Allplan Bridge
Buildability at its best

Profesionální BIM řešení pro projektování mostů

Allplan Bridge je profesionální BIM řešení pro projektování mostů. Pracujete jen s jedním nástrojem: od podrobného parametrického modelu včetně předpínacích kabelů, přes návrh procesu výstavby až po statický výpočet navrhovaného mostu. Navrhujte mosty efektivněji:

Prezentace produktu Allplan Bridge

Allplan Bridge 2022

Vývoj v modelování mostů z prefabrikovaných nosníků

Nová verze Allplan Bridge 2022 zavádí další specializovaný přístup k modelování, který inženýrům umožňuje snadno a rychle vytvořit přesnou geometrii mostů z prefabrikovaných nosníků. Za tímto účelem byla implementována celá řada nových funkcí, z nichž řadu lze využít i v širším měřítku a optimalizovat tak efektivitu modelování a procesy řízení změn. Mezi další nové funkce patří návrhový kód a posudky AASHTO LRFD9 a také vylepšení, která podporují uživatelskou přívětivost. Interoperabilita a BIM jsou podporovány díky integraci IFC4.3.

Novinky 2022 prefabrikované mosty

Allplan Bridge

"Světová novinka: Modelování, výpočet a konstrukce mostů pomocí jediného řešení BIM."

Podívejte se na video

Řešení Allplan Bridge

Vytvoření modelů bez kompromisů

Allplan Bridge vyvinul tým mostních inženýrů speciálně pro požadavky na výstavbu mostů. Vytvořte sami jednoduše přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb.

Provádění statického výpočtu

Pro všechny výpočtové akce, dříve automaticky a ručně provedené v průběhu stavby, se provede globální statický výpočet, vycházející z Bernoulliho teorie nosníků. Teorie byla rozšířena proto, aby byla korektně zohledněna také změna průřezu. Navíc se provádí nelineární výpočet efektů závislých na čase, a to při zohlednění normovaných pravidel dimenzování.

Návrh na základě normy

Návrh potřebné plochy výztuže vychází jak z MSÚ, tak z MSP. Rozhodující kombinace vnitřních sil včetně účinků 2. řádu se kontrolují ve vztahu k pevnosti v ohybu, kroucení a smyku ,a proti limitům v omezení napětí a požadavkům na šířku trhliny. Větší hodnota z vypočtené nebo uživatelsky zadané plochy výztuže se použije k posouzení průřezů podle normy.

Parametrické modelování

Mezioborový model z Allplan Bridge je plně parametrický. Změny lze provést kdykoliv. Provázané objekty se automaticky přizpůsobí. Allplan Bridge je vhodný pro všechny fáze práce – od koncepce přes návrh konstrukce až po realizaci.

Snadné předpínání

Se softwarem Allplan Bridge je možné snadno modelovat množství předpínacích kabelů: předem předepjaté i dodatečně předpínané, vnitřní i vnější, podélné, příčné a vertikální, a také s nestandardní geometrií. Na základě uživatelsky definovaných 3D bodů generuje uživatel automaticky geometrii předpínacího lana podél mostní konstrukce.

Projektování předepínání v softwaru Allplan Bridge

U kabelů se zadávají všechny potřebné vlastnosti jako pokluz, počáteční předpětí, třecí parametry apod. Navíc lze stanovit metodu předpínání pouze z počátku, z počátku s následným dodatečným předpětím z konce. Na základě geometrie kabelu a vlastností materiálu se vypočítají ztráty předpětí. Aby bylo zadávání co nejjednodušší, jsou stanoveny typické předpínací sekvence, jako jsou „předepínací skupiny“ pod uživatelsky definovaným názvem.

Modelování kompozitních a ocelových mostů

Při definování průřezů je možno snadno parametricky umístit normalizované a opakované profily, jako například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech.

Zakomponování čtvrtého rozměru

Při specifikaci stavebního postupu je zvažován čas jako čtvrtý rozměr. Mimo jiné je možno definovat a porovnat různé harmonogramy výstavby pro stejnou mostní konstrukci.

Analýza: Vypočet hodnot průřezu

Výpočet hodnot průřezu je zásadním krokem při tvorbě modelu analýzy. Výpočet podporuje všechny druhy profilů s libovolnou geometrií.

Úspora času díky parametrickému nastavení polohy

Pro doplnění modelu mostu dalšími detaily, jako jsou např. osvětlovací stožáry nebo kotevní tělesa předpínacích lan, je v softwaru Allplan Bridge 2019 možné také sloučit objekty z knihovny Allplan Engineering.

Pohodlná obsluha

Práce s Allplan Bridge je velmi pohodlná a šitá na míru na postupy při stavbě mostů, což výrazně přispívá k rychlosti práce. Allplan Bridge lze používat na více obrazovkách. Allplan Bridge tak automaticky přizpůsobí uživatelské rozhraní na konkrétní velikost monitoru a rozlišení. Také se výborně hodí pro použití s obzvlášť výkonnými přístroji s vysokým rozlišením.

Změny jsou okamžitě zpracovány

V každém mostním projektu jsou změny modelu na denním pořádku. Tento proces máte s Allplan Bridge rychle a spolehlivě pod kontrolou. Protože parametrický model tvoří ideální základ pro jednoduché přizpůsobení veškerých parametrů. Přitom musí změna proběhnout jen na určitém místě. Všechny prvky s ní spojené se automaticky přizpůsobí.

Bezproblémová výměna dat

Import dat z dopravního plánování jako základ pro položení osy mostu probíhá u Allplan Bridge přes otevřenou BIM platformu Allplan Bimplus. Mostní inženýr musí data jen převzít a může začít ihned s plánováním. Taktéž je vytvořeno přímé rozhraní k předání hotového modelu do statického řešení nebo do Allplan Engineering pro další detaily, předpínání, výztuž a vytvoření plánu.

Data se nikdy neztratí

Aby jste měli svá data při rozsáhlých projektech stále a bezpečně k dispozici, je součástí Allplan Bridge databáze, které neustále ukládá změny a stávající data automaticky doplňuje. Tím se zajistí, že se vaše data nikdy neztratí.

Od modelu k časovému plánu

Parametrické 3D modely mostů generované v Allplan Bridge lze rozdělit do jednotlivých stavebních segmentů. Ty lze přenést do Allplan Bimplus a tam je propojit se specifickými atributy. Tak je možné jednoduše popsat a vizualizovat časový průběh výstavby.

Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Náš tým expertů Vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory díky své hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

ALLPLAN Česko s.r.o.

Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Telefon: +420 225 384 884