Projektanti statiky a detailů

PRO STATIKY A KONSTRUKTÉRY, KTEŘÍ POŽADUJÍ VÍCE

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro stavební inženýrství pokrývají celý proces od návrhu až po výstavbu. Vylepšená přesnost a společné pracovní postupy, které Allplan umožňuje, zvyšují efektivitu a produktivitu při navrhování a realizaci projektů. Očekávejte více od svého softwaru pro statiku a zpracování detailů!

 

ALLPLAN - BIM ŘEŠENÍ PRO STATIKU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Přesné konstrukční detaily pro výstavbu a výrobu vyžadují znalosti, flexibilitu a přesné nástroje, a to od projektů obytných staveb až po velké komerční budovy. 

S nástrojem Allplan můžete snadno vytvářet a přidávat data do návrhů, rychle konstruovat detaily jednotlivých variant pomocí automatizovaných nástrojů, spravovat změny, bez námahy spolupracovat se členy týmu a rychle vytvářet přesné konstrukční výstupy, abyste zajistili úspěšnější realizaci projektů.

Rychlejší* a přesnější podrobné výstupy návrhů, vizualizace a konstrukční a výrobní výkresy.

* Ve 3D oproti 2D

Efektivnější* a přesnější kalkulace nákladů projektu již v počátečních fázích díky spolehlivému, automatizovanému výpočtu množství a materiálu.

* Ve srovnání s ručním výpočtem množství

Vyšší produktivita projektování a tvorby detailů* díky efektivním pracovním postupům, které podporují společné plánování a lepší proveditelnost.

* Pomocí 3D návrhu

NEUSTÁLE SE POTÝKÁTE S TĚMITO PROBLÉMY?

Neustálé obavy, že se vám náklady na projekt a časové prodlevy vymknou kontrole.

Rostoucí složitost a požadavky na spolupráci při navrhování, plánování a výstavbě.

Neustálé změny projektu, které zabírají příliš mnoho času, ovlivňují kvalitu a přinášejí rizika.

12 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT ALLPLAN

Díky tipům k nástrojům Allplan se můžete rychleji seznámit s funkcemi a začít dříve využívat plný výkon Allplanu.

Výkonné nástroje pro rychlé modelování stavebních prvků a generování stavební dokumentace v krátkém čase.

Optimalizujte materiály a konstrukční přístupy včetně litého betonu/prefabrikovaného betonu, oceli a dřeva pro lepší stavební použitelnost a udržitelnost.

Pokročilé pracovní postupy pro efektivní výměnu konstrukčních modelů s řešeními pro statické výpočty.

Automatizovaná řešení pro rychlý návrh a detailní popis výztuže, která výrazně šetří čas a zajišťují kvalitu.

Úspora času díky automatickému provádění změn napříč výstupy pouhou jednorázovou úpravou ve výkresech nebo modelu.

Rychlé a přesné generování plánů, výkresů a výkazů přímo z 3D modelu pro vysoce kvalitní dokumentaci.

Flexibilní pracovní postupy ve 2D, 2,5D a 3D i kompletní objektově orientovaná metodika práce v BIM.

Snadná výměna dat pomocí několika výměnných formátů, importu/exportu IFC4 RV a platformy pro spolupráci OPEN BIM - Bimplus.

Integrované služby Allplan Cloud pro optimalizovanou cloudovou spolupráci, týmovou práci na projektu v rámci firemní sítě a distribuci výkresů a plánů.

Jediné softwarové řešení pro architektonický návrh, stavební inženýrství, vyztužování, TZB a zpracování detailů.

Rychlý a přesný výpočet množství a materiálů již v počáteční fázi pomocí podrobných výkazů pro přesné nabídky.

Allplan workflows pro NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Přeskočit

 • 1 \ Analýza staveniště Výměna dat
 • Průzkum terénu
 • Koordinace BIM
 • 2 \ Modelování Parametrické modelování
 • Modelování volných tvarů
 • Návrh prefabrikátů
 • Vizualizace
 • 3 \ Analýza modelu Statická analýza
 • Variantní studie
 • Zařízení staveniště
 • Správa změn
 • 4 \ Dodávky Konstrukční výkresy
 • Výkresy výztuže
 • Navrhování prefabrikovaných prvků
 • Výkresy zařízení staveniště
 • Výkazy výztuže
 • Řízení změn
Výměna dat

S programem Allplan ušetříte ve fázi návrhu značnou část času díky importu dat z různých formátů poskytnutých partnery projektu, a to bez ohledu na to, jaké softwarové řešení používají. Tím se omezí problémy s daty. Model bude k dispozici jako hlavní model ve formátu IFC. Modely lze samozřejmě vytvářet, doplňovat nebo upravovat i samostatně.
Allplan podporuje více než 50 formátů souborů, takže lze použít data z Revitu, Rhina, SketchUpu atd. Automatizované pracovní postupy přidávají atributy, které jsou nezbytné pro návrh, jako jsou materiály, specifikace výztuže nebo zabudované stavební prvky.

[...Více informací]

S programem Allplan ušetříte ve fázi návrhu značnou část času díky importu dat z různých formátů poskytnutých partnery projektu, a to bez ohledu na to, jaké softwarové řešení používají. Tím se omezí problémy s daty. Model bude k dispozici jako hlavní model ve formátu IFC. Modely lze samozřejmě vytvářet, doplňovat nebo upravovat i samostatně.
Allplan podporuje více než 50 formátů souborů, takže lze použít data z Revitu, Rhina, SketchUpu atd. Automatizované pracovní postupy přidávají atributy, které jsou nezbytné pro návrh, jako jsou materiály, specifikace výztuže nebo zabudované stavební prvky.

Průzkum terénu

Před zahájením jakéhokoli plánování projektu je důležitá přesná dokumentace stávajícího stavu. Jako podklad pro navrhování rekonstrukcí nebo novostaveb lze jako podklady v rámci Allplanu použít dokumentaci stávajícího stavu, jako jsou půdorysy a katastrální mapy ve formátu PDF s vektorovým i rastrovým obsahem.
Pro rychlé vyhodnocení poskytuje Scalpyso řadu nástrojů pro průzkum mračna bodů a umožňuje přenos rekonstruovaných 3D prvků do Allplanu prostřednictvím rozhraní v reálném čase.

[...Více informací]

Před zahájením jakéhokoli plánování projektu je důležitá přesná dokumentace stávajícího stavu. Jako podklad pro navrhování rekonstrukcí nebo novostaveb lze jako podklady v rámci Allplanu použít dokumentaci stávajícího stavu, jako jsou půdorysy a katastrální mapy ve formátu PDF s vektorovým i rastrovým obsahem.
Pro rychlé vyhodnocení poskytuje Scalpyso řadu nástrojů pro průzkum mračna bodů a umožňuje přenos rekonstruovaných 3D prvků do Allplanu prostřednictvím rozhraní v reálném čase.

Koordinace BIM

Skutečnou výhodou je koordinace a synchronizace úkolů mezi systémem Allplan a Bimplus Issue Managementem. V nativním rozhraní pro Allplan funguje přenos dat efektivně. Bimplus Issue Management je otevřený a umí pracovat s IFC a BCF (oba standardy OPEN BIM).

- Všechny zúčastněné strany mají přístup ke stejné úrovni informací.
- Důležitá rozhodnutí lze učinit dříve.
- Proces výstavby probíhá rychleji a plynuleji.

[...Více informací]

Skutečnou výhodou je koordinace a synchronizace úkolů mezi systémem Allplan a Bimplus Issue Managementem. V nativním rozhraní pro Allplan funguje přenos dat efektivně. Bimplus Issue Management je otevřený a umí pracovat s IFC a BCF (oba standardy OPEN BIM).

- Všechny zúčastněné strany mají přístup ke stejné úrovni informací.
- Důležitá rozhodnutí lze učinit dříve.
- Proces výstavby probíhá rychleji a plynuleji.

Sledovat video
2 \ Modelování
Parametrické modelování

Někdy chcete změnit mnoho objektů najednou, ale upravovat každý zvlášť je neuvěřitelně časově náročné. Předpokládejme například, že po importu souborů IFC je vizuální reprezentace sloupů a stěn nekorektní. Tento problém lze vyřešit snadno a rychle úpravami prostřednictvím Visualního Scriptování.
Visual Scripting v Allplanu je vyvinut tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a poskytoval architektům a inženýrům nástroje, které potřebují k optimalizaci své každodenní práce. Pomocí Visual Scripting můžete využít výhod automatizace ke zvýšení efektivity a zlepšení kvality tím, že odstraníte manuální úkony.
Pomocí nástroje Smart Converter můžete přeměnit náčrty schodišť na vyrobitelné, plně parametrické modely prefabrikovaných schodišť včetně jednotlivých zabudovaných dílů a výztuže.

[...Více informací]

Někdy chcete změnit mnoho objektů najednou, ale upravovat každý zvlášť je neuvěřitelně časově náročné. Předpokládejme například, že po importu souborů IFC je vizuální reprezentace sloupů a stěn nekorektní. Tento problém lze vyřešit snadno a rychle úpravami prostřednictvím Visualního Scriptování.
Visual Scripting v Allplanu je vyvinut tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a poskytoval architektům a inženýrům nástroje, které potřebují k optimalizaci své každodenní práce. Pomocí Visual Scripting můžete využít výhod automatizace ke zvýšení efektivity a zlepšení kvality tím, že odstraníte manuální úkony.
Pomocí nástroje Smart Converter můžete přeměnit náčrty schodišť na vyrobitelné, plně parametrické modely prefabrikovaných schodišť včetně jednotlivých zabudovaných dílů a výztuže.

Modelování volných tvarů

Pomocí Allplanu lze vytvářet všechny typy 3D prvků a prefabrikátů bez ohledu na složitost projektu. Jakékoli geometrie volných tvarů lze modelovat a převádět tak, aby je Allplan rozpoznal jako komponenty a zohlednil je například ve výkazu výměr. Modelář volných tvarů umožňuje snadno vytvářet širokou škálu složitých tvarů. Přesný návrh provedení je možný i pro ty nejsložitější konstrukční tvary.

[...Více informací]

Pomocí Allplanu lze vytvářet všechny typy 3D prvků a prefabrikátů bez ohledu na složitost projektu. Jakékoli geometrie volných tvarů lze modelovat a převádět tak, aby je Allplan rozpoznal jako komponenty a zohlednil je například ve výkazu výměr. Modelář volných tvarů umožňuje snadno vytvářet širokou škálu složitých tvarů. Přesný návrh provedení je možný i pro ty nejsložitější konstrukční tvary.

Návrh prefabrikátů

Navrhujte konstrukční betonové prefabrikáty, stěny a desky snadněji a přesněji než kdykoli předtím díky integrovaným funkcím pro prefabrikáty v Allplanu. Pomocí automatizovaných pracovních postupů můžete efektivně vytvářet výkresyy prvků včetně výztuže, armatur a popisu.

[...Více informací]

Navrhujte konstrukční betonové prefabrikáty, stěny a desky snadněji a přesněji než kdykoli předtím díky integrovaným funkcím pro prefabrikáty v Allplanu. Pomocí automatizovaných pracovních postupů můžete efektivně vytvářet výkresyy prvků včetně výztuže, armatur a popisu.

Vizualizace

Vizualizace usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi zúčastněnými stranami projektu. Všechny obory si mohou společně sednout a analyzovat vizualizaci projektu s ohledem na detaily, vylepšení atd. Vidět, jak by budova vypadala, usnadňuje zpětnou vazbu. Díky vynikající kvalitě vizualizace pomocí Allplanu je možné v reálném čase kontrolovat konstrukční prvky, jako je například stupeň detailů výztuže. Tím se minimalizují chyby.

[...Více informací]

Vizualizace usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi zúčastněnými stranami projektu. Všechny obory si mohou společně sednout a analyzovat vizualizaci projektu s ohledem na detaily, vylepšení atd. Vidět, jak by budova vypadala, usnadňuje zpětnou vazbu. Díky vynikající kvalitě vizualizace pomocí Allplanu je možné v reálném čase kontrolovat konstrukční prvky, jako je například stupeň detailů výztuže. Tím se minimalizují chyby.

3 \ Analýza modelu
Statická analýza

Přesná analýza modelu konstrukce má velký význam zejména při navrhování konstrukcí. Uživatelé Allplanu mohou pomocí nástroje SCIA AutoConverter automaticky převést model konstrukce na model pro statickou analýzu. Tento SCIA AutoConverter je aplikace v Bimplus. Model lze poté převést do různých systémů pro statické výpočty prostřednictvím nového formátu SAF (Structural Analysis Format). To podporuje openBIM a mnohem lepší spolupráci mezi architekty, statiky a projektanty.
U prefabrikovaných prvků Allplan automaticky počítá smykovou sílu a kontroluje spoje mezi jednotlivými prvky.

[...Více informací]

Přesná analýza modelu konstrukce má velký význam zejména při navrhování konstrukcí. Uživatelé Allplanu mohou pomocí nástroje SCIA AutoConverter automaticky převést model konstrukce na model pro statickou analýzu. Tento SCIA AutoConverter je aplikace v Bimplus. Model lze poté převést do různých systémů pro statické výpočty prostřednictvím nového formátu SAF (Structural Analysis Format). To podporuje openBIM a mnohem lepší spolupráci mezi architekty, statiky a projektanty.
U prefabrikovaných prvků Allplan automaticky počítá smykovou sílu a kontroluje spoje mezi jednotlivými prvky.

Sledovat video
Variantní studie

Studie různých variant modelu je obzvláště snadná díky systému souborů výkresů. Výkon v programu i výkon uživatele při úpravách jednotlivých oblastí modelu je díky systému výkresových souborů výrazně lepší. Allplan je díky srozumitelnému strukturování dat vhodný zejména pro rozsáhlé a komplexní projekty.

[...Více informací]

Studie různých variant modelu je obzvláště snadná díky systému souborů výkresů. Výkon v programu i výkon uživatele při úpravách jednotlivých oblastí modelu je díky systému výkresových souborů výrazně lepší. Allplan je díky srozumitelnému strukturování dat vhodný zejména pro rozsáhlé a komplexní projekty.

Zařízení staveniště

S programem Allplan můžete také navrhovat zařízení staveniště. Každé staveniště je jiné, a proto vyžaduje individuální a přesný návrh. Na podporu tohoto úkolu vám Allplan nabízí objekty, jako je věžový jeřáb s detekcí kolizí i jednoduché vyhodnocení únosnosti. Ty lze obzvláště snadno přizpůsobit a lze je také propojit s konkrétními údaji výrobce.

Funkce spolupráce a výkonné nástroje umožňují rychlé detailní zpracování variant, což umožňuje efektivní řízení změn a rychlé vytvoření přesných požadavků na staveniště a budovu. U prefabrikovaných prvků propojuje Allplan geometrii betonu, výztuže a geometrii armatur. To umožňuje určit skutečnou hmotnost i přesná těžiště prefabrikátů již ve fázi návrhu - obojí je zásadní pro bezpečnou a efektivní práci s jeřábem.

[...Více informací]

S programem Allplan můžete také navrhovat zařízení staveniště. Každé staveniště je jiné, a proto vyžaduje individuální a přesný návrh. Na podporu tohoto úkolu vám Allplan nabízí objekty, jako je věžový jeřáb s detekcí kolizí i jednoduché vyhodnocení únosnosti. Ty lze obzvláště snadno přizpůsobit a lze je také propojit s konkrétními údaji výrobce.

Funkce spolupráce a výkonné nástroje umožňují rychlé detailní zpracování variant, což umožňuje efektivní řízení změn a rychlé vytvoření přesných požadavků na staveniště a budovu. U prefabrikovaných prvků propojuje Allplan geometrii betonu, výztuže a geometrii armatur. To umožňuje určit skutečnou hmotnost i přesná těžiště prefabrikátů již ve fázi návrhu - obojí je zásadní pro bezpečnou a efektivní práci s jeřábem.

Správa změn

Po vypracování variantní studie a statické analýzy je zcela běžné, že v modelu dochází ke změnám. Díky portálu Bimplus lze tyto změny pohodlně dokumentovat, což usnadňuje hladký průběh stavebního projektu od začátku do konce.

Pomocí portálu Bimplus můžete snadno reprezentovat modely jako varianty a revize, které lze porovnávat, upravovat a spravovat. Pomocí snadno vytvářených prezentací máte vynikající podklad pro prezentace a rozhodování na stavebních poradách.

[...Více informací]

Po vypracování variantní studie a statické analýzy je zcela běžné, že v modelu dochází ke změnám. Díky portálu Bimplus lze tyto změny pohodlně dokumentovat, což usnadňuje hladký průběh stavebního projektu od začátku do konce.

Pomocí portálu Bimplus můžete snadno reprezentovat modely jako varianty a revize, které lze porovnávat, upravovat a spravovat. Pomocí snadno vytvářených prezentací máte vynikající podklad pro prezentace a rozhodování na stavebních poradách.

Sledovat video
4 \ Dodávky
Konstrukční výkresy

Konstrukční výkresy by měly v prvním kroku poskytnout přehled o přesné geometrii a rozměrech betonových prvků nebo ocelových konstrukčních prvků. Na tomto základě se provede konstrukční výkres tak, aby byl určen tvar jednotlivých prvků. Zde je vyžadována maximální přesnost, aby vše během fáze výstavby probíhalo hladce.

S programem Allplan můžete vytvářet podrobné konstrukční výkresy pro železobetonové konstrukce. Řezy a pohledy lze rychle a snadno přizpůsobit jejich zobrazení. Tím se tvorba výkresů nesmírně urychlí.

[...Více informací]

Konstrukční výkresy by měly v prvním kroku poskytnout přehled o přesné geometrii a rozměrech betonových prvků nebo ocelových konstrukčních prvků. Na tomto základě se provede konstrukční výkres tak, aby byl určen tvar jednotlivých prvků. Zde je vyžadována maximální přesnost, aby vše během fáze výstavby probíhalo hladce.

S programem Allplan můžete vytvářet podrobné konstrukční výkresy pro železobetonové konstrukce. Řezy a pohledy lze rychle a snadno přizpůsobit jejich zobrazení. Tím se tvorba výkresů nesmírně urychlí.

Sledovat video
Výkresy výztuže

V Allplanu se výztuž vytváří jako 3D model. Ukládka se vytváří pouze jednou a poté se automaticky přebírá ve všech řezech, které jsou od něj odvozeny. Díky tomu je mimořádně snadné buď vizuálně odhalit kolize, nebo je automaticky identifikovat pomocí kontroly kolizí. A konečně, přesné výkazy oceli jsou odvozeny pouhým stisknutím tlačítka prostřednictvím inteligentních výkazů Allplanu.

Obzvláště užitečným nástrojem pro umisťování výztuže jsou v Allplanu asociativní řezy. Díky vytváření prutů výztuže ve 3D ušetříte čas a vytvoříte spolehlivý podklad pro výrobní dokumentaci konstrukcí.

[...Více informací]

V Allplanu se výztuž vytváří jako 3D model. Ukládka se vytváří pouze jednou a poté se automaticky přebírá ve všech řezech, které jsou od něj odvozeny. Díky tomu je mimořádně snadné buď vizuálně odhalit kolize, nebo je automaticky identifikovat pomocí kontroly kolizí. A konečně, přesné výkazy oceli jsou odvozeny pouhým stisknutím tlačítka prostřednictvím inteligentních výkazů Allplanu.

Obzvláště užitečným nástrojem pro umisťování výztuže jsou v Allplanu asociativní řezy. Díky vytváření prutů výztuže ve 3D ušetříte čas a vytvoříte spolehlivý podklad pro výrobní dokumentaci konstrukcí.

Sledovat video
Navrhování prefabrikovaných prvků

Definujte, které informace potřebujete pro příslušné pracovní kroky ve výrobě. Využijte inteligentní šablony, které automaticky vytvářejí individuální rozvržení výkresuu pro každý typ prefabrikovaného prvku a šetří cenný čas.

[...Více informací]

Definujte, které informace potřebujete pro příslušné pracovní kroky ve výrobě. Využijte inteligentní šablony, které automaticky vytvářejí individuální rozvržení výkresuu pro každý typ prefabrikovaného prvku a šetří cenný čas.

Výkresy zařízení staveniště

Plán zařízení staveniště lze pomocí Allplanu zobrazit velmi snadno. Díky 3D prvkům a propojení řezů a půdorysů již změny nevyžadují značné úsilí, protože jsou automaticky přebírány.

[...Více informací]

Plán zařízení staveniště lze pomocí Allplanu zobrazit velmi snadno. Díky 3D prvkům a propojení řezů a půdorysů již změny nevyžadují značné úsilí, protože jsou automaticky přebírány.

Výkazy výztuže

Allplan umožňuje přesné navrhování výztuže v co nejkratším čase. Díky 3D výztuži lze minimalizovat chyby v procesu navrhování. Stačí několik kliknutí, abyste zkontrolovali případné kolize v modelu a poté vytvořili výkazy výztuže, a to i se vztahem ke konkrétním prefabrikátům.

[...Více informací]

Allplan umožňuje přesné navrhování výztuže v co nejkratším čase. Díky 3D výztuži lze minimalizovat chyby v procesu navrhování. Stačí několik kliknutí, abyste zkontrolovali případné kolize v modelu a poté vytvořili výkazy výztuže, a to i se vztahem ke konkrétním prefabrikátům.

Sledovat video
Řízení změn

Díky portálu Bimplus lze nepředvídané změny, které se vyskytnou na stavbě, během okamžiku přizpůsobit a zapracovat do modelu v Allplanu.

[...Více informací]

Díky portálu Bimplus lze nepředvídané změny, které se vyskytnou na stavbě, během okamžiku přizpůsobit a zapracovat do modelu v Allplanu.

Přeskočit
Vyberte Workflow phase
zavřít

Naše nabídka

Bim Software
PRO AEC PRŮMYSL

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro stavební inženýrství pokrývají celý proces od návrhu až po stavbu a posouvají pracovní postupy spolupráce na novou úroveň, zvyšují přesnost a produktivitu při realizaci vašich projektů. Očekávejte více od svého softwaru pro stavební inženýrství a tvorbu detailů!

Zkušební verze
zdarma

za

0 CZK

0 €

14 dní

Stáhnout

Allplan
AEC

od

8.964,00 CZK

333,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Architecture

od

5.357,00 CZK

194,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Engineering

od

6.676,00 CZK

248,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)
 

 

ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Přizpůsobitelná
automatizace 

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Pokročilá
interoperabilita

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

ALLPLAN -
partnerská řešení

Zjistěte více

CO ŘÍKAJÍ NAŠI
ZÁKAZNÍCI O ALLPLANU:

"Naše práce je velmi strukturovaná a brzy jsme si vytvořili spolehlivé interní standardy. Proto se vždy spoléháme na software od společnosti ALLPLAN."

atelier ww

"Díky softwaru Allplan Engineering jsme schopni navrhovat a realizovat náročné projekty mnohem rychleji a eliminovat chyby."

Walt + Galmarini

"Velkou výhodou spolupráce s Allplan byl bezproblémový export/import IFC."

Building s.r.o.

Úspěšné příběhy
PROJEKTY ZÁKAZNÍKŮ NAVRŽENÉ A REALIZOVANÉ S ALLPLANEM

Zobrazit všechny úspěšné příběhy

Stavební konstrukce

Projekt BIM na pražské Harfě

 

Snahou autorů bylo navrhnout bydlení ve vyšším standardu materiálů i technologií. V souladu se současnými trendy vznikal i projekt konstrukční a statické části, kdy projektový tým využíval metodiky BIM.

Přečtěte si více

Stavební konstrukce

Aviatica

 

Budova Aviatica získala významné ocenění za zpracování projektu v BIM Perex: Ačkoliv je projektování prostřednictvím metodiky BIM v Čechách i přes výrazné pokroky přeci jen stále ještě v plenkách, jsou i zde projekty a společnosti, jež dokáží z tohoto přístupu vytěžit maximum. Důkazem je společnost Building s.r.o., která dokonce za projekt budovy Aviatica získala zváštní cenu poroty za uplatnění BIM v mezinárodní soutěži „The Art of Structural Design“.

Přečtěte si více

Stavební konstrukce

Sky park v Bratislavě: život, práce, sport a relaxace

 

Nový komplex nabídne vedle bytů, kancelářských a komerčních prostor i tisíce metrů čtverečních ploch pro sport a relaxaci, to vše zakomponované do nově vzniklé zvlněné krajiny. První etapa projektu Sky Park by měla být dokončena příští léto.

Přečtěte si více

Stavební konstrukce

Elegantní silueta probouzející fantazii

 

Město Tachov získalo v loňském roce novou dominantu, rozhlednu Vysoká. Ačkoliv se nenachází přímo ve městě, je jeho nedílnou součástí a vítaným turistickým cílem. Svou pozornost si zaslouží nejen díky své poloze, ale i díky elegantnímu architektonickému výrazu.

Přečtěte si více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI DŮVĚŘUJÍ ALLPLANU:

Allplan 2024

ACCELERATE DESIGN TO BUILD
Produktivnější, otevřenější a pokročilejší pracovní postupy

Allplan VYZKOUŠEJTE ZDARMA

 • Mezioborová týmová práce v AEC na jediné platformě
 • Vynikající koordinace materiálů a stavebních metod
 • Pokročilé pracovní BIM postupy a spolupráce v reálném čase

Vyzkoušejte si plnou verzi Allplan 2024 na 14 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a vyzkoušejte si všechny jeho výhody na vlastní kůži.

Stáhnout zdarma zkušební verzi