Řešení pro úspěšné prefabrikované projekty

Společnost ALLPLAN vyvinula chytré řešení "vše v jednom" pro úspěšný návrh a realizaci prefabrikovaných projektů. Planbar a Tim jsou výkonné nástroje, které vám usnadní a zefektivní každodenní práci.

SOFTWARE PRO PREFABRIKACI

Vyšší efektivita a kvalita vašich prefabrikovaných projektů

 

Výzvy v oboru

Rostoucí tlak na čas a náklady

Přesnost nákladů a odhad času je ve stavebnictví klíčovým problémem. Podle společnosti McKinsey až 20 % běžných stavebních projektů překračuje plánovanou dobu výstavby a 80 % plánované náklady. Rostoucí poptávka po dostupném bydlení a rychle rostoucí ceny komodit neustále zvyšují tlak na stavebnictví, aby výstavba byla ještě levnější a rychlejší. Kromě toho se stále zvyšuje složitost a počet stavebních projektů. To vyžaduje vysoce přesná data a také bezproblémovou interakci mezi všemi účastníky projektu. Další výzvou pro stavebnictví je nedostatek kvalifikovaných odborníků. To se týká všech klíčových oblastí - od projekčního oddělení až po přípravu díla a výrobu.

 

Řešení pro průmysl

Zvýšení efektivity díky prefabrikované výstavbě

Průmyslová prefabrikace stavebních dílů je klíčem ke zvýšení produktivity ve stavebnictví. Při použití prefabrikovaných dílů se stavební prvky prefabrikují na milimetr přesně ve výrobních halách a poté se podle potřeby dopravují na staveniště. Tam jeřáb převezme montáž a uloží prefabrikáty na místo. Díky digitalizaci a automatizovaným procesům umožňuje průmyslová výstavba vyšší efektivitu, kratší dodací lhůty a vyšší přesnost. Klíčovou výhodou jsou také mimořádně přesné odhady nákladů a časového harmonogramu, které jsou výsledkem pečlivého plánování výroby. Rozhodující roli hrají také výrobní podmínky - závody mohou zajistit vysokou kvalitu betonových prefabrikátů trvale, bez ohledu na počasí. Celkově se procesy prefabrikace natolik výrazně liší od běžných stavebních projektů, že je pro prefabrikaci zapotřebí speciální software.

 

Řešení společnosti ALLPLAN

Co ALLPLAN nabízí prefabrikaci

Díky inovativním řešením společnosti ALLPLAN mohou projekční kanceláře a výrobci prefabrikátů výrazně zvýšit efektivitu svých pracovních postupů. Výkonné nástroje jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům prefabrikovaného průmyslu a optimálně podporují výrobní závody a projekční kanceláře ve všech fázích projektu: od působivého 3D modelu pro výběrová řízení a vysoce přesného 3D modelu prefabrikovaného prvku až po kompletní plánování sekvencí a výroby, stejně jako přehledné 3D stohování a bezproblémovou fakturaci dat. Automatizované pracovní postupy tak umožňují výrazně zvýšit efektivitu.

 

 

 

Výhody

Výhody pro projekční kanceláře

Využití speciálního řešení pro prefabrikované konstrukce přináší širokou škálu přidané hodnoty: automatizované pracovní postupy zvyšují produktivitu. To je také základem pro spolehlivé plánování času a nákladů. Promyšlené mechanismy zajištění kvality zajišťují maximální přesnost a pomáhají předcházet chybám při plánování. A konečně, všichni zúčastnění těží z bezproblémové výměny dat prostřednictvím openBIM. S inovativním kompletním řešením pro prefabrikované konstrukce od společnosti ALLPLAN ...

  • Urychlete návrh a realizaci svých prefabrikovaných projektů.
  • Spolehlivě dodržujte termíny a rozpočtové požadavky
  • Zvyšte transparentnost, komunikaci a koordinaci díky otevřené výměně dat a BIM.

 

Produkty

Planbar a Tim - profesionální BIM řešení pro prefabrikované konstrukce

ALLPLAN nabízí openBIM řešení pro úspěšný návrh a realizaci prefabrikovaných projektů. Planbar je jedním z předních světových BIM řešení pro průmyslovou výstavbu a posune vaše projektování prefabrikátů na novou úroveň efektivity a přesnosti. Tim poskytuje přehledné plánování prací ve 3D, přímý přístup ke všem relevantním informacím o projektu a sofistikovaně zajišťuje kvalitu.

Zvyšte efektivitu svých prefabrikovaných projektů:

  • Výkonné kompletní řešení pro prefabrikaci
  • Uživatelsky přívětivá práce ve 2D nebo 3D
  • Pracovní postupy openBIM pro bezproblémovou spolupráci s dalšími obory a produkty

Přehled výhod systému Planbar

Vytvářejte automaticky dílenské výkresy

Vytvářejte dílenské výkresy včetně výztuže, vestavných prvků a kót jediným kliknutím díky inteligentním šablonám. Pro každý typ prefabrikovaného prvku vytvoří Planbar automaticky individuální rozvržení plánu.

Přesný návrh prefabrikovaných prvků

Planbar umožňuje efektivně modelovat všechny typy prefabrikovaných prvků. Navrhujte stěny, desky nebo konstrukční prefabrikované prvky, jako jsou schody nebo sloupy, rychleji a snadněji než kdy dříve.

Flexibilní navrhování ve 2D nebo 3D

Naše jedinečná technologie dílenských výkresů kombinuje přehlednost 3D modelu s jednoduchostí 2D plánu. Technicky vzato jsou plány pohledy na model, takže plán, model a všechny pohledy jsou každou vteřinu 100% konzistentní. To umožňuje rychle a snadno provádět potřebné změny buď v modelu, nebo v plánu.

Obytný komplex v Bratislavě

Velkou výhodou celého systému projektování pomocí Allplan Precast je výrazné zefektivnění a optimalizace projekčních činností, včetně možnosti zohlednění změn v projektu tzv. „na poslední chvíli“, což se děje poměrně často.

Dipl. Ing. Josef Hritz, Polivka, Hritz Precat Engineering s.r.o.

Přečíst celý příběh

Obytná budova Talards

Díky Planbaru mohu rychle a snadno modelovat všechny druhy budov ve 3D. Planbar mi umožňuje zpracovat více projektů za kratší čas a díky mnoha automatizovaným procesům vytvářet kvalitnější návrhy.

Bauvin Aymeric, SPL

Tesla Gigafactory Berlin

Pro mě neexistuje způsob, jak obejít Planbar. S žádným jiným CAD softwarem nemohu pracovat tak rychle a efektivně jako s Planbarem. Oceňuji zejména integrovanou kontrolu kvality, rychlý výstup a výměnu 3D dat prostřednictvím IFC a také obrovskou úsporu času díky promyšleným automatizovaným procesům. Tim Karczewski, A-Steps GmbH & Co. KG

Tim Karczewski, A-Steps GmbH & Co. KG

Zakřivená protihluková bariéra

Na systému Planbar oceňujeme zejména rychlé a snadné 3D modelování. Zatímco pracujeme na 3D modelu, Planbar automaticky vytváří související dílenské výkresy. Díky tomu si můžeme být jisti, že plány a model jsou vždy stoprocentně v souladu.

Grabmayr, Leube Betonteile GmbH & Co KG

Výšková budova Aglaya

Díky našim zkušenostem a softwaru Planbar se nám podařilo velmi efektivně a přesně navrhnout všechny prefabrikované prvky. Co považujeme na programu Planbar za obzvlášť skvělé, je vyztužování na 1 kliknutí a automatické generování dílenských výkresů.

Raphaela Breu, Nägele Betonfertigteil- und Transportbetonwerk GmbH

Naše portfolio řešení pro prefabrikaci

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Tim|work

 
Špičkovi výrobci prefabrikátů používají nástroj Tim|work pro přípravu výroby a pro BIM management. Každý krok přípravy lze snadno a přehledně rozvrhnout a naplánovat v 3D modelu, což zajišťuje včasné a kvalitní dodávky veškerých prefabrikovaných prvků.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

Tim|flow

 

Výrobci prefabrikátů, kteří chtějí své přípravné procesy výrazně zefektivnit, používají nástroj Tim|flow. Tento data hub automatizuje tok informací mezi jednotlivými informačními systémy nasazenými v procesu prefabrikace a zajišťuje rychlé, bezpečné a mobilní pracovní postupy.

Více Informací

Planbar

 
Planbar je přední světový CAD software pro průmyslovou výstavbu. Inteligentní asistenti vyvinutí speciálně pro konstruktéry prefabrikátů zaručují maximální efektivitu a přesnost. Unikátní vlastností tohoto openBIM řešení je vytváření výztuží na jedno kliknutí a automatická tvorba výrobních výkresů.

Více informací

Customer Excellence

 
Tým Customer Excellence doprovodí k úspěchu Vaše prefabrikované projekty. Díky mnohaletému know-how Vás budou naši specialisté podporovat v procesu digitalizace Vašich procesů a také Vás dovedou k plnému využití výhod našich softwarových nástrojů.

Vicí Informací