BIM příručky
společnosti ALLPLAN

s Allplanem bude BIM vaší každodenní rutinou

Building Information Modelling (BIM) je na vzestupu. Pracovní metoda, která je na něm založená, se v uplynulých letech stala standardem pro realizaci projektu. V mnoha evropských zemích se BIM stává povinností u veřejných projektů od určité velikosti nebo výše nákladů. Nesmíme zapomenout, že mnoho klientů ze soukromého sektoru již také vyžaduje BIM. Z tohoto důvodu jsou stále důležitější odborné znalosti a dovednosti o tomto tématu.

Ačkoli existuje mnoho společností, univerzit a iniciativ (například „buildingSMART“), které se jej snaží prosadit a jasně a srozumitelně komunikují hlavní aspekty a problémy s ním související, BIM představuje pro mnoho uživatelů stále „záhadu“ a mají k němu výhrady.

Společnost Allplan se to snaží změnit a podporuje přechod na BIM prostřednictvím mnoha dokumentů. K dispozici jsou také vzdělávací kurzy a webové semináře. Každý z nich se vypořádává s různými aspekty či otázkami týkajícími se tématu BIM jako celku.

Informační brožurky „Allplan BIM Essentials Series“ poskytují na toto téma úvodní a kompaktní přehled. Nejsou určeny pouze ředitelům a managerům ve stavebních firmách, ale každému, koho toto téma zajímá, bez ohledu na odvětví či sektor, ve kterém pracuje. Seriál uvádí základní fakta a informace z různých úhlů pohledu. Celý seriál zatím obsahuje 8 příruček, ale neustále se zvyšuje a bude nadále rozšiřován o nová témata a aspekty týkající se BIM.


1. BIM Management Guide

Příručka je určena osobám s rozhodovacími pravomocemi ve stavebnictví. Je kompaktní a srozumitelnou odpovědí na důležité otázky týkající se použití a zavedení BIM způsobu práce:

 • Hlavní aspekty a požadavky
 • Důvody pro zavedení BIM
 • Výhody a přínosy BIM
 • Význam BIMu ve firmě a projektu
 • Hlavní kroky procesu implementace

2. BIM Office Implementation Guide

Příručka ukazuje, jak úspěšně přejít na BIM a jaká přidaná hodnota vzniká firmě z tohoto přechodu:

 • Jaké výhody přechod nabízí?
 • Jaké jsou dopady a důsledky?
 • Praktické kroky pro přechod
 • Technické, organizační a personální parametry
 • Krok za krokem k BIM
 • Kontrolní seznamy

3. BIM User Guide

Příručka pro všechny autory nebo tvůrce BIM modelů, jejichž hlavním úkolem je vytvořit a udržovat model budovy:

 • Všeobecná znalost BIM
 • Organizace BIM projektu
 • Role a odpovědnosti
 • Význam CAD softwaru v rámci BIM
 • Spolupráce a výměna dat

4. BIM Project Guide

Pomoc a podpora projektového týmu pro kolektivní dosažení požadovaných cílů:

 • Postupná realizace projektů s BIM
 • Cíle a výhody způsobu práce v BIM v rámci projektu
 • Přizpůsobení metody práce v BIM velikosti projektu (little bim, BIG BIM)
 • Nastavení parametrů a vypracování plánu realizace projektu
 • Výměna dat, kvalita a kontrola dat v rámci projektu
 • Spolupráce, rozdělení rolí a odpovědností v rámci projektu

5. BIM Communication Guide

Srozumitelné vysvětlení IFC a BCF, které jsou zásadní pro komunikaci:

 • Důležitost koordinačního modelu
 • Komunikace založená na modelu
 • Slovníček IFC
 • Slovníček BCF
 • Pracovní postupy koordinace

6. BIM Glossary

Slovníčky obsahují vysvětlení nejdůležitějších pojmů a výrazů spojených s BIM pro zmírnění existujících „jazykových zmatků“ v tomto odvětví:

 • Obecné výrazy a výrazy specifické pro BIM
 • Datové formáty
 • Výrazy specifické pro IFC
 • Rozměry BIM
 • Podrobná úroveň BIM

7. BIM-Kompendium teorie a praxe

Příručka BIM-Kompendium je koncipována jako vodítko pro uživatele Allplanu. Zabývá se problémy, které vznikají při modelování ve 3D. Navíc jsou zde obsaženy tipy pro spolupráci s projekčními partnery:

 • 3D model budovy v Allplanu
 • Práce se strukturou stavby
 • Prvky a elementy hrubé stavby, dokončovací práce a místnosti
 • Atributy hierarchické úrovně
 • Import a export dat
 • Výměna dat přes IFC

Další informační materiály společnosti ALLPLAN:

Maximální výkon pro úspěch architektonických projektů (NOVÉ)

Aby architekti mohli úspěšně pracovat v současném konkurenčním prostředí s mnoha výzvami, neměli by při výběru softwarových nástrojů dělat kompromisy. Příliš mnoho záleží na tom, zda výkon a flexibilita použitého softwaru splňují vysoké a neustále se zvyšující nároky, které projektanti i klienti na své stavební projekty neustále kladou. Od první skici až po realizaci stavby je třeba denně zvládat složité úkoly. Udržení rovnováhy mezi náklady, časovým tlakem a co nejlepší kvalitou návrhu a plánování při rostoucí složitosti projektu vyžaduje od uživatelů i jejich softwaru špičkový výkon.

Stáhnout zdarma

 

Maximalizace efektivity v odvětví prefabrikace (NOVÉ)

Nikdy nebyla lepší doba pro podnikání v oblasti prefabrikovaných prvků. Díky mnoha podmínkám, které panují na trhu, poptávka po prefabrikovaných prvcích zažívá nebývalý růst. Nástup digitální éry v kombinaci s mimořádnou klimatickou situací, nedostatkem pracovních sil, zdrojů a globální pandemií vyvolal trvalé změny, které zasáhly v podstatě každé odvětví. Díky těmto faktorům však začalo růst odvětví prefabrikovaných prvků, protože ty nabízejí efektivitu, efektivní náklady a jsou šetrnější k životnímu prostředí, což zvyšuje zájem a poptávku o tyto produkty.

Stáhnout zdarma

 

Jak těžit z dalšího velkého trendu ve stavebnictví

Stále více inženýrských firem spoléhá na prefabrikáty. Prefabrikované prvky mimo jiné umožňují bezpečné plánování a zaručují nejvyšší kvalitu, efektivitu a přesné náklady. Pro samotný návrh jsou však zapotřebí výkonná řešení, která byla vyvinuta speciálně pro prefabrikaci. V naší informační brožurce se dozvíte, jak funguje modulární konstrukce, jaké výhody nabízí a jak můžete těžit z vysokého tempa růstu.

Stáhnout zdarma

 

BIM - Další úrovně: Sedm kroků k integrovanému způsobu práce

Projektování pomocí BIM metody se stále více rozšiřuje po celém světe. Vedle výhod, které vidí architekti a projektanti, jako např. vysoká efektivita a spolehlivost nákladů ve fázi plánování, jsou to právě investoři a správci nemovitostí, kteří rozpoznali přidanou hodnotu informací plynoucí z BIM. Přesto existuje jen málo mezinárodních pravidel a předpisů, které by tuto digitální metodu upravovali.

Stáhnout zdarma

 

BIM - Přelomový nástroj pro projektování mostů

Tato brožurka popisuje požadavky na BIM řešení pro projektování mostů. Ukazuje také, jak správné BIM řešení může překonat obtíže, které plynou právě z návrhu a výstavby mostů.

Stáhnout zdarma

 

8 aspektů pro efektivní návrh výztuže železobetonové konstrukce

Lze rychle a snadno navrhovat přesné modely výztuží k vytvoření kvalitní dokumentace a k optimalizovanému předávání dat výrobcům? Lze efektivně spolupracovat a komunikovat se všemi účastníky projektu? Při hledání optimálního softwaru pro navrhování výztuže železobetonových konstrukcí musíte důsledně zvážit několik aspektů. 

Stáhnout zdarma

 

Lze pomocí parametrického navrhování zvýšit produktivitu?

Parametrické modelování BIM poskytuje architektům a stavebním inženýrům flexibilní a efektivní nástroje, které umožňují neomezenou kreativitu při návrhu.

Stáhnout zdarma

 

Fakta o BIM, které podporují realizaci úspěšných projektů inženýrských staveb

Může 3D modelování a pracovní metoda BIM pomoci stavebním inženýrům úspěšne realizovat inženýrské projekty? Jak se lze vyhnout překročení projektu a zvýšit jeho ziskovost pomocí přesných, finančně efektivních a včasných návrhů?

Stáhnout zdarma

 

OpenBIM jako budoucí standard pro digitální výměnu dat

Komplexnost a požadavky na výstavbu se neustále zvyšují. Nové normy a standardy, jakož i nároční investoři stále více vyzývají architekty a projektanty k transparentnímu plánování a transparentním výdajům. Toho lze dosáhnout jen tehdy, pokud architekt, odborný projektant a dodavatel rozvinou úzký projektový plán a vytvoří komunikaci bez problémů. OpenBIM znamená otevřenou výměnu dat založenou na modelu a tvoří základ efektivní spolupráce mezi všemi účastníky projektu. Proč je BIM a jeho pokračování OpenBIM smysluplné pro každého architekta a inženýra?

Stáhnout zdarma

 

10 dobrých důvodů pro BIM

Stále více stavebních firem se spoléhá na BIM. Metoda digitálního plánování umožňuje mimo jiné mezioborovou komunikaci a představuje konkurenční výhodu oproti jiným společnostem, stejně tak jako jistotu nákladů. Přechod na BIM musí být dobře promyšlený. V naší informační brožurce 10 dobrých důvodů pro BIM vám vysvětlíme, jak BIM funguje, jaké jsou jeho výhody a jak můžete efektivně využívat tuto metodu plánování ve svém podnikání.

Stáhnout zdarma

 

O 30 procent vyšší produktivita v projektové kanceláři díky 3D konstrukci

Často se CAD software používá jako digitální rýsovací prkno. Příčinou bývá strach z nákladnějšího projektování. Pravdou je však opak – výhody 3D pracovního postupu převažují. Jaký to má dopad na projekční a konstrukční kanceláře a jak se zvýši produktivita?

Stáhnout zdarma

 

5 dobrých důvodů, proč by měli architekti projektovat ve 3D

Architekti se musí postavit technickým výzvám doby a rostoucím požadavkům investorů, aby zůstali konkurenceschopní. Krátká doba výstavby a rostoucí propojení všech zúčastněných stran vyžadují rychlé jednání. Neustálá dostupnost informací je dnes považována za standard. To platí také pro stavebnictví.

Stáhnout zdarma

 

Procesy, data a nástroje, s kterými BIM skutečně funguje

Tata informační brožurka nejprve představí základní koncept CDE. Následně je zobrazeno softwarové řešení umožňující propojení různých softwarových produktů kompatibilních s BIM na datovou platformu spolešnou pro různé obory: BIM Integration Framework.

Stáhnout zdarma

 

Recept na úspěch - spolupráce a integrované projektování

Digitální plánování, které se využívá v architektonických a projekčních kancelářích, u generálních dodavatelů staveb, u prefabrikace nebo na stavbě v robotech a GPS podporovancý bagrech, je formováno digitálním modelem buduvy (BIM). Opravdu efektivní a hospodárný je BIM jen tehdy, pokud je spojen s integrovaným pracovním postupem.

Stáhnout zdarma

 

10 důvodů, proč je IFC hlavním klíčem k BIM

Proces informačního modelu budovy (BIM) formuje stavebnictví a je povinně požadován ve stále více zemích při zadávání stavebních služeb. Cílem je efektivnější vyřizování stavebních projektů. Předpoklady k tomu jsou transparentnost, dobrá komunikace i interdisciplinární spolupráce. V centru pozornosti stojí digitální model stavby, který obsahuje veškeré informace ze všech oborů.

Stáhnout zdarma

 

Správa dat a BIM - takto funguje digitální spolupráce

Tato informační brožurka se zabývá problémy a řešeními, které vyplývají z klíčového postavení architekta a poskytuje cenné praktické rady a tipy pro úspěšné používání BIM modelů.

Stáhnout zdarma