Allplan Share

Allplan Share je založen na BIM platformě Allplan Bimplus a poskytuje funkce jako například Model Viewer, nástroj pro správu úkolů Task Board, kontrolu revizí a mnohé další.

Rozsah služeb

Kombinace produktů Allplan Share, Allplan Architecture nebo Allplan Engineering a účtu Allplan Bimplus umožňuje přímo spolupracovat s partnery na celém světě na tomtéž Allplan projektu. Allplan Share je založen na BIM platformě Allplan Bimplus a poskytuje funkce jako například Model Viewer, nástroj pro správu úkolů Task Board, kontrolu revizí a mnohé další. Díky Allplan Share snížíte administrativní a personální náročnost, odpadnou další náklady na pořízení, instalaci a údržbu lokálního serveru, protože data jsou uložena v Allplan Bimplus Cloud.

Přehled výhod programu Allplan Share

Komfortní užívání

Allplan Share převezme centrální organizování CAD pracovišť a navrhování prostorového uspořádání a vytvoří výrazný synergický efekt v projekčních a konstrukčních kancelářích. Práce je přitom stejně snadná jako na běžném pracovišti. Velkou výhodou je vedle dostupnosti dat a projektů v Allplan Bimplus Cloud i centrální správa uživatelů a projektů.

Paralelní zpracovávání projektů

Allplan Share umožňuje současný přístup několika uživatelů k projektu, a to i v případě, že nejsou účastníky společné lokální sítě (LAN). Lokální sítě lze tímto způsobem rozšířit o jednotlivá pracoviště. Přenos dat mezi lokalitami probíhá prostřednictvím Allplan Bimplus Cloud. Pomocí Allplan Share lze také propojit několik lokálních a externích pracovišť. V tom případě mají všichni účastníci přístup ke stejnému stavu projektových dat. Tímto způsobem jsou optimálně podporovány flexibilní struktury kanceláře.

Jasně stanovená přístupová práva

Vzhledem k centrální správě uživatelů a projektů Allplan Bimplus jsou role a přístupová práva všech účastníků projektu jasně stanovena. Tím je zajištěno, že projekty mohou spravovat, měnit, popř. prohlížet a třídit pouze autorizovaní uživatelé.

Spolehlivá ochrana dat

Zabezpečení vašich dat má nejvyšší prioritu. Proto u Allplan Share klademe mimořádný důraz na komplexní ochranu. Přenos dat je před neoprávněným přístupem zabezpečen šifrováním.

Zaručená integrita dat

V rámci jedné verze programu Allplan je zajištěno, aby všechna data programu Allplan byla do detailu shodná a aby se neztratily žádné informace. Protože Allplan Share pracuje s původními daty Allplanu, nemůže dojít ke ztrátě informací.

Automatická synchronizace

Vybraná data programu Allplan jsou automaticky přenášena do koordinačního BIM modelu platformy Allplan Bimplus, kde mohou být dále použita. Modely v programu Allplan a koordinačním modelu platformy Allplan Bimplus jsou vždy synchronizovány.