BIM příručky
společnosti ALLPLAN

s Allplanem bude BIM vaší každodenní rutinou

Building Information Modelling (BIM) je na vzestupu. Pracovní metoda, která je na něm založená, se v uplynulých letech stala standardem pro realizaci projektu. V mnoha evropských zemích se BIM stává povinností u veřejných projektů od určité velikosti nebo výše nákladů. Nesmíme zapomenout, že mnoho klientů ze soukromého sektoru již také vyžaduje BIM. Z tohoto důvodu jsou stále důležitější odborné znalosti a dovednosti o tomto tématu.

Ačkoli existuje mnoho společností, univerzit a iniciativ (například „buildingSMART“), které se jej snaží prosadit a jasně a srozumitelně komunikují hlavní aspekty a problémy s ním související, BIM představuje pro mnoho uživatelů stále „záhadu“ a mají k němu výhrady.

Společnost Allplan se to snaží změnit a podporuje přechod na BIM prostřednictvím mnoha dokumentů. K dispozici jsou také vzdělávací kurzy a webové semináře. Každý z nich se vypořádává s různými aspekty či otázkami týkajícími se tématu BIM jako celku.

Informační brožurky „Allplan BIM Essentials Series“ poskytují na toto téma úvodní a kompaktní přehled. Nejsou určeny pouze ředitelům a managerům ve stavebních firmách, ale každému, koho toto téma zajímá, bez ohledu na odvětví či sektor, ve kterém pracuje. Seriál uvádí základní fakta a informace z různých úhlů pohledu. Celý seriál zatím obsahuje 8 příruček, ale neustále se zvyšuje a bude nadále rozšiřován o nová témata a aspekty týkající se BIM.


Další informační materiály společnosti ALLPLAN:

Efektivní plánování: 10 faktů o BIM, které podporují realizaci úspěšných projektů inženýrských staveb (NOVÉ)

V tomto článku naleznete způsoby, jak vylepšit 3D modelování a BIM vám pomůže vyhnout se překročení projektu a zvýšit ziskovost pomocí přesných, finančně efektivních a včasných návrhů.

Stáhnout zdarma

OpenBIM jako budoucí standard pro digitální výměnu dat

Komplexnost a požadavky na výstavbu se neustále zvyšují. Nové normy a standardy, jakož i nároční investoři stále více vyzývají architekty a projektanty k transparentnímu plánování a transparentním výdajům. Toho lze dosáhnout jen tehdy, pokud architekt, odborný projektant a dodavatel rozvinou úzký projektový plán a vytvoří komunikaci bez problémů. OpenBIM znamená otevřenou výměnu dat založenou na modelu a tvoří základ efektivní spolupráce mezi všemi účastníky projektu. Proč je BIM a jeho pokračování OpenBIM smysluplné pro každého architekta a inženýra?

Stáhnout zdarma

10 dobrých důvodů pro BIM

Stále více stavebních firem se spoléhá na BIM. Metoda digitálního plánování umožňuje mimo jiné mezioborovou komunikaci a představuje konkurenční výhodu oproti jiným společnostem, stejně tak jako jistotu nákladů. Přechod na BIM musí být dobře promyšlený. V naší informační brožurce 10 dobrých důvodů pro BIM vám vysvětlíme, jak BIM funguje, jaké jsou jeho výhody a jak můžete efektivně využívat tuto metodu plánování ve svém podnikání.

Stáhnout zdarma

 

O 30 procent vyšší produktivita v projektové kanceláři díky 3D konstrukci

Často se CAD software používá jako digitální rýsovací prkno. Příčinou bývá strach z nákladnějšího projektování. Pravdou je však opak – výhody 3D pracovního postupu převažují. Jaký to má dopad na projekční a konstrukční kanceláře a jak se zvýši produktivita?

Stáhnout zdarma

 

5 dobrých důvodů, proč by měli architekti projektovat ve 3D

Architekti se musí postavit technickým výzvám doby a rostoucím požadavkům investorů, aby zůstali konkurenceschopní. Krátká doba výstavby a rostoucí propojení všech zúčastněných stran vyžadují rychlé jednání. Neustálá dostupnost informací je dnes považována za standard. To platí také pro stavebnictví.

Stáhnout zdarma

 

Procesy, data a nástroje, s kterými BIM skutečně funguje

Tata informační brožurka nejprve představí základní koncept CDE. Následně je zobrazeno softwarové řešení umožňující propojení různých softwarových produktů kompatibilních s BIM na datovou platformu spolešnou pro různé obory: BIM Integration Framework.

Stáhnout zdarma

 

Recept na úspěch - spolupráce a integrované projektování

Digitální plánování, které se využívá v architektonických a projekčních kancelářích, u generálních dodavatelů staveb, u prefabrikace nebo na stavbě v robotech a GPS podporovancý bagrech, je formováno digitálním modelem buduvy (BIM). Opravdu efektivní a hospodárný je BIM jen tehdy, pokud je spojen s integrovaným pracovním postupem.

Stáhnout zdarma

 

10 důvodů, proč je IFC hlavním klíčem k BIM

Proces informačního modelu budovy (BIM) formuje stavebnictví a je povinně požadován ve stále více zemích při zadávání stavebních služeb. Cílem je efektivnější vyřizování stavebních projektů. Předpoklady k tomu jsou transparentnost, dobrá komunikace i interdisciplinární spolupráce. V centru pozornosti stojí digitální model stavby, který obsahuje veškeré informace ze všech oborů.

Stáhnout zdarma

 

Správa dat a BIM - takto funguje digitální spolupráce

Tato informační brožurka se zabývá problémy a řešeními, které vyplývají z klíčového postavení architekta a poskytuje cenné praktické rady a tipy pro úspěšné používání BIM modelů.

Stáhnout zdarma