BIM řešení pro nosné konstrukce staveb

ALLPLAN nabízí výkonná řešení pro stavební inženýry, kteří se zaměřují na pozemní stavby. Tato BIM řešení jsou určená k efektivnímu vyztužování ve 3D a bezproblémové spolupráci s projektovými partnery. Další produkty pokrývají oblasti, jako je kontrola modelů, digitální model terénu, společné používání licencí a souběžná práce na jednom projektu.

Software pro nosné konstrukce staveb

Projektování na nejvyšší úrovni

Projekty pozemních staveb jsou stále složitější a náročnější. Ke splnění požadavků, které z toho vyplývají, musí inženýři navrhovat přesné a efektivní konstrukce. Musí pracovat ve 2D i ve 3D, efektivně si vyměňovat informace s projektovými partnery a dodávat vysoce kvalitní projekty. Společnost ALLPLAN a její partneři nabízí pro tyto úkoly optimální softwarová řešení.

> Modely, prováděcí výkresy a podrobné vyztužování pomocí jediného softwaru
> Otevřená BIM platforma pro efektivní mezioborovou spolupráci
> Kvalitní modely a jejich kontrola
> Digitální model terénu a spolupráci mezi týmy

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty.

zkušební verze

Naše portfolio řešení
pro nosné konstrukce staveb

Stavební inženýři

OTEVŘENÁ BIM PLATFORMA pro stavební INŽENÝRY A projektanty

Odpověď na současné výzvy ve stavebnictví přichází v podobě integrace pracovních postupů na digitální bázi. S otevřenými a flexibilními platformami se spolupráce mezi jednotlivými obory a projekčními partnery dostává na novou úroveň. Flexibilní práce s modely a výkresy zásadně zjednodušuje i implementaci změn návrhu. Řešení společnosti ALLPLAN přináší...

  • Integrovanou spolupráci v digitálních týmech
  • Práci na návrhu ve 2D nebo 3D podle vašich potřeb
  • Úsporu času a vyšší kvalitu návrhu

E.ON administration building

„Pracujeme velmi strukturovaně a brzy jsme vyvinuli spolehlivé interní kancelářské standardy. Důsledně přitom využíváme software společnosti ALLPLAN.“

Walter Muck MUCKINGENIEURE

Přečíst celý příběh

Elephant House Zurich Zoo

„Díky programu Allplan Enginneering jsme schopni bezchybně naplánovat a realizovat náročné projekty za velmi krátkou dobu.“

Lukas Schmidt, Walt + Galmarini

Přečíst celý příběh

Office building Aviatica

„Při práci s programem Allplan Engineering byl velkou výhodou bezproblémový export/import IFC.“

Ing. Václav Toman, Building s.r.o

Přečíst celý příběh

Přehled výhod programu Allplan Engineering Building

Kontinuální proces projektování

Allplan Engineering Building podporuje celý proces projektování - od prvního návrhu až po hotové výkresy tvaru a výztuže.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, zabudovanými díly a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

Přesvědčivé výkresy

Pomocí výkonných nástrojů pro layout a navrhování vytvoříte kvalitní podklady pro projektování, které zdůrazní hodnotu Vaší práce.

OBJEVTE NABÍDKU ŘEŠENÍ ALLPLAN

Design solutions for a better built environment

Nákup

Naše portfolio řešení pro pozemní stavby

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací