Allplan 2024

Accelerate
Design to Build

Zkušební verze
Nákup

Novinky Allplan 2024

Produktivnější, otevřenější a pokročilejší pracovní postupy

Allplan 2024 posouvá produktivitu na novou úroveň. Nyní budete díky výkonným a automatizovaným návrhovým nástrojům, integrovaným cloudovým procesům, a pokročilým pracovním BIM postupům, schopni dokončit pracovní úkoly tak rychle jako nikdy předtím. To vám dává svobodu a možnost investovat více času do navrhování skvělé architektury, projektování efektivní dopravní infrastruktury, nebo snadnějšího návrhu zařízení staveniště.

Servisní verze Allplan 2024-1 přináší rozšířené nástroje pro efektivnější plánování a realizaci staveb. Nové cloudové procesy a vylepšené BIM funkce podporují udržitelnější projektování a zrychlují realizaci projektů.

Buďte rychlejší s Allplanem 2024:

  • Díky vyšší produktivitě
  • Díky bezproblémové spolupráci
  • Díky vynikající kvalitě návrhu

Integrace METODY ONE CLICK LCA do systému Allplan

Rychlá analýza uhlíkové stopy

Snižování emisí uhlíku je pro stavebnictví stále důležitějším tématem. Architekti a inženýři mají za úkol posoudit a zohlednit uhlíkovou stopu svých projektů. Za tímto účelem je třeba učinit fundovaná rozhodnutí o tom, jak účinně snížit emise uhlíku, již v co nejranější fázi projektování. S verzí 2024-1 byla do systému Allplan integrována rychlá a snadno použitelná analýza pomocí metody One Click LCA (Life Cycle Assessment). One Click LCA pomáhá uživatelům určit kvantitativní a kvalitativní uhlíkovou stopu budovy, ukázat dopad různých materiálů a stavebních metod, optimalizovat BIM model z hlediska udržitelnosti a přesvědčit tak klienty a investory.

Model BIM vybavený příslušnými atributy je automaticky přenesen do cloudu LCA pro analýzu a podávání zpráv prostřednictvím funkce One Click LCA v systému Allplan. Exportovaná data jsou tam nahrána a použita přímo v souvisejícím projektu. Pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu One Click LCA a má licenci (zkušební nebo komerční), může pak definovat standardy výpočtu, upravovat data, provádět analýzy a vytvářet zprávy. Pokud jsou v modelu provedeny změny, jsou předchozí úpravy LCA převzaty, takže není nutné znovu mapovat. Výpočet se provádí pomocí aktuálního modelu. Podporován je také offline export do datového formátu .xls, takže data jsou přístupná i pro další analýzy nebo pracovní postupy.

Podívejte se na video


VYTVÁŘENÍ prOSTUPů

Výrazné zlepšení výkonu a pracovních postupů

Vytváření prostupů v konstrukcích může být časově náročný proces, zejména u větších a složitějších projektů. Pro rychlejší a plynulejší provádění tohoto úkolu byl výkon této funkce v Allplanu pro verzi 2024-1 optimalizován, což vede k výrazné úspoře času. To, co dříve trvalo minuty, lze nyní provést během několika sekund. Kromě toho byla dále vylepšena optimalizace mapování atributů a použití importovaných válcových geometrií ze souborů IFC pro vytváření prostupů, aby byla každodenní práce projektantů ještě efektivnější.

Podívejte se na video


Overlay Manager*

Kombinace 2D a 3D vylepšuje pracovní postupy od návrhu PO VÝstavbU

Nová funkce Overlay v aplikaci Bimplus umožňuje uživatelům rychle kombinovat 2D plány nebo výkresy ve formátech PDF, jpg a png s 3D modelem. Vytvořením řezu ve 3D modelu a následným výběrem shodných bodů v modelu a překrytím se 2D plány, výkresy a povrchy okamžitě spojí s 3D světem. Uživatelé pak mohou snadno komunikovat a dotazovat se, objasňovat nejasnosti, identifikovat nesrovnalosti a pohodlně vznášet problémy pro 3D model pomocí Správce úkolů. Vizualizujte najednou více výkresů společně s modely, vytvářejte značky a ukládejte je ve vydáních a prezentacích a pohodlně rozšiřujte sdružené modely o 2D plány.Tento pokročilý a praktický přístup ke sloučení dvou světů plánů nebo výkresů a modelů umožňuje rychlý přístup ke sloučené a flexibilní vizuální kontrole.

*K dispozici pouze s předplatným Allplan nebo při nákupu Bimplus Professional.

Podívejte se na video


Správa ÚKOLů

Bezproblémová integrace cloudového nástroje pro správu ÚKOLů BIMcollab

V mnoha BIM projektech se správa úkolů provádí pomocí snadno použitelné platformy pro spolupráci BIMcollab. Allplan 2024 lze bez problémů integrovat s nástrojem pro správu úkolů BIMcollab, protože uživatelé se mohou připojit ke svému projektu BIMcollab přímo z Allplanu prostřednictvím vyhrazené palety. Úkoly lze vytvářet a upravovat bez nutnosti ručního importu/exportu BCF. Tento nový proces založený na cloudu šetří čas a pomáhá předcházet nesrovnalostem v BIM procesu. Ve verzi Allplan 2024-1 bylo vylepšeno množství informací. Pro zefektivnění pracovního postupu a efektivnější identifikaci konkrétních prvků je možné kromě nastavení zobrazení úkolu vytvořit úkol se specifickým nastavením barev, průhlednosti a viditelnosti objektů v modelu. Tato nastavení jsou uložena v rámci vydání a lze je zobrazit na různých platformách. Uživatelé s omezeným cloudovým prostředím navíc ocení import/export BCF přímo přes paletu BIMcollab.

Mezi výhody této nové integrace patří lepší spolupráce, snížení počtu chyb a zrychlení kontrolních procesů.

Podívejte se na video


Allplan Cloud Viewer*

Ušetřete čas díky rychlému náhledu IFC souborů

Nový prohlížeč Allplan Cloud Viewer, který je součástí aplikace Bimplus, umožňuje uživatelům rychlou vizualizaci IFC souborů. Namísto nahrávání a čekání na zobrazení velkých IFC souborů si nyní uživatelé mohou rychle prohlédnout nový soubor, zobrazit a vizuálně zkontrolovat IFC modely před úplným nahráním a vytvořením revize v aplikaci Bimplus. I extrémně velké IFC soubory lze nyní prohlížet mimořádně rychle, přičemž doba od otevření do zobrazení je - v závislosti na obsahu a velikosti souboru - až stokrát rychlejší než prohlížení spojené s nahráváním a zpracováním. U projektů založených na BIM mohou nyní uživatelé navíc snadno a rychle zobrazit původní IFC soubor a porovnat jej s dále zpracovanými modely v Bimplus. V neposlední řadě mohou uživatelé rychle prohlížet nahrané IFC soubory ve správě dokumentů v Bimplus.

*K dispozici pouze s předplatným Allplan nebo při nákupu Bimplus Professional.

Podívejte se na video


Vyztužování

VYŠŠÍ flexibilita a soulad s britskými normami v detailech výztuže

Dodržování platných norem pro danou zemi je pro práci stavebních inženýrů a konstruktérů zásadní. S Allplan 2024-1 byla implementována nová britská norma BS 8666 2020 pro detaily výztuže. Zvláštností britské normy je použití kódů tvarů. Z tohoto důvodu byl do systému Allplan současně integrován nástroj Shape Code Manager, který podporuje tvary výztuže specifické pro zákazníka. Tato kombinace znatelně usnadňuje každodenní práci nejen ve Velké Británii, ale i v mnoha dalších zemích, které používají britskou normu nebo tvary výztuže specifické pro zákazníka.


Zemní práce

Technical Preview: Štětovnicové stěny rozšiřují stávající rozsah pro pažení výkopů

Přesné plánování pažení výkopů je důležité zejména v případech, kdy je třeba zachytit zeminu nebo jiné materiály, například na nábřežích, na staveništích v blízkosti vodních ploch nebo při výstavbě podzemních staveb a infrastrukturních projektů. Pro optimální podporu tohoto úkolu přináší nyní servisní verze Allplan 2024-1 jako technický náhled štětovnicové profily v různých formách podél zadané linie a také spojení štětovnic pod úhlem. Důležitá je zejména flexibilita, které je dosaženo použitím PythonParts, takže umístění je parametrické a v případě potřeby je lze snadno změnit. Tento technický náhled doplňuje stávající funkce pro záchytné prvky, jako jsou vrtané pilotové stěny a zemní kotvy.


Navrhování bednění pro stěny

BIM2 form Add-on pro nákladově efektivní plánování bednicích systémů nyní obsahuje Peri TRIO

V mnoha firmách se plánování bednění obvykle stále provádí buď ručně, nebo pomocí různých nástrojů dostupných na trhu. Mnoho stavebních společností nebo generálních dodavatelů proto zadává plánování bednění externím poskytovatelům služeb, což v některých případech znamená značné náklady a ztěžuje kontrolu průběhu projektu. Nový nástroj pro plánování bednění Add On pro Allplan 2024 umožňuje automatizované přiřazování prvků stěn bednění. To zahrnuje bednicí systém MEVA Mammut 350 a od verze Allplan 2024-1 i dva další bednicí systémy, MEVA MAMMUT XT a také univerzální systém stěnového bednění Peri TRIO. Uživatelé systému Allplan tak mohou používat bednicími systémy od různých výrobců - a to za zlomek nákladů, které by vynaložili, kdyby tyto služby zadávali externě.

Podívejte se na video Peri TRIO

Podívejte se na video MEVA MAMMUT XT


Allplan Share

Převezměte kontrolu nad zálohami projektů

Allplan Share je výkonný nástroj pro distribuovanou práci mezi vzdálenými koncovými uživateli. Data jsou přenášena z lokálního desktopového produktu Allplan prostřednictvím naší cloudové platformy. Kombinace Allplan Share a Allplanu, stejně jako účet Allplan Bimplus, umožňuje pracovat přímo na stejném Allplan projektu s pojekčními partnery po celém světě. Nová funkce zálohování projektů v cloudu v Allplan Share je významným vylepšením, které uživatelům poskytuje plnou kontrolu nad zálohováním projektů. Využijte výhod rychlého a snadného vytváření záloh v libovolném okamžiku. Můžete si také vybrat režim ukládání, který nejlépe vyhovuje vašim projektům. Zálohy můžete ukládat do cloudového Allplan úložiště nebo je kdykoli stáhnout do lokálního úložiště. Se zálohováním projektů pomocí Allplan Share jsou vaše data v bezpečí a dostupná v celém prostředí projektu, ať jste kdekoli.

Návrh fasády

Modelování fasád pomocí Allplanu: Rychlé, intuitivní a flexibilní

Pro návrh fasády potřebují architekti rychlý a intuitivní nástroj, který splňuje požadavky na návrh obvodového pláště budovy a umožňuje testování různých návrhů i každodenní úpravy. Pro tento účel nabízí Allplan 2024 rozšířený modul fasády, který byl výrazně vylepšen a který namísto otevíravých objektů, které je třeba pokaždé vytvořit, využívá již předdefinované okenní/dveřní prvky SmartPart. Nová funkce urychluje tvorbu a úpravy fasád a fasádních/otvorových prvků. Architekti mohou těžit z vyššího výkonu, optimalizovaného ovládání a rozšířené nabídky funkcí, takže mohou navrhovat fasády rychleji, intuitivněji a flexibilněji.


Vylepšené modelování budov

Urychlení procesu navrhování díky vylepšení modelování budov

Existují požadavky na zlepšení účinnosti a efektivity procesů navrhování bez ohledu na to, zda jsou budovy a konstrukce tvarované pravidelně, nebo stále více individuálně tak, aby dobře zapadaly do prostředí. Nová verze Allplan 2024, nabízí vylepšené nástroje, které umožňují architektům a inženýrům rychleji vytvářet a také iterovat své návrhy. Patří sem vylepšení pro tvorbu, úpravy kruhových a spline prvků, jejich spojů, modelování a úpravu otvorů a výklenků v těchto nepravidelných prvcích. Přímá úprava objektů je nyní k dispozici pro další stavební prvky, jako je deska, základová deska, výklenek/nika a rohové okno, což zajišťuje rychlé a efektivní přizpůsobení. Vylepšení prvku parapet zlepšuje detailnost otvorů. Všechna tato vylepšení pomáhají architektům a inženýrům urychlit pracovní postupy při navrhování, a zároveň zvyšují kvalitu výkresů a modelů.


GIS Connector

Zjednodušená integrace GIS dat pro optimální pracovní postupy AEC

Úspěšná realizace téměř všech AEC projektů, bez ohledu na jejich velikost nebo použitou pracovní metodu, vyžaduje integraci dat z geografických informačních systémů (GIS), jako je například model terénu a okolních budov. Pro architekty, stavební inženýry, a stavební specialisty je důležité, aby dokázali své návrhy, budovy nebo stavební konstrukce dobře zakomponovat do okolí. Allplan 2024 prostřednictvím cloudového nástroje pro připojení GIS spolu s efektivním a automatizovaným procesem získávání příslušných dat poskytuje nové pracovní postupy pro hladké začlenění návrhu do jeho okolí. GIS konektor, využívající služby portálu 3DCityLoader poskytuje přístup k různým otevřeným platformám a zdrojům GIS, které pokrývají různé evropské regiony, ale také včetně celosvětové podpory globálního povrchu. Z vybrané zájmové oblasti lze do Allplanu importovat data terénu, budov nebo kontury ulic. S nastavitelnými parametry kvality a typem objektu lze terén importovat jako různé typy objektů, což zohledňuje konkrétní pracovní postupy architektů a inženýrů. Stavební inženýři také ocení import jako Proxy digitální model terénu, který lze dále zpracovat a převzít správcem terénu a dalšími funkcemi modulů Road/Terén.

Tímto způsobem lze do Allplanu rychle a jednoduše integrovat skutečné "datové informace" GIS s nejvyšší úrovní podrobnosti z okolí stavby a zohlednit je i v prvotních fázích návrhu.


Architektonické legendy

Optimalizovaná správa a funkcionalita legend pro vyšší kvalitu návrhu

Od architektů, inženýrů a oborových specialistů se s ohledem na komplexní a podrobné modely v Allplanu očekávají efektivní a precizní výkazy množství. Pro výkazy se na výkresech většinou používají asociativní legendy a jejich bezchybné fungování je obzvláště důležité při zpracování velkých a komplexních projektů, a v prostředí síťového manažeru, kdy na různých částech nebo patrech budovy pracuje více lidí současně. Architektonické asociativní legendy nyní vykazují množství z modelu (ze zadaných fólií) bez ohledu na stav načteného modelu. Kromě toho byla do legend implementována grafická podpora pro zakřivené objekty.

To zajišťuje konzistenci a plnou kontrolu nad výkazy množství prostřednictvím legend v prostředí síťového manažeru, umožňuje to i lepší koordinaci a podporuje vyšší kvalitu návrhu.


Content Connector

Aktuální obsah okamžitě k dispozici

Vyhledávání a ruční importování obsahu, jako jsou 3D objekty nebo externí materiály pro různé úlohy návrhu a vizualizace v BIM, je často zdlouhavé a zabírá mnoho času v každodenní rutině architektů a multidisciplinárních konzultantů. Nový Content Connector poskytuje uživatelům Allplanu efektivní webový pracovní postup, který urychluje a automatizuje import a tvorbu vlastního obsahu. Pro Allplan 2024 jsou podporováni dva externí poskytovatelé: mtextur pro tvorbu povrchů nebo textur, a Trimble® 3D Warehouse®, populární a rozsáhlá knihovna 3D objektů pro SketchUp®. Nový Content connector pomáhá architektům a víceoborovým konzultantům výrazně urychlit úkoly související s obsahem.


Twinmotion Direct Link

Z modelu BIM do VR zážitku na pouhá 3 kliknutí

V architektonických kancelářích roste potřeba zrychlení pracovních postupů 3D návrhu a vizualizace, které podporují dynamické rozhodování v procesu plánování. Nový Twinmotion Direct Link v Allplanu 2024 zjednodušuje výměnu dat a umožňuje synchronizaci modelů Allplanu s Twinmotion v reálném čase pouhým kliknutím myši. Využijte všechny výhody nástrojů Twinmotion: realistické zobrazení prostředí, vysoce kvalitní prvky z knihovny objektů, nástroje pro animaci a pro zobrazení různých fází, jako jsou roční období nebo růst stromů, a export 360stupňových videí, panoramatických snímků nebo režim VR. Využijte data vašeho projektu naplno od první skici až po finální vizualizaci.

Twinmotion kombinuje přívětivé uživatelské rozhraní s výkonným enginem Unreal Engine od společnosti Epic Games. Živé propojení mezi aplikací Twinmotion a programem Allplan probíhá prostřednictvím exportu Datasmith s funkcí Direct Link, která zajišťuje dechberoucí rychlost. Díky integrovanému exportéru Datasmith je nyní Allplan schopen exportovat scény do formátu Datasmith, což vám umožní zdokonalovat své projekty v Unreal Engine a dalších aplikacích založených na Unreal Engine a využívat výhod pracovního postupu Datasmith.

Podívejte se na video


Ocel

Allplan integruje výkonný engine SDS2 pro modelování spojů ocelových prvků

Díky začlenění výkonného enginu SDS2 pro spoje ocelových prvků do Allplanu 2024 lze efektivněji modelovat normalizované spoje ocelových prvků pouze výběrem prutů, které mají být spojeny. Integrované kontroly zajišťují již ve fázi návrhu, že lze spoje vyrobit a realizovat. Uzlový přístup a datový model zajišťují univerzální kompatibilitu s řešeními pro modelování a navrhování spojů. Integrovaný přístup umožňuje architektům, inženýrům, víceoborovým konzultantům a dodavatelům poskytovat přesné nabídky projektů.

Podívejte se na video


Ocel

Flexibilita a přesnost s efektivními komponenty ocelových konstrukčních rámů

Mnoho nosných konstrukcí je vyrobeno z oceli nebo alespoň obsahuje ocelové prvky. Odpovídající funkce pro konstrukční detaily by proto měly být co nejvýkonnější, uživatelsky přívětivé a komplexní. Totéž platí pro pracovní postupy související s prvky ocelových konstrukcí. Allplan 2024 nabízí nové ocelové konstrukční prvky, jako je například šikmý sloup, a také možnost stahování dvojitých profilů z Allplan Cloud do Allplanu. Pracovní postupy byly také optimalizovány tak, aby uživatelé mohli propojit libovolné komponenty mezi sebou pomocí funkce "spojit liniový komponent s liniovým komponentem".

Vypracování konstrukčních detailů ocelových konstrukcí se tak v Allplanu stává jednodušší a flexibilnější díky široké škále prvků, které lze pohodlně začlenit do pracovního postupu.


Vyztužování

Více možností využití automatického vyztužování

Díky automatizovanému vyztužování mohli uživatelé Allplanu již nyní výrazně urychlit opakující se, časově náročné rutinní úkony při vytváření detailů výztuže. Dosud bylo použití omezeno na jednotlivé prvky. S Allplanem 2024 lze nyní automaticky vyztužovat i stěnové spoje ve tvaru L a T. To vede k další úspoře času a rozšiřuje spektrum možných aplikací.


Monolitický beton

Optimalizované navrhování detailů výztuže pomocí interaktivních nástrojů pro pracovní postupy BIM

Vypracování detailů výztuže se vyznačuje vysokým pracovním zatížením a tlakem na termíny. Ukládání výztuže přímo v izometrických nebo animačních oknech může proces výrazně zjednodušit a urychlit. Uživatelé nyní mohou v těchto oknech vytvářet, upravovat, přesouvat, otáčet, kopírovat, vkládat a používat přímé úpravy objektů.

V Allplanu 2024 je možné vypracovávat detaily v pohledech a řezech a okamžitě aktualizovat model nebo upravovat detaily v modelu s tím, že budou okamžitě aktualizovány pohledy a řezy. Pro hladký průběh práce v BIM je také možné označovat prvky výztuže pomocí atributů.

Pro americký trh byl realizován speciální vývoj, například uzamykání na základě atributu "stav výztuže", a asociativní legendy pro podporu typických pracovních postupů výrobců výztuže v USA. Funkce zaokrouhlování a tečky pro pruty jsou důležité zejména pro stavební inženýry.

Detailní popis výztuže v rámci pracovních postupů BIM nebyl nikdy jednodušší. Díky novým komplexním editačním nástrojům mohou uživatelé Allplanu zvýšit svou produktivitu a jsou flexibilnější z hlediska preferovaného způsobu práce. Speciální vývoj pro americký trh podporuje práci na mezinárodních stavebních projektech.

Podívejte se na video


Detekce kolizí

Bezproblémová detekce kolizí pro větší efektivitu a přehlednost

Detekce kolizí má zásadní význam pro bezchybné návrhy. Pokud tento pracovní postup probíhá v rámci jednoho softwaru bez dalších externích nástrojů, zjednodušuje a urychluje to celý proces kontroly kolizí. Allplan 2024 nyní rozlišuje následující typy kolizí: Tvrdá kolize, měkká kolize, kolize pracovního postupu, žádná kolize. Ty jsou zobrazeny různými barvami, aby byl zajištěn rychlý přehled. Kolize lze filtrovat nebo vyhodnocovat pomocí legend či reportů. Komplexní kontrola kolizí pomocí jediného softwarového řešení probíhá hladce, transparentně a výrazně šetří čas.

Podívejte se na video


Prefabrikovaný beton

Zvyšte produktivitu díky zjednodušené správě vestavných prvků

Pohodlná manipulace s vestavnými prvky je pro konstruktéry prefabrikátů zásadní. Téměř každý jednotlivý prefabrikovaný prvek totiž vyžaduje specifické vestavné prvky. S počtem vestavných prvků však roste administrativní náročnost při navrhování, fakturaci a výrobě. Allplan 2024 znatelně zjednodušuje správu vestavných prvků. Nová verze navíc nabízí vylepšené možnosti přemisťování prvků. Další novinkou je, že úchyty lze nyní měnit intuitivně. Allplan 2024 také nabízí ještě vyšší výkon při navrhování prefabrikátů a detailů, lépe koordinované pracovní postupy a přehlednější uživatelské rozhraní. Tato vylepšení v oblasti vestavných prvků šetří čas při plánování, zadávání zakázek a výrobě, zejména při práci s velkým počtem různých dodavatelů. Práce s vestavnými prvky je tak intuitivnější a produktivnější.


Prefabrikovaný beton

Optimalizace pro stroje na svařovaní sítí

Výrobny prefabrikátů mají stále větší potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků pro výrobu. O to důležitější je vysoká úroveň automatizace. V ideálním případě je výroba základní výztuže plně automatizovaná, přičemž se vždy používají nejnovější funkce strojů. Stávající automatizované procesy jsou v systému Allplan 2024 rozšířeny speciálně pro systémy svařování sítí. Při vytváření automatizované výztuže nyní Allplan zohledňuje krytí profilů betonem v prefabrikovaných spojích. Tato inovace podporuje bezchybné, zrychlené pracovní postupy a působí tak proti rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Podívejte se na video


Model IFC

Použití modelů IFC jako reference - rychlá kontrola bez nutnosti importu

Pro podporu pracovních postupů, zajištění plynulejší výměny dat a zefektivnění úkolů spolupráce a koordinace rozšiřuje nová verze Allplan 2024 své možnosti použití referencí. Namísto importu souborů IFC je lze v prostředí Allplanu používat a prohlížet jako externí referenci, například pro zobrazení architektonického nebo TZB modelu, koordinaci profesí a oborů, nebo jednoduše pro efektivnější sladění se stávajícími modely a konstrukcemi.


Správa záznamů

Technical Preview: Zásuvný modul BIMcollab v Allplanu pro správu záznamů

V mnoha projektech BIM se správa záznamů provádí pomocí snadno použitelné platformy pro spolupráci při řešení záležitostí BIMcollab. Výměna záznamů prostřednictvím souborů BCF může vést k nesrovnalostem při přiřazování různých hodnot. Allplan 2024 má k dispozici jako technical preview zásuvný modul BIMcollab, takže uživatelé se mohou připojit ke svému projektu BIMcollab přímo z Allplanu prostřednictvím další palety a vytvářet a upravovat záznamy bez importu/exportu BCF. Bezproblémová integrace pracovního postupu s otázkami BIMcollab do Allplanu eliminuje časově náročný a na chyby náchylný proces importu/exportu BCF. Zásuvný modul poskytuje plnou funkčnost BIMcollab v Allplanu. To šetří čas a pomáhá vyhnout se nesrovnalostem v procesu BIM.


Visual Scripting

Vylepšená použitelnost funkce Visual Scripting

Pro vytváření automatizovaných pracovních postupů nebo inteligentních objektů je Visual Scripting velmi efektivní způsob, jak mohou uživatelé vizuálně vytvářet skripty bez znalosti programování. Aby bylo používání Visual Scripting ještě intuitivnější a snadnější, byla použitelnost vylepšena v několika oblastech. K dispozici jsou nyní například nové vizuální stavy skupin a uzlů, navigace po pracovní ploše je jednodušší a byla zavedena funkce vyhledávání. Díky těmto optimalizacím je používání nástroje Visual Scripting jednodušší a rychlejší, což pomáhá automatizovat pracovní postupy nebo vytvářet vlastní parametrické objekty s minimálním úsilím.


Allplan Exchange*

Efektivní webová správa dokumentů

Jedním ze základních požadavků každého stavebního projektu je efektivní a účinná distribuce plánů mezi projektovými týmy. To se však může rychle stát časově náročným, na chyby náchylným a opakovaným úkolem. S nástrojem Allplan Exchange nabízí společnost Allplan webový nástroj pro distribuci plánů, který je speciálně navržen pro správu tvorby a distribuce různých formátů a poskytuje automatická oznámení o změnách prostřednictvím e-mailu. Platforma poskytuje prostředí pro stahování 2D výkresů a sleduje aktivitu odesílání a stahování pro zahrnutí do zprávy. To zajišťuje přehled o činnostech všem zúčastněným stranám a činí z ní nepostradatelný nástroj pro správu a komunikaci informací o 2D výkresech.

*K dispozici pouze s Allplan Subscription.

GIS Connector

Zjednodušená integrace GIS dat pro optimální pracovní postupy AEC

Úspěšná realizace téměř všech AEC projektů, bez ohledu na jejich velikost nebo použitou pracovní metodu, vyžaduje integraci dat z geografických informačních systémů (GIS), jako je například model terénu a okolních budov. Pro stavební inženýry a stavební odborníky je důležité, aby dokázali své návrhy, budovy nebo stavební konstrukce dobře začlenit do okolního prostředí. Allplan 2024 prostřednictvím cloudového nástroje pro připojení GIS spolu s efektivním a automatizovaným procesem získávání příslušných dat poskytuje nové pracovní postupy pro hladké začlenění návrhu do jeho okolí. GIS konektor, využívající služby portálu 3DCityLoader poskytuje přístup k různým otevřeným platformám a zdrojům GIS, které pokrývají různé evropské regiony, ale také včetně celosvětové podpory globálního povrchu. Z vybrané zájmové oblasti lze do Allplanu importovat data terénu, budov nebo kontury ulic. Pomocí zvolených parametrů kvality a typu objektu lze importovat terén v různých typech objektů, což odráží určité pracovní postupy stavebních inženýrů. Stavební inženýři také ocení import jako Proxy digitální model terénu, který lze dále zpracovat a převzít správcem terénu a dalšími funkcemi modulů Road/Terén.

Tímto způsobem lze do Allplanu časově úsporně a jednoduše integrovat skutečné "datové informace" GIS s nejvyšší úrovní podrobnosti z okolí stavby a zohlednit je i v prvotních fázích návrhu.


Export IFC

Příprava BIM modelu silnice pro export dat IFC 4.3.

V mnoha projektech nové výstavby, ale také v projektech rekonstrukcí je model silnice vyžadován v otevřených datových formátech souborů, jako je například formát OPEN BIM IFC. Standard IFC předepisuje jednotnou strukturu dat modelu a umožňuje mezioborovou dostupnost modelu pro všechny zúčastněné strany (jediný zdroj pravdy). Aby bylo možné vyhovět budoucím požadavkům stavebnictví, lze model silnice v BIM s novou verzí Allplanu rozdělit na logické úseky vozovky nebo konstrukce, prvkům vozovky přiřadit libovolné atributy a model připravit pro export ve formátu IFC 4.3. Díky tomu lze model silnice v BIM rozdělit na logické úseky vozovky nebo konstrukce. Model IFC je generován nezávisle na možných stylech reprezentace modelu, což znamená, že všechny přiřazené atributy modelu jsou vždy aktualizovány strukturou IFC. Díky této funkci Allplan 2024 zjednodušuje pracovní metodu BIM při projektování silnic a podporuje cílenou výměnu s partnery v projektování a jejich další zpracování bez ztráty informací a nezávisle na použitém softwarovém řešení.


Výměna dat IFC

Vylepšená výměna dat IFC pro infrastrukturní projekty

BIM v infrastrukturních projektech nabývá stále většího významu. buildingSMART pro tento účel nabízí výměnný formát 4.3. Allplan nyní podporuje import IFC 4.3. pro mosty, silnice a koleje ze softwaru třetích stran. S novou verzí uživatel importuje soubor IFC a Allplan automaticky rozpozná formát 4.3. Lze nastavit další možnosti, jako je mapování nebo specifikace geometrie. S formátem IFC 4.3 zlepšíte kvalitu výměny dat, a tím i kvalitu návrhu infrastrukturních projektů BIM.


Navrhování silnic

Časově úsporné parametrické modelování silničních křižovatek

Modelování silničních křižovatek bylo možné již v předchozích verzích Allplanu. S novým řešením parametrického modelování silničních křižovatek v Allplanu 2024 lze nyní snadno vytvářet křižovatky typu T a X. Díky parametrickému postupu lze kdykoli upravit polohu bodu křižovatky i geometrii odbočení. Příčný řez a situační plán prostoru křižovatky se odvozují přímo z modelu a jednoduše se nastaví několika kliknutími. Parametrické modelování křižovatek nabízí řadu výhod: kromě značné úspory času, a to i v případě změn geometrie, a větší uživatelské přívětivosti lze s novou funkcí výrazně omezit zdroje chyb.


Ocel

Allplan integruje výkonný engine SDS2 pro modelování spojů ocelových prvků

Díky začlenění výkonného enginu SDS2 pro spoje ocelových prvků do Allplanu 2024 lze efektivněji modelovat normalizované spoje ocelových prvků pouze výběrem prutů, které mají být spojeny. Integrované kontroly zajišťují již ve fázi návrhu, že lze spoje vyrobit a realizovat. Uzlový přístup a datový model zajišťují univerzální kompatibilitu s řešeními pro modelování a navrhování spojů. Integrovaný přístup umožňuje architektům, inženýrům, víceoborovým konzultantům a dodavatelům poskytovat přesné nabídky projektů.

Podívejte se na video


Ocel

Flexibilita a přesnost s efektivními komponenty ocelových konstrukčních rámů

Mnoho nosných konstrukcí je vyrobeno z oceli nebo alespoň obsahuje ocelové prvky. Odpovídající funkce pro konstrukční detaily by proto měly být co nejvýkonnější, uživatelsky přívětivé a komplexní. Totéž platí pro pracovní postupy související s prvky ocelových konstrukcí. Allplan 2024 nabízí nové ocelové konstrukční prvky, jako je například šikmý sloup, a také možnost stahování dvojitých profilů z Allplan Cloud do Allplanu. Pracovní postupy byly také optimalizovány tak, aby uživatelé mohli propojit libovolné komponenty mezi sebou pomocí funkce "spojit liniový komponent s liniovým komponentem".

Vypracování konstrukčních detailů ocelových konstrukcí se tak v Allplanu stává jednodušší a flexibilnější díky široké škále prvků, které lze pohodlně začlenit do pracovního postupu.


Monolitický beton

Optimalizované navrhování detailů výztuže pomocí interaktivních nástrojů pro pracovní postupy BIM

Vypracování detailů výztuže se vyznačuje vysokým pracovním zatížením a tlakem na termíny. Ukládání výztuže přímo v izometrických nebo animačních oknech může proces výrazně zjednodušit a urychlit. Uživatelé nyní mohou v těchto oknech vytvářet, upravovat, přesouvat, otáčet, kopírovat, vkládat a používat přímé úpravy objektů.

V Allplanu 2024 je možné vypracovávat detaily v pohledech a řezech a okamžitě aktualizovat model nebo upravovat detaily v modelu s tím, že budou okamžitě aktualizovány pohledy a řezy. Pro hladký průběh práce v BIM je také možné označovat prvky výztuže pomocí atributů.

Pro americký trh byl realizován speciální vývoj, například uzamykání na základě atributu "stav výztuže", a asociativní legendy pro podporu typických pracovních postupů výrobců výztuže v USA. Funkce zaokrouhlování a tečky pro pruty jsou důležité zejména pro stavební inženýry.

Detailní popis výztuže v rámci pracovních postupů BIM nebyl nikdy jednodušší. Díky novým komplexním editačním nástrojům mohou uživatelé Allplanu zvýšit svou produktivitu a jsou flexibilnější z hlediska preferovaného způsobu práce. Speciální vývoj pro americký trh podporuje práci na mezinárodních stavebních projektech.

Podívejte se na video


Detekce kolizí

Bezproblémová detekce kolizí pro větší efektivitu a přehlednost

Detekce kolizí má zásadní význam pro bezchybné návrhy. Pokud tento pracovní postup probíhá v rámci jednoho softwaru bez dalších externích nástrojů, zjednodušuje a urychluje to celý proces kontroly kolizí. Allplan 2024 nyní rozlišuje následující typy kolizí: Tvrdá kolize, měkká kolize, kolize pracovního postupu, žádná kolize. Ty jsou zobrazeny různými barvami, aby byl zajištěn rychlý přehled. Kolize lze filtrovat nebo vyhodnocovat pomocí legend či reportů. Komplexní kontrola kolizí pomocí jediného softwarového řešení probíhá hladce, transparentně a výrazně šetří čas.

Podívejte se na video


Správa záznamů

Technical Preview: Zásuvný modul BIMcollab v Allplanu pro správu záznamů

V mnoha projektech BIM se správa záznamů provádí pomocí snadno použitelné platformy pro spolupráci při řešení záležitostí BIMcollab. Výměna záznamů prostřednictvím souborů BCF může vést k nesrovnalostem při přiřazování různých hodnot. Allplan 2024 má k dispozici jako technical preview zásuvný modul BIMcollab, takže uživatelé se mohou připojit ke svému projektu BIMcollab přímo z Allplanu prostřednictvím další palety a vytvářet a upravovat záznamy bez importu/exportu BCF. Bezproblémová integrace pracovního postupu s otázkami BIMcollab do Allplanu eliminuje časově náročný a na chyby náchylný proces importu/exportu BCF. Zásuvný modul poskytuje plnou funkčnost BIMcollab v Allplanu. To šetří čas a pomáhá vyhnout se nesrovnalostem v procesu BIM.


Visual Scripting

Vylepšená použitelnost funkce Visual Scripting

Pro vytváření automatizovaných pracovních postupů nebo inteligentních objektů je Visual Scripting velmi efektivní způsob, jak mohou uživatelé vizuálně vytvářet skripty bez znalosti programování. Aby bylo používání Visual Scripting ještě intuitivnější a snadnější, byla použitelnost vylepšena v několika oblastech. K dispozici jsou nyní například nové vizuální stavy skupin a uzlů, navigace po pracovní ploše je jednodušší a byla zavedena funkce vyhledávání. Díky těmto optimalizacím je používání nástroje Visual Scripting jednodušší a rychlejší, což pomáhá automatizovat pracovní postupy nebo vytvářet vlastní parametrické objekty s minimálním úsilím.


Twinmotion Direct Link

Z modelu BIM do VR zážitku na pouhá 3 kliknutí

Roste potřeba zrychlených pracovních postupů 3D navrhování a vizualizace, které podporují dynamické rozhodování v procesu navrhování mostů a dalších infrastrukturních projektů. Nový Twinmotion Direct Link v Allplanu 2024 zjednodušuje výměnu dat a umožňuje synchronizaci modelů Allplanu s Twinmotion v reálném čase pouhým kliknutím myši. Využijte všechny výhody nástrojů Twinmotion: realistické zobrazení prostředí, vysoce kvalitní prvky z knihovny objektů, nástroje pro animaci a pro zobrazení různých fází, jako jsou roční období nebo růst stromů, a export 360stupňových videí, panoramatických snímků nebo režim VR. Využijte data vašeho projektu naplno od první skici až po finální vizualizaci.

Twinmotion kombinuje přívětivé uživatelské rozhraní s výkonným enginem Unreal Engine od společnosti Epic Games. Živé propojení mezi aplikací Twinmotion a programem Allplan probíhá prostřednictvím exportu Datasmith s funkcí Direct Link, která zajišťuje dechberoucí rychlost. Díky integrovanému exportéru Datasmith je nyní Allplan schopen exportovat scény do formátu Datasmith, což vám umožní zdokonalovat své projekty v Unreal Engine a dalších aplikacích založených na Unreal Engine a využívat výhod pracovního postupu Datasmith.

Podívejte se na video


Allplan Exchange*

Efektivní webová správa dokumentů

Jedním ze základních požadavků každého stavebního projektu je efektivní a účinná distribuce plánů mezi projektovými týmy. To se však může rychle stát časově náročným, na chyby náchylným a opakovaným úkolem. S nástrojem Allplan Exchange nabízí společnost Allplan webový nástroj pro distribuci plánů, který je speciálně navržen pro správu tvorby a distribuce různých formátů a poskytuje automatická oznámení o změnách prostřednictvím e-mailu. Platforma poskytuje prostředí pro stahování 2D výkresů a sleduje aktivitu odesílání a stahování pro zahrnutí do zprávy. To zajišťuje přehled o činnostech všem zúčastněným stranám a činí z ní nepostradatelný nástroj pro správu a komunikaci informací o 2D výkresech.

*K dispozici pouze s Allplan Subscription.


Parametrické propojení modelů výztuže

Rychlejší a produktivnější zpracování detailů

Vytvořit BIM modely výztuže a výrobní výkresy v požadovaných kvalitativních standardech, v rozumném časovém horizontu a při zachování uspokojivého zisku je vždy náročným úkolem. Zajištění kvality bez újmy na produktivitě a ziskovosti je stálou výzvou pro projekční kanceláře u každého projektu, bez ohledu na typ a umístění stavby. Vývojáři firmy ALLPLAN to chápou, a proto vyvinuli program speciálně pro řešení problémů s výrobní dokumentací výztuže.

S programem Allplan Bridge 2024 je učiněn další velký krok. Dvě parametrické technologie byly zkombinovány, aby poskytly parametrické řešení použitelné od stádia návrhu až po stavbu, a to řešení parametrického modelování produktu Allplan Bridge a PythonParts v programu Allplan. V programu Allplan Bridge jsou definovány sady výztuže, které slouží především k návrhu množství výztuže a pro posouzení podle platných norem. Tyto sady výztuže jsou nyní parametricky propojeny s technologií PythonPart v programu Allplan. Do programu Allplan se přenáší nejen geometrie podélné, smykové a torzní výztuže, ale také všechny ostatní informace, jako je poloha, počet a průměr prutů. Výsledkem toho je možnost plně parametrického pracovního postupu od návrhu až po provedení stavby, což vede k rychlejší práci s menší náchylností k chybám a dále také umožňuje vyšší kvalitu, produktivitu a ziskovost.

Další nové funkce v Allplan Bridge 2024

Zemní práce

Intuitivní modelování výkopů

Architekti a stavební inženýři často potřebují definovat počáteční návrh výkopu, aby získali odhad ve velmi rané fázi projektu. Stavební inženýři mohou pomocí Allplan 2024 navrhnout výkopové a pažicí prvky velmi podrobně a určit tak jejich proveditelnost. Kromě toho je pro dodavatele potřeba podrobný 3D model, včetně údajů pro výkopové stroje se systémy řízenými GPS. Nyní lze vytvářet návrhy prováděcích plánů a modelovat prvky zemních prací ve vysoké míře detailu při zachování flexibility úprav částí modelu i v pozdějších fázích výstavby. Kromě výkopů byla provedena některá vylepšení vrtané pilotové stěny, záporového pažení a zemních kotev.

Podívejte se na video


Navrhování bednění pro stěny

Nový doplněk BIM2form pro efektivní navrhování bednicích systémů

V mnoha firmách se navrhování bednění obvykle stále provádí buď ručně, nebo pomocí různých nástrojů dostupných na trhu. Mnoho stavebních společností nebo generálních dodavatelů proto zadává navrhování bednění externím poskytovatelům služeb, což v některých případech znamená značné náklady a ztěžuje kontrolu průběhu projektu. Nový doplněk pro plánování bednění Add On pro Allplan 2024 umožňuje automatické přiřazení prvků stěn bednění. V současné době lze použít bednicí systém MEVA Mammut 350 od výrobce MEVA. V budoucnu bude uživatelům Allplanu umožněno plánovat s bednicími systémy různých výrobců za zlomek nákladů, které by vynaložili, kdyby si je pronajímali.


BIM2Field - Nástroje pro automatické měření*

Přesné a rychlé měření objektů modelu

Schopnost rychle a přesně měřit objekty při zkoumání digitálního modelu na stavbě je pro stavitele a projektanty klíčovou funkcí. Zavedli jsme funkce měření Auto-Edge, Auto-Surface a Laser, které poskytují rychlou zpětnou vazbu při práci s vašimi BIM modely v Allplan Cloud. Použitím těchto funkcí odstraňuje nepříjemnosti spojené s výběrem více bodů pro získání nejpodrobnějších měření. Tato měření pak mohou být spojena s funkcemi prezentace (slideshow) pro snadnou prezentaci a distribuci ostatním v projektové skupině.

*K dispozici pouze s Allplan Subscription nebo při zakoupení Bimplus Professional.

Podívejte se na video


BIM2Field- Export tabulky QTO do MS Excel*

Jednoduché generování údajů o výkazu výměr přímo na stavbě

V návaznosti na dobře známé komplexní funkce Allplanu pro výkazy množství a výměr je nyní k dispozici cloudové řešení Allplanu, které umožňuje pohodlně generovat informace o množstevních výkazech výměr přímo na staveništi nebo kdykoli v průběhu procesu plánování. Nyní můžete snadno získat množství obsažená v BIM modelu v Bimplus, například pro odhad materiálu potřebného pro různé fáze výstavby. Snadno vyberte objekty 3D modelu, které chcete vypočítat, a poté zvolte tlačítko QTO, abyste okamžitě získali objem/plochu těchto objektů, které mají být postaveny. Nyní můžete také snadno exportovat tuto QTO tabulku do aplikace MS Excel pro větší pohodlí a další zpracování. Tento digitální přístup nabízí oproti manuálnímu přístupu značnou úsporu času spolu s přesnějšími údaji a snížením rizika chyb, čímž se zamezí plýtvání materiálem a dodatečným nákladům.

*K dispozici pouze s Allplan Subscription nebo při zakoupení Bimplus Professional.


Prefabrikovaný beton

Zvyšte produktivitu díky zjednodušené správě vestavných prvků

Pohodlná manipulace s vestavnými prvky je pro konstruktéry prefabrikátů zásadní. Téměř každý jednotlivý prefabrikovaný prvek totiž vyžaduje specifické vestavné prvky. S počtem vestavných prvků však roste administrativní náročnost při navrhování, fakturaci a výrobě. Allplan 2024 znatelně zjednodušuje správu vestavných prvků. Nová verze navíc nabízí vylepšené možnosti přemisťování prvků. Další novinkou je, že úchyty lze nyní měnit intuitivně. Allplan 2024 také nabízí ještě vyšší výkon při navrhování prefabrikátů a detailů, lépe koordinované pracovní postupy a přehlednější uživatelské rozhraní. Tato vylepšení v oblasti vestavných prvků šetří čas při plánování, zadávání zakázek a výrobě, zejména při práci s velkým počtem různých dodavatelů. Práce s vestavnými prvky je tak intuitivnější a produktivnější.

Podívejte se na video


Prefabrikovaný beton

Optimalizace pro stroje na svařovaní sítí

Výrobny prefabrikátů mají stále větší potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků pro výrobu. O to důležitější je vysoká úroveň automatizace. V ideálním případě je výroba základní výztuže plně automatizovaná, přičemž se vždy používají nejnovější funkce strojů. Stávající automatizované procesy jsou v systému Allplan 2024 rozšířeny speciálně pro systémy svařování sítí. Při vytváření automatizované výztuže nyní Allplan zohledňuje krytí profilů betonem v prefabrikovaných spojích. Tato inovace podporuje bezchybné, zrychlené pracovní postupy a působí tak proti rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Podívejte se na video


Visual Scripting

Vylepšená použitelnost funkce Visual Scripting

Pro vytváření automatizovaných pracovních postupů nebo inteligentních objektů je Visual Scripting velmi efektivní způsob, jak mohou uživatelé vizuálně vytvářet skripty bez znalosti programování. Aby bylo používání Visual Scripting ještě intuitivnější a snadnější, byla použitelnost vylepšena v několika oblastech. K dispozici jsou nyní například nové vizuální stavy skupin a uzlů, navigace po pracovní ploše je jednodušší a byla zavedena funkce vyhledávání. Díky těmto optimalizacím je používání nástroje Visual Scripting jednodušší a rychlejší, což pomáhá automatizovat pracovní postupy nebo vytvářet vlastní parametrické objekty s minimálním úsilím.


Správa záznamů

Technical Preview: Zásuvný modul BIMcollab v Allplanu pro správu záznamů

V mnoha projektech BIM se správa záznamů provádí pomocí snadno použitelné platformy pro spolupráci při řešení záležitostí BIMcollab. Výměna záznamů prostřednictvím souborů BCF může vést k nesrovnalostem při přiřazování různých hodnot. Allplan 2024 má k dispozici jako technical preview zásuvný modul BIMcollab, takže uživatelé se mohou připojit ke svému projektu BIMcollab přímo z Allplanu prostřednictvím další palety a vytvářet a upravovat záznamy bez importu/exportu BCF. Bezproblémová integrace pracovního postupu s otázkami BIMcollab do Allplanu eliminuje časově náročný a na chyby náchylný proces importu/exportu BCF. Zásuvný modul poskytuje plnou funkčnost BIMcollab v Allplanu. To šetří čas a pomáhá vyhnout se nesrovnalostem v procesu BIM.


Allplan Exchange*

Efektivní webová správa dokumentů

Jedním ze základních požadavků každého stavebního projektu je efektivní a účinná distribuce plánů mezi projektovými týmy. To se však může rychle stát časově náročným, na chyby náchylným a opakovaným úkolem. S nástrojem Allplan Exchange nabízí společnost Allplan webový nástroj pro distribuci plánů, který je speciálně navržen pro správu tvorby a distribuce různých formátů a poskytuje automatická oznámení o změnách prostřednictvím e-mailu. Platforma poskytuje prostředí pro stahování 2D výkresů a sleduje aktivitu odesílání a stahování pro zahrnutí do zprávy. To zajišťuje přehled o činnostech všem zúčastněným stranám a činí z ní nepostradatelný nástroj pro správu a komunikaci informací o 2D výkresech.

*K dispozici pouze s Allplan Subscription.


Další vylepšení

Funkce pro vytváření prostupů umožňují automatizované vytváření prostupů a výklenků ve stavebních prvcích na základě 3D těles. V Allplanu 2024 je nyní možné vytvářet prostupy s výklenky v zakřivených komponentách. Kromě toho je možné vytvářet otvory také v prvcích základů (základové pásy a základové desky), díky čemuž jsou nástroje pro vytváření prostupů a výklenků robustnější a výkonnější.

Byl vylepšen a automatizován návrh skládacích a posuvných dveří a knihovna Allplan byla rozšířena o nové parametrické komponenty SmartParts, jako jsou rohové lišty, trapézový plech, odvodňovací žlab, kruhová rampa s příčným sklonem, žebřík s ochranným košem, segmentová klenba a dveře se skrytými závěsy. Tato vylepšení a rozšíření rozšiřují škálu případů použití a pomáhají automatizovat a urychlit procesy projektování.

Vytváření odvození z modelu pomocí pohledů a řezů je pro architekty a inženýry zásadní při dodávání podrobných plánů a dispozic. Pro zajištění rychlejšího a flexibilnějšího pracovního postupu byly vylepšeny možnosti označování vedení řezů, řezů a pohledů, včetně možností jejich vícenásobné modifikace a přizpůsobenía.

PDF má v BIM procesech své pevné místo pro rychlý přehled informací. V Allplanu 2024 nyní neexistuje žádné omezení velikosti PDF plánu, který můžete importovat nebo exportovat. PDF soubory jsou také podporovány mnoha externími nástroji, které nabízejí například správu exportované geometrie, jako je tomu například u Bluebeam Revu. Pro Bluebeam Revu se geometrie prostorů/místností exportuje také z Allplanu. Vzhledem k tomu, že mnoho uživatelů má velmi specifické požadavky na nastavení exportu do PDF z důvodu tisku, dlouhodobé archivace nebo jiných důvodů, je export do PDF rozšířen také o podporu novějších archivačních formátů, jako jsou PDF/A-1b a PDF/A-2.

Stavební manažeři, architekti, stavební a stavební inženýři i správci BIM potřebují pracovní postup pro formální kontrolu a schvalování dokumentů a modelů. Nový schvalovací proces s Bimplusem poskytuje pro tento účel uživatelům efektivní pracovní postup.

S novou verzí již nejsou uživatelé Allplanu omezeni na jeden zdroj dat kanceláře nebo na přístup k vlastní síti společnosti, ale mají možnost vytvářet v cloudu více zdrojů dat kanceláře pro velké společnosti s vlastními zdroji.

*K dispozici pouze s Allplan Subscription.

Díky vylepšené paletě objektů mohou uživatelé Allplanu mnohem rychleji filtrovat, třídit nebo se dotazovat na modely ve složitých projektech s velkým množstvím dat; podmínka třídění byla navíc rozšířena o možnost použití až 6 definovaných atributů a díky podpoře oblíbených barevných kódů lze snadněji, rychleji a pružněji provádět různé analytické nebo kontrolní úlohy a dosáhnout tak správné kvality dat modelů.

Bylo optimalizováno ovládání asistentů: uživatelé nyní mohou plynule a bez časových prodlev přepínat mezi různými asistenty nebo přenášet vlastnosti z jiného prvku, i když se právě provádí nějaká funkce.

V Allplanu 2023 byla zavedena funkce "Sady atributů". V nové verzi byly atributy rozšířeny a přizpůsobeny tak, aby se týkaly všech entit IFC a předdefinovaných typů. Sady atributů lze také rozšířit přímo v paletě vlastností.

V zájmu úspory času a zjednodušení procesu opakovaného použití atributů lze pomocí nové aktualizační funkce přebírat do aktuálního projektu uživatelsky definované atributy z jiného projektu Allplanu.

Dříve byli uživatelé Allplan Workgroup Manager skupin a projektů jednotlivých klientů omezeni na předem definované úložiště nebo cestu projektu. S touto novou funkcí je poskytnuta svoboda výběru vlastních cest uložení. U projektů jednoho klienta mohou uživatelé využívat inteligentní mechanismus mezipaměti projektu pro rychlejší odezvu a kratší přístupové časy.

Zákazníci s citlivými daty potřebují plnou kontrolu přístupu ve všech aplikacích. Zejména u větších zákazníků tato funkce posiluje opatření na ochranu dat, dosahuje souladu s oborovými předpisy a zvyšuje celkové zabezpečení využitím poskytovatele identit. Zablokováním neoprávněného přístupu ve fázi spuštění aplikace Allplan pomáhá tato funkce zajistit, aby k aplikaci měli přístup pouze oprávnění uživatelé, čímž chrání citlivá data a posiluje závazek k důkladným bezpečnostním postupům.

Uživatelé nyní mohou pohodlně vytvářet projekty na tři kliknutí a snadněji si tyto projektové soubory vyměňovat v rámci projektových týmů. Spolu s podporou vlastní cesty k projektu mají uživatelé svobodu umístit projekty na požadované úložiště v síti nebo lokálně na vlastním počítači, což rovněž umožňuje nadstandardní zásady ochrany projektových dat.

Uživatelé nyní budou moci plně využívat novou funkci jednotného přihlášení. Zavádíme stále více integrovaných pracovních postupů mezi našimi produkty, takže tato funkce vám umožní se jednou přihlásit a získat přístup ke všem produktům a pracovním postupům na počítači nebo v cloudu. Jednotné přihlášení navíc pomáhá udržet vaše osobní údaje v ještě větším bezpečí než dosud.

Co Říkají
uživatelé Allplanu

"Allplan 2024 je pro nás nepostradatelným nástrojem, který podporuje celý proces – od prvního návrhu až po realizaci na staveništi."

Skupiny Vollack
Klaus Teizer, Výkonný ředitel

Allplan 2024

ACCELERATE DESIGN TO BUILD
Produktivnější, otevřenější a pokročilejší pracovní postupy

Allplan VYZKOUŠEJTE ZDARMA

  • Mezioborová týmová práce v AEC na jediné platformě
  • Vynikající koordinace materiálů a stavebních metod
  • Pokročilé pracovní BIM postupy a spolupráce v reálném čase

Vyzkoušejte si plnou verzi Allplan 2024 na 14 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a vyzkoušejte si všechny jeho výhody na vlastní kůži.

Stáhnout zdarma zkušební verzi