Allplan 2023

Your AEC Platform to Design and Build together

zkušební verze

Koupit Allplan

NOVINKY Allplan 2023

The Multi-Material Solution for ultimate Buildability

Allplan 2023 je platformou pro mezioborovou spolupráci mezi architekty, stavebními inženýry, výrobci prefabrikátů a stavebními firmami, která přináší řadu inovací a zlepšení. Jako multimateriálové řešení pokrývá Allplan vše - od zdiva, litého betonu přes ocelové a dřevěné konstrukce až po betonové prefabrikáty. Schopnost koordinovat různé stavební materiály a metody v jednom společném modelu umožňuje architektům lépe zohlednit hospodárné a udržitelné využití stavebních materiálů, a to již v samotném začátku a v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Inženýři a stavební firmy mohou přímo vycházet z návrhu architektů a používat jej jako základ pro statické výpočty a návrhy detailů, TZB, prefabrikaci a výstavbu.

Aktualizace verze Allplan 2023-1 nabízí vylepšení a celou řadu inovací pro projektování budov, infrastruktury a plánování a řízení výstavby. Mezi konkrétní novinky v oblasti architektury patří vynikající integrované vizualizační nástroje, nové zrychlené pracovní postupy navrhování a pokroky v řízení kvality modelů. Inženýři mohou těžit z časově úsporné integrace obsahu výrobců. A pro mostní inženýry je zde další možnost integrace analytického softwaru a vynikajících nástrojů pro ověřování shody s Eurokódy. Zhotovitelé, projektové týmy a pracovníci na stavbě mohou nyní snadněji pracovat s požadavky BIM2Field.

Integrace Redshift Rendereru

Ještě rychlejší a ještě realističtější vizualizace

Fantastické vizualizace, 3D panoramata a videa jsou nejlepším způsobem, jak prezentovat nápady a projekty zákazníkům a projektovým partnerům. Vizualizační nástroje dostupné přímo v Allplanu k tomu vždy nabízejí nejnovější technologie. Nyní byl integrován nový renderovací engine Redshift od společnosti Maxon, který poskytuje GPU akcelerované vykreslování a další kamerové efekty, jako je rybí oko, sférické a stereo sférické výstupy pro VR aplikace. Rychlost a realistické efekty dále zapůsobí na vaše klienty a zvýší vaše šance na zabezpečení obchodu.


Technical Preview: Twinmotion Direct Link

Z BIM modelu do virtuální reality na pouhá 3 kliknutí

V architektonických kancelářích roste potřeba zrychlených pracovních postupů 3D navrhování a vizualizace, které podporují dynamické rozhodování v procesu navrhování. Nový Twinmotion Direct Link v Allplan 2023-1 zefektivňuje pracovní tok výměny dat a umožňuje synchronizaci modelů Allplan jedním kliknutím v reálném čase za běhu. Využijte všech výhod nástrojů Twinmotion: realistické zobrazení prostředí, vysoce kvalitní zdroje z knihovny objektů, nástroje pro vyprávění příběhů pro zobrazení různých fází, jako jsou roční období, růst stromů atd., a také export 360° videí. , panoramata nebo režim VR. Od prvního náčrtu až po konečnou vizualizaci využijte svůj projekt na maximum.

Twinmotion kombinuje pohodlné uživatelské rozhraní s výkonným Unreal Engine od Epic Games. Živé spojení mezi Twinmotion a Allplan se provádí pomocí exportu Datasmith s funkcí Direct Link pro dechberoucí rychlost.


Integrace systému Solibri Inside

Zvýšená kvalita modelu pro optimální proveditelnost

Zlepšete kvalitu svého modelu pomocí Solibri Inside a zajistěte, aby všichni ve vašem týmu pracovali se stejnými požadavky a že své projekty dodáváte v požadované kvalitě. Snadno použitelná funkce umožňuje provádět kontroly a identifikovat chyby – to vše na jednom místě v BIM Exploreru v Allplanu*. Bezplatný standardní balíček podporuje kontroly založené na modelu nebo na informacích, jako jsou vůle dveří a oken a kontroly úrovně informací (LOI). Registrace u Solibri odemkne další funkce. Prémiový balíček, který je zpoplatněn, umožňuje přizpůsobení kontrolních pravidel podle konkrétních požadavků projektu.

*Vyžaduje se aplikace Bimplus Pro, je součástí platných smluv Allplan Subscription nebo Serviceplus


Integrace katalogu Schöck

Úspora času a zvýšení kvality návrhu díky obsahu od výrobce

Integrace inovativního katalogu Schöck do systému Allplan přináší uživateli řadu výhod, jako jsou flexibilní pracovní metody, vyšší kvalita návrhu a úspora času a nákladů. Přímý přístup k nejnovějším vestavným prvkům je zajištěn prostřednictvím webové služby, díky které jsou k dispozici přímo v systému Allplan nejnovější údaje o výrobcích. Uživatelé tak mohou těžit z jednoduchého, flexibilního a promyšleného řešení: mají okamžitý přístup k nejnovějším údajům a šetří tak čas. Zdlouhavé vyhledávání a konverze vestavných prvků je také minulostí. Novinkou - jsou také úrovně podrobnosti, které lze nastavit individuálně a automaticky se přizpůsobují zvolenému měřítku. Další výhodou je možnost uložit vestavné prvky v jednom kroku a zarovnat je s příslušným komponentem.


Propojení se systémem LUSAS prostřednictvím služby Allplan Cloud

Větší flexibilita při statické analýze modelů mostů

Uživatelé softwaru Allplan Bridge 2023 budou nyní moci synchronizovat analytické modely prostřednictvím služby Allplan Cloud (přes Bimplus) se softwarem pro analýzu konečných prvků LUSAS. V první verzi tohoto propojení budou podporovány betonové skříňové mosty s předpjatými kabely nebo bez nich, v budoucnu bude podporováno více typů mostů. Prostřednictvím Allplan Cloud lze analyticky relevantní entity z Allplan Bridge přenášet do různých řešení pro statickou analýzu k dalšímu zpracování. To uživatelům poskytuje větší flexibilitu při využívání externího analytického softwaru podle vlastního výběru.


Nový příklad ověřování

Plné prokázání shody s Eurokódy

Nový ověřovací příklad demonstruje a ověřuje výpočtové metody používané v Allplan Bridge pro návrh výztuže a kontrolu kódu. Je k tomu použit jednoduše podepřený most pro pěší o jednom rozpětí navržený jako předpjatý betonový nosník s jedním masivním průřezem ve tvaru T s příčlemi. Tento příklad pomůže uživatelům plně pochopit vstupy a poskytované výsledky.


BIM2Field

BIM na staveništi: jednodušší s Bimplusem

Pomocí tabletů lze mnoho úkolů řešit přímo na stavbě pomocí BIM modelu. Aby byla manipulace jednodušší, Bimplus nyní nabízí nový flexibilní Toolhub. To umožňuje pohodlně přesunout, ukotvit, sbalit nebo skrýt Project Navigator pomocí drag & drop. To vám umožní zobrazit celý model v režimu celé obrazovky na vašem tabletu, což vám poskytne mnohem lepší přehled o projektu. Pochopení a řízení záměru návrhu BIM na staveništi lze nyní provést mnohem snadněji, rychleji a jasněji – například porovnáváním přesných měření na místě.


BIM2Field

Jednoduché generování dat pro výkaz výměr přímo na staveništi

Kromě dobře známých komplexních funkcí Allplanu v oblasti výkazů výměr a množství je nyní k dispozici cloudové řešení Allplanu*, které umožňuje pohodlně generovat výkazy výměr přímo na staveništi nebo kdykoli v průběhu procesu plánování. Nyní můžete snadno získat množství obsažená v BIM modelu v aplikaci Bimplus, například pro odhad materiálu potřebného pro různé fáze výstavby. Snadno vyberte objekty ve 3D modelu, které chcete vypočítat, a poté zvolte tlačítko QTO, abyste okamžitě získali objem/plochu těchto objektů, které mají být postaveny. Tento digitální přístup nabízí oproti manuálnímu přístupu značnou úsporu času spolu s přesnějšími údaji a snížením rizika chyb, čímž se zamezí plýtvání materiálem a dodatečným nákladům.

*Vyžaduje se aplikace Bimplus Pro, je součástí platných smluv Allplan Subscription nebo Serviceplus

Mezi hlavní inovace a vylepšení pro architekty patří rychlejší zpracování průzkumu terénu a mračna bodů pro projekty rekonstrukcí, rychlejší modelování složitých otvorů a spolupráce v reálném čase v BIM mezi společnostmi Allplan a Solibri. Výkonná vylepšení ve vizualizaci a animaci a synchronizace v reálném čase s řešením Lumion umožňují přesvědčivější a úspěšnější prezentace návrhu klientům. Usnadňuje se návrh a atribuce v souladu s BIM a pohodlněji lze nacenit množství modelovaného i nemodelovaného obsahu pro přesné náklady.

Stavební inženýři a konstruktéři detailů budou těžit zejména z časově úsporných novinek v oblasti automatizované tvorby detailů výztuže. Také nový nástroj pro spoje z konstrukční oceli Toolbox umožňuje vyšší přesnost a zlepšuje komunikaci s partnery projektu. Díky integraci Planbaru, dříve samostatného řešení pro prefabrikované konstrukce, lze nyní efektivně navrhovat prefabrikované prvky včetně schodišť, sloupů, desek a stěn spolu s automatizovaným vytvářením plánů.


Vizualizace

Zapůsobte na klienty dokonalými renderingy

Přesvědčit klienty o kreativních nápadech je často nejlepší pomocí atmosférických vizualizací projektu, které se co nejvíce blíží realitě, namísto 2D plánů, které vyžadují vysvětlení. V Allplanu 2023 byly mimořádně výkonné možnosti vizualizace značně rozšířeny. Například vizualizační efekty, jako jsou bloom a lens flare, hloubka ostrosti a volumetrická mlha, jsou nyní k dispozici také v celé animaci a v programech Realtime Render a CineRender. Nově přibyla další profesionální nastavení materiálů. Výrazně se zrychlila interakce s programem CineRender při změnách. Integrace připojení Lumion LiveSync navíc zlepšuje pracovní postup vizualizace sledováním scén v Allplanu a jejich změn v Lumionu v reálném čase.


Prefabrikace

Novinka v Allplanu: Automatizovaný návrh prefabrikovaných prvků

Verze Allplan 2023 se vyznačuje integrací mnoha funkcí pro prefabrikaci. Konkrétně byla do Allplanu začleněna kompletní škála funkcí Planbar, jednoho z nejinovativnějších řešení pro plánování v oblasti prefabrikace. Díky tomu mohou nyní projekční kanceláře a výrobci prefabrikátů navrhovat komplexní betonové prefabrikáty přímo v Allplanu. Allplan automaticky vytváří plány prvků pro výrobu a pomocí identifikátoru lze zkontrolovat, zda jsou prefabrikované prvky se svými specifickými vestavnými prvky a výztužemi shodné s jinými objekty.

Sloučení systémů Planbar a Allplan nejen zjednodušuje koordinaci projektů, ale také umožňuje nové, ještě efektivnější pracovní postupy. Například prefabrikované prvky lze vytvářet časově úsporným způsobem pomocí funkcí v Allplanu jakož i PythonParts.

Stávajícím uživatelům aplikace Planbar nabízí společná verze řadu výhod: Získávají přístup k dalším nástrojům Allplanu, jako je Bimplus nebo Allplan Share, a k dalším funkcím pro plánování nákladů, stavební konstrukce a mnoho dalšího. Náročnost na správu je také výrazně nižší, protože instalace a licencování jsou nutné pouze jednou.

Výrobci prefabrikátů získají s produktem Allplan Precast kromě řady funkcí v Allplanu také sofistikované plánovací pracovní postupy pro vysoce automatizovanou výrobu stěn a desek a četná rozhraní k výrobním strojům.


Prefabrikace

Precast - Nové funkce ve verzi 2023

Kromě integrace prefabrikačních funkcí do produktu Allplan 2023 jsou v oblasti prefabrikace k dispozici další novinky. Jednou z nich je například funkce Smart Converter, která interpretuje a analyzuje výkresy schodišť (2D nebo 3D). V případě potřeby pak koriguje úhly a transformuje výkresy do vyrobitelných, plně parametrických modelů schodišť. Navrhování prefabrikovaných schodišť nebylo nikdy jednodušší a efektivnější.

Katalog dispozic byl navíc rozšířen o četné možnosti nastavení. Díky tomu lze rozvržení pro plány prvků navrhovat ještě individuálněji.

Montážní díly lze nyní generovat pomocí skriptů v jazyce Python. To otevírá zcela nové perspektivy s ohledem na funkčnost upevňovacích prvků. Definovatelná pravidla zvyšují stupeň automatizace. Allplan například dokáže automaticky vypočítat správné polohy a průměry potřebných otvorů na základě rozměrů ocelového plechu. Snadno lze nyní realizovat i parametrické změny rozměrů.


Spolupráce

BIM v reálném čase mezi společnostmi Allplan a Solibri

Propojení Allplan* Issue Manageru se Solibri BCF Live Connector nyní umožňuje namísto importu a exportu BCF souborů přenášet problémy identifikované během kontroly modelu v Solibri přímo do pracovního postupu řešení problémů v Allplanu. Problémy tak lze vyhodnocovat a zpracovávat, upravovat a opravovat přímo v Allplanu.
*Je zapotřebí Bimplus Pro. Licence Bimplus Pro je součástí služby Serviceplus nebo Subscription.


Výztuž/beton na místě

Vyšší produktivita díky automatizovanému armování

Vyztužování detailů se vyznačuje vysokou pracovní zátěží a tlakem na termíny. Automatizovaná výztuž pomáhá spolehlivě dokončit opakující se úkoly v kratším čase. S nástrojem Allplan 2023 je nyní možné vyztužit i několik sloupů a stěn jednoho typu současně. Kromě toho dochází k četným vylepšením v detailech. Například sloupy nyní mohou mít více typů třmenů a v jednom pracovním kroku lze vyztužovat i spojité nosníky.

S ohledem na rostoucí požadavky v BIM projektech bylo rozsáhle přepracováno přiřazování výztuže. Kromě toho došlo k různým vylepšením v detailech, několik polygonových umístění s různými čísly pozic lze spojit do jednoho polygonového umístění s jedním číslem pozice.


Ocelové konstrukce

Efektivní propojení konstrukce se záměrem návrhu

Uživatelé mají nyní možnost přizpůsobit počáteční a koncové úhly konstrukčních rámových prvků, což je nezbytné pro přesné modelování ocelových konstrukcí. Soubor nástrojů pro spoje nyní obsahuje možnost zadat otvory a koncové podmínky. Tyto funkce pomáhají inženýrům modelovat většinu ocelových spojů na úrovni LOD 300 a vyšší, čímž se zvyšuje přesnost a efektivita komunikace při spolupráci s projektanty detailů, výrobci, statiky a dalšími zúčastněnými stranami v BIM.

Kromě toho je Connection Toolbox napsán v jazyce Python a uživatelé a vývojáři jej mohou rozšiřovat. S programem Allplan 2023 byly dodány příklady sloupové spojovací desky a základové desky, které vám pomohou začít s vývojem rozšíření.


Modelování

Rychlejší a flexibilnější modelování otvorů

Modely budov obsahují velké množství otvorů pro okna, dveře, fasády nebo technická zařízení. Speciální otvory, jako jsou rohová okna a výklenky ve stěnách nebo deskách, stejně jako jejich dílčí objekty, jako jsou nadpraží, zárubně nebo obklady, lze nyní pomocí palety vlastností rychleji, pohodlněji a flexibilněji přizpůsobit z hlediska rozměrů a zobrazení.


Pohledy a řezy

Dimenzování pohledů a řezů během chvilky

V průběhu projektu se z modelu budovy generuje nespočet pohledů a řezů. Aby byl tento proces co nejúspornější a nejpřesnější, byly provedeny rozsáhlé optimalizace: Například pohledy a řezy lze nyní vytvářet kolmo k libovolným plochám nebo automaticky pomocí kótovacích čar. K dispozici je řada nových možností pro viditelnost a popisky. Kromě toho lze pro více pohledů a řezů měnit mnoho vlastností pomocí palety vlastností, což šetří čas.


Dokumentace

Efektivní práce s odkazovými čarami

Odkazové čáry jsou užitečné zejména tehdy, když je třeba zobrazit mnoho informací na stejném místě. V Allplanu 2023 byly odkazové čáry rozsáhle přepracovány, takže například přesouvání nebo změna měřítek je nyní mnohem plynulejší. Dokonce je možné používat textové vodítka k označení několika objektů současně.


Rozhraní

Nejlepší OPEN BIM pracovní postupy pro spolehlivou spolupráci

Aby byla zajištěna co nejlepší podpora výměny dat s OPEN BIM a proprietárními formáty, byla komplexně aktualizována Allplan rozhraní. Allplan nyní využívá pro formáty IFC, DWG a DGN aktuální knihovny Open Design Alliance, sdružení 1250 společností z oblasti stavebnictví. Spolehlivá spolupráce na openBIM projektech certifikovala systém buildingSMART pro export referenčního zobrazení IFC4.

Pro spolupráci se softwarem pro statické výpočty byl definován formát SAF, který nyní podporuje 16 softwarových společností. Kromě toho lze ve formátu SHP importovat katastrální data s hranicemi pozemků. Nové rozhraní IFC4precast umožňuje výměnu dat na základě modelu, která je nezávislá na použitých výrobních zařízeních.

Kromě toho byl realizován speciální vývoj pro různé země, například podpora XPlanung pro Německo (dostupnost je plánována na čtvrté čtvrtletí roku 2022), atributové šablony podle české normy a vylepšení exportu výztuže ve formátech aSa a Soule pro USA.


Atributy

Atributy lze snadněji upravit a lokalizovat

Atributy mají pro navrhování v souladu s BIM zásadní význam. S každou verzí Allplanu jsou proto pracovní postupy dále optimalizovány a uživatelsky přívětivější. Mezi aktuální novinky patří uživatelsky definované sady vlastností, které lze nyní definovat přímo v Allplanu. Pro větší přehlednost se importované atributy zobrazují ve skupinách. Pro zjednodušení lokalizace jsou nyní vzorce jazykově nezávislé.

Mezi hlavní inovace a vylepšení pro stavební inženýry a dodavatele patří rychlejší zpracování průzkumu terénu a mračna bodů. Spolupráci s partnery usnadňují rozsáhlé aktualizace rozhraní pro OPEN BIMpracovní postupy. Výkonná vylepšení ve vizualizaci a animaci a synchronizace s v reálném čase s řešením Lumion umožňují přesvědčivější a úspěšnější prezentace návrhu klientům. Nové časově úsporné funkce pro pažení výkopů a automatizované vykreslování výkresů terénu a návrh silnic dále zvyšuje produktivitu. Návrh zařízení na staveništi je jednodušší a rychlejší díky novým výkonným funkcím, které usnadňují přesné plánování, a tím i plynulejší výstavbu.

Pro mostní inženýry nabízí Allplan Bridge další modelovací a analytické možnosti. Nové funkce umožňují vytvářet složité mostní komponenty parametricky, což šetří čas a odstraňuje potřebu skriptů.


Modelování terénu/návrh silnic

Zvýšení produktivity při modelování terénu a silnic

Nová verze vylepšuje a automatizuje vykreslování plánů a zavádí další součásti a vrstvy, aby zvýšila produktivitu infrastrukturních projektů. Omezení manuálních pracovních postupů vede k výrazné úspoře času. Hladkou výměnu dat podporuje struktura a atributy staveb kompatibilní s IFC pro silnice.


Mostní inženýrství

Maximální efektivita při modelování složitých mostních komponent

V Allplan Bridge 2023 je parametrické modelování podél os rozšířeno o volné parametrické modelování základních těles, jako jsou hranoly, a o související booleovské funkce. Díky tomu lze s maximální efektivitou modelovat mostní prvky, mostní opěry, ale také například integrální mosty. To vše probíhá zcela interaktivně, bez nutnosti využívat skripty.

Dále byly rozšířeny možnosti výpočtu, například pro vnější kable. Pomocí nových 2D diagramů lze přehledně zobrazit např. vnitřní síly, napětí nebo množství výztuže. Navrhování a ověřování podle Euronormy nyní zahrnuje také národní přílohy pro Německo, Francii a Španělsko. Nelineární teplotní zatížení zohledňuje specifikace americké normy AASHTO LRFD.


Výztuž/beton na místě

Vyšší produktivita díky automatizovanému armování

Vyztužování detailů se vyznačuje vysokou pracovní zátěží a tlakem na termíny. Automatizovaná výztuž pomáhá spolehlivě dokončit opakující se úkoly v kratším čase. S nástrojem Allplan 2023 je nyní možné vyztužit i několik sloupů a stěn jednoho typu současně. Kromě toho dochází k četným vylepšením v detailech. Například sloupy nyní mohou mít více typů třmenů a v jednom pracovním kroku lze vyztužovat i spojité nosníky.

S ohledem na rostoucí požadavky v BIM projektech bylo rozsáhle přepracováno přiřazování výztuže. Kromě toho došlo k různým vylepšením v detailech, několik polygonových umístění s různými čísly pozic lze spojit do jednoho polygonového umístění s jedním číslem pozice.


Ocelové konstrukce

Efektivní propojení konstrukce se záměrem návrhu

Uživatelé mají nyní možnost přizpůsobit počáteční a koncové úhly konstrukčních rámových prvků, což je nezbytné pro přesné modelování ocelových konstrukcí. Soubor nástrojů pro spoje nyní obsahuje možnost zadat otvory a koncové podmínky. Tyto funkce pomáhají inženýrům modelovat většinu ocelových spojů na úrovni LOD 300 a vyšší, čímž se zvyšuje přesnost a efektivita komunikace při spolupráci s projektanty detailů, výrobci, statiky a dalšími zúčastněnými stranami v BIM.

Kromě toho je Connection Toolbox napsán v jazyce Python a uživatelé a vývojáři jej mohou rozšiřovat. S programem Allplan 2023 byly dodány příklady sloupové spojovací desky a základové desky, které vám pomohou začít s vývojem rozšíření.


Pohledy a řezy

Dimenzování pohledů a řezů během chvilky

V průběhu projektu se z modelu budovy generuje nespočet pohledů a řezů. Aby byl tento proces co nejúspornější a nejpřesnější, byly provedeny rozsáhlé optimalizace: Například pohledy a řezy lze nyní vytvářet kolmo k libovolným plochám nebo automaticky pomocí kótovacích čar. K dispozici je řada nových možností pro viditelnost a popisky. Kromě toho lze pro více pohledů a řezů měnit mnoho vlastností pomocí palety vlastností, což šetří čas.


Dokumentace

Efektivní práce s odkazovými čarami

Odkazové čáry jsou užitečné zejména tehdy, když je třeba zobrazit mnoho informací na stejném místě. V Allplanu 2023 byly odkazové čáry rozsáhle přepracovány, takže například přesouvání nebo změna měřítek je nyní mnohem plynulejší. Dokonce je možné používat textové vodítka k označení několika objektů současně.


Rozhraní

Nejlepší OPEN BIM pracovní postupy pro spolehlivou spolupráci

Aby byla zajištěna co nejlepší podpora výměny dat s OPEN BIM a proprietárními formáty, byla komplexně aktualizována Allplan rozhraní. Allplan nyní využívá pro formáty IFC, DWG a DGN aktuální knihovny Open Design Alliance, sdružení 1250 společností z oblasti stavebnictví. Spolehlivá spolupráce na openBIM projektech certifikovala systém buildingSMART pro export referenčního zobrazení IFC4.

Pro spolupráci se softwarem pro statickou analýzu byl definován formát SAF, který nyní podporuje 16 softwarových společností. Modely konstrukcí z programu Allplan Bridge lze přenášet do programů Midas. Pro silniční projekty je nyní k dispozici export ve formátu IFC 4.3. Kromě toho lze importovat katastrální data s vlastnickými hranicemi ve formátu SHP. Nové rozhraní IFC4precast umožňuje výměnu dat na základě modelu, která je nezávislá na použitých výrobních zařízeních.

Kromě toho byl realizován speciální vývoj pro různé země, například podpora XPlanung pro Německo (Dostupnost je plánována na čtvrté čtvrtletí roku 2022), atributové šablony podle české normy a vylepšení exportu výztuže ve formátech aSa a Soule pro USA.


Atributy

Atributy lze snadněji upravit a lokalizovat

Atributy mají pro navrhování v souladu s BIM zásadní význam. S každou verzí Allplanu jsou proto pracovní postupy dále optimalizovány a uživatelsky přívětivější. Mezi aktuální novinky patří uživatelsky definované sady vlastností, které lze nyní definovat přímo v Allplanu. Pro větší přehlednost se importované atributy zobrazují ve skupinách. Pro zjednodušení lokalizace jsou nyní vzorce jazykově nezávislé.


Spolupráce

BIM v reálném čase mezi společnostmi Allplan a Solibri

Propojení Allplan* Issue Manageru se Solibri BCF Live Connector nyní umožňuje namísto importu a exportu BCF souborů přenášet problémy identifikované během kontroly modelu v Solibri přímo do pracovního postupu řešení problémů v Allplanu. Problémy tak lze vyhodnocovat a zpracovávat, upravovat a opravovat přímo v Allplanu.
*Je zapotřebí Bimplus Pro. Licence Bimplus Pro je součástí služby Serviceplus nebo Subscription.


Vizualizace

Zapůsobte na klienty dokonalými renderingy

Přesvědčit klienty o kreativních nápadech je často nejlepší pomocí atmosférických vizualizací projektu, které se co nejvíce blíží realitě, namísto 2D plánů, které vyžadují vysvětlení. V Allplanu 2023 byly mimořádně výkonné možnosti vizualizace značně rozšířeny. Například vizualizační efekty, jako jsou bloom a lens flare, hloubka ostrosti a volumetrická mlha, jsou nyní k dispozici také v celé animaci a v programech Realtime Render a CineRender. Nově přibyla další profesionální nastavení materiálů. Výrazně se zrychlila interakce s programem CineRender při změnách. Integrace připojení Lumion LiveSync navíc zlepšuje pracovní postup vizualizace sledováním scén v Allplanu a jejich změn v Lumionu v reálném čase.

Mezi hlavní inovace a vylepšení pro prefabrikaci a konstrukce patří nový nástroj pro spoje z konstrukční oceli Toolbox, který umožňuje vyšší přesnost a zlepšuje komunikaci s partnery projektu.

Díky integraci Planbaru, dříve samostatného řešení pro prefabrikované konstrukce, lze nyní efektivně navrhovat prefabrikované prvky včetně schodišť, sloupů, desek a stěn spolu s automatizovaným vytvářením plánů. Stavební inženýři a konstruktéři detailů budou také těžit zejména z časově úsporných novinek v oblasti automatizované tvorby detailů výztuže a prefabrikovaných betonových prvků.

Pro stavební firmy jsou navíc k dispozici zcela nové časově úsporné funkce pro pažení výkopů a snadnější a rychlejší návrh zařízení na staveništi díky novým výkonným funkcím, které usnadňují přesné plánování, a tím i plynulejší výstavbu.


Zařízení staveniště

Výkonné objekty a funkce pro inteligentní plánování staveniště

Každá situace na staveništi je jiná, a proto vyžaduje individuální a přesné plánování, např. pro inteligentní umístění jeřábů, kontejnerů nebo plotů. Nové objekty, jako je věžový jeřáb s detekcí kolizí i jednoduchou kontrolou nosnosti, lze snadno přizpůsobit a lze jej také propojit s konkrétními údaji výrobce, jako jsou rozměry věže, základů a ramena. Objekty zařízení staveniště lze umístit lineárně (různé typy stavebních plotů, pažení) nebo plošně (kanceláře na staveništi, kontejnery). Tímto způsobem lze v krátkém čase dosáhnout promyšleného zařízení staveniště.


Staveniště

Přesné plánování pažení výkopů

Přesné plánování pažení výkopů je důležité zejména u stavebních projektů v centru města a u infrastrukturních projektů. Allplan 2023 podporuje tyto úkoly novými funkcemi pro plánování vrtaných pilot a pilotových stěn, jakož i zemních kotev.


Prefabrikace

Novinka v Allplanu: Automatizovaný návrh prefabrikovaných prvků

Verze Allplan 2023 se vyznačuje integrací mnoha funkcí pro prefabrikaci. Konkrétně byla do Allplanu začleněna kompletní škála funkcí Planbar, jednoho z nejinovativnějších řešení pro plánování v oblasti prefabrikace. Díky tomu mohou nyní projekční kanceláře a výrobci prefabrikátů navrhovat komplexní betonové prefabrikáty přímo v Allplanu. Allplan automaticky vytváří plány prvků pro výrobu a pomocí identifikátoru lze zkontrolovat, zda jsou prefabrikované prvky se svými specifickými vestavnými prvky a výztužemi shodné s jinými objekty.

Sloučení systémů Planbar a Allplan nejen zjednodušuje koordinaci projektů, ale také umožňuje nové, ještě efektivnější pracovní postupy. Například prefabrikované prvky lze vytvářet časově úsporným způsobem pomocí funkcí v Allplanu jakož i PythonParts.

Stávajícím uživatelům aplikace Planbar nabízí společná verze řadu výhod: Získávají přístup k dalším nástrojům Allplanu, jako je Bimplus nebo Allplan Share, a k dalším funkcím pro plánování nákladů, stavební konstrukce a mnoho dalšího. Náročnost na správu je také výrazně nižší, protože instalace a licencování jsou nutné pouze jednou.

Výrobci prefabrikátů získají s produktem Allplan Precast kromě řady funkcí v Allplanu také sofistikované plánovací pracovní postupy pro vysoce automatizovanou výrobu stěn a desek a četná rozhraní k výrobním strojům.


Spolupráce

BIM v reálném čase mezi systÉMY Allplan a Solibri

Propojení Allplan* Issue Manageru se Solibri BCF Live Connector nyní umožňuje namísto importu a exportu BCF souborů přenášet problémy identifikované během kontroly modelu v Solibri přímo do pracovního postupu řešení problémů v Allplanu. Problémy tak lze vyhodnocovat a zpracovávat, upravovat a opravovat přímo v Allplanu.
*Je zapotřebí Bimplus Pro. Licence Bimplus Pro je součástí služby Serviceplus nebo Subscription.


Dokumentace

Efektivní práce s odkazovými čarami

Odkazové čáry jsou užitečné zejména tehdy, když je třeba zobrazit mnoho informací na stejném místě. V Allplanu 2023 byly odkazové čáry rozsáhle přepracovány, takže například přesouvání nebo změna měřítek je nyní mnohem plynulejší. Dokonce je možné používat textové vodítka k označení několika objektů současně.


Rozhraní

Nejlepší OPEN BIM pracovní postupy pro spolehlivou spolupráci

Aby byla zajištěna co nejlepší podpora výměny dat s OPEN BIM a proprietárními formáty, byla komplexně aktualizována Allplan rozhraní. Allplan nyní využívá pro formáty IFC, DWG a DGN aktuální knihovny Open Design Alliance, sdružení 1250 společností z oblasti stavebnictví. Spolehlivá spolupráce na openBIM projektech certifikovala systém buildingSMART pro export referenčního zobrazení IFC4.

Pro spolupráci se softwarem pro statickou analýzu byl definován formát SAF, který nyní podporuje 16 softwarových společností. Pro projekty silnic je nyní k dispozici export ve formátu IFC 4.3. Kromě toho je možné importovat katastrální data s vlastnickými hranicemi ve formátu SHP. Nové rozhraní IFC4precast umožňuje výměnu dat na základě modelu, která je nezávislá na použitých výrobních zařízeních.

Kromě toho byl realizován speciální vývoj pro různé země, například podpora XPlanung pro Německo (Dostupnost je plánována na čtvrté čtvrtletí roku 2022), atributové šablony podle české normy a vylepšení exportu výztuže ve formátech aSa a Soule pro USA.

Uživatelská přívětivost

Větší přesnost díky škálovatelnému uživatelskému rozhraní

Práce s různými velikostmi a rozlišeními monitorů je přirozenou součástí každodenního projektování. Správné škálování je nezbytné pro dosažení co nejvyšší přesnosti a čitelnosti. Protože to není vždy zaručeno prostřednictvím operačního systému, Allplan 2023 nyní automaticky zajišťuje, aby všechny prvky, jako jsou nabídky, ikony, palety a grafická okna, byly škálovány na plné rozlišení obrazovky. To umožňuje uživatelům při modelování nebo vizualizaci pracovat přesně až do nejmenších detailů. Kromě toho byly zpřehledněny ikony. Celkově se Allplan 2023 prezentuje vylepšenou ergonomií a atraktivním vzhledem.


Performance (User Experience)

Výkon

Bezpečné zpracování velkých objemů dat

Vzhledem ke stále složitějším stavebním projektům a trendu stále detailnějšího plánování se objemy dat neustále zvyšují a vyžadují odpovídající výkonný software. Průzkumy terénu nebo mračna bodů s mnoha miliony bodů představují zvláštní výzvu. Allplan 2023 zpracovává taková data přímo na grafické kartě. Data se nejen vizuálně zobrazují, ale je možné je také přichytávat a měřit. Tímto způsobem lze spolehlivě zpracovávat velké objemy dat bez časových prodlev nebo paměťových limitů.


Modelování

Výrazné zvýšení času a kvality díky vizuálnímu skriptování

Pro vytváření automatizovaných pracovních postupů nebo inteligentních objektů je Vizuální skriptování velmi efektivní metodou, která umožňuje uživatelům vytvářet skripty vizuálně bez znalosti programování. Vylepšení v nové verzi Allplanu podporují lepší pochopení skriptů a zjednodušují vývoj. Tipy nástrojů, zobrazení hodnot a vizuální varování pomáhají při řešení problémů. Nový projektový soubor Visual Scripting může chránit duševní vlastnictví, ale také zabránit nechtěným změnám.


Instalace

Rychlejší stahování a instalace

Allplan 2023 předem určí, které součásti programu (funkce, jazyky, nastavení specifická pro danou zemi) uživatel potřebuje. Pouze ty se stáhnou a nainstalují. To znatelně urychluje první spuštění programu. Kromě toho jsou nyní k dispozici nastavení specifická pro Kanadu a Mexiko.


Allplan 2023

YOUR AEC PLATFORM TO DESIGN AND BUILD TOGETHER.
The Multi-Material Solution for Ultimate Buildability

Allplan VYZKOUŠEJTE ZDARMA

  • Mezioborová týmová práce v AEC na jediné platformě
  • Vynikající koordinace materiálů a stavebních metod
  • Pokročilé pracovní BIM postupy a spolupráce v reálném čase

Vyzkoušejte si plnou verzi Allplan 2023 na 14 dní zdarma a nezávazně. Jednoduše si software stáhněte a vyzkoušejte si všechny jeho výhody na vlastní kůži.

Stáhnout zdarma zkušební verzi