BIM řešení pro
infrastrukturní stavby

Společnost ALLPLAN vyvíjí výkonné BIM řešení pro stavební inženýry a konstruktéry, kteří navrhují masivní inženýrské projekty. Betonové konstrukce s komplexní geometrií lze rychle a efektivně vymodelovat a vyztužit. Další produkty pokrývají oblasti mezioborové spolupráce a kontroly modelů.

Software pro infrastrukturní stavby

Velké projekty pod kontrolou

Vzhledem ke své velikosti, složitosti a spolupráci mnoha týmů představují projekty infrastrukturních staveb mimořádnou výzvu. Inženýři pracující v této oblasti musí efektivně navrhovat velké složité konstrukce, masivní stavby a mosty, a přitom zajistit vysokou kvalitu modelu. Pro tyto úkoly nabízí společnost ALLPLAN spolu se svými partnery optimální softwarová řešení.

> Rychlé a efektivní modelování, vyztužování a detailní zpracování betonových konstrukcí
> Otevřená BIM platforma pro efektivní mezioborovou spolupráci
> Kvalitní modely a jejich kontrola

V následující části najdete podrobné informace o produktu, doporučení a inspirativní referenční projekty.

zkušební verze

Naše portfolio řešení pro
infrastrukturní stavby

Inženýři pro oblat infrastruktury

OTEVŘENÁ BIM PLATFORMA pro stavební INŽENÝRY A projektanty

Odpověď na současné výzvy ve stavebnictví přichází v podobě integrace pracovních postupů na digitální bázi. S otevřenými a flexibilními platformami se spolupráce mezi jednotlivými obory a projekčními partnery dostává na novou úroveň. Flexibilní práce s modely a výkresy zásadně zjednodušuje i implementaci změn návrhu. Řešení společnosti ALLPLAN přináší...

  • Integrovanou spolupráci v digitálních týmech
  • Práci na návrhu ve 2D nebo 3D podle vašich potřeb
  • Úsporu času a vyšší kvalitu návrhu

Aare Bridge

„Díky vizualizaci ve 3D modelu jsme mohli prokázat realizovatelnost námi zvolených rozměrů uzlů s výztuží a předpětím“

Rudolf Vogt, Co-owner of ACS-Partner

Přečíst celý příběh

Gotthard Base Tunnel

„S programem Allplan Engineering jsme dokázali bez problémů zvládnout obrovské množství dat.“

Raphael Wick, Gähler und Partner AG

Přečíst celý příběh

Versamertobel Bridge

„Při tomto náročném projektu mostu nám Allplan významně pomohl. Obzvlášť užitečné byly 3D detaily základů ve strmém terénu. Rovněž byly velmi důležité i složité geometrické návrhy bednění a zabránění kolizím výztuží.“

Oliver Müller, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, P.E. at dsp Ingenieure

Přečíst celý příběh

Přehled výhod programu Allplan Engineering Civil

Projektování založené na BIM

Allplan umožňuje stavět nejprve virtuálně, potom reálně. Tak mohou být chyby a nesrovnalosti podchyceny již během projektování. Zabráníte tak např. zpoždění při výstavbě.

Modelování bez hranic

Výkonné modelovací jádro Parasolid společnosti Siemens poskytuje svým uživatelům větší svobodou při tvorbě 3D modelů. S vyšší přesností 3D modelu získává Váš projekt současně na kvalitě.

Výztuž na nejvyšší úrovni

Kompletní 3D model, s výztuží, vestavnými prvky a eventuálně předpínacími prvky, zajistí maximální bezpečnost při projektování a názornost.

OBJEVTE NABÍDKU ŘEŠENÍ ALLPLAN

Design solutions for a better built environment

Nákup

Naše portfolio řešení pro infrastrukturní stavby

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

Allplan pakety a ceny

Allplan License Server

 
Allplan Licenční Server poskytuje efektivní správu a optimální využívání licencí. Allplan Licenční Server poskytuje bezpečný a on-demand přístup k licencím v rámci podnikové sítě, ale také flexibilní využití pro práci mimo kancelář. Po spuštění programu systém ověří, jestli je na licenčním serveru volná licence. Pokud existuje volná licence, bude danému uživateli poskytnuta a umožní využití systému Allplan. Po ukončení programu je licence vrácena zpět na server a je okamžitě k dispozici pro ostatní uživatele.

Více informací

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro projektování mostů. Pracujete jen s jedním nástrojem: od podrobného parametrického modelu včetně předpínacích kabelů, přes návrh postupu výstavby až po statický výpočet navrhovaného mostu.

Více informací

Allplan Workgroup Manager

 
Allplan Workgroup Manager nabízí nadstandardní možnosti pro organizaci CAD pracovních stanic a projektových dat v lokálních sítích (LAN) a na přání i přes Internet. Vytváří jasné synergické efekty ve středněvelkých a velkých projekčních a stavebních společnostech. Práce na jednotlivých stanicích v síti je stejně jednoduchá jako práce na lokální stanici. Zásadní výhodou je, že všechna data v síti mohou být spravována a používána současně, stejně jako např. všechny tiskárny a jiné periferie. Přístup k datům je tak transparentní v celé síti.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací