OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vítejte na našich webových stránkách! Klademe velký důraz na ochranu vašich data a ochranu vaše soukromí. Proto vás chceme níže informovat o sběru a využívání osobních údajů při používání našich webových stránek.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana dat je zvláště důležité téma v naší společnosti. V následujícím textu vás budeme informovat o sběru osobních dat při využívání našich webových stránek. Osobní data jsou všechna data, která se vás osobně dotýkají, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo chování uživatele. Zavedli jsme rozsáhlou technickou a operativní ochranu, abychom ochránili vaše data od náhodné nebo záměrné manipulace, ztráty, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Pravidelně revidujeme naše bezpečnostní opatření a upravujeme je podle technologických postupů.

 

1 Odpovědná strana za zpracování údajů

Odpovědná strana podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

 

ALLPLAN GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
E-Mail: 

(see our legal notice).

 

a přidružené společnosti uvedené níže:

 • ALLPLAN Česko s.r.o.
 • ALLPLAN Slovensko s.r.o.

Při výkonu podnikatelské činnosti je nezbytné, aby si údaje pravidelně vyměňovaly také dceřiné společnosti a obchodní operace společnosti ALLPLAN, a to za účelem podpory spolupráce uvnitř skupiny a efektivního využívání zdrojů. Z tohoto důvodu se centrální procesy neomezují pouze na oblast jedné společnosti skupiny, ale zasahují i do dalších společností skupiny a využívají tam zavedené procesy a dostupné zdroje. Společnosti skupiny ALLPLAN proto spolupracují v mnoha oblastech a ve smyslu ochrany údajů vystupují jako tzv. společně odpovědné osoby za tyto webové stránky, jak je uvedeno výše. 

 

2 SPOJTE SE S NAŠÍM POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prosíme, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na  nebo prostřednictvím naší poštovní adresy s uvedením „k pověřenci pro ochranu osobních údajů“.

 

3 OBECNÝ SBĚR OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VSTUPU NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Použijete-li webové stránky pouze pro informační účely, tj. když se neregistrujete nebo jinak nepřenášíte informace k nám (např. přes kontaktní formulář), sbíráme následující technické informace („log file data“):

Údaje

Důvod pro zpracovávání

Doba uchovávání

Použitý operační systém

Hodnocení podle zařízení s cílem zajistit optimalizované zobrazení webu.

Údaje jsou v souladu s našimi bezpečnostními předpisy vymazány v log souborech za účelem provozu webu a ochrany před zneužitím, a to zpravidla po 30 dnech.

 

Informace o typu prohlížeče a použité verzi

Hodnocení prohlížeče s cílem optimalizovat naše webové stránky pro tento účel

 

Poskytovatel internetových služeb uživatele

Hodnocení poskytovatele internetových služeb

IP adresa

Zobrazení webové stránky na příslušném zařízení

Datum a doba trvání návštěvy

Zajištění řádného fungování webu

V případě potřeby, výrobce a typové označení smartphonu, tabletu, anebo jiného koncového zařízení

Hodnocení výrobců zařízení a typů zařízení pro statistické účely

Název navštívené stránky

Zajištění řádného fungování webu

Referenční adresa URL (zdroj URL, ze kterého jste přišli na web)

Zajištění správného fungování webu


Sbíráme tyto osobní údaje z technických důvodů, abychom vám předvedli naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost. My (a naši poskytovatelé pořadatelských služeb) zpravidla nevíme, kdo je za IP-adresou. Neslučujeme výše uvedená údaje s jinými údaji.

Právním základem je legitimní zájem v souladu s čl. 6 (1) písm. f) GDPR. V rámci vyvážení zájmů v souladu s čl. 6 (1) písm. f) GDPR jsme vzali v úvahu a zvážili váš zájem na poskytování a váš zájem na zpracování vašich osobních údajů v souladu s ochranou osobních údajů. Jelikož následující osobní údaje jsou pro nás technicky nezbytná, abychom vám (mohli) poskytnout naše služby a zajistit stabilitu a bezpečnost, zvláště s ohledem na (možné) zneužití, musíme zpracovávat tyto osobní údaje – přičemž zajišťujeme bezpečnost dat v souladu s nejnovějšími znalostmi věci – a bereme v úvahu váš zájem na zpracování v souladu s požadavky na ochranu dat. Bude-li zpracování dat založeno na jiné právní bázi (např. souhlas podle čl. 6 (1) písm. a) GDPR), bude na to příslušné poukázáno.

 

4 PRÁVNÍ ZÁKLAD NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracování osobních údajů může být založeno na různých právních základech. Potřebujeme-li vaše data, abychom splnili smlouvu s vámi nebo odpověděli na vaše poptávky týkající se smlouvy, právní základ pro zpracování dat je čl. 6 (1) s. 1 písm. b) GDPR.

Obdržíme-li váš souhlas se zpracováním určitých dat, právní základ je čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Provádíme některá zpracování dat na základě našich oprávněných zájmů, přičemž vždy zvažujeme vaše zájmy ochrany oproti našim oprávněným zájmům. Právní základ je čl. 6 (1), písm. f) GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, jejichž subjektem jsme my, (pak) je právní základ čl. 6 (1) písm. c) GDPR.

Níže vysvětlíme, jak zpracováváme osobní data prostřednictvím našich webových stránek:

 

5 COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 1217/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, informujeme, že naše webové stránky využívají pro svou činnost soubory cookies, tedy soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Cookies jsou soubory uložené ve vašem počítači z webové stránky, kterou navštěvujete, a umožňují, aby byl prohlížeč znovu zadán (uložen). Cookies přenášejí informace subjektu, který nastavil cookies. Cookies mohou uložit různé informace, jako např. nastavení jazyka, trvání vaší návštěvy na našich webových stránkách nebo vstupy, které jste tam učinili. Toto zajišťuje, např., že nemusíte znovu vstupovat do požadované formy dat pokaždé, kdy je použijete. Informace uložené v cookies mohou také být použity k identifikaci preferencí a obsahu cílů (úkolů) podle oblastí zájmů.

Existují různé typy cookies: Session (mandatorní) cookies jsou sady dat, která jsou pouze dočasně uložena v paměti a jsou vymazána, když zavřete svůj prohlížeč. Permanentní nebo trvalé cookies jsou automaticky vymazána po předem určeném období, což se může lišit podle cookies. S tímto typem cookies může být informace uložena ve vašem počítači v textovém souboru. Vy však můžete vymazat tato cookies kdykoli prostřednictvím vašeho nastavení prohlížeče.

Cookies „první strany“ jsou nastavena webovou stránkou, kterou právě navštěvujete. Právě tato webová stránka smí číst informace z těchto cookies. Cookies „třetí strany“ jsou nastavena organizacemi, které nejsou operátory webové stránky, kterou navštěvujete. Tato cookies jsou užívána např. marketingovými organizacemi.

Právní základ pro možné zpracování dat prostřednictvím cookies a doba jejich uchovávání se mohou měnit. Jestli jste nám dali váš souhlas, právní základ je čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Vzhledem k tomu, že zpracování dat je založeno na převažujících oprávněných zájmech, právní základ je čl. 6 (1) písm. f) GDPR. Uvedený účel pak odpovídá našim oprávněným zájmům.

Používáme cookies, abychom zajistili řádnou funkci webové stránky, poskytli základní funkčnost, změřili dosah a s vaším souhlasem přizpůsobili naše služby preferovaným oblastem zájmu.

Můžete vymazat cookies již uložená ve vašem mobilním přístroji kdykoli. Chcete-li zabránit tomu, aby cookies byla uložena, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Můžete najít instrukce pro oblíbené prohlížeče zde: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativně můžete také nainstalovat tzv. „ad blokery“. Prosím, poznamenejte si, že jednotlivé funkce naší webové stránky nemusejí fungovat, jestli jste znemožnili používání cookies.

Když přistupují na naši webovou stránku, všichni její uživatelé jsou také informováni informačním bannerem o našem užívání cookies a jsou odkázání na naši politiku soukromí (utajení). Zde jako uživatel budete také požádáni o váš souhlas s užitím určitých cookies, zvláště těch, která se týkají personalizace služeb a marketingových opatření. Když nám jednou dáte váš souhlas, můžete jej odvolat kdykoli v budoucnu tím, že si vyvoláte správu cookies prostřednictvím ikony (otisku prstu) dole v levém rohu každé strany a opětným zkontrolováním kolonky vedle zpracování, ke kterému jste dali souhlas. V cookies-manageru můžete také najít více informací o cookies, která používáme.

 

5.1 USERCENTRICS

Používáme Usercentrics, abychom zvládli souhlas na naší webové stránce. Usercentrics je software vyrobený (společností) Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo.

Usercentrics identifikuje jazyk používaný vaším prohlížečem. Určí cookies, aby se zjistilo, zdali jste si již vybrali z našich prostředků souhlasu na předchozí návštěvě na naší webové stránce. Toto cookie je nezbytné, protože umožňuje webové stránce rozeznat, zdali jste souhlasili nebo ne. Usercentrics také tvoří „log file“, aby byl schopen prokázat, že souhlas byl dán. Tento soubor obsahuje IP-adresu v anonymizované formě, informaci o použitém prohlížeči, data o rozsahu souhlasu a datum a čas návštěvy.

Právní základ pro zpracování oprávněného zájmu je v souladu s čl. 6 (11) písm. f) GDPR.

Účel zpracování dat je uživatelsky přátelský a právně v souladu s designem naší webové stránky. Chceme jej učinit tak snadný, jak je pro vás možné, abyste dali nebo odvolali váš souhlas a zvýšili transparenci zpracování dat při užívání cookies, obrázků, štítků nebo podobného na naší webové stránce. Náš oprávněný zájem spočívá také v účelu zpracování dat.

Cookies obsahující váš souhlas nebo odmítnutí používání cookies jsou obsažena ve vašem přístroji po dobu jednoho roku. Data o souhlasu (souhlas daný a souhlas odvolaný) budou uchována po dobu tří let.

Cookies jsou uložena v počítači uživatele a poslána nám odtud na naši webovou stránku. Změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete znemožnit nebo omezit přenos cookies. Můžete kdykoli vymazat cookies, která jste již uložili. Toto lze učinit automaticky. Jsou-li cookies deaktivována, není dále možno užívat všechny funkce webové stránky v planém rozsahu.

 

5.2 WEBOVÁ ANALÝZA

K analýze a optimalizaci našich webových stránek používáme různé služby popsané níže. Používáme tyto služby, abychom analyzovali, kolik uživatelů navštěvuje naše stránky, které služby jsou nežádanější, nebo jak uživatel najde nabídku. My také zaznamenáváme údaje, na jaké internetové stránce přišel uživatel k naší webové stránce (tzv.“referrer“), které podstránky internetových stránek byly kontaktovány, nebo jak často a jak dlouho byla tato podstránka prohlížena. Toto nám pomáhá koncipovat naše nabídky v uživatelsky příjemné formě, najít chyby a zlepšit naše nabídky.

 

5.2.1 MATOMO

Na naší webové stránce užíváme volně přístupny zdroj webového analytického softwaru Matomo, software (společnosti) „InnoCraft Ltd“, společnosti se sídlem na adrese 150 Willils St., 6011 Wellington, Nový Zéland. Jelikož InnoCraft má sídlo mimo EU, InnoCraft jmenoval zástupce v EU (). Software je provozován výhradně z našich vlastních serverů.

Používají cookies pro analýzu užívání webové stránky. Pro tento účel jsou informace o užívání shromážděna v cookies (včetně vaší zkrácené IP-adresy) přenášena na náš server a uložena pro účel jejich analýzy. Matomo nepřenáší osobní údaje k serverům, která jsou mimo naši kontrolu. Vaše IP-adresa je automaticky anonymizována během tohoto procesu, takže nejste pro nás identifikovatelný jako uživatel. My se nepodílíme na informacích, které shromáždíme o vašem užívání této webové stránky s třetími stranami. Užíváme shromážděná data pro statistickou analýzu jednání uživatele za účelem optimalizace funkčnosti a stability webové stránky a pro marketingové účely. Náš zájem na účelu zpracování dat je v optimalizaci naší webové stránky, adaptaci k souhlasu a ke zlepšení naší nabídky. Zájmy uživatele jsou dostatečně chráněny tím, že data jsou anonymní.

Ukládáme analyzační data pouze tak dlouho, jak je nutné pro účely zpracování dat, ale ne déle než 14 měsíců.

Právní základ pro popsané zpracování dat je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Poté, co jste nám dali váš souhlas, jej můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že změníte váš výběr nastavení cookies (viz část 5 Cookies výše). Alternativně můžete vymazat vaše cookies (vše nebo z této webové stránky). Pak opět uvidíte banner s možnostmi volby.

 

5.2.2 Google Analytics (Universal Analytics)

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Odpovědným subjektem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Použití zahrnuje spuštění služby Universal Analytics. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce z různých zařízení pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč zařízeními.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené pomocí souboru cookie se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adres na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Kompletní IP adresa je přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, abychom zajistili bezpečnou úroveň ochrany údajů; tyto doložky umožňují v jednotlivých případech předání osobních údajů do třetí země.

IP adresa, kterou Váš prohlížeč přenáší v rámci služby Google Analytics, není kombinována s jinými údaji společnosti Google. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu směrem k provozovateli webových stránek.

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie nebo uživatelskými ID (např. ID uživatele) jsou po 14 měsících automaticky vymazány. Údaje, jejichž doba uchovávání již uplynula, se automaticky mažou jednou za měsíc.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po udělení souhlasu jej můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna změnou volby v nastavení souborů cookie (viz oddíl 5 Soubory cookie výše). Případně můžete soubory cookie vymazat (všechny nebo pouze z této webové stránky). Poté se Vám opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ nebo https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.2.3 Google Analytics 4

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka také službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google LLC. Odpovědným subjektem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google").

Služba Google Analytics 4 používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o Vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

V Google Analytics 4 je ve výchozím nastavení aktivována anonymizace IP adres. Díky anonymizaci IP adres bude Vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Během Vaší návštěvy webových stránek je zaznamenáváno Vaše uživatelské chování ve formě "událostí". Události mohou být následující:

 • Zobrazení stránky
 • První návštěva webové stránky
 • Začátek relace
 • Vaše "cesta kliknutí", interakce s webovou stránkou
 • Posunutí (kdykoli uživatel posune stránku až na její konec (90 %))
 • Kliknutí na externí odkazy
 • Interní vyhledávací dotazy
 • Interakce s videi
 • Zobrazené / odkliknuté reklamy

 

Zaznamenává se také:

 • Vaše přibližná poloha (region)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)
 • technické informace o Vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky).
 • Vašeho poskytovatele internetových služeb
 • URL odkazu (přes kterou webovou stránku/reklamní médium jste se dostali na tuto webovou stránku).

Z pověření společnosti ALLPLAN bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho anonymního používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Příjemci údajů jsou/mohou být

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 GDPR).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nelze vyloučit, že orgány USA mají přístup k údajům uloženým společností Google.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP a neexistuje úroveň ochrany údajů odpovídající evropskému standardu, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní smluvní doložky EU, abychom stanovili odpovídající úroveň ochrany údajů. Mateřská společnost společnosti Google Ireland, Google LLC, sídlí v Kalifornii v USA. Nelze vyloučit přenos údajů do USA a přístup amerických orgánů k údajům uloženým společností Google. USA jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v EU/EHP. Proti přístupu úřadů k údajům nemáte k dispozici žádné právní prostředky.

Námi zaslané údaje spojené se soubory cookie budou po 14 měsících automaticky vymazány. Vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, probíhá automaticky jednou měsíčně.

Právním základem pro toto zpracování údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jakmile souhlas udělíte, můžete jej kdykoli odvolat s účinky do budoucna změnou volby v nastavení sledování (viz výše v části Soubory cookie). Případně můžete soubory cookie vymazat (všechny nebo pouze z těchto webových stránek). Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Případně můžete již od počátku ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však prohlížeč nakonfigurujete tak, aby odmítal všechny soubory cookie, může to omezit funkčnost této i jiných webových stránek. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že

 • neudělením souhlasu s nastavením souboru cookie nebo
 • stažením (zde) a instalací doplňku prohlížeče, který zakáže službu Google Analytics.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a https://policies.google.com/?hl=de.

 

5.3 INZERCE /MARKETING

Používáme cookies pro marketingové účely, abychom se zaměřili na naše uživatele s inzercí přizpůsobenou jejich zájmů. Dále používáme cookies, abychom omezili možnost podoby (jiného) inzerátu a abychom změřili účinnost našeho reklamního úsilí. O tyto informace se lze podílet s třetí stranou, jako jsou např. sítě. Právní základ je čl. 6 (1) písm. a) GDPR.

 

5.3.1 HUBSPOT

Tato webová stránka používá HubSpot pro marketingové činnosti. HubSpot je softwarová společnost z USA s pobočkou v Irsku. Kontakt: HubSpot, 2. patro, 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko.

HubSpot nabízí integrální softwarové řešení, které pokrývá různé aspekty on-line marketingu. Toto obsahuje e-mail marketing, publikace sociálních medií a reportování, management kontaktů, „landing“ stránky a formuláře kontaktů. Cookies jsou také ukládány v přístroji, který užíváte. Naše podpisová služba umožňuje návštěvníkům naší webové stránky dozvědět se více o naší společnosti, stáhnout si obsah a poskytnout jejich kontaktní a jiné demografické informace. Tyto informace, jakož i obsah naší webové stránky, jsou uloženy na serverech našeho softwarového partnera HubSpot. Můžeme je využít ke pozvání návštěvníků na naši webovou stránku a určit, které z našich firemních služeb jsou pro ně zajímavé. Všechny informace, které sbíráme, jsou předmětem této politiky soukromí. Používáme veškeré shromážděné informace výhradně k optimalizaci našich marketingových opatření. Můžete najít politiku soukromí (společnosti) HubSpot na: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Vzhledem k tomu, že data jsou zpracovávána mimo EU/EEA, uzavřeli jsme standardní doložku o ochraně dat podle (předpisů) komise EU v souladu s čl. 46 GDPR s poskytovatelem služeb, abychom tak založili bezpečnou úroveň ochrany dat. Tato doložka dovoluje přenos osobních dat do třetí země v jednotlivých případech.

Pro více informací od HubSpot, které se týkají předpisů o ochraně dat, prosím navštivte: https://legal.hubspot.com/data-privacy.

Více informací o cookies používaná (společností) HubSpot můžete najít zde a zde.

Právní základ pro popsané zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Poté, co jste udělili svůj souhlas, můžete jej odvolat kdykoli s budoucí účinností tak, že změníte Váš výběr v nastavení cookies (viz část 5 Cookies výše). Alternativně můžete vymazat svoje cookies (všechna nebo jenom z této webové stránky). Pak uvidíte opět banner s možnostmi volby.

Můžete se odhlásit od e-mailů posílaných od HubSpot prostřednictvím odkazu v příslušném e-mailu.

 

5.3.2 GOOGLE ADS, REMARKETING A SLEDOVÁNÍ KONVERZE

Užíváme služby Google Ads. Google Ads je online inzertní program (společnosti) Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Odpovědným subjektem pro uživatele v EU/EEA a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

To znamená, že provozujeme Google Ads a také užíváme remarketing a sledování konverze Google jako jeho část. Inzeráty jsou zobrazeny po vyhledávacích dotazech na webových stránkách inzertní sítě Google. Navíc užíváme remarketingové seznamy pro vyhledávací inzeráty. To nám umožňuje přizpůsobit kampaň vyhledávacích inzerátů pro uživatele, kteří dříve navštívili naši webovou stránku. Tyto služby nám pomáhají kombinovat naše inzeráty s určitými vyhledávacími podmínkami nebo zobrazit inzeráty pro dřívější návštěvníky, např. inzertní služby, které návštěvníci viděli na naší webové stránce. Jako výsledek můžeme zobrazit inzeráty založené na zájmu uživatelům naší webové stránky na jiných webových stránkách v rámci inzertní sítě Google (jako „Google Ad“ v rámci „Google Search“ nebo na jiných webových stránkách).

Pro nabídky založené na zájmu potřebujeme analyzovat online chování uživatele. Google užívá cookies k provedení této analýzy. Když se klikne na inzerát nebo při návštěvě naší webové stránky Google nastaví cookies na počítači uživatele. Tato cookies trvají 90 dnů. Informace shromážděné příslušným cookies je užívána k ovlivnění návštěvníka v následném vyhledávacím dotazu. Pro další informace o použité technologii cookies se prosím podívejte také na poznámky Google o statistice webové stránky a o politice soukromí. S pomocí této technologie Google a my jako zákazník obdržíme informaci, že uživatel kliknul na inzerát a byl přesměrován na naše webové stránky. Užíváme tyto informace získané tímto způsobem pouze pro analýzu statistiky a optimalizaci inzerátů. Nedostáváme informace, které osobně identifikují návštěvníky. Vaše IP adresa bude poslána Google, ale jelikož používáme Google Analytics IP k zamaskování na této webové stránce, vaše IP adresa bude anonymizována.

Log data jsou anonymizována po 9 měsících a informace cookies po 28 měsících.

Statistika poskytnutá nám společností Google obsahuje celkový počet uživatelů, kteří klikli na některý náš inzerát a – je-li použitelné – zdali byli přesměrováni na naši webovou stránku, která byla označena konverzním štítkem. Na základě této statistiky můžeme vysledovat, na které vyhledávací podmínky v našem inzerátu bylo zvláště často kliknuto a které inzeráty vedou uživatele k tomu, aby nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře.

Více informací o ochraně dat v souvislosti s Google Ads můžete najít na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB.

Vzhledem k tomu, že data jsou zpracovávána mimo EU/EEA, uzavřeli jsme standardní doložku o ochraně dat podle (předpisů) komise EU v souladu s čl. 46 GDPR s poskytovatelem služeb, abychom tak založili bezpečnou úroveň ochrany dat. Tato doložka dovoluje přenos osobních dat do třetí země v jednotlivých případech.

Právní základ pro popsané zpracování dat je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Poté, co jste udělili svůj souhlas, můžete jej odvolat kdykoli s budoucí účinností tak, že změníte váš výběr v nastavení cookies (viz část 5 Cookies výše). Alternativně můžete vymazat svoje cookies (všechna nebo jenom z této webové stránky). Pak uvidíte opět banner s možnostmi volby.

Můžete také vybrat typ inzerátu Google nebo znemožnit inzeráty na základě zájmu v Goolge prostřednictvím „ads setting“ (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en-GB).

 

5.3.3 DoubleClick od společnosti Google

Na našich webových stránkách používáme online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Odpovědným orgánem pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Společnost DoubleClick používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, k vylepšování zpráv o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživatelům nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují v kterém prohlížeči. Tím se zabrání tomu, aby se stejná reklama zobrazovala vícekrát. Kromě toho může DoubleClick používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí s odkazem na reklamy. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu DoubleClick a později ve stejném prohlížeči navštíví webové stránky inzerenta a něco si tam koupí.

Při vyvolání stránky, která využívá DoubleClick a pro kterou je skript DoubleClick povolen na základě výslovného souhlasu, Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Jako provozovatel webových stránek nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje. Informujeme Vás podle našich znalostí: Prostřednictvím integrace služby DoubleClick získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé služby Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží Vaši IP adresu.

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní doložky o ochraně údajů přijaté Komisí EU v souladu s článkem 46 GDPR, abychom zajistili bezpečnou úroveň ochrany údajů, která v jednotlivých případech umožňuje předání osobních údajů do třetí země.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po udělení souhlasu jej můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, a to změnou volby v nastavení souborů cookie (viz výše, oddíl 5. Soubory cookie). Případně můžete soubory cookie vymazat (všechny nebo pouze z této webové stránky). Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru.

Další informace o službě DoubleClick společnosti Google najdete na adrese https://www.google.de/doubleclick a o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google obecně na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de. Můžete také navštívit webové stránky Iniciativy pro síťovou reklamu (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org.

 

5.3.4 VLASTNÍ OKRUH UŽIVATELŮ / PIXELY SLEDUJÍCÍ KONVERZI SPOLEČNOSTI FACEBOOK

V souvislosti s online inzercí založené na zvyku, užíváme služby Custom Audiences od Facebooku Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Pro nás (jako společnost z EU) je zpracovatelem také Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Irsko.

V souvislosti s uživatelskými online inzeráty prostřednictvím Custom Audiences definujeme cílovou skupinu uživatel Facebook Ads Manager založený na určitých charakteristikách; těmto skupinám se následně ukáže inzerát na síti Facebooku. Uživatelé jsou vybírání Facebookem na základě profilové informace, kterou poskytli, a jiných dat poskytnutých prostřednictvím jejich užívání Facebooku. Jestliže uživatel klikne na inzerát a následně přijde na naši webovou stránku, Facebook obdrží informaci, že uživatel kliknul na inzertní banner prostřednictvím pixelu Facebooku na naší webové stránce.

V zásadě nevratný a neosobní suma kontrol (hodnotová transformace) je generován z vašich uživatelských dat, která jsou přenášena k Facebooku k analytickým a marketingovým účelům. Facebook nastaví cookies v procesu. Toto cookies sbírá informace o vaší činnosti na naší webové stránce (např. surfovací chování, navštívené podstránky, apod.). Vaše IP adresa je také uložena a užívána pro geografické zaměření inzerce.

Neužíváme Facebook Customs Audiencies prostřednictvím seznamu uživatelů, ani neužíváme „advanced matching“ funkci.

Pro více informací o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich budoucím zpracování a užití dat Facebookem, jakož i o vašem nastavení možností volby pro ochranu vašeho soukromí, prosím odvolejte se na politiku soukromí Facebooku. Můžete změnit nastavení, pro které jsou pro vás zobrazeny inzeráty na Facebooku pod tímto odkazem a v nastavení účtu Facebooku.

Právní základ pro popsané zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Poté, co jste udělili svůj souhlas, můžete jej odvolat kdykoli s budoucí účinností tak, že změníte váš výběr v nastavení cookies (viz část 5 Cookies výše). Alternativně můžete vymazat svoje cookies (všechna nebo jenom z této webové stránky). Pak uvidíte opět banner s možnostmi volby.

Vzhledem k tomu, že jste dal souhlas s popsaným zpracováním dat, Facebook bude mít samozřejmě přístup k vašim datům. Zejména je možné, že Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, navíc k Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, bude mít přístup k vašim datům. Facebook Inc. je situován v nejisté třetí zemi, kde úroveň ochrany dat je nižší. Facebook umožnil online „Facebook European Data Transfer Addendum“ od 31. 8. 2020, což je zamýšleno k začlenění standardních smluvních ustanovení v případech, kde Facebook Ireland Limited zpracovává data z EU/EEA jako zpracovatel a přenáší je na Facebook jako sub zpracovatel.

Pro více informací o službách Facebook Custom Audiencies prosím navštivte: https://en-gb.-facebook.com/business/help/1711863145774142

Můžete znemožnit funkci „Facebook Custom Audiences“ pro zalogované uživatele na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

 

5.3.5 LINKEDLN INZERCE / PIXELY SLEDUJÍCÍ KONVERZI

Užíváme službu sledování konverze od společnosti Linkedln Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA, 94085-2810, USA, jako část našeho hodnocení onlinové inzerce. Odpovědný subjekt pro uživatele v EU/EEA a Švýcarsku je Linkedln Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Plaze, Dublin 2, Irsko.

Pro tyto účely definujeme cílové skupiny uživatelů založené na určitých charakteristikách v Linkedln Campain Manager, které jsou následně zobrazeny v rámci sítě Linkedln. Uživatelé jsou vybíráni (společností) Linkedln na základě profilové informace, kterou poskytli, jakož i na dalších údajů poskytnutých při užívání Linkedln. Jestliže uživatel klikne na inzerát a následně přejde na naši webovou stránku, Linkedln obdrží informaci, že uživatel kliknul na inzertní banner prostřednictvím konverzního štítku umístěného na naší webové stránce.

Tímto způsobem štítek Linkedln umožňuje sběr následujících údajů:

 • Navštívená webová stránka, včetně URL
 • Reference
 • IP adresa
 • Přístroj a vlastnictví prohlížeče (zástupce uživatele)
 • Časová stopa

IP adresy jsou zkracovány nebo (v případě křížového užívání přístrojů) předělány společností Linkedln. Přímé identifikátory členů jsou odstraňovány do 7 dnů po „pseudonymizaci“ údajů. Zbývající „pseudonymizační“ údaje jsou pak vymazány do 180 dnů.

Linkedln se s námi nepodílí o osobní údaje jako operátor webové stránky, ale pouze nám poskytuje zprávy a oznámení (která neidentifikují uživatele) o návštěvách na webové stránce a výkonosti inzerce. Linkedln také nabízí tzv. zpětné zaměření, které nám umožňuje – jako operátorovi webové stránky - ukázat personalizované inzeráty mimo naši webovou stránku, přičemž užívá údaje bez identifikace jednotlivých členů. Údaje, které vás neidentifikují, jsou také užívána za účelem zlepšení relevance inzerce a dorazí k Linkedlnu přes přístroje. Členové Linkedln mohou řídit užívání jejich osobních údajů pro inzertní účely v nastavení jejich účtu. Linkedln se odvolává na následující link k uzpůsobení inzertních preferencí: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Zpracováváme tyto údaje ke zhodnocení našich inzertních kampaní. Právní základ pro zpracování je váš souhlas v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Bez vašeho souhlasu prostřednictvím našeho nástroje souhlasu nezpracováváme žádná data pro sledování konverze Linkedln. Když jste nám dali váš souhlas, můžete jej odvolat kdykoli s budoucí účinností změnou vašeho výběru v nastavení cookies (viz část 5 Cookies výše).

Jako část sledování konverze Linkedln má Linkedeln přirozeně přístup k zapsaným datům. Zvláště je možné, že navíc k Lindedln Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, také Linkedln Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810, USA, může mít také přístup k vašim datům.

Vzhledem k tomu, že data jsou zpracovávána mimo EU/EEA, uzavřeli jsme standardní doložku o ochraně dat podle (předpisů) komise EU v souladu s čl. 46 GDPR s poskytovatelem služeb, abychom tak založili bezpečnou úroveň ochrany dat. Tato doložka dovoluje přenos osobních dat do třetí země v jednotlivých případech.

Pro více informací o účelu a rozsahu shromážděných dat a o (jejich) budoucím zpracování a užití (společností) Linkedln, jakož i o vašem nastavení možností volby pro ochranu vašeho soukromí se prosím obraťte na LinkedIn´s private policy.

Pro více informací o sledování konverze Linkedln prosím navštivte: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a425606/set-up-linkedin-conversion-tracking?lang=en

Pro více informací o zpracování dat a trvání uložení prosím navštivte: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660?lang=en


5.3.6 INZERCE TWITTER

Užíváme služby Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, na naší webové stránce. Odpovědná společnost za zacházení s údaji práv subjektu v rámci EU/EEA je Twitter International Company, Attn. Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko.

Twitter Ads nám dovoluje shromažďovat údaje od uživatelů, kteří navštěvují naši webovou stránku. Užíváme cookies a kód, který spojuje webovou stránku s platformou další třetí strany, jako je např. Twitter. Suma kontrol (hodnotová transformace) je generována z vašich uživatelských dat a přenášena k Twitteru k analytickým a marketingovým účelům. My navíc používáme tzv.“Twitter pixel“, který může být užíván ke sledování činností uživatelů poté, co viděli nebo klikli na inzerci Twitteru. Zaznamenáváme chování uživatele, jako jsou např. návštěvy webové stránky, vyhledaný obsah, čas návštěvy, atd., jakož i data týkající se příslušného přístroje, jako jsou aplikace a používaný operační systém. IP adresa uživatele je uložena a užívána pro příslušnou geografickou inzerci v tzv. „cross-device personalization“. Twitter také zkouší identifikovat a spojit všechny přístroje uživatele. Jelikož Twitter ukládá a zpracovává data, je spojení k příslušnému uživatelskému profilu na twittter.com také možné.

Právní základ pro popsané zpracování dat je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 (1), písm. a) GDPR. Poté, co jste udělili svůj souhlas, můžete jej odvolat kdykoli s budoucí účinností tak, že změníte váš výběr v nastavení cookies (viz část 5 Cookies výše). Alternativně můžete vymazat svoje cookies (všechna nebo jenom z této webové stránky). Pak uvidíte opět banner s možnostmi volby.

V průběhu zpracování mohou být data přenesena na server Twitteru Inc. v USA.

Vzhledem k tomu, že data jsou zpracovávána mimo EU/EEA, uzavřeli jsme standardní doložku o ochraně dat podle (předpisů) komise EU v souladu s čl. 46 GDPR s poskytovatelem služeb, abychom tak založili bezpečnou úroveň ochrany dat. Tato doložka dovoluje přenos osobních údajů do třetí země v jednotlivých případech.

Údaje shromážděné tímto způsobem mohou být vymazány během 6 měsíců. Data umožňující identifikovat specifického uživatele Twitteru jsou vymazána během 90 dnů. Pro více informací o trvání uložení prosím kontaktujte Twitter nebo navštivte https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html

Pro více informací o účelu a rozsahu sběru dat a o dalším (jejich) zpracování a užití dat, jakož i o možném nastavení soukromí na Twitteru se prosím odvolejte na politiku soukromí Twitteru na: https://twitter.com/en/privacy

6 YouTube (režim rozšířené ochrany dat)

Na našich webových stránkách využíváme služby společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokud vyvoláte stránku, na které je vloženo video YouTube, obvykle se naváže spojení se servery YouTube a obsah se zobrazí na webové stránce tak, že o tom informuje Váš prohlížeč. Pomocí našeho nástroje pro správu souhlasů (Usercentrics) tomu zabráníte, pokud jste nesouhlasili se zpracováním údajů týkajících se YouTube. Díky integraci služby YouTube tak nejsou bez Vašeho souhlasu přenášena žádná data.

V tomto případě využíváme k ochraně vašich osobních údajů také rozšířenou možnost ochrany údajů poskytovanou společností YouTube. Podle informací YouTube se však data na server YouTube přenášejí pouze v režimu "rozšířené ochrany dat", když aktivně spustíte video. Pokud jste v tuto chvíli přihlášeni ke službě YouTube, informace o zhlédnutých videích budou přiřazeny k vašemu členskému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého členského účtu.

Další informace o ochraně údajů na YouTube poskytuje společnost Google pod tímto odkazem: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Aktivací této funkce v nastavení souborů cookie souhlasíte s tím, že YouTube bude prostřednictvím vašeho používání získávat údaje, které mohou být použity také k analýze vašeho chování při používání pro účely průzkumu trhu a marketingu.

Právním základem pro popsané zpracování údajů je tedy Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po udělení souhlasu jej můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, a to změnou volby v nastavení souborů cookie (viz výše, oddíl 5. Soubory cookie). Případně můžete soubory cookie vymazat (všechny nebo pouze z této webové stránky). Poté se opět zobrazí banner s možnostmi výběru. Pokud s nimi nesouhlasíte nebo svůj souhlas odvoláte, nebudete je moci používat.

 

7 GOOGLE TAG MANAGER

Pro účely transparentnosti bychom rádi zdůraznili, že užíváme Google Tag Manager poskytovatele Google Ireland Limited (registrační číslo 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager sám neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager usnadňuje, abychom integrovali a řídili naše štítky. Štítky jsou malé části kódu užívaného pro měření provozu a chování návštěvníků, ke sledování dopadu online inzerce a sociálních kanálů, nastavení nového marketingu a cílení na veřejnost, testování a optimalizování webové stránky, a jiné. Užíváme Tag Manager pro službu Google Analytics. Jestliže jste to znemožnili, toto znemožnění bude vzato v úvahu Google Tag Managerem. Pro více informací o Google Tag Manager se prosím podívejte na: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

8 REGISTRUJTE SE A ÚČASTNĚTE SE NAŠICH WEBINÁŘŮ

Pro váš webinář se můžete registrovat.

Osobní údaje, které musejí být poskytnuté, jsou označeny jako povinné v příslušném registračním formuláři. Dodatečné informace jsou dobrovolné.

Jestliže zatím neznáme vaši e-mailovou adresu, tj. jestli jste dosud neverifikovali vaši e-mailovou adresu u nás a my vás nemůžeme dostatečně identifikovat, když se registrujete, užíváme tzv. zdvojenou opt-in proceduru pro registraci. To znamená, že vaše registrace není kompletní, dokud nekliknete na odkaz v potvrzujícím e-mailu, který vám byl poslán pro tento účel. Nepotvrdíte-li včasným způsobem, vaše registrace bude vymazána z naší databáze. Po úspěšné registraci obdržíte váš osobní přístup k webináři.

Dále ukládáme vaši IP adresu a časy registrace a potvrzení každého času, kdy se registrujete a potvrzujete. Účel této procedury je, abychom byli schopni prokázat vaši registraci, jako část naší odpovědnosti za závazky a – bude-li to nutné – vyjasnit jakékoli zneužití vašich osobních údajů. Na základě plnění (podmínek) odpovědnosti a v souladu s čl. 6 (1) písm. f) GDPR máme oprávněný zájem o zpracování dat ve zdvojené opt-in proceduře.

Pro registraci pravidelně shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

Údaje

Účel zpracování

Právní základ pro zpracování

Doba trvání úschovy

IP adresa při registraci

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Datum registrace

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

IP adresa při dvojitém přihlášení (opt-in proceduře)

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Čas ověření dvojité opt-in procedury

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedrura)

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

E-mailová adresa

Zasílání odkaz na pro zúčastnění, odpovídání na otázky

 

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Forma adresy

Přímý postup

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Křestní jméno

Přímá adresa, kontrola docházky

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Příjmení

Přímá adresa, kontrola docházky

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Zip kód

Možnost přímého marketingu

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Adresa

Možnost přímého marketingu

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Telefonní číslo

Možnost přímého marketingu

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Společnost

Možnost přímého marketingu

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitka

Stát

Možnost přímého marketingu

Oprávněný zájem

3 roky anebo případně pozdější námitkaOsobní údaje, které musejí být poskytnuty, jsou označeny jako povinné v příslušném registračním formuláři, jakékoli další informace jsou dobrovolné.

Abychom mohli řídit naše webináře přes internet, užíváme softwarové řešení GoToWebinar od poskytovatele LogMeln Ireland Limiteds (Bloodstone Building Block C 70 Sir Rogerson´s Quay Dublin 2, Irsko). Jako část registračního procesu jsou osobní data také přenášena k poskytovateli služeb, který – jako nařízený zpracovatel – smí použít vaše údaje pouze na základě příkazu pro účely řízení webináře.

Jestliže jste nám nedal výslovný souhlas k užití vašich dat pro další reklamní účely, použijeme je výhradně v rozsahu účelů popsaných pro účel webináře. Právní základ pro toto je čl. 6 (1) písm. b) GDPR. Dopravně zakódované spojení je založeno mezi vámi a GoToWebinar. Anonymní statistické údaje jsou shromažďována během a po webináři. Obdržíme informace o délce účasti, připojujících a končících časech, o položených otázkách a odpovědích navíc k vašim registračním datům pro účely další zákaznické podpory.

Můžete najít další informace a LogMeln´s polititice soukromí zde.

 

9 PRŮZKUM

Pro účely průzkumu užíváme software „SurveyMonkey“ poskytovatele SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irsko. Pro tento účel jsou užívána tzv „cookies“, která jsou ukládána na přístroji zainteresované osoby. Tato cookies jsou užívána, aby průzkumná činnost byla plně operativní a aby průzkumy byly provozovány a zamýšleny v nejlepší možné cestě.

Další informace o zpracování údajů poskytovatelem mohou být nalezeny na https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

Během tohoto procesu jsou přenášena různá data poskytovateli (IP adresa, operační systém, typ přístroje, typ prohlížeče). Účastníte-li se průzkumu prostřednictvím mobilního přístroje, SurveyMonkey také shromažďuje UUID (tohoto) přístroje. Navíc SurveyMonkey užívá sledovací služby třetí strany, aby shromáždil údaje o užívání a uživatelskou statistiku. Nemáme žádný vliv na rozsah shromážděných údajů (společností) SurveyMonkey. Pro více informací o cookies použitých providerem se podívejte na: https://help.surveymonkey.com/articles/en_us/kb/legal-center-pages

SurveyMonkey Europe UC je pobočka SurveyMonkey Inc., se sídlem v USA. V tomto ohledu nemůže být vyloučeno, že informace generované cookies nejsou přenášeny na server poskytovatele v USA a uložena tam pro provedení analýzy. Vzhledem k tomu, že data jsou zpracovávána mimo EU/EEA, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní doložku o ochraně údajů přijatou komisí EU v souladu s čl. 46 GDPR, abychom založili bezpečnou úroveň ochrany údajů. Tato doložka dovoluje přenos osobních údajů do třetí země v jednotlivých případech.

Osobní údaje mohou být vymazány, jakmile už nejsou požadovány pro účely, pro které byly shromažďovány, a to nejpozději 3 měsíce poté, co byl průzkum dokončen. Právní základ pro zpracování v rozsahu průzkumu je váš souhlas v rozsahu smyslu čl. 46 (1) písm. a) GDPR).

Prosím, poznamenejte si, že můžete odmítnout užití cookies výběrem vhodného nastavení na vašem prohlížeči. Můžete také požadovat vymazání existujících cookies. Nicméně bychom rádi zdůraznili, že v tomto případě nemohou být všechny funkce této webové stránky v jejich úplném rozsahu.

 

10 NEWSLETTER

Můžete si také odebírat různé časopisy na naší webové stránce; užíváme je, abychom vás informovali o činnostech společnosti, běžných informací o našich službách, speciálních nabídkách, reklamách, událostech a konkurenci, a abychom vás pozvali na účast v našich průzkumech. Obsah každého časopisu je krátce popsán během registrace. Právní základ pro zasílání příslušného časopisu je váš souhlas podle čl. 6 (1) písm. a) GDPR ve spojení se souhlasem uděleným k přímému marketingu dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro registraci na našem časopisu používáme tzv. zdvojenou-opt proceduru. To znamená, že po vaší registraci vám pošleme e-mail na vámi udanou e-mailovou adresu, ve kterém se vás dotážeme, zdali si přejete dostávat časopis. Nepotvrdíte-li to včas, bude vaše registrace vymazána z naší databáze.

Jediná povinná informace k zasílání časopisu je vaše e-mailová adresa. Ustanovení o dalších datech jsou dobrovolná. Tyto údaje jsou užívány, abychom se na vás mohli obracet přímo. Poté, co jste nám (je) potvrdili, budeme uchovávat vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání časopisu, a to, dokud to neodvoláte. Budeme také ukládat vaši současnou IP adresu z doby registrace, čas registrace a potvrzení až po tři roky po registraci (promlčení). Účelem této procedury je, abychom byli schopni prokázat vaši registraci v případě pochybností a – bude-li nezbytné – vyjasnit jakékoli zneužití vašich osobních údajů. Právní základ pro založení vaší registrace je oprávněný zájem v soulad s čl. 6 (1) písm. f) GDPR, o tom, že souhlas byl již předtím dán (viz také čl. 7 (1) GDPR).

Svůj souhlas s dostáváním časopisu můžete kdykoliv odvolat a zrušit; váš souhlas můžete odvolat kliknutím na link v každém e-mailovém časopise.

Název poskytovatele newsletteru

Typ poskytovatele služeb

Přenos údajů do třetích zemí

Třetí země

Záruky podle čl. 44 a násl. GDPR

HubSpot, Inc., Cambridge, MA 02141, USA

Procesor

Ano

USA

Standartní EU smluvní doložky

Údaje

Účel zpracování

Právní základ pro zpracování

Doba trvání úschovy

IP adresa při registraci

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

Až 3 roky po odvolání/námitce

Datum registrace

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

Až 3 roky po odvolání/námitce

IP adresa při dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

Až 3 roky po odvolání/námitce

Čas ověření dvojité opt-in procedury

Doklad o dvojitém přihlášení (dvojitá opt-in procedura)

Oprávněný zájem

Až 3 roky po odvolání/námitce

E-mailová adresa

Rozesílání newsletteru

Souhlas

Do odvolání/námitky

Forma adresy*

Přímý postup

Souhlas

Do odvolání/námitky

Křestní jméno*

Přímý postup

Souhlas

Do odvolání/námitky

Příjmení*

Přímý postup

Souhlas

Do odvolání/námitky

* dobrovolná informace

 

10.2 SLEDOVÁNÍ NEWSLETTERU

Rádi bychom zdůraznili, že vyhodnocujeme vaše uživatelské chování, když posíláme newsletter (časopis). Pro toto vyhodnocení obsahují zaslané e-maily tzv. webové vzory nebo sledování pixelů, která jsou ukládány na naší webové stránce. To znamená, že technické informace, jako např. typ prohlížeče, čas otevření a IP adresa jsou přenášeny. Pro vyhodnocení spojujeme výše uvedené údaje a webové vzory s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Propojení obdržená v časopisu také obsahují tento ID a umožňuje nám analyzovat váš způsob klikání.

S údaji, které tímto způsobem získáme, vytváříme profil uživatele, abychom „ušili“ newsletter na vaše individuální zájmy. Zaznamenáváme, kdy čtete naše newslettery, na které linky v nich klikáte, a usuzujeme podle toho. Spojujeme tyto údaje s vašimi činnostmi na naší webové stránce. Právní základ pro toto zpracování údajů je váš souhlas dle čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat kliknutím na separátní link v každém e-mailu.

Váš souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Odvolání v tomto případě zahrnuje celý newsletter. Z technických důvodů nelze sledování odvolat separátně. Abyste tak mohl učinit, jednoduše klikněte na odhlašovací link v každém e-mailu.

Kromě toho sledovat otevření časopisu není možné, jestliže jste deaktivovali zobrazení obrázku chybou ve vašem e-mailovém programu. V tomto případě vám nebude časopis zobrazen v plném rozsahu a nebudete asi schopni využít všech jeho prvků. Sledování, jak je výše uvedeno, se koná, když si obrázky zobrazíte manuálně. Nicméně, když kliknete na linky z časopisu, váš způsob klikání bude i nadále analyzován, i když zobrazení prvků je odepřeno.

Sledovací informace je ukládána, dokud budete časopis odebírat. Jakmile se odhlásíte, údaje budou anonymizovány a užívány výlučně pro statistické účely.

Ukládáme údaje, které nám poskytujete pro účely příjmu časopisu, dokud časopis neodhlásíte; údaje budou vymazány po vašem odhlášení. Údaje ukládané pro jiné účely tímto nebudou ovlivněny.

Údaje

Účel zpracování

Právní základ pro zpracování

Doba trvání úschovy

IP adresy

Nastavení připojení se zařízením pro vyhodnocení e-mailu

Souhlas

Do odvolání

Personalizovaný odkaz

Vyhodnocování chování při kliknutí

Souhlas

Do odvolání

Otevírací pixel

Vyhodnocování chování při otevírání

Souhlas

Do odvolání

 


11 POVOLENÍ PŘÍMÉHO MARKETINGEM DLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM.) F GDPR PODLE VE SPOJENÍ S § 7 ODST. 3 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Koupíte-li si produkt nebo službu od ALLPLANU, budeme používat e-mailovou adresu získanou pro přímou inzerci našich vlastních nebo podobných produktů a/nebo služeb. Nebudete-li si přát dostávat přímou inzerci, můžete namítat použití vaší e-mailové adresy kdykoli. Pro tyto účely je zde odpovídající spojení v každém časopise.

Údaje

Účel zpracování

Právní základ pro zpracování

Doba trvání úschovy

E-mail adresa

Kontakt pro přímou inzerci

Možnost přímého marketingu dle GDPR a Zákona o některých službách informační společnosti.

Až do odvolání/ukončení zákonných požadavků

Forma adresy

Kontakt pro přímou inzerci

Možnost přímého marketingu dle GDPR a Zákona o některých službách informační společnosti.

Až do odvolání/ukončení zákonných požadavků

Křestní jméno

Kontakt pro přímou inzerci

Možnost přímého marketingu dle GDPR a Zákona o některých službách informační společnosti.

Až do odvolání/ukončení zákonných požadavků

Příjmení

Kontakt pro přímou inzerci

Možnost přímého marketingu dle GDPR a Zákona o některých službách informační společnosti.

Až do odvolání/ukončení zákonných požadavků

 


12 POŠTOVNÍ INZERCE / ZASÍLÁNÍ TISKU

Pro poštovní inzerci (zasílání tisku) užíváme osobní údaje našich existujících zákazníků a mezinárodních stran (jméno a příjmení, titul – existuje-li – funkce ve společnosti, adresa) pro účely přímé inzerce, abychom je informovali o našich produktech a/nebo o službách.

Právní základ pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 (1) písm. a) GDPR, jestliže jste jej udělili. Jsme-li právně oprávněni užívat vaše osobní údaje pro výše uvedené inzertní účely, právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) písm. f) GDPR. Z našeho pohledu naše zájmy na inzertním užívání převládají, je-li to přípustné v rámci úzkých právních limitů, zvláště těch vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou požadovány pro účely, pro které byly shromážděny, obecně po 2 letech od jejich posledního použití, jestliže jejich další zpracování není požadováno.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou údaje, která jsme obdrželi od našich zákazníků, poskytovatelů služeb a dodavatelů samotných. Kromě toho data pocházejí také z veřejně přístupných zdrojů (internet), jako jsou registry členů a ředitelů na webových stránkách průmyslových komor a společníků v průmyslu.

 

13 KONTAKTUJTE NÁS E-MAILEM NEBO KONTAKTNÍM FORMULÁŘEM

Když nás budete kontaktovat e-mailem nebo přes několik kontaktních formulářů, údaje, které poskytnete (vaše e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo, připadá-li v úvahu) budou u nás uloženy, abychom mohli zodpovědět vaše otázky a zpracovat vaše požadavky. Právní základ pro to je č. 6 (1) písm. f) GDPR. Vzhledem k tomu, že požadujeme vstup přes náš kontaktní formulář, který není požadován pro kontakt s námi, označili jsme to vždy jako volitelný (nepovinný). Tyto informace jsou užívány ke specifikaci vašeho požadavku a ke zlepšení zpracování vašeho požadavku. Tyto informace jsou poskytovány výslovně na dobrovolné bázi a s vaším souhlasem dle čl. 6(1) písm. a) GDPR. Vzhledem k tomu, že tato informace zahrnuje informaci o komunikačních kanálech (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), vy nám také dáváte souhlas, abychom vás kontaktovali přes tento komunikační kanál, je-li to nezbytné, k odpovědi na váš požadavek. Tento souhlas můžete samozřejmě zrušit kdykoli v budoucnu.

Vaše údaje, které jsme obdrželi v průběhu kontaktu s vámi, budou vymazány, jakmile už nebudou požadovány k dosažení účelu, pro které byly shromažďovány; váš souhlas byl řádně zpracován a žádná další komunikace s vámi není nezbytná nebo Vámi požadována.

Jako dohlížitel zavedla naše společnost řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila nejkompletnější ochranu osobních dat zpracovávaných touto webovou stránkou. Nicméně, přenos dat na základě internetu může mít vždy bezpečnostní mezery. Absolutní bezpečnost nemůže být garantována. V žádném případě není zasílání nezakódovaných e-mailů bezpečné. Žádáme vás proto, abyste neposílali nezakódované e-maily, ale užívali jinou formu nezakódovaných komunikačních kanálů (např. náš kontaktní formulář) nebo poštovní službu.

 

14 ŽÁDOST O PRÁCI

Můžete nás kontaktovat elektronicky mailem. Prosím, poznamenejte si, že zaslané nezakódované e-maily nejsou chráněny proti přístupu.

Vaše informace budou použity pro zpracování vaší žádosti o práci (dále jen „žádost“) a pro rozhodnutí o založení zaměstnaneckého vztahu. Toto je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Mimo to mohou být vaše osobní data zpracována, bude-li to nezbytné pro ochranu uplatňovaných právních nároků proti nám, které vyplývají z procesu o žádosti. Právní základ pro to je čl. 6 (1) písm. f) GDPR. Uvedený účel také představuje oprávněný zájem na zpracování.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanecký vztah vznikl mezi vámi a námi, smíme v souladu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR dále zpracovávat osobní data, která jsme již od vás obdrželi pro účely zaměstnaneckého vztahu, je-li toto nezbytné pro výkon nebo ukončení zaměstnaneckého vztahu nebo pro uplatnění a/nebo pro plnění práv a povinností pro orgán zastupující zaměstnance, které vyplývají ze zákona nebo z kolektivního vyjednávání, pracovní dohody nebo servisní dohody (kolektivní vyjednávání).

Vaše žádost nebude zpracována nad rámec výše uvedeného použití.

Po dokončení procesu o žádosti budou vaše osobní údaje vymazány nejpozději po 6 měsících, nebudou-li existovat jiné oprávněné zájmy na naší straně, které by zabránily vymazání, nebo byste nám dali povolení uložit je déle. Jiné oprávněné zájmy v tomto smyslu jsou uvedeny v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pro více informací o tom, jak zacházíme s vašimi osobními daty, si prosím přečtěte naše aplikační informace.

 

15 PŘENOS ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny třetím stranám pro jiné účely, než je zde uvedeno.

Podělíme se o vaše osobní informace se třetími stranami pouze, když:

 • Jste nám dali výslovný souhlas tak učinit
 • Zveřejnění je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků a není zde důvod domnívat se, že máte převažující zájem hodný ochrany na nezveřejnění vašich dat
 • Existuje právní povinnost zveřejnit je
 • Je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi

Externí servisní poskytovatelé a partnerské organizace dostanou vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování vaší objednávky, nicméně rozsah přeposlaných dat bude omezen na požadované minimum. Vzhledem k tomu, že naši servisní poskytovatelé přijdou do kontaktu s vašimi osobními údaji, zajistíme v rámci oprávněného zpracování dle čl. 28 GDPR, že dodrží ustanovení zákonů na ochranu dat tím samým způsobem. Berte prosím na zřetel i příslušné zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů. Příslušný servisní poskytovatel je odpovědný za obsah služeb třetích stran, zatímco my kontrolujeme služby v souladu s právními požadavky v rámci našich možností.

Považujeme za důležité zpracovávat vaše data v rámci EU/EEA. Nicméně musíme někdy použít servisní poskytovatele mimo EU/EEA. V těchto případech zajistíme, aby adekvátní úroveň ochrany údajů byla zajištěna u příjemce předtím, než mu přepošleme vaše osobní údaje. Znamená to, že prostřednictvím standardních kontraktů EU nebo přiměřenosti rozhodnutí Evropské komise bude úroveň ochrany údajů dosažena na úrovni srovnatelné se standardy uvnitř EU.

V případě přenosu údajů mimo Evropskou unii neexistuje vysoká evropská úroveň ochrany údajů. V případě přenosu neexistuje v současné době adekvátní rozhodnutí Evropské komise v rámci čl. 45 (1), (3) GDPR. To znamená, že Evropská komise dosud kladně neurčila, že úroveň ochrany osobních údajů podle zemí odpovídá úrovni ochrany osobních údajů v Evropské unii založené na GDPR. Z tohoto důvodu jsme zavedli výše uvedené záruky.

Možná rizika, která nemůžeme úplně vyloučit v souvislosti s přenosem údajů, obsahují zvláště následující:

 • Vaše osobní údaje mohou být možná zpracovávány mimo skutečný účel
 • Dále existuje možnost, že nebudete moci dlouhodobě uplatňovat a vynucovat si svoje práva podle zákona na ochranu dat, jako je vaše právo na informace, opravu, vymazání nebo přenos dat
 • Může také existovat vysoká možnost, že může dojít ke zpracování nesprávných dat a že ochrana osobních dat nevyhovuje požadavkům GDPR, pokud jde o množství a kvalitu

 

16 BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou přenášeny zabezpečeně na ALLPLAN použitím zakódování. Toto se týká všech forem zpracování (včetně registrace, nalogování se, objednávání). ALLPLAN používá SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) kódovací systém. Nikdo nicméně nemůže garantovat absolutní ochranu. ALLPLAN zabezpečuje svoji webovou stránku a další systémy proti ztrátě, zničení, přístupu, modifikaci nebo distribuci vašich dat neoprávněnými osobami prostředky technické a organizační povahy. Pravidelně revidujeme naše bezpečnostní opatření a adaptujeme je podle technického pokroku.

 

17 VAŠE PRÁVA

Disponujete následujícími právy, pokud jde o osobní data:

 

17.1 ZÁKLADNÍ POVOLENÍ

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, námitky proti zpracování a přenosu údajů. Vzhledem k tomu, že zpracování je založeno na vašem souhlasu, máte právo odvolat tento souhlas s účinností do budoucna.

K uplatnění vašich práv prosím kontaktujte nás e-mailem na . Uplatnění vašich práv popsaných v tomto bodu je pro vás bezplatné.

 

17.2 PRÁVA VE ZPRACOVÁNÍ DAT PODLE OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Podle čl. 21 (1) GDPR máte právo kdykoli vznášet námitky proti zpracování osobních údajů vztahující se k vaší konkrétní situaci, které je prováděno na základě čl. 6 (1) písm. e) GDPR (zpracování dat ve veřejném zájmu) nebo na základě č. 6 (1) písm. f) GDPR (zpracování dat pro účely zachování oprávněného zájmu). Budete-li namítat, nebudeme již dále zpracovávat vaše osobní údaje, jestliže nebudeme moci prokázat oprávněné zájmy na zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k účelům prosazení, uplatnění nebo ochrany právních nároků.

 

17.3 PRÁVA V PŘÍPADĚ PŘÍMÉ INZERCE

Budeme-li zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímé inzerce, budete mít právo namítat proti zpracování osobních údajů, která se vás týkají pro účely takové přímé inzerce podle čl. 21 odst. 2 GDPR. Uvedené se také uplatní v případě profilování, pokud je to spojeno s přímou inzercí.

V případě vaší námitky proti zpracování pro účely přímé inzerce nebudeme již déle pro tyto účely zpracovávat vaše údaje.

 

17.4 PRÁVO NA STÍŽNOST DOZOROVÉMU ORGÁNU

Bez předpojatosti k těmto právům a možnosti hledat nějaké jiné administrativní nebo soudní řešení, můžete kdykoli uplatnit vaše právo podáním stížnosti u nadřízeného orgánu, především v členském státu vašeho sídla (bydliště), místa práce nebo místa údajného porušení (zákona, smlouvy…), budete-li pokládat zpracování vašich osobních údajů za porušení zákona na ochranu dat (čl. 77 GDPR).

 

18 LINKY K JINÝM WEBOVÝM STRÁNKÁM

Naše webové stránky obsahují linky k webovým stránkám jiných poskytovatelů. Rádi bychom zdůraznili, že tato informace o ochraně údajů se vztahuje výlučně na webovou stránku www.allplan.com. Nemáme žádný vliv a kontrolu nad tím, aby jiní poskytovatelé postupovali podle příslušných ochranných ustanovení.

 

19 ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo změnit nebo upravit tyto informace o ochraně údajů kdykoli v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně dat.

 

Praha, dne 01/06/2023