BIM řešení
pro prefabrikaci

ALLPLAN nabízí integrovaná řešení pro návrh prefabrikovaných prvků se zcela novou úrovní efektivity a přesnosti při přípravě prefabrikovaných betonových dílů.

Software pro
návrh prefabrikátů
Pro projekční kanceláře

Výroba prefabrikátů označovaná rovněž termínem prefabrikace je jedním z nejrychleji se rozvíjejících segmentů stavebnictví. Klíčem k úspěchu je vysoká kvalita, efektivita a spolehlivé plánování času a nákladů.

Planbar je openBIM řešení pro úspěšný návrh a detailní výrobní výkresy Vašich prefabrikátových projektů. Využijte našich třicetiletých zkušeností v oboru prefabrikace.

S řešeními ALLPLAN zejména pro průmyslovou výstavbu:

  • urychlíte přesné plánování svých prefa projektů
  • budete moci navrhovat podle své volby ve 2D nebo 3D – model a veškeré dílenské výkresy budou vždy 100% vzájemně konzistentní
  • budete zcela automaticky vytvářet dílenské výkresy včetně výztuží, popisů a vestavných prvků
  • budete generovat data pro výrobu, na něž se bude moci každý spolehnout

Poznejte Planbar - naše prefabrikované řešení CAD

Naše portfolio řešení
pro prefabrikaci

Prefabrikace

ŘEŠENÍ PRO OBLAST VÝROBY PREFABRIKÁTŮ

Planbar a Tim umožňují digitalizovat proces výroby prefabrikátů od návrhu až po průmyslovou výrobu. Díky nástrojům vyvinutým speciálně pro průmyslovou výstavbu mohou projektanti a konstruktéři prefabrikátů dosáhnout bezkonkurenční kvality, efektivity a přesnosti.

Naše jedinečné řešení Tim pro přípravu prací a správu BIM umožňuje efektivně řídit všechny aspekty, které souvisí s výrobou, pomocí automatizovaných informačních toků - včetně ukládání výrobků ve 3D, informací o prefabrikovaných prvcích, plánování výroby a časového harmonogramu. Sofistikované funkce vám pomohou vyhnout se nákladným chybám, a tím ochránit vaše marže. Zjistěte více o tom, jak výrobci prefabrikátů mohou využívat naše výkonná řešení.

 

Naše portfolio řešení pro prefabrikaci

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Tim|work

 
Špičkovi výrobci prefabrikátů používají nástroj Tim|work pro přípravu výroby a pro BIM management. Každý krok přípravy lze snadno a přehledně rozvrhnout a naplánovat v 3D modelu, což zajišťuje včasné a kvalitní dodávky veškerých prefabrikovaných prvků.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

Tim|flow

 

Výrobci prefabrikátů, kteří chtějí své přípravné procesy výrazně zefektivnit, používají nástroj Tim|flow. Tento data hub automatizuje tok informací mezi jednotlivými informačními systémy nasazenými v procesu prefabrikace a zajišťuje rychlé, bezpečné a mobilní pracovní postupy.

Více Informací

Planbar

 
Planbar je přední světový CAD software pro průmyslovou výstavbu. Inteligentní asistenti vyvinutí speciálně pro konstruktéry prefabrikátů zaručují maximální efektivitu a přesnost. Unikátní vlastností tohoto openBIM řešení je vytváření výztuží na jedno kliknutí a automatická tvorba výrobních výkresů.

Více informací

Customer Excellence

 
Tým Customer Excellence doprovodí k úspěchu Vaše prefabrikované projekty. Díky mnohaletému know-how Vás budou naši specialisté podporovat v procesu digitalizace Vašich procesů a také Vás dovedou k plnému využití výhod našich softwarových nástrojů.

Vicí Informací