BIM řešení pro architekturu
a pozemní stavby

Společnost ALLPLAN vyvíjí řešení pro architekty, která pokrývají celý proces plánování. Současně posouvá spolupráci s partnery na zcela novou úroveň. Další produkty pokrývají oblasti, jako například kontrola modelů.

Software pro ARCHITEKTURU

A POZEMNÍ STAVBY

Správný nástroj pro jakýkoliv úkol

Rozsah architektonických řešení sahá od návrhu rodinného domu až po mimořádné projekty. Obojí vyžaduje vysokou úroveň znalostí, inovací a kreativity. Architekti musí pracovat ve 2D i ve 3D, efektivně si vyměňovat informace s projektovými partnery a poskytovat vysoce kvalitní projekty. Pro všechny tyto úkoly nabízí společnost ALLPLAN spolu se svými partnery optimální softwarová řešení.

> Vysoká kvalita informací zejména u prováděcích výkresů
> Otevřená BIM platforma pro efektivní spolupráci všech oborů
> Kvalitní modely a jejich kontrola

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty. .

zkušební verze

Naše portfolio řešení
pro architekturu a pozemní stavby

Architekty

Prostor pro architekty od NÁVRHU po realizaci

Tvůrčí svoboda pro vytváření novátorských konceptů a přesnost při tvorbě detailního návrhu pro úspěšnou realizaci projektů od návrhu až po vlastní stavbu díky přesné dokumentaci. Digitální pracovní postupy jsou pro architekty klíčem k úspěchu. Díky openBIM přístupu mohou všichni partneři spolupracovat bez potíží a generovat tak návrhy s vyšší kvalitou i přesností. Koordinace různých modelů výrazně usnadňuje tvorbu variant a implementaci změn. S efektivním návrhem detailního provedení se výrazně optimalizuje čas a šetří se náklady. S řešením ALLPLAN přichází...

  • Práce na návrhu ve 2D nebo 3D podle vašich potřeb
  • Rychlá a snadná vizualizace vašich projektů
  • Dosud nepřekonaná přesnost modelování a detailních výstupů
  • Hladká spolupráce odborných profesí
  • Úspora času a vyšší kvalita návrhu pro stavbu

Giessen Tower

„Program Allplan nám pomáhá efektivně zpracovávat modely a jednoduše překontrolovat naše projekty v 3D vizualizaci.“

Matthias Moog, atelier ww

Přečíst celý příběh

 

The Circle

„Velmi mě potěšilo, s jakou samozřejmostí a efektivitou lze zpracovávat budovy v 3D modelu.“

Daniel Zweifel, RLC

Přečíst celý příběh

SKY Tower

„Program Allplan jsme používali od prvotního předběžného návrhu až po prováděcí výkresy.“

Mike Geer, KMB

Přečíst celý příběh

Přehled výhod programu Allplan Architecture

Projektování založené na BIM

Allplan umožňuje stavět nejprve virtuálně, potom reálně. Tak mohou být chyby a nesrovnalosti podchyceny již během projektování. Zabráníte tak např. zpoždění při výstavbě.

Svoboda navrhování

Výkonné modelovací jádro Parasolid od společnosti Siemens PLM software je plně integrované v Allplanu a poskytuje svým uživatelům velkou svobodu při tvorbě 3D modelů.

Vizualizace na nejvyšší úrovni

Integrovaný CineRender od Maxonu umožňuje intuitivní a efektivní tvorbu vysoce kvalitních vizualizací přímo ze systému Allplan.

OBJEVTE NABÍDKU ŘEŠENÍ ALLPLAN

Design solutions for a better built environment

Nákup

Naše portfolio řešení pro architekturu

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací