Stavební inženýři a statici

PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY A KONSTRUKTÉRY, KTEŘÍ POŽADUJÍ VÍCE

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro pozemní stavitelství pokrývají celý proces od návrhu až po výstavbu. Vylepšená přesnost a společné pracovní postupy, které Allplan umožňuje, zvyšují efektivitu a produktivitu při navrhování a realizaci projektů. Očekávejte více od svého softwaru pro pozemní stavby a zpracování detailů! 

ZKUŠEBNÍ VERZE Viz Workflow

ALLPLAN – BIM ŘEŠENÍ PRO
INFRASTUKTURNÍ STAVBY VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Přesné navrhování a tvorba detailů pro projekty pozemního stavitelství a infrastruktury, od přístavů a přehrad až po silnice, tunely a mosty, vyžaduje znalosti, flexibilitu a přesné nástroje. 

S nástrojem Allplan můžete snadno modelovat volné tvary a přidávat data do návrhů, rychle navrhovat detaily pomocí automatizovaných nástrojů, rychle spravovat změny, bez námahy spolupracovat se členy týmu a rychle vytvářet přesné stavební výstupy, které zajistí úspěšnější realizaci projektů.

 

Rychlejší* a přesnější podrobné výstupy návrhů, vizualizace a konstrukční a výrobní výkresy.

* Ve 3D oproti 2D

Efektivnější* a přesnější kalkulace nákladů projektu v počátečních fázích díky spolehlivým automatizovaným výpočtům množství a materiálů.

* Ve srovnání s ručním výpočtem množství

Vyšší produktivita při navrhování a zpracování detailů*** díky efektivním pracovním postupům, které podporují společné plánování a lepší proveditelnost.

* Použití 3D návrhu

NEUSTÁLE SE POTÝKÁTE S TĚMITO PROBLÉMY?

Neustálé obavy, že se vám náklady na projekt a časové prodlevy vymknou kontrole.

Rostoucí složitost a požadavky na spolupráci při navrhování, plánování a výstavbě.

Neustálé změny projektu, které zabírají příliš mnoho času, ovlivňují kvalitu a přinášejí rizika.

12 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT ALLPLAN

Výkonné nástroje pro tvorbu a přesné navrhování objektů libovolného tvaru i pro ty nejsložitější požadavky projektu.

Automatizovaná řešení pro rychlé navrhování výztuže a detailů složité geometrie, jako jsou zakřivené konstrukce nebo objekty volných tvarů.

Rychlá integrace všech běžných formátů terénu, jejich zobrazení a pohodlná editace jako digitálních modelů terénu.

 1. Flexibilní pracovní postupy ve 2D, 2,5D a 3D a také kompletní objektově orientovaná metodika práce v BIM.

Optimalizujte materiály a konstrukční přístupy včetně litého betonu/prefabrikovaného betonu, oceli a dřeva pro lepší stavební použitelnost a udržitelnost.

Jednotné softwarové řešení pro architektonický návrh, stavební inženýrství, TZB, statiku a konstrukci detailů.

Integrované služby Allplan Cloud pro optimalizovanou cloudovou spolupráci, týmovou práci na projektu v rámci firemní sítě a distribuci výkresů a plánů.

Snadná výměna dat pomocí několika výměnných formátů, importu/exportu IFC4 RV a platformy pro spolupráci OPEN BIM - Bimplus.

Rychlý a přesný výpočet množství a materiálů již v počáteční fázi pomocí podrobných výkazů pro přesné nabídky.

Ušetřete čas díky změnám, které se automaticky provádějí napříč výstupy, stačí jednou upravit výkresy nebo model.

Rychlé a přesné generování plánů, výkresů a výkazů přímo z 3D modelu pro vysoce kvalitní dokumentaci.

Koordinujte podrobné návrhy se stavebními týmy pomocí cloudové platformy Bimplus, určené pro jasnou a transparentní komunikaci.

Allplan workflows pro NAVRHOVÁNÍ INFRASTRUKTURNÍCH STAVEB

Přeskočit

 • 1 \ Analýza staveniště Výměna dat
 • Průzkum terénu
 • Koordinace BIM
 • 2 \ Modelování Modelování volných tvarů
 • Parametrické modelování
 • Vizualizace
 • 3 \ Analýza modelu Variantní studie
 • Zařízení staveniště
 • Správa změn
 • 4 \ Dodávky Výkresy celkového uspořádání
 • Konstrukční výkresy
 • Výkresy výztuže
 • Výkresy zařízení staveniště
 • Výkazy výztuže
 • Správa změn
Výměna dat

S Allplanem ušetříte čas v počáteční fázi navrhování a projekt úspěšně odstartujete bez ohledu na to, jaké softwarové řešení používají vaši projektoví partneři. Počínaje jednoduchým vytvořením 3D modelu a importem dat různých formátů souborů.
V době BIM bude model k dispozici jako hlavní model ve formátu IFC. Modely lze samozřejmě vytvářet, doplňovat nebo upravovat i samostatně. Allplan podporuje více než 50 formátů souborů, takže lze použít projektová data z Revitu, Rhina, Sketch Upu atd.

[...Více informací]

S Allplanem ušetříte čas v počáteční fázi navrhování a projekt úspěšně odstartujete bez ohledu na to, jaké softwarové řešení používají vaši projektoví partneři. Počínaje jednoduchým vytvořením 3D modelu a importem dat různých formátů souborů.
V době BIM bude model k dispozici jako hlavní model ve formátu IFC. Modely lze samozřejmě vytvářet, doplňovat nebo upravovat i samostatně. Allplan podporuje více než 50 formátů souborů, takže lze použít projektová data z Revitu, Rhina, Sketch Upu atd.

Průzkum terénu

Před jakýmkoli plánováním projektu je důležitá přesná dokumentace stávajícího stavu. Dokumenty o stavu stavby, jako jsou katastrální nebo pozemkové mapy ve formátu PDF nebo rastrové soubory lze v systému Allplan zapracovat jako podklad pro návrh rekonstrukce nebo nových modelů infrastruktury.
Pro rychlé vyhodnocení poskytuje Scalpyso řadu nástrojů pro průzkum mračna bodů a umožňuje přenos rekonstruovaných 3D prvků do Allplanu prostřednictvím rozhraní v reálném čase.

[...Více informací]

Před jakýmkoli plánováním projektu je důležitá přesná dokumentace stávajícího stavu. Dokumenty o stavu stavby, jako jsou katastrální nebo pozemkové mapy ve formátu PDF nebo rastrové soubory lze v systému Allplan zapracovat jako podklad pro návrh rekonstrukce nebo nových modelů infrastruktury.
Pro rychlé vyhodnocení poskytuje Scalpyso řadu nástrojů pro průzkum mračna bodů a umožňuje přenos rekonstruovaných 3D prvků do Allplanu prostřednictvím rozhraní v reálném čase.

Koordinace BIM

Skutečnou výhodou je koordinace a synchronizace úkolů mezi systémem Allplan a Bimplus Issue Managementem. V nativním rozhraní pro Allplan funguje přenos dat efektivně. Bimplus Issue Management je otevřený a umí pracovat s IFC a BCF (oba standardy OPEN BIM).

- Všechny zúčastněné strany mají přístup ke stejné úrovni informací.
- Důležitá rozhodnutí lze učinit dříve.
- Proces výstavby probíhá rychleji a plynuleji.

[...Více informací]

Skutečnou výhodou je koordinace a synchronizace úkolů mezi systémem Allplan a Bimplus Issue Managementem. V nativním rozhraní pro Allplan funguje přenos dat efektivně. Bimplus Issue Management je otevřený a umí pracovat s IFC a BCF (oba standardy OPEN BIM).

- Všechny zúčastněné strany mají přístup ke stejné úrovni informací.
- Důležitá rozhodnutí lze učinit dříve.
- Proces výstavby probíhá rychleji a plynuleji.

2 \ Modelování
Modelování volných tvarů

Pomocí Allplanu lze vytvářet všechny typy 3D prvků bez ohledu na to, jak složitý je projekt. Jakékoli geometrie volného tvaru lze modelovat a převádět tak, aby je Allplan rozpoznal jako komponenty a zohlednil je například ve výkazu výměr. Modelář volných tvarů umožňuje snadno vytvářet širokou škálu složitých tvarů. Přesné plánování realizace je možné i u těch nejsložitějších tvarů.

[...Více informací]

Pomocí Allplanu lze vytvářet všechny typy 3D prvků bez ohledu na to, jak složitý je projekt. Jakékoli geometrie volného tvaru lze modelovat a převádět tak, aby je Allplan rozpoznal jako komponenty a zohlednil je například ve výkazu výměr. Modelář volných tvarů umožňuje snadno vytvářet širokou škálu složitých tvarů. Přesné plánování realizace je možné i u těch nejsložitějších tvarů.

Parametrické modelování

Inženýrské sítě silničního tělesa, jako jsou šachty a kanalizační a obslužná vedení, lze do situace umístit plně parametricky a přizpůsobit je podle průběhu silnice. Profily vedení a šachet se vybírají z knihovny a lze je také snadno dodatečně upravit.

[...Více informací]

Inženýrské sítě silničního tělesa, jako jsou šachty a kanalizační a obslužná vedení, lze do situace umístit plně parametricky a přizpůsobit je podle průběhu silnice. Profily vedení a šachet se vybírají z knihovny a lze je také snadno dodatečně upravit.

Vizualizace

Vizualizace usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi účastníky projektu. Všechny obory mohou model analyzovat společně a hledat podrobnosti, vylepšení atd. Vizuální zobrazení konstrukčních prvků také usnadňuje zpětnou vazbu. Díky vynikající kvalitě vizualizace pomocí Allplanu lze v reálném čase kontrolovat konstrukční prvky, jako je úroveň detailu výztuže, a rychle řešit nesrovnalosti.

[...Více informací]

Vizualizace usnadňuje spolupráci a komunikaci mezi účastníky projektu. Všechny obory mohou model analyzovat společně a hledat podrobnosti, vylepšení atd. Vizuální zobrazení konstrukčních prvků také usnadňuje zpětnou vazbu. Díky vynikající kvalitě vizualizace pomocí Allplanu lze v reálném čase kontrolovat konstrukční prvky, jako je úroveň detailu výztuže, a rychle řešit nesrovnalosti.

3 \ Analýza modelu
Variantní studie

Studie různých variant modelu je obzvláště snadná díky systému souborů výkresů. Výkon v programu i výkon uživatele při úpravách jednotlivých oblastí modelu je díky systému výkresových souborů výrazně lepší. Allplan je díky srozumitelnému strukturování dat vhodný zejména pro rozsáhlé a komplexní projekty.

[...Více informací]

Studie různých variant modelu je obzvláště snadná díky systému souborů výkresů. Výkon v programu i výkon uživatele při úpravách jednotlivých oblastí modelu je díky systému výkresových souborů výrazně lepší. Allplan je díky srozumitelnému strukturování dat vhodný zejména pro rozsáhlé a komplexní projekty.

Zařízení staveniště

S programem Allplan můžete také navrhovat zařízení staveniště. Každé staveniště je jiné, a proto vyžaduje individuální a přesný návrh. Na podporu tohoto úkolu vám Allplan nabízí objekty, jako je věžový jeřáb s detekcí kolizí i jednoduché vyhodnocení únosnosti. Ty lze obzvláště snadno přizpůsobit a lze je také propojit s konkrétními údaji výrobce.
Funkce spolupráce a výkonné nástroje umožňují rychlé detailní popisování variant, což umožňuje efektivní řízení změn a rychlé vytváření přesných požadavků na staveniště a konstrukci.

[...Více informací]

S programem Allplan můžete také navrhovat zařízení staveniště. Každé staveniště je jiné, a proto vyžaduje individuální a přesný návrh. Na podporu tohoto úkolu vám Allplan nabízí objekty, jako je věžový jeřáb s detekcí kolizí i jednoduché vyhodnocení únosnosti. Ty lze obzvláště snadno přizpůsobit a lze je také propojit s konkrétními údaji výrobce.
Funkce spolupráce a výkonné nástroje umožňují rychlé detailní popisování variant, což umožňuje efektivní řízení změn a rychlé vytváření přesných požadavků na staveniště a konstrukci.

Správa změn

Po vypracování varianty studie a statických výpočtech konstrukce je zcela běžné, že v modelu dojde ke změnám. Díky aplikaci Bimplus lze tyto změny pohodlně dokumentovat, což usnadňuje hladký průběh stavebního projektu od začátku do konce.
Pomocí portálu Bimplus můžete snadno reprezentovat modely jako varianty a revize, které lze porovnávat, upravovat a spravovat. Pomocí snadno vytvářených prezentací máte vynikající podklad pro prezentace a rozhodování na stavebních poradách.

[...Více informací]

Po vypracování varianty studie a statických výpočtech konstrukce je zcela běžné, že v modelu dojde ke změnám. Díky aplikaci Bimplus lze tyto změny pohodlně dokumentovat, což usnadňuje hladký průběh stavebního projektu od začátku do konce.
Pomocí portálu Bimplus můžete snadno reprezentovat modely jako varianty a revize, které lze porovnávat, upravovat a spravovat. Pomocí snadno vytvářených prezentací máte vynikající podklad pro prezentace a rozhodování na stavebních poradách.

4 \ Dodávky
Výkresy celkového uspořádání

Výkresy celkového uspořádání poskytují kompletní zobrazení konstrukce v jednom plánu. Prvním krokem je analýza 3D modelu a informací, které obsahuje, pomocí vhodných nástrojů. Pomocí snadno použitelných asociativních pohledů a řezů Allplanu můžete takový plán rychle vytvořit a komplexně tak vizualizovat celou konstrukci. Následně lze snadno pochopit změny modelu a v dalších fázích projektu lépe rozpoznat polohu jednotlivých prvků.

[...Více informací]

Výkresy celkového uspořádání poskytují kompletní zobrazení konstrukce v jednom plánu. Prvním krokem je analýza 3D modelu a informací, které obsahuje, pomocí vhodných nástrojů. Pomocí snadno použitelných asociativních pohledů a řezů Allplanu můžete takový plán rychle vytvořit a komplexně tak vizualizovat celou konstrukci. Následně lze snadno pochopit změny modelu a v dalších fázích projektu lépe rozpoznat polohu jednotlivých prvků.

Konstrukční výkresy

Vytvoření přesných konstrukčních výkresů je nezbytné pro výrobu konkrétních prvků na stavbě. V první fázi by měl konstrukční výkres poskytnout přehled o přesné geometrii a rozměrech betonových prvků.
S programem Allplan můžete vytvářet podrobné konstrukční výkresy pro železobetonové konstrukce. Řezy a pohledy lze rychle a snadno přizpůsobit jejich zobrazení. Tím se tvorba výkresů nesmírně urychlí.

[...Více informací]

Vytvoření přesných konstrukčních výkresů je nezbytné pro výrobu konkrétních prvků na stavbě. V první fázi by měl konstrukční výkres poskytnout přehled o přesné geometrii a rozměrech betonových prvků.
S programem Allplan můžete vytvářet podrobné konstrukční výkresy pro železobetonové konstrukce. Řezy a pohledy lze rychle a snadno přizpůsobit jejich zobrazení. Tím se tvorba výkresů nesmírně urychlí.

Výkresy výztuže

V Allplanu se výztuž vytváří jako 3D model. Ukládka se vytváří pouze jednou a poté se automaticky přebírá ve všech řezech, které jsou od něj odvozeny. Díky tomu je mimořádně snadné buď vizuálně odhalit kolize, nebo je automaticky identifikovat pomocí kontroly kolizí. A konečně, přesné výkazy oceli jsou odvozeny pouhým stisknutím tlačítka prostřednictvím inteligentních výkazů Allplanu.
Průřezy v Allplanu jsou také obzvláště užitečným nástrojem pro umisťování výztuže.

[...Více informací]

V Allplanu se výztuž vytváří jako 3D model. Ukládka se vytváří pouze jednou a poté se automaticky přebírá ve všech řezech, které jsou od něj odvozeny. Díky tomu je mimořádně snadné buď vizuálně odhalit kolize, nebo je automaticky identifikovat pomocí kontroly kolizí. A konečně, přesné výkazy oceli jsou odvozeny pouhým stisknutím tlačítka prostřednictvím inteligentních výkazů Allplanu.
Průřezy v Allplanu jsou také obzvláště užitečným nástrojem pro umisťování výztuže.

Výkresy zařízení staveniště

Plán zařízení staveniště lze pomocí Allplanu zobrazit velmi snadno. Díky 3D prvkům a propojení řezů a půdorysů již změny nevyžadují značné úsilí, protože jsou automaticky přebírány.

[...Více informací]

Plán zařízení staveniště lze pomocí Allplanu zobrazit velmi snadno. Díky 3D prvkům a propojení řezů a půdorysů již změny nevyžadují značné úsilí, protože jsou automaticky přebírány.

Výkazy výztuže

Allplan umožňuje přesné navrhování výztuže v co nejkratším čase. Díky 3D výztuži lze minimalizovat chyby v procesu navrhování. Pro vytvoření výkazu stačí několik kliknutí.

[...Více informací]

Allplan umožňuje přesné navrhování výztuže v co nejkratším čase. Díky 3D výztuži lze minimalizovat chyby v procesu navrhování. Pro vytvoření výkazu stačí několik kliknutí.

Správa změn

Díky portálu Bimplus lze nepředvídané změny, které se vyskytnou na stavbě, během okamžiku přizpůsobit a zapracovat do modelu v Allplanu.

[...Více informací]

Díky portálu Bimplus lze nepředvídané změny, které se vyskytnou na stavbě, během okamžiku přizpůsobit a zapracovat do modelu v Allplanu.

Přeskočit
Vyberte Workflow phase
zavřít

Naše nabídka

Bim Software
PRO AEC PRŮMYSL

BIM řešení společnosti ALLPLAN pro stavební inženýrství pokrývají celý proces od návrhu až po výstavbu a posouvají pracovní postupy spolupráce na novou úroveň, což umožňuje větší přesnost a produktivitu při realizaci vašich projektů. Očekávejte od svého softwaru pro stavební inženýrství a zpracování detailů více!

Zkušební verze
zdarma

za

0 CZK

0 €

14 dní

Stáhnout

Allplan
AEC

od

8.964,00 CZK

333,00 €

Za měsíc

KOUPIT (CZ)

KOUPIT (SK)

Allplan
Architecture

od

5.357,00 CZK

194,00 €

Za měsíc

KOUPIT (CZ)

KOUPIT (SK)

Allplan
Engineering

od

6.676,00 CZK

248,00 €

Za měsíc

KOUPIT (CZ)

KOUPIT (SK)
 

 

ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Přizpůsobitelná
automatizace 

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

Pokročilá
interoperabilita

Zjistěte více

ZVÝŠENÍ VÝKONU

ALLPLAN -
partnerská řešení

Zjistěte více

CO ŘÍKAJÍ NAŠI
ZÁKAZNÍCI O ALLPLANU:

“Komplexní stavební projekty můžeme dokončit v termínu a v rámci rozpočtu pouze pomocí profesionálního a spolehlivého softwaru. Na nepálské projektanty udělalo velký dojem propracované vyztužování a intuitivní uživatelské rozhraní."

DYWIDAG International GmbH

“Díky přístupu společnosti Allplan k 3D modelům jsme mohli zaručit správnost geometrie bednění, výztuže a předpínání a přehledně zkonstruovat všechny prvky."

ACS-Partner

“Pomocí softwaru Allplan Engineering jsme se bez problémů vyrovnali s obrovským objemem dat."

Gahler und Partner AG

“Allplan byl obzvláště užitečný pro 3D zobrazení návrhu základů v prudce svažitém terénu, stejně jako pro složité geometrické detaily a pro eliminaci kolizí výztuže."

dsp Ingenieure

Úspěšné příběhy
PROJEKTY ZÁKAZNÍKŮ NAVRŽENÉ A REALIZOVANÉ S ALLPLANEM

Zobrazit všechny úspěšné příběhy

Stavební inženýrství

Vodní elektrárna v Nepálu

Lamjung, okres Nepál

Výstavba elektrárny Middle Marsyangdi v nepálském okrese Lamjung (asi 170 km západně od Káthmándú) umožnila využití vodních zdrojů země.

Přečtěte si více

Stavební inženýrství

Most Aare

Olten, Švýcarsko

Díky 3D vizualizaci mohlo sdružení pověřené řízením projektu ukázat, že hlavní křížení statického systému mohou i přes své minimální rozměry splňovat všechny požadavky týkající se uložení výztuží a předpínacích opatření.

Přečtěte si více

Stavební inženýrství

Gotthardský tunel

Švýcarsko

Plánované uvedení do provozu v prosinci 2016 znamenalo po téměř 20 letech výstavby konec projektu století - Gotthardského tunelu. Délka trasy 57 kilometrů přes masiv Svatého Gottharda mezi Erstfeldem a Bodiem činí z Gotthardského tunelu nejdelší železniční tunel na světě.

Přečtěte si více

Stavební inženýrství

Most Versamertobel

Kanton Graubünden, Švýcarsko

Jako příklad ocelového mostního stavitelství z přelomu století má tato konstrukce značnou historickou hodnotu, ale již nevyhovuje požadavkům současné doby. Most je považován hodný zachování, a proto unikl stržení. Místo toho nadále slouží cestujícím jako další spojnice pro pomalejší dopravu. Přečtěte si, jak společnost Allplan pomohla při tomto náročném projektu.

Přečtěte si více

Allplan 2024

ACCELERATE DESIGN TO BUILD
Produktivnější, otevřenější a pokročilejší pracovní postupy

Allplan VYZKOUŠEJTE ZDARMA

 • Mezioborová týmová práce v AEC na jediné platformě
 • Vynikající koordinace materiálů a stavebních metod
 • Pokročilé pracovní BIM postupy a spolupráce v reálném čase

Vyzkoušejte si plnou verzi Allplan 2024 na 14 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a vyzkoušejte si všechny jeho výhody na vlastní kůži.

Stáhnout zdarma zkušební verzi