Allplan Bimplus

Allplan Bimplus je dokonalou otevřenou platformou BIM pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly modelu BIM jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy. Využijte mocný potenciál:

> Přístup k objektům a informacím v reálném čase na libovolném zařízení
> Specializované aplikace pro stavebnictví
> Otevřené rozhraní

Registrace
Zákazníci Login

Bimplus pro mezioborovou spolupráci na stavebních projektech

Pomocí platformy Bimplus dokážete propojit dílčí modely z různých odvětví a následně je dále analyzovat. Task Board zajistí účinnou správu úkolů a snadný přístup na platformu Bimplus z různých mobilních zařízení, která umožňují pracovat z libovolného místa. Platforma Bimplus optimálně podporuje BIM způsob práce.

Efektivní realizace stavebních záměrů pomocí nástroje Allplan Bimplus

S platformou Bimplus probíhá realizace stavebních projektů rychleji, levněji a ve vyšší kvalitě. Rychleji díky současnému přístupu všech účastníků projektu k aktuálnímu stavu plánu a k definovaným úkolům, a to z libovolného místa. Levněji a ve vyšší kvalitě, protože rozpory v plánu lze identifikovat a odstranit ještě před zahájením stavby.

Funkce bimplus.net


Objevte výhody práce s platformou Bimplus

Architekti

Prostřednictvím platformy Bimplus můžete kontrolovat BIM modely, spolupracovat se svým týmem a dalšími partnery a centrálně spravovat svůj BIM model s veškerými informacemi o budově a dokumenty, jako vizualizace či výkazy. Díky cloudové technologii sdílejte kdykoli, na jakémkoli zařízení úkoly, revize a dokumenty a neztrácejte čas výměnou dat/PDF. Podpořte své procesy openBIM speciálními aplikacemi, které potřebujete pro svou každodenní práci na projektech.

Inženýři

Jako inženýr můžete pomocí platformy Bimplus koordinovat své BIM modely, spolupracovat se svým týmem a centrálně spravovat veškeré informacemi o budově a dokumenty, jako jsou strukturální analýzy či analýzy variant. Cloudová technologie umožňuje živě dokumentovat stavbu přímo na místě a sdílet ji s týmem, kdykoli a na jakémkoli koncovém zařízení. Podpořte své openBIM procesy speciálními aplikacemi, které potřebujete pro svou každodenní práci na projektech.

BIM koordinátoři

Pomocí platformy Bimplus můžete centrálně shromažďovat veškeré potřebné informace a automaticky kontrolovat BIM modely. Díky cloudové technologii koordinujte svá modelová data, dokumenty a úkoly či prezentujte všem členům týmu aktuální stav projektu. Spravujte své úkoly podle stavu a priority a efektivně sledujte BIM proces. Podpořte své openBIM procesy speciálními aplikacemi, které potřebujete pro svou každodenní práci na projektech.


Specializované aplikace pro stavebnictví

AX3000 Virtual Reality App

> Aplikaci VR používejte pro komunikaci designu
> Použití čočky OCULUS Rift® VR
> Simulace chodu slunce a úprava textur na jednotlivých objektech

SHOP

Microsoft Excel App

> Synchronizuje platformu Bimplus přímo s MS Excel
> Veškeré alfanumerické informace je možné zpracovávat v Excelu a synchronizovat s platformou Bimplus
> Veškeré potřebné funkce Bimplus jsou dokonale integrovány do lišty nabídky v programu Excel

Podívejte se na video

Allplan Share

S "Allplan Share" budete mít užitek z přímé spolupráce s projektanty na celém světě se stále stejnými Allplan daty. Je založený na BIM platformě Allplan Bimplus a umožňuje přímé propojení s ostatními nástroji prostřednictvím otevřeného API. Jsou eliminovány další poplatky za pořízení a správu lokálního serveru. Více informací

 

Aplikace bimplus.net

Využíváme allplan bimplus, protože chceme svým zákazníkům dodat kvalitní projekty

První zkušenosti týkající se práce s openBIM technologií získala společnost WaltGalmarini AG
při rekonstrukci budovy „10“ v nemocnici ve Švýcarsku. „Aplikovali jsme úkoly, založili řezy,
sepsali komentáře. Velmi nám pomohlo strukturálníschéma jednotlivých modelů a struktura
stavebního díla. Díky tomu jsme mohli procházet budovou po jednotlivých patrech a provádět
jemnou koordinaci“.

WaltGalmarini AG
Andreas Haffter a Christian Mathies

Stáhnout kompletní informace uživatelů