Planbar
řešení pro tvorbu výrobních výkresů
pro prefabrikaci

Planbar je jedinečným řešením společnosti ALLPLAN pro tvorbu výrobních výkresů prefabrikátů. Umožňuje Vám generovat výrobní data, na něž se Vaši zákazníci mohou plně spolehnout.

  • Vhodné pro prefabrikované prvky, stěny a stropy
  • Automatické vytváření výrobních výkresů
  • Navrhujte ve 2D nebo 3D podle svého uvážení

BEZPLATNÁ PREZENTACE 

Planbar

1 KLIKNUTÍ, SPOUSTA PŘEDNOSTÍ

Planbar je CAD řešení pro trojrozměrné modelování. Je navrženo s cílem posunout návrh a tvorbu výrobních výkresů na novou úroveň efektivity a přesnosti.Navrhujte stěny, stropy a konstrukční prvky, například schodiště, s dosud nevídanou rychlostí a přesností.Zvládejte vyšší pracovní zátěž díky četným automatizačním funkcím: generování výztuží na jedno kliknutí, import architektonických modelů a vestavných prvků, plně automatická tvorba dílenských výkresů a libovolné přecházení mezi 2D a 3D pracovními postupy s neustálou 100% konzistencí. Podívejte se na toto video a zjistěte, proč společnost Mossel Engineering spoléhá při realizaci svých prefabrikovaných projektů na společnost Planbar.


Stručný přehled všech výhod Planbar řešení

Přesný návrh a tvorba

Planbar Vám umožňuje efektivně modelovat všechny typy prefabrikovaných prvků – od stěn a stropů až po konstrukční prefabrikované prvky typu schodišť a sloupů.

Vytvářejte automaticky dílenské výkresy

Vytvářejte dílenské výkresy s výztuží, vestavnými prvky a kótami jediným kliknutím.Využívejte chytré šablony.Pro každý typ prefabrikátového prvku automaticky obdržíte přizpůsobené rozvržení plánu.

Šetřete čas tvorbou výztuže na 1-kliknutí

Pro všechny typy stěn a stropů vytváří Planbar plně automaticky základní výztuž. Tato funkce, která Vám výrazně ušetří čas je součástí paketů Slabs, Walls a Assets.

Flexibilní navrhování ve 2D a 3D

Planbar umožňuje práci orientovanou na model a plán (výkres). Naše jedinečná Elementplan-technologie Vám poskytuje to nejlepší z obou světů: přehlednost 3D modelu a jednoduchost 2D výkresu. Z technického hlediska jsou výrobní výkresy souborem zobrazení modelu, a proto jsou technické výkresy neustále 100% konzistentní s modelem.

Video

Od parametrizovaných vstupů po modelování volných tvarů

Planbar poskytuje správné nástroje pro jakýkoli požadavek:‚hromadně přizpůsobitelné‘ schody nebo sloupy se vytvářejí nejlépe prostřednictvím parametrizovaných vstupů. Jedinečné stavební prefabrikované prvky můžete modelovat zcela volně a využívat tak přednosti neomezené flexibility.

Importujte BIM modely

Planbar je navržen s důrazem na efektivitu:Pomocí našich průvodců můžete snadno importovat architektonické modely a MEP objekty a používat je při projektování prefabrikátů.

Vysoká efektivita 

Add-On modul BIM-booster je navržen pro rozsáhlé projekty.Zkraťte realizační termíny zpřístupněním souběžné práce na projektu svým projektantům. Zvyšte produktivitu práce s identickými a podobnými prvky použitím inteligentních propojení a automatizovaných procesů.

Týmová práce openBIM

Snadná spolupráce s kolegy a partnery napříč systémy. Planbar podporuje dokumentované standardy (open BIM), formáty moderních rozhraní jako je IFC4precast a přímé připojení k systému Bimplus.
 

Implementujte změny rychle a bez chyb

Díky Elementplan-technologii stačí provést potřebné změny buď v modelu NEBO v plánu. Planbar zaručuje neustálou 100% vzájemnou konzistentnost modelu a veškerých dílenských výkresů.

Video

 

Nejlepší data pro vaše stroje

Spolehněte se na absolutní přesnost při generování výrobních dat včetně výztuže. Naše řešení pro přípravu výroby TIM vás podporuje modulem Tim Quality-Manager v řízení veškerých kvalitativních a bezpečnostních aspektů.

Šetřete čas používáním oblíbených položek a šablon

Definujte si vlastní oblíbené položky pro různé projekty a klienty a šetřete drahocenný čas.Nebudete muset vždy vše vymýšlet od úplného začátku a zajistíte si důsledné plnění specifikací a přání vašich zákazníků.

Planbar je intuitivní

Každý, kdo ovládá 3D CAD software, se v Planbaru rychle zorientuje.Planbar nabízí logické pracovní postupy, úhledné uživatelské rozhraní a uživatelské komfort známý z Allplanu.Kromě toho si můžete prostředí Planbaru přizpůsobit vlastnímu stylu práce, pracovní postupy, pravidla řízení kvality, oblíbené položky a katalogy prefabrikátů.


Planbar pakety – podle vašich potřeb

Navrhujete pouze prefabrikované stěny? Nebo jen prefabrikovaná schodiště? Nebo stěny, stropy a prefabrikované stavební prvky? Ať již je vaše zaměření jakékoli, máme pro vás ty správné Planbar pakety.

Pro obecné požadavky:
paket Essentials

Pomocí paketu Essentials můžete snadno a efektivně navrhnout jakýkoli prefabrikovaný prvek – desky, stěny a prefabrikované stavební prvky jako například schodiště: paket Essentials spojuje rychlost práce na výkresech s kvalitou a přehledností 3D modelu.Přenos architektonických, 3D a PythonParts prvků zaručuje nejvyšší možnou flexibilitu.Vytvářejte dílenské výkresy pouhým stisknutím tlačítka a šetřete svůj čas používáním celé řady chytrých funkcí.

Automatická tvorba výkresů stropů/desek:
paket Slabs

Kromě funkcí Essentials vám paket Slabs umožňuje využívat automatizované pracovní postupy pro tvorbu výrobních výkresů stropů/desek. Vytvářejte nakloněné roviny, rampy nebo balkóny z jednoduchého 2D polygonu. Návrh a tvorba výrobních výkresů zahrnuje montážní/vestavné prvky typu transportní kotva nebo automatická základní výztuž. Paket Slabs také automaticky rozdělí budovu na prefabrikované desky pro výrobu podle vašich výrobních možností.

Automatická tvorba výkresů stěn:
paket Walls

Paket Walls vám nabízí všechny funkce paketu Essentials a navíc automatizované pracovní postupy a tvorbu výkresů pro všechny typy stěn. Upravujte prvky a objekty v paletě vlastností výběrem stěny a přímou úpravou vlastností v dialogovém okně. Planbar na jedno kliknutí vytvoří základní výztuž a vypočte vestavné prvky jako jsou transportní kotvy. Planbar rovněž podle vašich výrobních možností automaticky rozdělí budovu na prefabrikované stěny pro výrobu.

Kompletní paket:
paket Assets

Paket Assets představuje souhrn všech ostatních paketů a je tak kompletním řešením pro efektivní, inteligentní a automatizovanou tvorbu výrobních výkresů prefabrikovaných prvků všech typů. Snadno přecházejte mezi pakety Essentials, Walls a Slabs. Přidávejte všechny prefabrikované prvky do jednoho projektu a procházejte modelem a kontrolujte spoje a výztuž.


Další produkty a Add-Ons pro Planbar

Workgroup-Manager

Workgroup-Manager vytváří významnou synergii ve středně velkých a velkých architektonických a projekčních kancelářích. Tento modul umožňuje centrální správu dat projektu včetně správy uživatelů a řízení přístupových práv. Přístup k datům v celé síti je díky Workgroup Manageru.

Mesh Welding Systems (MWS)

Naše MWS řešení umožňuje úsporu nákladů na výrobu výztuže just-in-time. V Planbaru můžete snadno nastavit vlastnosti a meze svého systému pro svařování sítí prostřednictvím příslušných parametrů. Planbar tyto specifikace automaticky zohlední při vytváření výztuže. Výsledkem je bezchybná a efektivní výroba výztuže.

MES-Connect

S MES-Connect vytvoříte přímé propojení mezi Planbarem a produkčnímy systémy. Vyhněte se časově náročným manuálním krokům a riziku nákladných záměn nebo chybám při přenosu. Kompatibilní formáty: ULB (Unitechnik), PXML (Progress), BVBS a IFC.

Sales-Manager

Usnadněte práci nejen svým projektantům, ale i odbytovým specialistům: Planbar Sales-Manager umožňuje vytváření působivých trojrozměrných modelů a kalkulací zcela bez znalostí CAD technologií. Při použití Sales Manageru můžete výrazně urychlit a zkvalitnit své nabídkové procesy.

ERP-Connect

S ERP-Connect umožníte svému komerčnímu systému komunikovat přímo s Planbarem a Timem. Data související s projektem, jako jsou kmenová data, data dodávek nebo fakturační data, můžete synchronizovat bez námahy a bez chyb. Kompatibilní formáty: ADS-XML, PXML-Delegate nebo KST.

Formbau

Formbau automaticky vytváří trojrozměrné modely bednění pro složité betonové struktury. Nástroj odvozuje bednění přímo z Planbaru, což vám pomůže ušetřit drahocenný čas. Pouhým stisknutím tlačítka obdržíte výkresy skladby, seznamy dílů, spodní konstrukce, rozvinuté pohledy a data pro frézku. Pohodlně můžete kdykoli upravovat detaily, tj. například spoje a pokosy.

Další řešení pro výrobce prefabrikátů

příprava výroby a BIM management.

Kromě CAD softwaru potřebují výrobci prefabrikátů také řešení pro všechny procesy navazující na CAD projektování – od skladování po fakturaci. S Tim|work ALLPLAN nabízí živou práci ve 3D, přímý přístup ke všem informacím o projektu a propracované řízení kvality. Zaměřujete se na úplnou digitalizaci a tím na nejvyšší možnou produktivitu? Tim|flow automatizuje a urychluje informační toky mezi systémy ERP, CAD, MES a BIM. Prostřednictvím mobilní aplikace máte svá data po ruce vždy a všude. Kromě našich softwarových řešení vám nabízíme komplexní portfolio služeb. Budete-li si přát, naši zkušení experti zákaznického servisu vám poskytnou veškerou podporu při digitalizaci vašich prefabrikátových procesů.

Allplan Precast