13 Říj 2022

Nová verze Allplan 2023 je zde

Nová verze umožňuje mezioborovou týmovou práci v oblasti AEC na jediné platformě. Copyright: ALLPLAN

Nová verze umožňuje mezioborovou týmovou práci v oblasti AEC na jediné platformě / Koordinace materiálů a stavebních metod / Vynikající BIM pracovní postupy a spolupráce v reálném čase

Mnichov, 13. října 2022 - Společnost ALLPLAN, poskytovatel BIM řešení pro AEC průmysl, uvádí na trh novou verzi svého BIM softwaru Allplan 2023. Jako spojovací platforma pro mezioborovou spolupráci mezi architekty, inženýry, výrobci prefabrikátů a stavebními firmami umožňuje Allplan 2023 efektivní koordinaci a společné pracovní postupy. Toto multi-materiálové řešení pokrývá vše od zdiva, litého betonu až po ocelové a dřevěné konstrukce a - poprvé - i betonové prefabrikáty.

Schopnost koordinovat různé materiály a stavební metody v jednom společném modelu umožňuje architektům lépe zvážit hospodárné a udržitelné využití stavebních materiálů, a to dříve a v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Inženýři a stavební firmy mohou přímo vycházet z návrhu architektů a používat jej jako základ pro statické analýzy a vypracování detailů, projektování TZB, prefabrikaci a výstavbu. Allplan 2023 podporuje pracovní postupy napříč celým procesem od počáteční myšlenky až po dokončený projekt, což šetří času, náklady a materiál.

"Naší firemní vizí je, aby se Allplan stal nejrozšířenější centrální platformou pro globální AEC průmysl, který uživatelům umožní realizovat vynikající udržitelné a funkční budovy a infrastrukturní stavby," říká Dr. Detlef Schneider, generální ředitel společnosti ALLPLAN. "Se systémem Allplan 2023 máme k dispozici komplexní platformu pro efektivní koordinaci a mezioborovou spolupráci, která pokrývá celý proces projektování a výstavby od počátečního návrhu až po plánování realizace stavby a prefabrikaci. Allplan je AEC platforma pro společné navrhování a výstavbu."

 

Nejdůležitější novinky v oblasti navrhování budov

Při navrhování budov je klíčová produktivita, rychlé a snadné modelování. Paleta vlastností byla aktualizována tak, aby vytváření a úprava otvorů ve stěnách a deskách byla pohodlnější, flexibilnější a rychlejší. Stačí v paletě zadat rozměry a případné dílčí objekty - například nadpraží, výklenky nebo obklady - a Allplan 2023 se postará o zbytek.

Vzhledem ke stále složitějším stavebním projektům a trendu detailnějšího plánování roste neustále objem dat. Terénní průzkumy nebo mračna bodů s mnoha miliony bodů představují velkou výzvu. Allplan 2023 zpracovává taková data přímo na grafické kartě. Takto lze spolehlivě zpracovávat velké objemy dat bez časových prodlev nebo omezení paměti.

Navrhování a tvorba detailů výztuže je také rychlejší než dříve. Automatické modelování výztuže v Allplanu je důležitou funkcí. Nyní je možné v Allplanu 2023 efektivně vyztužovat několik stejných stěn a sloupů najednou. S ohledem na rostoucí požadavky v BIM projektech bylo rozsáhle přepracováno přiřazování výztuže. Massimo Stefani, architekt a BIM konzultant ve společnosti Harpaceas, k tomu říká: "Allplan 2023 přináší řadu nových funkcí, díky nimž je umístění výztuže v modelované konstrukci ještě jednodušší, rychlejší a intuitivnější než dříve. Kromě toho, co umožňují četné PythonParts vyvinuté v předchozích verzích, urychlují dále nové automatické funkce vyztužování některých typických prvků pracovní postupy."

Verze Allplan 2023 se vyznačuje prefabrikovanými konstrukčními a detailními prvky, které jsou nově integrovány. Díky tomu mohou nyní projekční kanceláře a výrobci prefabrikátů vytvářet i ty nejsložitější prvky na jedné platformě pomocí známého rozhraní. To nejen zjednodušuje koordinaci projektů, ale také umožňuje nové a efektivnější pracovní postupy. Reinhard Roscher, jednatel společnosti CAD-Forge GmbH z Grazu, je novými možnostmi rovněž nadšen: "Jako beta tester mám s Allplanem 2023 velmi pozitivní zkušenosti a mohu vytvářet vysoce kvalitní plány pro své zákazníky v prefabrikovaných závodech."

Přesné modelování ocelových konstrukcí je další činnost, která může být časově náročná. Abyste to překonali, Allplan 2023 vám nyní umožňuje přizpůsobit počáteční a koncové úhly prvků konstrukce a také zadat otvory a koncové podmínky. Není nutné ručně modelovat každý prvek, takže rámy lze vytvořit za kratší dobu a s vyšší přesností, což zvyšuje efektivitu komunikace při spolupráci s konstruktéry, výrobci, TZB inženýry a dalšími účastníky. Přesvědčit klienty o kreativních nápadech je často nejlepší pomocí atmosférických vizualizací. V Allplanu 2023 byly výkonné možnosti vizualizace značně rozšířeny. Vizualizační efekty jsou nyní k dispozici také v průběhu celé animace a také s funkcemi Realtime Render a CineRender. Integrace připojení Lumion LiveSync zlepšuje pracovní postup vizualizace sledováním scén Allplanu a jejich změn v Lumionu v reálném čase.

 

Nejdůležitější novinky v oblasti navrhování infrastruktury

Uživatelům, kteří pracují na plánech terénu a silnic, se výrazně zvýší produktivita práce. Allplan 2023 zlepšuje a automatizuje vykreslování plánů a zavádí další komponenty a vrstvy. Výsledkem je omezení manuálních pracovních postupů, což výrazně šetří čas. Pracovní postupy jsou dále podpořeny stavební strukturou a atributy kompatibilními s IFC pro silniční dopravu, což umožňuje plynulejší výměnu dat.

V Allplan Bridge 2023 je parametrické modelování podél os rozšířeno o volné parametrické modelování základních těles, jako jsou hranoly, a přidružené booleovské funkce. Tím přichází nová éra v modelování, která umožňuje maximálně efektivně modelovat mostní díly, mostní opěry, ale také například integrální mosty. Kromě toho byly dále rozšířeny i možnosti výpočtu, například pro volné kabely.

 

Nejdůležitější novinky v oblasti plánování výstavby

Stavební a infrastrukturní projekty v městě často vyžadují přesné pažení výkopů. Allplan 2023 podporuje detailní návrh těchto požadavků díky novým funkcím pro plánování vrtaných pilot a pilotových stěn a také zemních kotev.

Každá situace na staveništi je jiná a vyžaduje individuální a pečlivé zvážení, například pro inteligentní umístění jeřábů, kontejnerů nebo plotů. Allplan 2023 poskytuje nové objekty, jako je "věžový jeřáb" s detekcí kolizí i jednoduchou kontrolou nosnosti, který lze obzvláště snadno přizpůsobit a který lze také propojit s konkrétními údaji výrobce, jako jsou rozměry věže, základů a výložníku. S takovými nástroji lze naplánovat a dosáhnout promyšleného nastavení staveniště v co nejkratším čase.

 

Nejdůležitější body v oblasti mezioborové spolupráce

Nikdo nenavrhuje projekt izolovaně. Díky řadě aktualizovaných rozhraní a knihoven je nyní získání těchto informací z modelu do formátu, který může použít externí strana, ještě efektivnější než dříve. Například formáty IFC, DWG a DGN využívají knihovny Open Design Alliance, tedy nejaktuálnější a nejpoužívanější formáty. Mezi další dostupné formáty patří SAF pro stavební inženýrství, SHP pro katastrální informace, IFC4precast pro betonové prefabrikáty a export IFC4 Reference View byl certifikován společností buildingSMART.

Propojení správce problémů Allplanu s nástrojem Solibri BCF Live Connector nyní umožňuje namísto importu a exportu BCF souborů přenášet problémy identifikované během kontroly modelu v systému Solibri přímo do pracovního postupu v Allplanu. Problémy tak lze vyhodnocovat a zpracovávat, upravovat a opravovat přímo v Allplanu.

 

Dostupnost

Allplan 2023 i 30denní zkušební verze jsou nyní k dispozici ke stažení.


Další informace: https://www.allplan.com/allplan2023

V programu Allplan 2023 byly značně rozšířeny výkonné možnosti vizualizace. Například vizualizační efekty, jako jsou bloom a lens flare, hloubka ostrosti a volumetrická mlha, jsou nyní k dispozici i v rámci celé animace a také v aplikacích Realtime Render a CineRender. Copyright: ALLPLAN
Pro zvýšení produktivity infrastrukturních projektů Allplan 2023 vylepšuje a automatizuje vykreslování plánů a zavádí další komponenty a vrstvy. Copyright: ALLPLAN
Allplan 2023 podporuje přesné plánování výkopů a poskytuje Výkonné objekty a funkce pro inteligentní plánování staveniště. Copyright: ALLPLAN

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back