25 Dub 2024

ALLPLAN představuje aktualizaci Allplanu 2024 pro pracovní postupy od návrhu po výstavbu

Allplan 2024-1 nabízí bezproblémovou integraci s aplikací One Click LCA, která uživatelům pomáhá posuzovat uhlíkovou stopu budov, hodnotit materiály a stavební metody a optimalizovat BIM modelyz hlediska udržitelnosti. Autorská práva: ALLPLAN

Allplan 2024-1 představuje vylepšené nástroje a cloudová řešení pro udržitelné navrhování a rychlejší realizaci projektů

Mnichov - Společnost ALLPLAN, poskytovatel BIM řešení pro AEC odvětví, představila nejnovější aktualizaci Allplan 2024, která zvyšuje produktivitu a inovuje pracovní postupy od návrhu až po výstavbu. Aktulizace verze Allplan 2024-1 přináší rozšířené nástroje pro efektivnější plánování a realizaci staveb. Nové cloudové procesy a vylepšené BIM funkce podporují udržitelnější projektování a rychlejší realizaci projektů.

"Allplan 2024 nám skutečně revolučně změnil pracovní postupy," říká Riccardo Fontana z inženýrské kanceláře Inoving Studio Associato v Itálii. "Přínosy pro produktivitu jsou patrné od okamžiku, kdy jsme jej začali používat. Úkoly, které dříve trvaly hodiny, nyní zvládneme mnohem rychleji, což nám umožňuje snadno dodržovat napjaté termíny. Software se hladce integruje do našeho pracovního postupu od návrhu po výstavbu, což nám umožňuje realizovat projekty efektivněji, bezpečněji a ekologičtěji," pokračuje Riccardo.

Eduardo Lazzarotto, ředitel pro produkty a strategii společnosti ALLPLAN, dodává: "Naše nejnovější verze Allplan 2024-1 představuje významný skok v efektivitě výstavby. Díky rozšířeným nástrojům, cloudovým procesům a vylepšeným BIM funkcím umožňujeme uživatelům plánovat a realizovat projekty s bezkonkurenční efektivitou. Nejde jen o rychlejší realizaci - jde také o udržitelnosi a zvýšení kvality. Zefektivněním pracovních postupů a zrychlením časového harmonogramu projektů umožňujeme našim uživatelům investovat více času a energie do toho, co je skutečně důležité: navrhování vynikající architektury, projektování robustní dopravní infrastruktury a budování lepšího a udržitelnějšího prostředí."

 

Vylepšené pracovní postupy BIM pro architekty a inženýry

Allplan 2024-1 nyní nabízí bezproblémovou integraci se systémem One Click LCA (Life Cycle Assessment), což umožňuje rychlou a snadnou analýzu. Tento nástroj pomáhá uživatelům posuzovat uhlíkovou stopu budov, hodnotit materiály a stavební metody a optimalizovat BIM modely z hlediska udržitelnosti. Díky automatickému přenosu BIM atributů do cloudu LCA mohou uživatelé bez námahy vytvářet reporty. Jakékoli změny modelu navíc automaticky aktualizují předchozí úpravy LCA, čímž odpadá nutnost přemapování.

Vytváření prostupů v konstrukcích může být časově náročný proces, zejména u větších a složitějších projektů. Pro rychlejší a plynulejší provádění tohoto úkolu byl výkon této funkce pro verzi 2024-1 optimalizován, což vede k výrazné úspoře času. To, co dříve trvalo minuty, lze nyní provést během několika sekund. Kromě toho byla dále vylepšena optimalizace mapování atributů a použití válcových geometrií importovaných ze souborů IFC pro vytváření prostupů.

Dodržování platných norem pro danou zemi je pro práci stavebních inženýrů a konstruktérů zásadní. Z tohoto důvodu byl do programu Allplan 2024-1 integrován nástroj Shape Code Manager, který podporuje tvary výztuže specifické pro zákazníka na základě nové britské normy BS 8666 2020. To znatelně usnadňuje každodenní práci nejen ve Velké Británii, ale i v mnoha dalších zemích, které používají britskou normu nebo zákaznicky specifické tvary výztuže.

 

Hladší spolupráce prostřednictvím cloudových procesů

Cloudové procesy podporují efektivní návrh pracovních postupů a podporují spolupráci. Pokročilá kombinace 2D plánů a 3D modelů prostřednictvím Overlay Manageru (Manažer Podložení) umožňuje snadnou interakci a dotazování pro objasnění nejasností, identifikaci nesrovnalostí a pohodlné vznesení úkolů. Uživatelé nyní mohou vizualizovat více výkresů společně s modely, lze provádět a ukládat značky v otázkách a prezentacích a pohodlně rozšiřovat sdružené modely o 2D plány. Časově úsporný náhled IFC souborů prostřednictvím nového prohlížeče Allplan Cloud Viewer umožňuje uživatelům rychlé zobrazení a vizuální kontrolu před úplným nahráním a vytvořením revize. Allplan 2024 lze také bezproblémově integrovat s nástrojem pro správu Issue BIMcollab, s vylepšeným obsahem informací pro Issue, což zlepšuje spolupráci, snižuje počet chyb a urychluje procesy kontroly.

 

Rozšířené nástroje pro plánování výstavby

Vestavěné nástroje pro plánování výstavby nyní zahrnují technický náhled, který představuje štětovnicové stěny pro pažení výkopů a rozšiřuje možnosti přesného plánování stavebních projektů. Tyto profily, které jsou k dispozici v jednoduché, dvojité a trojité formě, spolu s rohovými profily zvyšují flexibilitu a podporují rozmanité terénní podmínky. Pro snadné úpravy polohy se využívají parametrické komponenty. Tento doplněk doplňuje stávající záchytné prvky, jako jsou vrtané pilotové stěny a záporové pažení, spolu se zemními kotvami, a nabízí tak komplexní řešení pro zemní práce.

Přídavný modul BIM2 pro Allplan 2024 nyní obsahuje systém Peri TRIO, který rozšiřuje možnosti efektivního plánování bednění. Tradičně se firmy zabývají plánováním bednění buď ručně, nebo se spoléhají na externí dodavatele, což s sebou nese značné náklady a problémy s řízením projektu. S tímto nástrojem je usnadněno automatické přiřazování komponentů stěn bednění, včetně Peri TRIO, vedle stávajících možností, jako jsou MEVA Mammut 350 a MEVA MAMMUT XT. Uživatelé systému Allplan nyní mohou efektivně plánovat s různými bednicími systémy, což výrazně snižuje náklady na outsourcing.

 

Dostupnost

Allplan 2024-1 je k dispozici prostřednictvím funkce automatické aktualizace v systému Allplan nebo v systému Allplan Connect. Cloudové služby Allplan včetně Bimplus Pro jsou součástí předplatného Allplan.

Další informace naleznete na adrese: Novinky Allplan 2024


Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back