Fúze byla úspěšně dokončena: Precast Software Engineering se stává Allplan Software Engineering

01ČVN2021
Od června 2021 bude společnost Precast Software Engineering působit pod názvem ALLPLAN Software Engineering a stane se dceřinou společností ALLPLAN. Obrázek: Allianz Stadium Vídeň, Copyright: SK Rapid Vídeň

ALLPLAN nabízí řešení pro komplexní proces Design-to-Build

Mnichov, 1. června 2021 - Od června 2021 bude společnost Precast Software Engineering působit pod názvem ALLPLAN Software Engineering a stane se dceřinou společností ALLPLAN, globálního poskytovatele BIM řešení pro AEC průmysl. Společnost ALLPLAN považuje toto spojení za strategickou reakci na současné výzvy ve stavebnictví. Spojením silných stránek obou společností a zřízením kompetenčního centra Allplan Precast pokračuje společnost ALLPLAN v důsledném rozšiřování své vedoucí pozice experta na BIM řešení pro celý životní cyklus stavby. Obě společnosti nyní umožňují bezproblémový integrovaný BIM pracovní postup od návrhu až po výrobu a výstavbu - v souladu s heslem "Design to Build" a podporují průmyslovou výstavbu.

Při průmyslové výstavbě se části stavby sestavují z prefabrikovaných dílů podle modulárního principu. Tím se zkracují a zjednodušují procesy projektování a výstavby. Mezi další výhody patří zvýšení bezpečnosti práce na staveništi, protože prvky již nemusí být vyráběny přímo na místě, a také podpora udržitelnosti tím, že se díky průmyslové prefabrikaci zamezí plýtvání materiálem.

Dr. Detlef Schneider, generální ředitel společnosti ALLPLAN: "Jsme velmi rádi, že nyní máme řešení v oblasti prefabrikace přímo ve firmě - velkou budoucnost vidíme v průmyslové výstavbě, s níž lze zjednodušit a zkrátit procesy projektování a výstavby. Rostoucí požadavky našich zákazníků na konstrukce optimalizované pro výstavbu, tzv. buildability, jsou základem všeho, co děláme."

 

Modularita pro lepší výsledky projektů

Aby bylo možné spolehlivě splnit požadavky na náklady, čas a kvalitu stavebního projektu, měla by být stavební způsobilost zohledněna od samého počátku. Inženýři, prefabrikátoři a dodavatelé se proto stále více zapojují do raných fází plánování projektu. ALLPLAN nabízí nástroje pro plánování široké škály úloh - od počátečního návrhu přes detailní návrh, návrh konstrukcí, výkaz výměr a kalkulaci nákladů, přípravu stavby a výstavbu. A od integrace systému PRECAST do ALLPLANu také pro návrh a výrobu prefabrikátů.

"Díky dobrému propojení našich softwarových řešení se těšíme na užší spolupráci, která našim klientům pomůže zlepšit jejich pracovní postupy. Přenesení úvah o výrobě a montáži do raných fází v procesu návrhu ovlivní dovednosti a odborné znalosti inženýrů, projektantů prefabrikátů a dodavatelů, což povede k optimálnějšímu návrhu", říká Kevin Lea, Senior Vice President Product Management at ALLPLAN.

Plánování prefabrikátů, včetně návrhu vestavných prvků a výztuže, lze provádět rychle a pohodlně pomocí automatizovaných funkcí v systému Planbar. Planbar umožňuje automatické vytváření modelů výztuže a element plánů. Data lze přenést do softwaru pro přípravu výroby, jako je Tim|work, který provádí kontrolu kvality dat na základě pravidel a plánování výroby, dopravy a montáže. Poté se vytvářejí data pro navazující systémy, jako jsou ERP, MES a BIM projektové místnosti. Komunikace se zákazníkem, například při schvalování, probíhá prostřednictvím modelu IFC přes BCF. Rozsáhlá automatizace zajišťuje přesnost a zároveň šetří cenný čas v celém výrobním procesu.

 

Další informace: www.allplan.com/precast 

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back