Allplan Bridge

Parametrické navrhování mostů, přesně a jednoduše ve 4D

Allplan Bridge je výkonné řešení pro čtyřrozměrné parametrické navrhování mostů. Software pomáhá inženýrům ve všech fázích – od prvního návrhu až po realizaci.

> Optimální pracovní postupy pro návrh mostů
> Vylepšené BIM pracovní postupy
> Snadná optimalizace geometrie mostu a lan
> Čas – jako čtvrtý rozměr je zpřístupněný díky definici stavebního plánu
> Přesný a spolehlivý

 

Podívejte se na video

Allplan Bridge 2019-1 – Raise your level

Allplan Bridge 2019-1 pomáhá stavebním inženýrům ve všech fázích – od prvního návrhu až po realizaci. Je speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky pro návrh mostů, zejména z předpjatého betonu, železobetonových a kompozitních. Vstup prostřednictvím parametrických hodnot umožňuje navrhnout optimální řešení, zkrátit dobu plánování a snížit náklady.

Nová verze obsahuje důležité funkce pro usnadnění práce, například definici konstrukčního postupu, snadné umístění standardizovaných a opakovaných profilů, jako jsou například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech, a řadu dalších drobných vylepšení.

Novinky

Řešení Allplan Bridge

Vytvoření modelů bez kompromisů

Allplan Bridge vyvinul tým mostních inženýrů speciálně pro požadavky na výstavbu mostů. Vytvořte sami jednoduše přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb.

Snadné předpínání

Se softwarem Allplan Bridge 2019 je možné snadno modelovat množství předpínacích kabelů: předem předepjaté i dodatečně předpínané, vnitřní i vnější, podélné, příčné a vertikální, a také s nestandardní geometrií. Na základě uživatelsky definovaných 3D bodů generuje uživatel automaticky geometrii předpínacího lana podél mostní konstrukce.

Projektování předepínání v softwaru Allplan Bridge

U kabelů se zadávají všechny potřebné vlastnosti jako pokluz, počáteční předpětí, třecí parametry apod. Navíc lze stanovit metodu předpínání pouze z počátku, z počátku s následným dodatečným předpětím z konce. Na základě geometrie kabelu a vlastností materiálu se vypočítají ztráty předpětí. Aby bylo zadávání co nejjednodušší, jsou stanoveny typické předpínací sekvence, jako jsou „předepínací skupiny“ pod uživatelsky definovaným názvem.

Modelování kompozitních a ocelových mostů

Při definování průřezů je možno snadno parametricky umístit normalizované a opakované profily, jako například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech.

Zakomponování čtvrtého rozměru

Při specifikaci stavebního postupu je zvažován čas jako čtvrtý rozměr. Mimo jiné je možno definovat a porovnat různé stavební harmonogramy pro stejnou mostní konstrukci.

Testovací funkce – Analýza: Vypočet hodnot průřezu

Výpočet hodnot průřezu je zásadním krokem při tvorbě modelu analýzy. Výpočet podporuje všechny druhy profilů s libovolnou geometrií.

Úspora času díky parametrickému nastavení polohy

Pro doplnění modelu mostu dalšími detaily, jako jsou např. osvětlovací stožáry nebo kotevní tělesa předpínacích lan, je v softwaru Allplan Bridge 2019 možné také sloučit objekty z knihovny Allplan Engineering.

Pohodlná obsluha

Práce s Allplan Bridge je velmi pohodlná a šitá na míru na postupy při stavbě mostů, což výrazně přispívá k rychlosti práce. Allplan Bridge lze používat na více obrazovkách. Allplan Bridge tak automaticky přizpůsobí uživatelské rozhraní na konkrétní velikost monitoru a rozlišení. Také se výborně hodí pro použití s obzvlášť výkonnými přístroji s vysokým rozlišením.

Změny jsou okamžitě zpracovány

V každém mostním projektu jsou změny modelu na denním pořádku. Tento proces máte s Allplan Bridge rychle a spolehlivě pod kontrolou. Protože parametrický model tvoří ideální základ pro jednoduché přizpůsobení veškerých parametrů. Přitom musí změna proběhnout jen na určitém místě. Všechny prvky s ní spojené se automaticky přizpůsobí.

Bezproblémová výměna dat

Import dat z dopravního plánování jako základ pro položení osy mostu probíhá u Allplan Bridge přes otevřenou BIM platformu Allplan Bimplus. Mostní inženýr musí data jen převzít a může začít ihned s plánováním. Taktéž je vytvořeno přímé rozhraní k předání hotového modelu do statického řešení nebo do Allplan Engineering pro další detaily, předpínání, výztuž a vytvoření plánu.

Data se nikdy neztratí

Aby jste měli svá data při rozsáhlých projektech stále a bezpečně k dispozici, je součástí Allplan Bridge databáze, které neustále ukládá změny a stávající data automaticky doplňuje. Tím se zajistí, že se vaše data nikdy neztratí.

Od modelu k časovému plánu

Parametrické 3D modely mostů generované v Allplan Bridge lze rozdělit do jednotlivých stavebních segmentů. Ty lze přenést do Allplan Bimplus a tam je propojit se specifickými atributy. Tak je možné jednoduše popsat a vizualizovat časový průběh výstavby.

Technická podpora díky expertům na výstavbu mostů

Tým expertů s více než 30 lety zkušeností Vám kdykoliv poradí v rámci technické podpory. Díky hluboké odbornosti v oblasti výstavby mostů a vývoje softwaru stejně jako množství úspěšně provedených náročných mostních projektů je tým pro infrastrukturu z Grazu uznávaný po celém světě. Zákazníci ALLPLANU profitují z rozsáhlé podpory, školení a poradenství.

ALLPLAN Infrastructure GmbH
Andreas-Hofer-Platz 17/4, 8010 Graz, Austria
Telefon: +43 316 269786


www.allplan-infra.com

Ke stažení:

Product Brochure Allplan Bridge 

Workflow Brochure Allplan Bridge 

Data Sheet Allplan Bridge Modeler 

Data Sheet Allplan Bridge Prestressing 

 

© ALLPLAN GmbH, Munich, Germany | © iStock | © Fotos: Richard Sharrocks | Projekt: Sheikh-Zayed-Brücke, Abu Dhabi