ALLPLAN SHARE

Allplan Share posouvá spolupráci na vyšší úroveň. Řízené prostředí umožňuje uživatelům Allplanu pracovat na dálku z různých kanceláří, z domu nebo z pracoviště. Allplan Share řídí výměnu dat modelů a výkresů a zajišťuje synchronizaci projektového týmu bez ohledu na místo.

Získat Allplan Share

Rozšiřte své projekční týmy o Allplan Share

Podívejte se na video

Kombinace Allplan Share, Allplanu a Bimplus umožňuje efektivně spolupracovat s projektovými partnery bez ohledu na jejich umístění přímo na jednom Allplan projektu. Allplan Share je založen na otevřené BIM platformě Bimplus a nabízí funkce, jako je Model Viewer, nástroj pro správu úkolů Task Board, Issue Management Tool, kontrola revizí a mnoho dalšího. S Allplan Share snížíte administrativní a personální náročnost, odpadnou další náklady na pořízení, instalaci a údržbu lokálního serveru, protože data jsou uložena v cloudové platformě Bimplus.

Výhody:

  • Výrazné snížení časových prodlev díky online sdílení
  • Rychlejší a včasné rozhodování na základě přesných dat
  • Snížení počtu chyb mezi obory
  • Snadná práce na dálku

Přehled výhod programu Allplan Share

Komfortní užívání

Allplan Share převezme centrální organizování CAD pracovišť a navrhování prostorového uspořádání a vytvoří výrazný synergický efekt v projekčních a konstrukčních kancelářích. Práce je přitom stejně snadná jako na běžném pracovišti. Velkou výhodou je vedle dostupnosti dat a projektů v Allplan Bimplus Cloud i centrální správa uživatelů a projektů.

Paralelní zpracovávání projektů

Allplan Share umožňuje současný přístup několika uživatelů k projektu, a to i v případě, že nejsou účastníky společné lokální sítě (LAN). Lokální sítě lze tímto způsobem rozšířit o jednotlivá pracoviště. Přenos dat mezi lokalitami probíhá prostřednictvím Allplan Bimplus Cloud. Pomocí Allplan Share lze také propojit několik lokálních a externích pracovišť. V tom případě mají všichni účastníci přístup ke stejnému stavu projektových dat. Tímto způsobem jsou optimálně podporovány flexibilní struktury kanceláře.

Jasně stanovená přístupová práva

Vzhledem k centrální správě uživatelů a projektů Allplan Bimplus jsou role a přístupová práva všech účastníků projektu jasně stanovena. Tím je zajištěno, že projekty mohou spravovat, měnit, popř. prohlížet a třídit pouze autorizovaní uživatelé.

Spolehlivá ochrana dat

Zabezpečení vašich dat má nejvyšší prioritu. Proto u Allplan Share klademe mimořádný důraz na komplexní ochranu. Přenos dat je před neoprávněným přístupem zabezpečen šifrováním.

Zaručená integrita dat

V rámci jedné verze programu Allplan je zajištěno, aby všechna data programu Allplan byla do detailu shodná a aby se neztratily žádné informace. Protože Allplan Share pracuje s původními daty Allplanu, nemůže dojít ke ztrátě informací.

Automatická synchronizace

Vybraná data programu Allplan jsou automaticky přenášena do koordinačního BIM modelu platformy Allplan Bimplus, kde mohou být dále použita. Modely v programu Allplan a koordinačním modelu platformy Allplan Bimplus jsou vždy synchronizovány.


Komentáře zákazníků k Allplan Share:

 

"Jsem velmi rád, že Allplan Share dobře funguje a že můžeme pokračovat v našem podnikání! Reakce společnosti ALLPLAN na mě udělala opravdu velký dojem - ani nevíte, co to pro firmu, jako je ta moje, znamená, když poskytovatel softwaru dokáže v této době udělat víc než jen pomoci svým zákazníkům. Je úžasné vidět, jak společnost ALLPLAN pomáhá společnostem, jako je ta moje. Mohu vás ujistit, že na to nezapomeneme. Předejte to prosím celému týmu a všem, kteří s ním spolupracují."

Sean Daly from SOLID Structures (UK) Limited Consulting Structural and Civil Engineers

 

"Jsem velmi rád, že jsme přešli na Allplan Share ještě před příchodem Covid pandemie. Ušetřilo nám to spoustu času a peněz, když jsme přešli na práci z domova. Bez služby Allplan Share bych musel přijmout nového zaměstnance jen na správu plánů, údržbu modelů a správu všech projektů."

Peter Kaspar, Managing Director, Planstyle GmbH

 

"Díky vývoji Allplan Share, který je určený pro přímou spolupráci s projekčními partnery na stejných datech Allplanu, se podařilo mistrovské dílo. Žádný konkurenční produkt neumožňuje tak optimální spolupráci na bázi cloudu."

Tobias Döring, Head of BIM Implementation at hammeskrause architekten, Stuttgart, Německo