07 Říj 2021

Allplan 2022: Optimální proveditelnost díky integrovaným procesům

Allplan 2022 poskytuje integrovanou pracovní metodu pro architekty, inženýry a dodavatele na jediné platformě, a to od počátečního návrhu až po úspěšnou realizaci na staveništi, což pomáhá zkrátit koordinační procesy a zvýšit efektivitu. © ALLPLAN

Nejnovější verze přináší architektům, stavebním inženýrům a dodavatelům integrované pracovní postupy pro lepší efektivitu projektování

Mnichov, 7. října 2021 - Společnost ALLPLAN, globální poskytovatel BIM řešení pro AEC průmysl, dnes oznámila celosvětové uvedení nové verze svého BIM softwaru. Allplan 2022 umožňuje architektům, inženýrům a dodavatelům integrovaný způsob práce na jediné platformě, a to od počátečního návrhu až po úspěšnou realizaci na stavbě. Nová verze podporuje zachycení okolí stavby a disponuje funkcemi pro modelování terénu a návrh komunikací. Kromě toho byly vylepšeny nástroje pro modelování, detaily, správu dat, spolehlivé plánování výstavby. Rovněž bylo optimalizované uživatelské prostředí, které pomůže zkrátit koordinační procesy a zvýšit efektivitu projektování.

"Umožnit našim zákazníkům optimalizovat efektivitu jejich projektů od počátku až po výstavbu je středobodem naší firemní strategie "Design to Build" a jádrem programu Allplan 2022," říká Dr. Detlef Schneider, generální ředitel společnosti ALLPLAN. "To zahrnuje zohlednění proveditelnosti, prefabrikace a problémů na staveništi v rané fázi procesu projektování, aby bylo možné přijímat lepší rozhodnutí, zlepšit udržitelnost, bezpečnost a snížit množství odpadu."

To potvrzují i zákazníci, například ze švýcarské inženýrské firmy Emch+Berger: "Vývoj a optimalizace projektu od prvního návrhu až po úspěšnou realizaci na staveništi je důležitý úkol, při kterém je třeba zohlednit a skloubit množství informací a požadavků. Podle našeho názoru je klíčem k úspěchu projektu důsledné plánování, které je nezávislé na fázích a profesích. Se softwarem Allplan jsme získali řešení, které podporuje naši filozofii tohoto holistického a integrovaného přístupu," říká Manuel Sigrist, stavební inženýr společnosti Emch+Berger.

"Ve společnosti Allplan je poskytování nástrojů, které pomáhají vytvářet modely od konceptu až po detailní návrh, hlavním cílem. Neustále zkoumáme způsoby, jak vylepšit naše možnosti modelování. Jsme rádi, že můžeme v tomto roce poskytnout několik vylepšení a také nové funkce pro výkazy množství, modelování terénu a návrh komunikací," dodává Kevin Lea, senior viceprezident pro správu produktů ve společnosti ALLPLAN.

 

Novinky ve verzi Allplan 2022

Velkou část nových funkcí a vylepšení lze přičíst zpětné vazbě od zákazníků. "Od první testovací verze zpracovávám všechny své projekty s Allplan 2022", říká Reinhard Roscher, jednatel společnosti CAD-Forge GmbH z Grazu. "Díky téměř každodenní spolupráci s vývojovým týmem společnosti ALLPLAN se verze neustále vylepšuje. Už se těším, až budou moci kolegové využívat nové funkce BIM softwaru, díky nimž bude spolupráce ještě efektivnější a flexibilnější," pokračuje Reinhard Roscher.


Rozšířené možnosti modelování

Podrobné a přesné modely jsou rozhodujícím předpokladem k efektivnímu zpracování BIM projektů. V Allplanu 2022 byla zásadně přepracována interakce prvků. Napojování částí konstrukcí v rámci výkresu je nyní důsledně řízeno pomocí priorit. Manuální úpravy již nejsou nutné. Výsledná vyšší kvalita modelu snižuje úsilí potřebné k vytvoření prováděcích výkresů a výkresů detailů. Zabrání se kolizím a spolehlivěji lze určit výkazy výměr.

Funkce pro modelování terénu a návrh silnic byla zcela přepracována a nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro rychlejší zapracování. Kromě toho je podporován import seznamů bodů, souborů LandXML a REB a také přenos silničních os z Bimplus. Pro další optimalizaci výkonu lze z modelu terénu vystřihnout příslušné oblasti. Kromě toho lze snížit počet bodů modelu terénu. Diskontinuity v terénu lze modelovat pomocí lomených čar.


Vylepšené ocelové detaily a konstrukce

Automatizované vyztužování nosníků, sloupů, stěn byly v mnoha ohledech vylepšeny. Např. prvky PythonParts jsou zachovány i po uložení a lze je kdykoliv parametricky upravit.

Na základě rámových konstrukcí byly pro Allplan 2022 nově vyvinuty šroubové a svařované ocelové spoje. Aby bylo možné vyhovět obrovské rozmanitosti, jsou spoje ocelových konstrukcí založeny na standardních prvcích, např. pro plechy, tyče, šrouby a svary. Ty jsou k dispozici v nové sadě nástrojů pro spoje. Lze je také kombinovat do spojů pomocí Python skriptů.


Komplexní správa dat

Open BIM platforma Bimplus pro mezioborovou spolupráci nabízí řadu vylepšení, která například urychlují načítání velkých modelů, zjednodušují měření a optimalizují správu dokumentů. Kromě toho lze nyní připojovat dokumenty a odkazy v Issue & Slideshow Manageru a přizpůsobovat vlastnosti v Issue Manageru. Dále je nyní možný export vybraných objektů do formátu IFC.

Vzhledem ke svému ústřednímu významu pro BIM projekty se správa atributů pomocí systémů Allplan a Bimplus neustále vyvíjí. Zlepšila se například výkonnost interakce mezi programy Allplan a Bimplus. Editor vzorců pro atributy nyní podporuje programovací jazyk Python a také kontrolu syntaxe pro odhalení nesprávných vzorců.


Zlepšený uživatelský komfort

Pro snazší začátky v programu Allplan byly vylepšeny tooltips: po najetí tlačítkem myši na ikonu se nyní automaticky zobrazí stručné vysvětlení funkce. Další vývoj byl zaměřen na standardizaci uživatelského rozhraní.

Díky řadě optimalizací v oblasti vizuálního skriptování je vytváření vlastních skriptů snazší a rychlejší. Nový palette designer například umožňuje selektivní umístění parametrů na více karet.

V Allplan Share, který je určený pro práci z různých lokalit, byla provedena řada optimalizací. Data se například nahrávají na pozadí bez čekacích dob.


Nové nástroje pro spolehlivé plánování

BIM a digitalizace se neomezují pouze na projekční procesy, ale hrají stále důležitější roli také během výstavby. V souladu s tím, se procesu výstavby věnuje větší pozornost již při projektování a prefabrikaci. Allplan 2022 tento trend podporuje a nabízí nové speciální objekty pro zařízení staveniště, jako jsou jeřáby a čerpadla betonu.

Vyhodnocení sledovatelných množství je zásadním úkolem v procesu návrhu. V Allplanu 2022 lze vyhodnocovat nejen množství obsažená v modelu (např. kubické metry betonu), ale je možné získat i množství, která nebyla modelována (např. čtvereční metry plochy bednění). To poskytuje spolehlivý základ pro plánování nákladů.

Integrované vizualizační schopnosti Allplanu jsou již dlouho působivé. Ve verzi Allplan 2022 byl grafický engine přepracován tak, abyste mohli ještě lépe využít možností moderních grafických karet a grafického rozhraní Vulkan pro lepší výkon a přesvědčivější vizualizace. K tomuto účelu jsou k dispozici nové efekty, včetně volumetrické mlhy, bloomu a lens flare.


Dostupné produkty

Software Allplan 2022 a bezplatná 30denní zkušební verze jsou již k dispozici ke stažení. S novým Windows instalátorem můžete nyní rychleji začít. Byl přepracován a zjednodušen průvodce instalací. To výrazně urychluje proces stahování a instalace. Pokud máte velký počet pracovních stanic, můžete uložit všechna nastavení a poté spustit instalaci zcela automaticky.


Další informace najdete na adrese: https://www.allplan.com/allplan2022

Nová verze softwaru BIM společnosti ALLPLAN nabízí optimalizované nástroje pro modelování, vizualizaci a vizuální skriptování a také nové funkce pro implementaci na staveništi. © ALLPLAN

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back