Allplan 

Unikátní bim řešení
pro AEC profesionály
od návrhu po výstavbu

Co je Allplan? 

Allplan je komplexní softwarové mezioborové BIM řešení pro architekturu, navrhování betonových konstrukcí a realizaci staveb, které podporuje a integruje proces navrhování a výstavby ve všech fázích práce na projektu.

 • Od architektonických studií a projektů interiérů přes návrh pozemních staveb a TZB, navrhování železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, návrh konstrukcí mostů až po dokumentaci zařízení staveniště.
 • Integrovaná cloudová technologie pro efektivní spolupráci, koordinaci a úspěšnější realizaci projektů.

Zobrazit pakety Zkušební verze zdarma

TAKÉ VÁS TRÁPÍ TYTO PROBLÉMY?

Zúčastněné strany schvalují jednotlivé fáze projektu pozdě, což vede ke zpoždění celého projektu.

Časté změny projektu prodlužují dobu jeho zpracování, blokují vaši kreativitu a přinášejí komplikace.

Obavy o dodržení nákladů na projekt a harmonogramu zpracování projektu.

Realizace současného projektu trvá příliš dlouho a proto se nemůžete věnovat novým projektům.

JAK ALLPLAN PROSPÍVÁ VAŠEMU PODNIKÁNÍ

Rychlejší přechod od schématické k podrobnější dokumentaci*.

* Ve 3D oproti 2D

Efektivní tvorba přesnějších dat v dřívější fázi návrhu zajišťuje spolehlivou kontrolu nákladů v průběhu celého životního cyklu projektu*.

*Ve srovnání s ručním výpočtem množství

Zvýšená produktivita projektování umožňuje pracovat na více projektech*.

* Použití 3D návrhu

Vhodné pro všechny typy staveb, od malých až po velmi složité. Snadné zpracovávání rozsáhlých dat modelu rychle a bezpečně bez ztrát.

Flexibilita pro individuálních pracovní postupy od čistě 2D, 2,5D až po 3D a plně objektově orientovanou práci pro BIM.

Integrované služby Allplan Cloud pro optimalizovanou cloudovou spolupráci, týmovou práci na projektu v rámci firemní sítě a distribuci výkresů a plánů.

Obsahuje nástroje umožňující rychlou prezentaci projektů ve vysoké kvalitě, díky nimž se s návrhy seznámí klienti i další zúčastněné strany.

Přizpůsobujte a upravujte výkresy, aniž byste museli modelovat znovu od začátku. Ušetříte čas a budete snadněji a rychleji reagovat na změny.

Od počátečních návrhů přes materiály, výkazy množství až po finální výkresy skladby a výztuže, na jejichž kvalitu a přesnost se můžete spolehnout.

Funkce Allplan AEC

Přeskočit

 • 1 \ ARCHITEKTURA Pokročilé stavební komponenty
 • Neomezené 3D modelování volných tvarů
 • Přesný výpočet množství a výkazy
 • Integrované vizualizační nástroje
 • Vytváření výkresů
 • 2 \ NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Komplexní 3D modelování
 • Asociativní pohledy a řezy
 • 3D výztuž
 • Návrh prefabrikátů včetně detailů
 • Nástroje pro konstrukční ocel
 • 3 \ NAVRHOVÁNÍ INFRASTRUKTURNÍCH STAVEB Neomezené 3D modelování volných tvarů
 • Výkonné modelování terénu
 • Parametrické modelování silnic
 • Pokročilé nástroje a utility
 • Detailní komplexní výztuž
 • 4 \ PREFABRIKACE Automatizované navrhování prefabrikátů
 • Automatizované dílenské výkresy
 • Import BIM modelů
 • Parametrické zadávání a volné modelování
 • Nástroje pro automatizovanou výrobu
 • 5 \ PŘÍPRAVA STAVEB Rychle z 2D do 3D
 • Připravte modely pro výběrové řízení
 • Sada nástrojů pro výstavbu
 • Plánování na základě modelů
 • BIM2Site
 • 6 \ SPOLUPRÁCE Špičková správa emisí
 • Přehledná správa dokumentů
 • Koordinujte modely
 • Spolupracujte - kdekoli a kdykoli
Pokročilé stavební komponenty

Sestavte rychle svůj projekt pomocí komponent, třeba i ve 2.5D prostřednictvím připravených asistentů.

[...Více informací]

Sestavte rychle svůj projekt pomocí komponent, třeba i ve 2.5D prostřednictvím připravených asistentů.

Neomezené 3D modelování volných tvarů

Snadno vytvářejte objekty libovolného tvaru a svobodně projevte svou kreativitu a fantazii.

[...Více informací]

Snadno vytvářejte objekty libovolného tvaru a svobodně projevte svou kreativitu a fantazii.

Přesný výpočet množství a výkazy

Spolehlivě vypočítejte co modelujete. Dokumentujte vývoj projektu a připravujte se na výběrová řízení pomocí podrobných výkazů.

[...Více informací]

Spolehlivě vypočítejte co modelujete. Dokumentujte vývoj projektu a připravujte se na výběrová řízení pomocí podrobných výkazů.

Integrované vizualizační nástroje

Vizualizujte svůj návrh abyste mohli experimentovat a pomohli lépe pochopit zpracovávaný projekt. K dispozici jsou renderování v reálném čase, 3D pdf, Lumion Live-Sync, skica, bílý model a další.

[...Více informací]

Vizualizujte svůj návrh abyste mohli experimentovat a pomohli lépe pochopit zpracovávaný projekt. K dispozici jsou renderování v reálném čase, 3D pdf, Lumion Live-Sync, skica, bílý model a další.

Vytváření výkresů

Rychle a snadno vytvářejte výkresy a prezentace pro zákazníky, dodavatele a další účastníky projektu.

[...Více informací]

Rychle a snadno vytvářejte výkresy a prezentace pro zákazníky, dodavatele a další účastníky projektu.

2 \ NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Komplexní 3D modelování

Bez námahy vytvářejte model pomocí parametrických standardních prvků, jako jsou stěny, desky a sloupy.

[...Více informací]

Bez námahy vytvářejte model pomocí parametrických standardních prvků, jako jsou stěny, desky a sloupy.

Asociativní pohledy a řezy

Šetřete čas, upravujte v modelu nebo v pohledech a řezech, přičemž změny se automaticky promítnou do všech výstupů.

[...Více informací]

Šetřete čas, upravujte v modelu nebo v pohledech a řezech, přičemž změny se automaticky promítnou do všech výstupů.

3D výztuž

Snadno a rychle vytvořte výztuž požadovaných parametrů pomocí automatizovaných řešení pro elementární stavební prvky.

[...Více informací]

Snadno a rychle vytvořte výztuž požadovaných parametrů pomocí automatizovaných řešení pro elementární stavební prvky.

Návrh prefabrikátů včetně detailů

Komplexní řešení pro návrh a výrobu prefabrikovaných betonových prvků, od návrhu až po výrobní dokumentaci.

[...Více informací]

Komplexní řešení pro návrh a výrobu prefabrikovaných betonových prvků, od návrhu až po výrobní dokumentaci.

Nástroje pro konstrukční ocel

Snadno vytvářejte ocelové konstrukce pomocí parametrických prvků z obsáhlé knihovny ocelových prvků a spojů.

[...Více informací]

Snadno vytvářejte ocelové konstrukce pomocí parametrických prvků z obsáhlé knihovny ocelových prvků a spojů.

3 \ NAVRHOVÁNÍ INFRASTRUKTURNÍCH STAVEB
Neomezené 3D modelování volných tvarů

Snadno vytvářejte objekty libovolného tvaru a definujte přesněji i ty nejsložitější požadavky na projekt.

[...Více informací]

Snadno vytvářejte objekty libovolného tvaru a definujte přesněji i ty nejsložitější požadavky na projekt.

Výkonné modelování terénu

Rychle integrujte všechny běžné formáty terénu, zobrazujte a pohodlně upravujte digitální modely terénu.

[...Více informací]

Rychle integrujte všechny běžné formáty terénu, zobrazujte a pohodlně upravujte digitální modely terénu.

Parametrické modelování silnic

Snadněji odvozujte výkresy a výkazy z intuitivního parametrického nástroje pro navrhování silnic.

[...Více informací]

Snadněji odvozujte výkresy a výkazy z intuitivního parametrického nástroje pro navrhování silnic.

Pokročilé nástroje a utility

Snadno navrhujte sítě podél silnic včetně odvodnění, vody, elektřiny a zemního plynu atd.

[...Více informací]

Snadno navrhujte sítě podél silnic včetně odvodnění, vody, elektřiny a zemního plynu atd.

Detailní komplexní výztuž

Snadno a pohodlně vytvářejte výztuž podél libovolné trasy a navrhujte zakřivené konstrukce.

[...Více informací]

Snadno a pohodlně vytvářejte výztuž podél libovolné trasy a navrhujte zakřivené konstrukce.

4 \ PREFABRIKACE
Automatizované navrhování prefabrikátů

Rychle navrhujte konstrukční betonové prefabrikované prvky libovolné složitosti a geometrie.

[...Více informací]

Rychle navrhujte konstrukční betonové prefabrikované prvky libovolné složitosti a geometrie.

Automatizované dílenské výkresy

Automaticky vytvářejte dílenské výkresy včetně výztuže, vestavných prvků, popisu a kótování.

[...Více informací]

Automaticky vytvářejte dílenské výkresy včetně výztuže, vestavných prvků, popisu a kótování.

Import BIM modelů

Rychle importujte architektonické modely a objekty MEP a použijte je při návrhu prefabrikátů.

[...Více informací]

Rychle importujte architektonické modely a objekty MEP a použijte je při návrhu prefabrikátů.

Parametrické zadávání a volné modelování

Snadno vytvářejte schodiště nebo sloupy pomocí parametrického zadávání. Využijte modelování volných tvarů pro netypizované konstrukční prefabrikované prvky.

[...Více informací]

Snadno vytvářejte schodiště nebo sloupy pomocí parametrického zadávání. Využijte modelování volných tvarů pro netypizované konstrukční prefabrikované prvky.

Nástroje pro automatizovanou výrobu

Náš specializovaný software Allplan Precast umožňuje automatizovanou výrobu stěnových a deskových prvků.

[...Více informací]

Náš specializovaný software Allplan Precast umožňuje automatizovanou výrobu stěnových a deskových prvků.

5 \ PŘÍPRAVA STAVEB
Rychle z 2D do 3D

Rychle vytvořte 3D model z 2D plánů pomocí automatizovaných funkcí pro lepší pochopení rozsahu projektu.

[...Více informací]

Rychle vytvořte 3D model z 2D plánů pomocí automatizovaných funkcí pro lepší pochopení rozsahu projektu.

Připravte modely pro výběrové řízení

Používejte přesné výkazy a množství s pokročilou funkcionalitou, abyste mohli zahrnout modelované i nemodelované požadavky.

[...Více informací]

Používejte přesné výkazy a množství s pokročilou funkcionalitou, abyste mohli zahrnout modelované i nemodelované požadavky.

Sada nástrojů pro výstavbu

Plánujte zařízení staveniště umístěním jeřábů a dalších stavebních zařízení.

[...Více informací]

Plánujte zařízení staveniště umístěním jeřábů a dalších stavebních zařízení.

Plánování na základě modelů

Propojte nástroje pro plánování výstavby s modelovými daty a simulujte a plánujte výstavbu prostřednictvím projektových úkolů nebo milníků.

[...Více informací]

Propojte nástroje pro plánování výstavby s modelovými daty a simulujte a plánujte výstavbu prostřednictvím projektových úkolů nebo milníků.

BIM2Site

Snadná komunikace s týmy na staveništi prostřednictvím cloudové platformy pro spolupráci na modelu pro vyjasnění záměru návrhu.

[...Více informací]

Snadná komunikace s týmy na staveništi prostřednictvím cloudové platformy pro spolupráci na modelu pro vyjasnění záměru návrhu.

6 \ SPOLUPRÁCE
Špičková správa emisí

Komunikujte úkoly, spravujte a dokumentujte změny centrálně a efektivněji v rámci projektových týmů prostřednictvím aplikací Allplan a Bimplus.

[...Více informací]

Komunikujte úkoly, spravujte a dokumentujte změny centrálně a efektivněji v rámci projektových týmů prostřednictvím aplikací Allplan a Bimplus.

Přehledná správa dokumentů

Kontrolujte, spravujte a vyměňujte si efektivně dokumentaci s projektovými partnery pomocí Allplan Exchange.

[...Více informací]

Kontrolujte, spravujte a vyměňujte si efektivně dokumentaci s projektovými partnery pomocí Allplan Exchange.

Koordinujte modely

Pracujte efektivně s daty od specializovaných poskytovatelů, koordinujte modely a výstupy centrálně v aplikaci Bimplus.

[...Více informací]

Pracujte efektivně s daty od specializovaných poskytovatelů, koordinujte modely a výstupy centrálně v aplikaci Bimplus.

Spolupracujte - kdekoli a kdykoli

S Allplan Share pracujte společně na stejných projektových datech, současně a z libovolnýchmíst.

[...Více informací]

S Allplan Share pracujte společně na stejných projektových datech, současně a z libovolnýchmíst.

Přeskočit
Vyberte Workflow phase
zavřít

PROZKOUMEJTE ALLPLAN ŘEŠENÍ 

Řešení pro

PROJEKTOVÁNÍ BUDOV

Řešení pro

PLÁNOVÁNÍ VÝSTAVBY

CO ŘÍKAJÍ
UŽIVATELÉ ALLPLANU

"BIM je logické pokračování integrovaného projektování."

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Gähler und Partner AG
 

CO ŘÍKAJÍ
UŽIVATELÉ ALLPLANU

"BIM zvyšuje rychlost a tak i efektivitu."

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Vollack Gruppe GmbH & Co. KG
 

CO ŘÍKAJÍ
UŽIVATELÉ ALLPLANU

"BIM zviditelňuje informace."

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Stücheli Architekten
 

CO ŘÍKAJÍ
UŽIVATELÉ ALLPLANU

"BIM umožňuje bezpečné projektovanie a predstavuje konkurenčnú výhodu."

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

HESCON s.r.o., architektonicko
 

Úspěšné příběhy
PROJEKTY ZÁKAZNÍKŮ NAVRŽENÉ A REALIZOVANÉ S ALLPLANEM

Zobrazit všechny úspěšné příběhy

Architektura

Přestavba fary v jižních Čechách

 

Jedná-li se navíc o změnu využití stavby, je úkol o to složitější. Architektonickému týmu z ateliéru 4DS se v obci Chvalšiny podařilo obnovit historickou podobu fary a současně upravit interiér tak, aby splňoval současné normové i provozní požadavky s ohledem na nový účel stavby.

Přečtěte si více

Architektura

Administrativní budovy v inteligentním kabátě

 

Projekt administrativních budov City West je součástí unikátního projektu Západní Město, nové městské čtvrti, která od roku 2007 postupně vzniká v lokalitě pražských Stodůlek a která by měla být dokončena během roku 2016.

Přečtěte si více

Stavební konstrukce

Projekt BIM na pražské Harfě

 

Snahou autorů bylo navrhnout bydlení ve vyšším standardu materiálů i technologií. V souladu se současnými trendy vznikal i projekt konstrukční a statické části, kdy projektový tým využíval metodiky BIM.

Přečtěte si více

Architektura

Dům na větrném kopc

 

Hned na začátku plánování rodinného domu stálo několik omezení. Návrh musel respektovat poměrně přísné regulativy i mírně svažitý terén. Navíc požadavkem investorů byl dům v pasivním standardu. Architektům se tyto vstupní podmínky podařilo zpracovat s lehkostí a elegancí. V průběhu studie návrh vykrystalizoval ve dvě jednoduché, téměř archetypální hmoty

Přečtěte si více

Naše nabídka

Bim Software
PRO AEC PRŮMYSL

Zkušební verze
zdarma

za

0 CZK

0 €

14 dní

Stáhnout

Allplan
AEC

od

8.964,00 CZK

333,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

Allplan
Engineering

od

6.676,00 CZK

248,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)
 

 

Allplan
Architecture

od

5.357,00 CZK

194,00 €

Za měsíc

Více informací (CZ)

Více informací (SK)

ALLPLAN JE S VÁMI

Školení a služby

ZVYŠTE SVÉ ALLPLAN
DOVEDNOSTI

ZOBRAZIT VŠE

Náš rozšířený ekosystém

PARTNERSKÁ
SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ

Zobrazit partnerské produkty