BIM příručky
společnosti ALLPLAN

s Allplanem bude BIM vaší každodenní rutinou

Building Information Modeling (BIM) je na vzestupu. V posledních letech se stala tato pracovní metoda v mnoha evropských zemích povinnou pro veřejné zakázky. Zároveň je také požadována soukromými investory.

Navzdory snaze společností a sdružení, jako je např. buildingSMART e.V., srozumitelně zprostředkovat metodiku BIM, představuje BIM pro spoustu potenciálních uživatelů stále ještě výzvu.

Ve spolupráci s řadou BIM expertů vytvořila společnost ALLPLAN rozsáhlou řadu informačních materiálů, které poskytují náhled na tomto téma. Najdete zde odpovědi na typické otázky týkající se pracovní metody BIM. Jak se bude vyvíjet způsob práce založený na BIM? Co znamená BIM pro firmu a co pro projekt? Jaké procesy je potřeba definovat?


1. Příručka pro management

Příručka BIM Management Essential Guideje určena osobám s rozhodovacími pravomocemi ve stavebnictví. Je kompaktní a srozumitelnou odpovědí na důležité otázky týkající se použití a zavedení BIM způsobu práce.

Klíčové aspekty:

 • Důvody pro zavedení BIM
 • Pravidla a přístupy při implementaci BIM
 • Spolupráce založená na BIM pro různé disciplíny
 • Význam BIMu ve firmě a projektu
 • Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech

Stáhnout ZDARMA příručku

2. Příručka BIM uživatele

Příručka BIM User Guide objasňuje uživatelům uživatelům pracovní metodu BIM. Jsou zde vysvětleny a ukázány základní aspekty a předpoklady BIM filozofie.

Klíčové aspekty:

 • Organizace BIM projektu 
 • Role a odpovědnosti 
 • Význam CAD softwaru v rámci BIM 
 • OPEN BIM versus Closed BIM 
 • Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech 

Stáhnout ZDARMA příručku

3. Příručka implementace ve firmě

Příručka BIM Office Implementation Guide ukazuje, jak úspěšně přejít na BIM a jaká přidaná hodnota vzniká firmě z tohoto přechodu.

 

Klíčové aspekty:

 • Přidaná hodnota BIMu 
 • Procesy a způsob myšlení 
 • Postupné zavádění BIMu
 • Rámcové podmínky pro BIM 
 • Kontrolní seznamy 
 • Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech

Stáhnout ZDARMA příručku

4. Příručka pro použití BIM v projektu

Příručka BIM Project Guide se podrobně zabývá prováděním a optimálním využitím pracovní metody BIM v rámci projektu. Od této úrovně ztrácí BIM zátěž teorie. V příručce je ukázáno, jak je pracovní metoda BIM realizovaná v reálném projektu.

 

Klíčové aspekty:

 • Postupná realizace projektů s BIM 
 • Cíle a výhody způsobu práce v BIM v rámci projektu
 • Přizpůsobení metody práce v BIM velikosti projektu (little bim, BIG BIM)
 • Nastavení parametrů a vypracování plánu realizace projektu
 • Výměna dat, kvalita a kontrola dat v rámci projektu 
 • Spolupráce, rozdělení rolí a odpovědností v rámci projektu 

Stáhnout ZDARMA příručku

5. BIM-Kompendium teorie a praxe

Příručka BIM-Kompendium je koncipována jako vodítko pro uživatele Allplanu. Zabývá se problémy, které vznikají při modelování ve 3D. Navíc jsou zde obsaženy tipy pro spolupráci s projekčními partnery.

 

Klíčové aspekty:

 • 3D model budovy v Allplanu 
 • Práce se strukturou stavby 
 • Prvky a elementy hrubé stavby, dokončovací práce a místnosti 
 • Atributy hierarchické úrovně
 • Import a export dat
 • Výměna dat přes IFC

Stáhnout příručku

Další informační materiály společnosti ALLPLAN:

OpenBIM jako budoucí standard pro digitální výměnu dat (NOVÉ)

Komplexnost a požadavky na výstavbu se neustále zvyšují. Nové normy a standardy, jakož i nároční investoři stále více vyzývají architekty a projektanty k transparentnímu plánování a transparentním výdajům. Toho lze dosáhnout jen tehdy, pokud architekt, odborný projektant a dodavatel rozvinou úzký projektový plán a vytvoří komunikaci bez problémů. OpenBIM znamená otevřenou výměnu dat založenou na modelu a tvoří základ efektivní spolupráce mezi všemi účastníky projektu. Proč je BIM a jeho pokračování OpenBIM smysluplné pro každého architekta a inženýra?

Stáhnout zdarma

10 dobrých důvodů pro BIM

Stále více stavebních firem se spoléhá na BIM. Metoda digitálního plánování umožňuje mimo jiné mezioborovou komunikaci a představuje konkurenční výhodu oproti jiným společnostem, stejně tak jako jistotu nákladů. Přechod na BIM musí být dobře promyšlený. V naší informační brožurce 10 dobrých důvodů pro BIM vám vysvětlíme, jak BIM funguje, jaké jsou jeho výhody a jak můžete efektivně využívat tuto metodu plánování ve svém podnikání.

Stáhnout zdarma

 

O 30 procent vyšší produktivita v projektové kanceláři díky 3D konstrukci

Často se CAD software používá jako digitální rýsovací prkno. Příčinou bývá strach z nákladnějšího projektování. Pravdou je však opak – výhody 3D pracovního postupu převažují. Jaký to má dopad na projekční a konstrukční kanceláře a jak se zvýši produktivita?

Stáhnout zdarma

 

5 dobrých důvodů, proč by měli architekti projektovat ve 3D

Architekti se musí postavit technickým výzvám doby a rostoucím požadavkům investorů, aby zůstali konkurenceschopní. Krátká doba výstavby a rostoucí propojení všech zúčastněných stran vyžadují rychlé jednání. Neustálá dostupnost informací je dnes považována za standard. To platí také pro stavebnictví.

Stáhnout zdarma

 

Procesy, data a nástroje, s kterými BIM skutečně funguje

Tata informační brožurka nejprve představí základní koncept CDE. Následně je zobrazeno softwarové řešení umožňující propojení různých softwarových produktů kompatibilních s BIM na datovou platformu spolešnou pro různé obory: BIM Integration Framework.

Stáhnout zdarma

 

Recept na úspěch - spolupráce a integrované projektování

Digitální plánování, které se využívá v architektonických a projekčních kancelářích, u generálních dodavatelů staveb, u prefabrikace nebo na stavbě v robotech a GPS podporovancý bagrech, je formováno digitálním modelem buduvy (BIM). Opravdu efektivní a hospodárný je BIM jen tehdy, pokud je spojen s integrovaným pracovním postupem.

Stáhnout zdarma

 

10 důvodů, proč je IFC hlavním klíčem k BIM

Proces informačního modelu budovy (BIM) formuje stavebnictví a je povinně požadován ve stále více zemích při zadávání stavebních služeb. Cílem je efektivnější vyřizování stavebních projektů. Předpoklady k tomu jsou transparentnost, dobrá komunikace i interdisciplinární spolupráce. V centru pozornosti stojí digitální model stavby, který obsahuje veškeré informace ze všech oborů.

Stáhnout zdarma

 

Správa dat a BIM - takto funguje digitální spolupráce

Tato informační brožurka se zabývá problémy a řešeními, které vyplývají z klíčového postavení architekta a poskytuje cenné praktické rady a tipy pro úspěšné používání BIM modelů.

Stáhnout zdarma