Allplan Bridge

Modelování mostů z prefabrikovaných nosníků

Geometrie prefabrikovaných nosníků se řídí geometrií spodní stavby konstrukce a umístěním podél osy. V řešení Allplan Bridge je tak k dispozici další modelovací přístup, který uživatelům umožňuje snadno a rychle vytvořit přesné geometrické uspořádání prefabrikovaných nosníků.

Sledujte nyní

Specializovaný pracovní postup pro mosty z prefabrikovaných nosníků

Proces modelování je ještě dále optimalizován pomocí parametrických 3D šablon. Tímto způsobem stačí opakující se mostní prvky, například přímé prefabrikované nosníky, definovat pouze jednou a poté je lze parametricky umístit tolikrát, kolikrát je potřeba.

 

1. VYTVOŘENÍ OS

Každý projekt výstavby mostu začíná jednou nebo několika osami – s řešením Allplan Bridge můžete převzít data z existujícího návrhu (pomocí datového formátu LandXML) nebo je můžete definovat ručně. V obou případech bude trasa parametricky uložena.


2. DEFINOVÁNÍ PRŮŘEZU

Můžete definovat libovolný průřez a určit geometrii pomocí jeho závislostí a proměnných. Tyto parametrické průřezy lze kdykoli upravit, uložit jako šablonu a znovu použít.


3. NÁVRH ŠABLONY

Každá geometrie pilíře, základu a prefabrikovaného nosníku může být definována jako šablona. Pro návrh šablony se používají průřezy definované v předchozím kroku včetně konstant a variabilních parametrů. Pokud je geometrie proměnlivá, lze jako obvykle přiřadit tabulky a vzorce změny hodnot. Dále můžete nastavit, které části šablony mají být pevné a které se mají při použití ve 3D modelu přizpůsobit.


4. VYTVOŘENÍ SPODNÍ STAVBY

Spodní stavba, se základy nebo bez nich, může být definována vzhledem k jedné ose nebo vzhledem ke dvěma osám – například osa terénu dole a osa silnice nahoře. Může být definována přímo nebo pomocí šablon.


5. SESTAVENÍ NOSNÍKŮ

Prefabrikované nosníky jsou umístěny, stejně jako na staveništi, na spodní stavbě vytvořené v předchozím kroku. Ve skutečnosti jsou umístěny mezi dvěma vztažnými body (ložiska). Přesná poloha vztažných bodů je nastavena geometrickým uspořádáním spodní stavby.


6. CKONSTRUKCE DESKY

K vytvoření geometrie desky se používá původní pracovní postup řešení Allplan Bridge – vytažení geometrie podél osy. Zde lze také použít jakékoli variace a průřezy a tím i 3D model může být vybaven všemi detaily – a to buď pomocí hran, nebo umístěním python prvků.


7. SESTAVENÍ NÁBĚHU

U prefabrikovaných nosníků se tvar nosníků řídí geometrickým uspořádáním spodní stavby, zatímco na druhé straně se geometrie desky řídí osou komunikace. To je důvod, proč má tvar náběhu libovolnou 3D geometrii a podél nosníku se mění. 3D booleovské operace řešení Allplan Bridge se používají k automatickému vyplnění prostoru mezi nosníkem a deskou pomocí tvaru náběhu definovaného v průřezu nosníku.


8. DOKONČENÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE

Po dokončení hlavních prvků mostu lze vytvářet další prvky a detaily, například předpínací výztuže, příčníky, ložiska a mnoho dalšího. Toto lze provést jejich modelováním nebo umístěním parametrických prvků – python prvků.


Allplan Bridge 2023

NOVÁ ÉRA V PARAMETRICKÉM MODELOVÁNÍ MOSTŮ.
Lepší návrh mostů s Allplan Bridge 2023

VYZKOUŠET ALLPLAN BRIDGE ZDARMA

  • Volné parametrické modelování - flexibilní a časově úsporné
  • Snadné navrhování podle klíčových národních dodatků (německý, španělský a francouzský)
  • Vyhněte se opakujícím se úkolům díky výkonnému šablonování a vylepšené spolupráci na projektu
  • Jednodušší výměna statického modelu
  • Vylepšená spolupráce s Allplan Engineering


Allplan Bridge Prezentace produktu

Sjednejte si schůzku