Ochrana osobních údajů

Vítejte na našich webových stránkách! Klademe velký důraz na ochranu vašich data a ochranu vaše soukromí. Proto vás chceme níže informovat o sběru a využívání osobních údajů při používání našich webových stránek.


Platnost

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů představuje společné prohlášení ALLPLAN Deutschland GmbH (dále pouze „ALLPLAN“) a vztahuje se obecně na všechny internetové stránky obou společností (dále pouze „webová nabídka“). Webová nabídka se vztahuje na URLs allplan.com, connect.allplan.com, campus.allplan.com, help.allplan-connect.com. Bližší údaje k výše jmenovaným společnostem najdete v příslušných Impressum uvedených internetových stránek.

Důvěrné zacházení s Vašimi údaji je pro ALLPLAN samozřejmostí. Webová nabídka ALLPLAN je tvořena částečně veřejně přístupnou oblastí, kterou je možná používat zásadně bez ukládání osobních údajů, a oblastí určenou pro registrované uživatele, ve které jsou nabízeny rozšířené služby. Pro poskytování rozšířených služeb je získávání, zpracování a využití dalších (osobních) údajů nezbytně nutné.

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o věcných a osobních poměrech určité nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa a veškeré informace, které firmě ALLPLAN při registraci, přihlášení nebo při založení zákaznického účtu v internetovém obchodě sdělíte. Statistické údaje získané při návštěvě celé webové nabídky a údaje, které nelze přímo spojit s Vaší osobou, sem nespadají.

2. Sběr, zpracování a využití Vašich osobních údajů

ALLPLAN se při sběru, zpracování a využití Vašich osobních údajů přísně drží zákonných ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů a zákona o telekomunikacích. ALLPLAN sbírá, ukládá a zpracovává Vaše údaje za účelem kompletního vyřízení Vaší registrace, přihlášení nebo objednávky v obchodě, včetně případných pozdějších záručních plnění, servisních služeb, technické administrace a vlastních marketingových účelů.

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám, nebo jinak sdělovány, pouze, pokud je to nutné k účelům vyřízení smlouvy nebo vyúčtování, nebo pokud jste to předtím odsouhlasili. V rámci vyřizování objednávek obdrží například poskytovatelé služeb objednaní firmou ALLPLAN (např. partneři pro distribuci) potřebné údaje pro účely vyřízení objednávky a zakázky. Takto předávané údaje smí použít poskytovatelé služeb výhradně ke splnění svého úkolu. Další využití těchto informací není dovoleno.

Pro registraci potřebuje ALLPLAN Vaše správné jméno a adresu, pro objednávku z obchodu navíc údaje pro uskutečnění platby. Vaše e-mailová adresa je nutná, aby mohla firma ALLPLAN potvrdit přijetí Vaší registrace nebo objednávky, poskytnout služby (např. download k produktům) a aby s Vámi mohla komunikovat. Navíc je e-mailová adresa nutná k identifikaci (login zákazníka).

Vymazání Vašich osobních údajů proběhne, pokud to neodporuje zákonné povinnosti ukládání a pokud jste uplatnili nárok na vymazání, pokud údaje již nejsou nutné k plnění účelů, ke kterému bylo uložení provedeno, nebo pokud je jejich uložení z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

ALLPLAN v rámci poskytnutí služeb zásadně sbírá a ukládá následující osobní údaje: Údaje o adrese (jméno a adresa), e-mailová adresa, nebo volitelně telefonní číslo.

Osobní údaje se kromě toho používají k:

  • zpřístupnění obsahů, pro které je nutné registrace, mimo jiné downloady k produktům, webináře, objednávky v obchodě;
  • provozování výzkumu trhu a informování o novinkách, nabídkách a akcích, pokud k tomu bylo poskytnuto svolení;
  • zlepšení služeb pro uživatele na webové nabídce, měření zájmu o různé služby,
  • nabízení dalších služeb popsaných již při sběru údajů.
     

3. Newsletter

Pomocí newsletteru budete informování o firmě ALLPLAN a o příslušných nabídkách. Pokud chcete odebírat newsletter, potřebuje od Vás ALLPLAN platnou e-mailovou adresu stejně jako informace, které dovolí kontrolu, zda jste majitelem uvedené e-mailové adresy resp., zda je její majitel srozuměn se zasíláním newsletteru.

S přihlášením k odběru newsletteru se uloží Vaše IP adresa a datum přihlášení. Toto uložení slouží pouze jako důkaz v případě, že dojde ke zneužití e-mailové adresy třetí osobou, která se přihlásí k odběru newsletteru, aniž by o tom oprávněná osoba věděla.

Váš souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejího využití k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání může proběhnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení v samotných newsletterech, nebo prostřednictvím e-mailu na datenschutzbeauftragter@allplan.com.

4. Zakomponování služeb a obsahů třetích osob

Může se stát, že v rámci celé webové nabídky ALLPLAN budou zakomponovány obsahy třetích osob, jako například videa z YouTube, mapový materiál z Google Maps, RSS-Feeds nebo grafiky jiných internetových stránek. Předpokladem je vždy, že poskytovatel těchto obsahů (dále označován jako "třetí poskytovatel") zná IP adresu uživatele. Bez IP adresy není možné obsahy vysílat prohlížeči daného uživatele. Pro zobrazení těchto obrazů je proto IP adresa nezbytná. ALLPLAN se snaží používat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají IP adresu pouze k odeslání obsahů. ALLPLAN však nemá vliv na to, zda si třetí poskytovatelé uloží IP adresu např. pro statistické účely. Pokud je to známo, bude o tom uživatel ze strany ALLPLAN informován.

5. Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na datový nosič a ukládají určitá nastavení a údaje pro výměnu s naším systémem prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Obecně existují dva různé druhy cookies, takzvané Session-Cookies, které se vymažou, jakmile zavřete svůj prohlížeč a dočasné/trvalé cookies, které jsou uloženy na vašem datovém nosiči po delší dobu, nebo neomezeně. Ukládání pomáhá firmě ALLPLAN odpovídajícím způsobem pro Vás vytvářet svou webovou nabídku a usnadňuje Vám užívání například tím, že některá z Vašich zadání uloží, tak abyste je nemuseli neustále opakovat.

Většina cookies použitých firmou ALLPLAN se po ukončení Browser-Session (konec Session) automaticky z Vašeho pevného disku opět vymaže (proto také Session-Cookies). Session-Cookies jsou například potřebné k tomu, abychom Vám nabídli funkci Shop na více stránkách. Kromě toho používá ALLPLAN také cookies, které na Vašem pevném disku zůstanou. Při další návštěvě bude automaticky rozpoznáno, že jste již na webové nabídce byli a jaká zadání a nastavení preferujete. Tyto dočasné nebo také trvalé cookies (doba životnosti 1 měsíc až 10 let) se uloží na Váš pevný disk automaticky a po stanovené době se také automaticky vymažou. Obzvláště tyto cookies slouží k tomu, aby byla webová nabídka uživatelsky přívětivá, efektivní a bezpečná. Díky těmto souborům je například možné, aby se Vám v rámci webové nabídky zobrazovaly informace speciálně přizpůsobené Vašim zájmům.

V cookies používaných firmou ALLPLAN se neukládají žádné osobní údaje. Použité cookies tak nelze přiřadit k žádné určité osobě, a tudíž ani k Vám. Při aktivaci cookies se k němu přiřadí identifikační číslo. Přiřazení Vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu není nikdy možné a neprovádí se. Na základě technologie cookies obdrží ALLPLAN pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky webové nabídky byly navštíveny, které produkty byly prohlíženy, atd.

ALLPLAN využívá služeb některých reklamních partnerů, kteří mu pomáhají učinit pro Vás webovou nabídku zajímavější. Proto se při návštěvě na Váš pevný disk ukládají také cookies partnerských podniků. Jedná se přitom o dočasné/trvalé cookies, které se po stanovené době automaticky vymažou. Tyto dočasné nebo také trvalé cookies (doba životnosti 14 dnů až 10 let) se uloží na Váš pevný disk automaticky a po stanovené době se také automaticky vymažou. Ani cookies partnerských podniků neobsahují žádné osobní údaje. Sbírají se pouze pseudonymizované údaje User-ID. Jedná se například o údaje o tom, které nabídky resp. produkty jste si prohlíželi, zda bylo něco poptáno resp. objednáno, které produkty byly vyhledávány, atd. Někteří reklamní partneři přitom sbírají také informace nad rámec webové nabídky, které stránky jste navštívili předtím a o které produkty se například zajímáte, aby Vám poté mohli ukázat reklamu, které co nejlépe odpovídá Vašim zájmům. Tyto pseudonymní údaje se nikdy nespojí s Vašimi osobními údaji. Mají sloužit pouze danému účelu webových partnerů, oslovit Vás reklamou, která by Vás také skutečně mohla zajímat.

Využitím webové nabídky ALLPLAN souhlasíte s použitím takzvaných cookies a se sběrem, ukládáním a využitím Vašich uživatelských údajů. Dále souhlasíte s tím, aby zůstaly Vaše údaje i po ukončení relace prohlížeče uloženy v cookies a aby je bylo možné například při Vaší příští návštěvě opět vyvolat. Tento souhlas můžete kdykoli s platností do budoucna odvolat tím, že nastaveními ve svém prohlížeči zabráníte příjmu cookies.

Ve svém prohlížeči můžete nastavit, aby bylo ukládání cookies povoleno pouze, když s tím budete souhlasit. Pokud chcete akceptovat pouze cookies firmy ALLPLAN, avšak ne cookies poskytovatelů služeb a partnerů (třetí poskytovatelé), pak můžete v nastavení svého prohlížeče zvolit "Blokovat cookies od třetích poskytovatelů". Zpravidla Vám v liště nabídky Vašeho internetového prohlížeče bude ukázáno, jak můžete odmítnout nové cookies a ty již přijaté vypnout.

6. Log soubory

Při každém přístupu k webové nabídce firmy ALLPLAN zprostředkovává příslušný internetový prohlížeč uživatelské údaje a ukládá je do protokolových souborů, takzvaných Server-Logfiles. Přitom ukládané datové sady obsahují následující údaje: datum a čas vyvolání, jméno vyvolané stránky, IP adresa, Referrer URL (URL původu, ze kterého jste se dostali na webovou nabídku), množství přenášených údajů, informace o produktu a verzi používaného prohlížeče.

IP adresy uživatelů se po ukončení použití vymaže, nebo anonymizuje. Při anonymizaci se IP adresy změní tak, že jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech již není možné přiřadit k určité nebo určitelné fyzické osobě, nebo pouze s vynaložením nepoměrného množství času, práce a nákladů.

Tyto Logfile datové sady spravuje ALLPLAN v anonymizované formě, aby bylo možné tuto webovou nabídku dále zlepšovat a zvyšovat uživatelskou přívětivost, rychleji odhalovat chyby a odstraňovat je, nebo řídit kapacity serveru. Kromě toho je možné pomocí analýzy protokolových souborů rychleji rozeznat a odstranit veškeré chyby ve webové nabídce.

7. Webová analýza

Za účelem neustálého zlepšování a optimalizace webové nabídky využívá ALLPLAN takzvané technologie trackingu. K tomu jsou použity nástroje následujících poskytovatelů služeb.

7.1. Google Analytics

Webová nabídka ALLPLAN využívá Google Analytics, službu pro analýzu webu firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele a které umožňují analýzu využití webové nabídky. Informace o Vašem využití webové nabídky uživatelem vytvořené pomocí cookies se zpravidla přepošlou na server Google v USA a tam se uloží.

V případě aktivace anonymizace IP na webové nabídce však Google Vaši IP adresu v rámci členských státu Evropské unie nebo jiných smluvních států smlouvy o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přepošle celá IP adresa na server Google v USA a tam se zkrátí. IP anonymizace je na webové nabídce firmy ALLPLAN aktivována. Z pověření ALLPLAN použije Google tyto informace, aby vyhodnotil využití webové nabídky ze strany uživatele, sestavil zprávu o aktivitách na webové nabídce a aby poskytl další služby spojené využitím webové nabídky.

IP adresa poskytnutá Vašim prohlížečem v rámci Google Analytics nebude propojena s dalšími údaji od Google. Ukládání cookies může uživatel příslušným nastavením software svého prohlížeče zabránit. ALLPLAN však upozorňuje na to, že v takovém případě nebude možné využívat veškeré funkce této webové nabídky v plném rozsahu. Uživatelé navíc můžou zabránit sběru dat (vč. jejich IP adresy) týkajících se jejich využití webové nabídky vytvořených ze strany cookie pro Google, stejně jako zpracování těchto údajů ze strany Google tím, že si stáhnou a nainstalují Browser-Plugin dostupné pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7.2 Optimizely

Na webové nabídce firmy ALLPLAN se pomocí technologie firmy Optimizely, Inc. (55 New Montgomery St. #888, San Francisco, CA 94105, USA) s produktem „Optimizely“ sbírají a ukládají údaje o relacích a interakci návštěvníků, aby bylo možné zjistit, jak se uživatelé na jednotlivých stránkách pohybují, jak se tam dostanou, a co tam dělají. Tyto informace se používají pro zlepšení obsahu a uživatelské přívětivosti webové nabídky a pro optimalizaci návštěvy. Vezměte prosím na vědomí, že k tomuto účelu mohou být využívány cookies. Údaje o relaci a interakci se nikdy nezpracovávají ve formě vztažené k osobě, nýbrž pouze pseudonymně. Záznam údajů o interakci pomocí Optimizely můžete odmítnout prostřednictvím odkazu https://www.allplan.com/de/?optimizely_opt_out=true widersprechen.

7.3 Využití softwaru Piwik

Na těchto internetových stránkách jsou shromažďována a ukládána data za účelem marketingu a optimalizace za použití softwaru Piwik (www.piwik.org). Z těchto dat mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. K tomu je možné používat Cookies. U Cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládané v mezioperační paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data, vyhledaná technologiemi Piwik nebudou bez zvlášť uděleného souhlasu příslušné osoby používána k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a spojována s osobními údaji přes nositele pseudonymu. Vyhledávání a ukládání dat lze kdykoliv odvolat s budoucí účinností.

Zde se můžete rozhodnout, zda smí být ve Vašem prohlížeči uloženo jednoznačné Cookie pro webovou analýzu, které umožňuje provozovateli webových stránek shromažďování a analýzu různých statistických dat.
Pokud se rozhodnete proti tomuto uložení, klikněte na následující odkaz pro uložení deaktivačního kódu pro Piwik Cookie ve Vašem prohlížeči.

Vaše návštěva této webové stránky bude aktuálně zaregistrována webovou analýzou Piwik. Aby vaše návštěva již registrována nebyla, klikněte sem.

 

8. Tracking und Retargeting

Webová nabídky firmy ALLPLAN používá takzvané technologie tracking a retargeting. ALLPLAN používá tyto technologie, aby pro Vás mohl webovou nabídku učinit zajímavější. Tato technika umožňuje uživatele internetu, kteří se již v rámci webové nabídky zajímali o určité produkty, oslovit na internetových stránkách partnerů pomocí reklamy. Firma ALLPLAN je přesvědčena o tom, že zobrazení personalizované reklamy zohledňující zájmy uživatelů internetu je zpravidla zajímavější, než reklama bez osobního vztahu. Zobrazení těchto reklamních prostředků na stránkách partnerů probíhá na bázi technologie cookie a analýzy předchozího chování uživatele. Tato forma reklamy probíhá kompletně pseudonymně. Neukládají se žádné osobní údaje a nejsou spojovány žádné uživatelské profily s Vašimi osobními údaji.


8.1 Google Adwords Conversion-Tracking

ALLPLAN využívá online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords funkci Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking je analytická služba firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud kliknete na Googlem zapnutou reklamu, založí se na Vašem počítači cookie pro Conversion-Tracking. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží proto k osobní identifikaci. Když navštívíte určité stránky webové nabídky a cookie ještě nevypršelo, je možné rozpoznat, že jste na tuto reklamu klikli a byli jste na tuto stránku přesměrováni. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Proto není možné, aby byly cookies prostřednictvím webové stránky zákazníka AdWords sledovány. Informace získané pomocí Conversion cookie slouží k vytvoření konverzačních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Takto se zákazníci dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou Conversion-Tracking-Tag. Nezískají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete podílet na trackingu, můžete toto využití odmítnout tím, že zabráníte instalaci cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (možnost deaktivace). Nebudete tak zahrnuti do statistik Conversion-Tracking. Další informace stejně jako prohlášení firmy Google o ochraně osobních údajů najdete na: http://www.google.de/policies/privacy/


8.2 Microsoft Bing

ALLPLAN navíc používá Conversion Tracking od firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Přitom Microsoft Bing Ads uloží do Vašeho počítače cookie, v případě, že se na naši webovou nabídku dostanete prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing a ALLPLAN mohou tímto způsobem rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na naši webovou nabídku a dostal se na dříve stanovenou cílovou stránku. ALLPLAN se přitom dozví pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na Bing reklamu a byli poté přesměrováni na cílovou stránku. Nejsou sdělovány žádné osobní údaje ohledně identity uživatele. Pokud se nechcete procesu trackingu účastnit, můžete i zde uložení potřebného cookie odmítnout – například nastavením prohlížeče, které automatické ukládání cookies obecně deaktivuje. Další informace k ochraně osobních údajů a k použitým cookies u Microsoft Bing najdete na internetové stránce Microsoft http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

8.3 Burda Direkt Services

Za účelem marketingu a optimalizace se na webové nabídce používají služby Burda Direkt Services (http://www.burdadirektservices.de). Přitom jsou sbírány, zpracovávány a ukládány údaje, ze kterých se pod pseudonymem vytváří uživatelské profily. Pokud je to možné a smysluplné, jsou uživatelské profily kompletně anonymizovány. Za tímto účelem mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do internetového prohlížeče uživatele a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Získané údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje, jsou předávány firmě Burda Direkt Services, nebo jsou získávány přímo firmou Burda Direkt Services. Burda Direkt Services smí používat informace zanechané návštěvou na webové nabídce k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Data, která jsou přitom získaná, se bez samostatně uděleného souhlasu příslušné osoby nepoužijí k osobní identifikaci uživatele webové nabídky a nebudou spojena s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud se zaznamená IP adresa, pak se bezprostředně po získání této informace vymaže poslední číselný blok za účelem anonymizace. Souhlas se sběrem, zpracováním a ukládáním údajů je možné kdykoli s budoucím účinkem odvolat: Vyloučit z Website-Tracking


8.4 Wiredminds

Za účelem marketingu a optimalizace se na webové nabídce používají služby WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Přitom jsou sbírány, zpracovávány a ukládány údaje, ze kterých se pod pseudonymem vytváří uživatelské profily. Pokud je to možné a smysluplné, jsou uživatelské profily kompletně anonymizovány. Za tímto účelem mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do internetového prohlížeče uživatele a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Získané údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje jsou předávány firmě WiredMinds, nebo jsou získávány přímo firmou WiredMinds. WiredMinds smí používat informace zanechané návštěvou na webové nabídce k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Data, která jsou přitom získaná, se bez samostatně uděleného souhlasu příslušné osoby nepoužijí k osobní identifikaci uživatele webové nabídky a nebudou spojena s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud se zaznamená IP adresa, pak se bezprostředně po získání této informace vymaže poslední číselný blok za účelem anonymizace. Souhlas se sběrem, zpracováním a ukládáním údajů je možné kdykoli s budoucím účinkem odvolat: Vyloučit z Website-Tracking

8.5 Google Adwords Remarketing

ALLPLAN používá na webové nabídce funkci Remarketing nebo "Podobné cílové skupiny" firmy Google Inc. („Google“). Pomocí této funkce je možné cíleně oslovovat návštěvníky webové nabídky reklamou, tím že se zapnou personalizované reklamy podle zájmů návštěvníka, když navštíví jiné internetové stránky v síti Google Display. Za účelem analýzy využití webové nabídky, která je základem pro vytvoření reklamních inzerátů podle zájmů návštěvníka, používá Google tzv. cookies. Google uloží malý soubor s číselnou řadou do prohlížeče návštěvníka webové nabídky. Prostřednictvím tohoto čísla se zaznamenávají návštěvy webové nabídky stejně jako anonymizované údaje o využití webové nabídky. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů návštěvníků webové nabídky. Pokud následně navštívíte webovou stránku sítě Google Display, zobrazí se Vám reklamní inzeráty, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve vyvolané produkty a informace. Použití cookies firmou Google můžete trvale deaktivovat tím, že si na následujícím odkaze stáhnete a nainstalujete zde poskytnutý plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Alternativně můžete deaktivovat použití cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit zde uvedenými podrobnými informacemi k Opt-Out. Další informace ke Google Remarketing stejně jako prohlášení firmy Google o ochraně osobních údajů najdete na: http://www.google.com/privacy/ad


8.6 Criteo

Criteo se specializuje na vytváření personalizované reklamy. ALLPLAN spolupracuje s Criteo, aby mohl uživatelům webové nabídky překládat relevantní a personalizovanou reklamu. Cílem je ukázat Vám personalizované reklamní prostředky s takovými produkty, o které byste se podle Vašeho nedávného chování při brouzdání internetem mohli zajímat.

Criteo ukládá u návštěvníků svých partnerských webových stránek anonymní Browser-Cookies (Tagging). Prostřednictvím Criteo „tagovaní“ uživatelé získají anonymní znak. Criteo nikdy nezaznamenává osobní údaje jako Vaše jméno nebo adresu.

Browser-Cookies sledují produkty, které si uživatel partnerské webové stránky, pro které Criteo dodává reklamní prostředky, prohlížel, respektive stránky, které navštívil. Criteo používá Pixel-Tags pro přenos anonymních údajů z webové nabídky svých partnerů na servery firmy Criteo.

Criteo sbírá pouze anonymní data prostřednictvím anonymních cookies, nebo srovnatelných identifikátorů, které zaznamenávají následující:

  • Výsledky v souvislosti s Vašimi aktivitami na partnerské internetové stránce (např. počet prohlédnutých stránek, prohlížené produkty na stránce, Vaše vyhledávání na partnerských internetových stránkách).
  • Informace týkající se Vašeho zařízení (druh zařízení, operační systém, verze)
  • a události týkající se aktivit Criteo-Adserving jako například počet Vámi zobrazených reklamních prostředků

Pokud nechcete na svém aktuálním prohlížeči dostávat žádné reklamní prostředky od firmy Criteo, které byly porovnány s Vaším anonymním znakem, můžete například zde deaktivovat přehrávání reklamních prostředků Criteo.

8.7 Facebook Website Custom Audience

Pokud jste uživatelem Facebooku, může Facebook pomocí Pixel ID a Facebook cookie návštěvu naší webové nabídky přiřadit k Vašemu uživatelskému profilu. ALLPLAN se tak může rozhodnout, které skupiny uživatelů Facebooku (jako věk, zájmy) má být zobrazena relevantní reklama. Členové Facebooku navíc mohou zde zpracovávat svá nastavení účtu a odmítnout sběr Vašich údajů prostřednictvím Custom Audiences, a to napříč všemi zařízeními.

8.8 Google Customer Match

ALLPLAN využívá nástroj cílových skupin od firmy Google "Customer Match". Pomocí něj Vám mohou být při vyhledávaných dotazech cíleně navrhovány výsledky k naší webové nabídce. ALLPLAN předává Googlu nevratnou, neosobní kontrolní sumu (hodnota Hash) Vašich uživatelských údajů. Tímto hašovacím procesem (pseudonymizace) nejsou Vaše údaje identifikovatelné a není možné je využít k jiným účelům.

8.9 Deaktivace trackingu, retargetingu a online reklamy založené na uživatelských datech

Další informace k tracking, retargetingu, online reklamy založené na uživatelských datech a možnostech jejich deaktivace najdete na www.meine-cookies.org. Máte tam i možnost odmítnout online reklamu všech firem založenou na uživatelských datech. Pro přejití ke správě preferencí klikněte prosím zde.

9. HubSpot

Webová nabídka firmy ALLPLAN používá HubSpot, Marketing Automation Software firmy HubSpot, Inc., Cambridge, MA 02141, USA. HubSpot používá z našeho pověření údaje v online formulářích, aby analyzoval další využití našeho portálu. Určité uživatelské údaje jsou přitom propojeny s Vaší osobou a ukládají se do našeho CRM. Můžeme Vám tak poskytovat informace a nabídky speciálně podle Vašich zájmů.

Souhlas s tímto využitím Vašich údajů můžete kdykoli prostřednictvím prohlášení odvolat. Bližší údaje k technologiím používaným firmou HubSpot, Inc. najdete v prohlášení Hubspot o ochraně osobních údajů na http://www.hubspot.com/legal/privacy-policy

10. Social Plugins

10.1 Facebook-Plugins (Like-Button)

Do webové nabídky ALLPLAN jsou zabudovány plugins sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-Plugins poznáte podle loga Facebooku nebo podle "Like-Button" ("líbí se mi") na naší stránce. Přehled Facebook-Plugins najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud navštívíte naši webovou nabídku, bude prostřednictvím plugin vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste prostřednictvím své IP adresy navštívili naši webovou nabídku. Pokud kliknete na Facebookové tlačítko "Like-Button", zatímco jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete propojit obsahy naší webové nabídky se svým facebookovým profilem. Facebook tak může Vaši návštěvu naší webové nabídky přiřadit k Vašemu uživatelskému kontu. Je nutné upozornit na to, že ALLPLAN nezískává žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů, ani o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace k tomu najdete v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů na http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook návštěvu naší webové nabídky mohl přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu, odhlaste se prosím ze svého facebookového uživatelského účtu.

10.2 Google +1

ALLPLAN využívá funkce Google +1. Poskytovatel je Google Inc. 1k600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pomocí tlačítka Google +1 můžete informace zveřejňovat celosvětově. Prostřednictvím tlačítka Google +1 obdržíte Vy a další uživatelé personalizované obsahy od Google a jeho partnerů. Google ukládá jak informaci, že jste dali obsahu +1, tak i informace o stránce, kterou jste při kliknutí na +1 navštívili. Vaše +1 mohou být zobrazeny jako odkazy spolu s Vaším profilovým jménem a fotkou ve službách Google, jako například ve výsledcích vyhledávání, nebo ve Vašem Google profilu, nebo na jiných místech na internetových stránkách a reklamních inzerátech na internetu. Google zaznamenává informace o Vašich +1 aktivitách, abych pro Vás a pro další uživatele zlepšil služby Google.

Abyste mohli používat tlačítko +1, potřebujete celosvětově viditelný, veřejný Google profil, který musí obsahovat minimálně jméno zvolené pro profil. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může být toto jméno nahrazeno i jiným jménem, které jste použili při sdílení obsahů prostřednictvím svého Google účtu. Identita Vašeho Google Profilu může být ukázána uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu, nebo další informace, které mohou sloužit k Vaší identifikaci.

Kromě výše vysvětlených účelů použití se Vámi poskytnuté informace využívají podle platných předpisů pro ochranu osobních údajů firmy Google. Google může případně zveřejňovat souhrnné statistiky o +1 aktivitách uživatelů, resp. předává je uživatelům a partnerům, jako například vydavatelům, inzerentům nebo spojeným internetovým stránkám.

10.3 LinkedIn

ALLPLAN používá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatel je firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém vyvolání naší webové nabídky, která obsahuje funkce LinkedIn, se naváže spojení se serverem LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili se svou IP adresou naše internetové stránky. Pokud kliknete na "Recommend-Button" od LinkedIn a jste přitom přihlášení ke svému účtu u LinkedIn, může LinkedIn přiřadit Vaši návštěvu a Váš uživatelský účet k naší webové nabídce. Je nutné upozornit na to, že ALLPLAN nezískává žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů, ani o jejich využití ze strany LinkedIn. Další informace k tomu najdete v prohlášení LinkedIn o ochraně osobních údajů na: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.4 Pinterest

ALLPLAN používá Social Plugins sociální sítě Pinterest, která je provozovaná firmou Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Když vyvoláte internetovou stránku, která obsahuje takový plugin, vytvoří prohlížeč přímé spojení se servery Pinterest. Plugin přitom předá serveru Pinterest v USA protokolární údaje. Tyto protokolární údaje mohou obsahovat Vaši IP adresu, adresu navštívených internetových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, druh a nastavení prohlížeče, datum a čas dotazu, Váš způsob využití Pinterest a cookies.

Další informace k účelu, objemu a dalšímu zpracování a využití údajů ze strany firmy Pinterest, stejně jako příslušným právům a možnostem na ochranu Vaší soukromé sféry najdete v pokynech k ochraně osobních údajů firmy Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy


10.5 Twitter

Do naší webové nabídky jsou zabudovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při použití Twitteru a funkce "Re-Tweet" budou Vámi navštívené internetové stránky propojeny s Vaším Twitter účtem a tato informace bude zpřístupněna ostatním uživatelům. Přitom se předávají Twitteru i některé údaje. Je nutné upozornit na to, že ALLPLAN nezískává žádné informace o zprostředkovaných údajích, ani o jejich využití ze strany Twitteru. Další informace k tomu najdete v prohlášení Twitter o ochraně osobních údajů na http://twitter.com/privacy. Svá nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastaveních účtu na http://twitter.com/account/settings.

10.6 Xing

Webová nabídka ALLPLAN využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém vyvolání naší webové nabídky, která obsahuje funkce Xing, se naváže spojení se serverem Xing. Podle znalostí ALLPLAN přitom nedochází k ukládání osobních údajů. Především nedochází k ukládání IP adres ani k vyhodnocování uživatelského chování. Další informace k ochraně osobních údajů a ke Xing Share-Button najdete v prohlášení Xing k ochraně osobních údajů na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

11. Bezpečný přenos údajů

Vaše osobní údaje se u ALLPLAN přenáší v zabezpečené kódované formě. To platí pro veškeré procesy spojené s vyplněním formulářů (mimo jiné registrace, přihlášení, objednávka). ALLPLAN přitom používá systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Nikdo sice nemůže garantovat absolutní ochranu. ALLPLAN však zabezpečuje svou webovou nabídku a ostatní systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo rozšiřování Vašich údajů ze strany nepovolaných osob.

12. Podání informace, vymazání, odvolání

Máte kdykoli právo získat bezplatnou informaci o tom, které Vaše osobní údaje ALLPLAN ukládá, o jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů, stejně tak máte právo na opravu, zablokování a vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů k tématu osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na ALLPLAN prostřednictvím následující e-mailové adresy:


13. Oznámení změn

ALLPLAN upozorňuje na to, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se v časových rozestupech aktualizuje nebo mění. V případě změny prohlášení o ochraně osobních údajů budou změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bezprostředně zveřejněny. Budete tak neustále vědět, jaké informace jsou získávány a používány.

Poslední aktualizace: 29.02.2016