08 Říj 2021

Allplan Bridge 2022: Vývoj v modelování mostů z prefabrikovaných nosníků

Nová verze Allplan Bridge 2022 zavádí další specializovaný modelovací přístup, který inženýrům umožňuje snadno a rychle vytvářet přesnou geometrii mostů z prefabrikovaných nosníků. Copyright: ALLPLAN

Specializované řešení pro snadné a rychlé generování přesné geometrie

Mnichov, 8. října 2021 - Společnost ALLPLAN, globální poskytovatel BIM řešení pro AEC průmysl, dnes oznámila uvedení řešení Allplan Bridge 2022. Allplan Bridge je první BIM software na světě, který umožňuje mostním inženýrům pracovat od vytvoření parametrického 4D modelu až po statickou analýzu, návrh výztuže a detailů pomocí jediného řešení. Nová verze zavádí nový přístup k modelování, který umožňuje snadno a rychle vytvářet přesnou geometrii mostů z prefabrikovaných nosníků. Mezi další nové funkce patří návrhový kód a posudky US AASHTO LRFD9 a integrace IFC4.3 pro lepší interoperabilitu a optimalizované BIM pracovní postupy.

Dr. Detlef Schneider, generální ředitel společnosti ALLPLAN, uvedl: "Společnost ALLPLAN nabízí nové možnosti pro projektování stavebních konstrukcí: Díky souboru výkonných funkcí a uživatelsky přívětivému rozhraní je Allplan Bridge nejefektivnějším BIM softwarem pro navrhování mostů na trhu. Díky novému přístupu k modelování mostů z prefabrikovaných nosníků a jeho vylepšeným nástrojům pro optimalizované BIM pracovní postupy umožňuje Allplan Bridge inženýrům soustředit se na to, co umí nejlépe: navrhovat a stavět atraktivní a bezpečné mosty."

"Allplan Bridge 2022 pokračuje v růstu díky svému jedinečnému BIM pracovnímu postupu pro parametrické modelování, analýzu, navrhování a tvorbu detailů. Nová verze navazuje na předchozí verze a zavádí specifické pracovní postupy pro navrhování mostů z prefabrikovaných nosníků, které jsou jedním z nejrozšířenějších typů mostů na celém světě. Jedná se o důležitý milník z hlediska inovací, protože Allplan Bridge nyní nabízí jedinečné řešení pro 3D modelování mostů z prefabrikovaných nosníků," dodává Gregor Strekelj, produktový manažer pro infrastrukturu ve společnosti ALLPLAN.

Mnoho vylepšení v Allplan Bridge 2022 vychází ze zpětné vazby od zákazníků. Například společnost Ko-Biro, jedna z předních konzultačních inženýrských společností v oblasti projektování mostů ve Slovinsku, testovala nejnovější beta verzi, zejména nový pracovní postup pro mosty z prefabrikovaných nosníků. Aljosa Klobucar, mostní inženýr a spolumajitel společnosti Ko-Biro: "Nový pracovní postup modelování nám umožňuje vytvářet v krátkém čase 3D BIM a detailní modely mostů z prefabrikovaných nosníků. Zejména díky využití 3D šablon a nového typu prvku spojovací nosník. Díky tomuto přístupu k 3D modelování lze nyní pro tyto typy mostů použít BIM metodu."

 

 

Novinky v Allplan Bridge 2022

Vývoj v modelování mostů z prefabrikovaných nosníků

Nová verze zavádí další přístup k modelování. Tento nový přístup k modelování je přizpůsoben zejména pro mosty z prefabrikovaných a ocelových nosníků. Přímočará definice urychluje proces modelování a umožňuje uživatelům snadno generovat přesný model. Pro tento pracovní postup bylo implementováno několik nových funkcí a existuje mnoho dalších nových funkcí, které tento pracovní postup nejen zjednodušují, ale lze je využít i v širším měřítku.

Optimalizace procesu parametrického modelování a implementace změn

Pro další optimalizaci procesu modelování, a to nejen pro mosty z prefabrikovaných nosníků, ale vlastně pro jakýkoli typ mostu, kde se opakují mostní prvky, umožňuje nová verze Allplan Bridge uživatelům vytvářet a používat parametrické 3D šablony. Opakující se mostní prvky, jako jsou například přímé prefabrikované nosníky, tak stačí definovat pouze jednou a poté je parametricky umístit tolikrát, kolikrát je třeba. To urychluje nejen samotné modelování, ale i proces implementace změn. Tímto způsobem lze použít dva typy prvků: "spojovací nosníky" a "pilíře".

AASHTO LRFD 9 pro návrh výztuže a posouzení

Implementovaná verze normy AASHTO LRFD 9 zahrnuje mezní stavy pevnosti, mezní stavy únosnosti a mezní stavy únavy vyztužených a předpjatých průřezů s kontrolou některých pravidel pro detailní návrh výztuže. To umožňuje komplexní posouzení a kontrolu podle normy pro betonové mosty na základě příčných řezů. Celkový proces přebírá dříve vypočtené vnitřní síly na základě stavebního návrhu s ohledem na výpočty tečení a smršťování na základě funkcí AASHTO. Ty se aplikují na průřez s časově závislými materiálovými a průřezovými vlastnostmi. To znamená, že se zohledňuje tvrdnutí betonu v čase a také stav průřezu (aktivní předpínací lana, odečítání kanálů nebo injektáž).

 

Návrh a posouzení na základě rozšířené normy Eurocode

Návrh a posouzení podle Eurokódu byly rozšířeny o kontrolu křehkého porušení založenou na metodě redukce předpínací síly a detailní kontroly měkké a předpínací výztuže. Úlohy pro situace ULS a SLS byly sloučeny do jedné společné úlohy. Tím lze optimalizovat návrhové procesy.

 

IFC 4.3 pro lepší spolupráci na projektu

Pro použití openBIM metody je zapotřebí neutrální datový formát, který hraje rozhodující roli v BIM pracovním postupu. IFC se často používá ve stavebnictví. Nyní byl do schématu IFC přidán formát IFC 4.3 pro infrastrukturní stavby. Schéma IFC 4.3 rozšiřuje předchozí strukturu výrobků a typů výrobků, aby lépe vysvětlovalo taxonomii konkrétní oblasti. V doméně mostů se používá typ mostu a typ části mostu (část objektu) s rozšířenými typy objektů pro reprezentaci příslušných prvků mostu, jako jsou opěra, pilíř, mostovka, základ, nosná konstrukce, spodní konstrukce a mnoho dalších.

Toto nové schéma je podporováno jak systémem Allplan Engineering, tak systémem Allplan Bridge, protože ALLPLAN hraje v BuildingSmart důležitou roli. Umožňuje snadnější členění mostní konstrukce. Dále obsahuje popisy pro typ objektu, geometrii a materiály. To vše zlepšuje kvalitu IFC modelu a vede k hladší koordinaci a spolupráci v BIM projektech mostů mezi všemi zúčastněnými stranami.

Dostupné produkty:

Software Allplan Bridge 2022 a bezplatná 30denní zkušební verze jsou již k dispozici ke stažení.


Další informace najdete na adrese: https://www.allplan.com/bridge202

Pro další optimalizaci procesu modelování umožňuje Allplan Bridge 2022 uživatelům vytvářet a používat parametrické 3D šablony. To urychluje nejen modelování, ale i proces implementace změn. Copyright: ALLPLAN

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back