postupy s tím spojené jsou přitom časově náročné a náchylné k chybám. Tyto problémy musí projektanti, statici a konstruktéři denně překonávat, a navíc efektivně spolupracovat s projektovými partnery a kontrolovat kvalitu jejich modelů. Pro všechny tyto úkoly nabízí společnost ALLPLAN spolu se svými partnery optimální softwarová řešení.

> Parametrický model, statické výpočty a výkresová dokumentace
> Rychlé a efektivní modelování, vyztužování a výkresy betonových konstrukcí
> Otevřená BIM platforma pro efektivní mezioborovou spolupráci
> Kvalitní modely a jejich kontrola

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty.

zkušební verze

Andreas Hartung,
LAP­-Consult/Germany

„Svým 3D modulem Vyztužování nám Allplan mimořádně pomohl při prováděcích projektech, takže jsme dodrželi všechny termíny a na stavbu jsme dodali přesné a bezproblémové projekty výztuže“ 

Přečíst celý příběh

„Při tomto náročném projektu mostu nám Allplan významně pomohl. Obzvlášť užitečné byly 3D detaily základů ve strmém terénu. Rovněž byly velmi důležité i složité geometrické návrhy bednění a zabránění kolizím výztuží.“

Oliver Müller, dsp Ingenieure

Přečíst celý příběh

„Díky vizualizaci ve 3D modelu jsme mohli prokázat realizovatelnost námi zvolených rozměrů uzlů s výztuží a předpětím“

Rudolf Vogt, Co-owner of ACS-Partner

Přečíst celý příběh

„Již ve fázi plánování jsme podrobně znázornili vedení předpínacích kabelů a výztuže, tak aby jsme ukázali investorům realizovatelnost návrhu a získali spolupracující firmy pro náročnou výzvu. Allplan Engineering byl v tomto ohledu velmi výkonným nástrojem.“

Markus Förster, Leonhardt, Andrä und Partner

Přečíst celý příběh

Řešení Allplan Bridge

Snadné předpínání

Se softwarem Allplan Bridge je možné snadno modelovat množství předpínacích kabelů: předem předepjaté i dodatečně předpínané, vnitřní i vnější, podélné, příčné a vertikální, a také s nestandardní geometrií. Na základě uživatelsky definovaných 3D bodů generuje uživatel automaticky geometrii předpínacího lana podél mostní konstrukce.

Vytvoření modelů bez kompromisů

Allplan Bridge vyvinul tým mostních inženýrů speciálně pro požadavky na výstavbu mostů. Vytvořte sami jednoduše přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb.

Zakomponování čtvrtého rozměru

Při specifikaci stavebního postupu je zvažován čas jako čtvrtý rozměr. Mimo jiné je možno definovat a porovnat různé harmonogramy výstavby pro stejnou mostní konstrukci.

Naše portfolio řešení pro projektování mostů

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro projektování mostů. Pracujete jen s jedním nástrojem: od podrobného parametrického modelu včetně předpínacích kabelů, přes návrh postupu výstavby až po statický výpočet navrhovaného mostu.

Více informací

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací

Allplan Engineering je výkonné BIM řešení pro pozemní a inženýrské stavby. Software umožňuje efektivní pracovní postupy a plynulou výměnu dat v rámci celého BIM procesu.

Více informací

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací