BIM příručky
společnosti ALLPLAN

s Allplanem bude BIM vaší každodenní rutinou

Building Information Modeling (BIM) je na vzestupu. V posledních letech se stala tato pracovní metoda v mnoha evropských zemích povinnou pro veřejné zakázky. Zároveň je také požadována soukromými investory.

Navzdory snaze společností a sdružení, jako je např. buildingSMART e.V., srozumitelně zprostředkovat metodiku BIM, představuje BIM pro spoustu potenciálních uživatelů stále ještě výzvu.

Ve spolupráci s řadou BIM expertů vytvořila společnost ALLPLAN rozsáhlou řadu informačních materiálů, které poskytují náhled na tomto téma. Najdete zde odpovědi na typické otázky týkající se pracovní metody BIM. Jak se bude vyvíjet způsob práce založený na BIM? Co znamená BIM pro firmu a co pro projekt? Jaké procesy je potřeba definovat?


1. Příručka pro management

Příručka BIM Management Essential Guideje určena osobám s rozhodovacími pravomocemi ve stavebnictví. Je kompaktní a srozumitelnou odpovědí na důležité otázky týkající se použití a zavedení BIM způsobu práce.

Klíčové aspekty:

 • Důvody pro zavedení BIM
 • Pravidla a přístupy při implementaci BIM
 • Spolupráce založená na BIM pro různé disciplíny
 • Význam BIMu ve firmě a projektu
 • Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech

2. Příručka BIM uživatele

Příručka BIM User Guide objasňuje uživatelům uživatelům pracovní metodu BIM. Jsou zde vysvětleny a ukázány základní aspekty a předpoklady BIM filozofie.

Klíčové aspekty:

 • Organizace BIM projektu 
 • Role a odpovědnosti 
 • Význam CAD softwaru v rámci BIM 
 • OPEN BIM versus Closed BIM 
 • Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech 

3. Příručka implementace ve firmě

Příručka BIM Office Implementation Guide ukazuje, jak úspěšně přejít na BIM a jaká přidaná hodnota vzniká firmě z tohoto přechodu.

 

Klíčové aspekty:

 • Přidaná hodnota BIMu 
 • Procesy a způsob myšlení 
 • Postupné zavádění BIMu
 • Rámcové podmínky pro BIM 
 • Kontrolní seznamy 
 • Jak Vám pomůže Allplan v BIM projektech

4. Příručka pro použití BIM v projektu

Příručka BIM Project Guide se podrobně zabývá prováděním a optimálním využitím pracovní metody BIM v rámci projektu. Od této úrovně ztrácí BIM zátěž teorie. V příručce je ukázáno, jak je pracovní metoda BIM realizovaná v reálném projektu.

 

Klíčové aspekty:

 • Postupná realizace projektů s BIM 
 • Cíle a výhody způsobu práce v BIM v rámci projektu
 • Přizpůsobení metody práce v BIM velikosti projektu (little bim, BIG BIM)
 • Nastavení parametrů a vypracování plánu realizace projektu
 • Výměna dat, kvalita a kontrola dat v rámci projektu 
 • Spolupráce, rozdělení rolí a odpovědností v rámci projektu