12 Říj 2023

Allplan 2024: Nová éra produktivních, otevřených a pokročilých pracovních postupů

Zrychlení procesu navrhování a výstavby budov a dopravní infrastruktury

Mnichov - Společnost ALLPLAN, poskytovatel BIM řešení pro AEC průmysl, představuje svou nejnovější verzi BIM softwaru, která urychluje proces od návrhu až po výstavbu budov a dopravní infrastruktury. Allplan 2024 zvyšuje produktivitu, posiluje spolupráci a usnadňuje vynikající kvalitu návrhu, protože nabízí sadu výkonných a automatizovaných návrhových nástrojů, integrované cloudové procesy a špičkové pracovní BIM postupy. Cílem nové verze je poskytnout uživatelům více svobody, aby mohli věnovat čas tomu, co je nejdůležitější: navrhování skvělé architektury, projektování efektivní dopravní infrastruktury, nebo snadnějšího návrhu zařízení staveniště.

"Jsme nadšeni, že můžeme představit nejnovější verzi Allplanu, která je významným krokem vpřed a podtrhuje náš závazek poskytovat našim uživatelům špičková řešení pro navrhování a výstavbu. V této nové verzi jsme vytvořili sadu inovativních funkcí, které nejen urychlují proces navrhování a výstavby, ale také zvyšují celkový uživatelský komfort. Jsme přesvědčeni, že Allplan 2024 nejen podstatně zvýší produktivitu a zlepší spolupráci, ale také inspiruje k nové úrovni kreativity a dokonalosti v projektech budov a dopravní infrastruktury," říká Eduardo Lazarotto, SVP Product & Strategy ve společnosti ALLPLAN.

Klaus Teizer, výkonný ředitel skupiny Vollack, dodává: "Společné plánování projektů skupině Vollack absolutně vyhovuje a je udržitelné. Protože chytré a kompetentní plánování vytváří kvalitu, optimalizuje náklady na výstavbu a šetří zdroje. Allplan 2024 je pro nás nepostradatelným nástrojem, který podporuje tento proces – od prvního návrhu až po realizaci na staveništi."

 

Nejdůležitější novinky pro navrhování budov
Úspěšná realizace téměř všech AEC projektů, bez ohledu na jejich velikost nebo použitou pracovní metodu, vyžaduje integraci dat z geografických informačních systémů (GIS), jako je například model terénu a okolních budov. Pro architekty, stavební inženýry, a stavební specialisty je důležité, aby dokázali své návrhy, budovy nebo stavební konstrukce dobře zakomponovat do okolí. Allplan 2024 prostřednictvím cloudového nástroje pro připojení GIS spolu s efektivním a automatizovaným procesem získávání příslušných dat poskytuje nové pracovní postupy pro hladké začlenění návrhu do jeho okolí. GIS konektor, využívající služby portálu 3DCityLoader poskytuje přístup k různým otevřeným platformám a zdrojům GIS, které pokrývají různé evropské regiony, ale také včetně celosvětové podpory globálního povrchu.

Architekti požadují rychlé a intuitivní nástroje pro navrhování a experimentování s obvodovým pláštěm budov. Vylepšený modul fasád tento proces zjednodušuje a využívá předdefinované parametrické okenní/dveřní prvky SmartPart. Tento pokrok urychluje tvorbu a úpravy fasád a fasádních/otvorových prvků. Architekti mohou těžit z vyššího výkonu, optimalizovaného ovládání a rozšířené nabídky funkcí, takže mohou navrhovat fasády rychleji, intuitivněji a flexibilněji.

Nový Content Connector v Allplanu 2024 přináší revoluci v procesu importu externích 3D objektů a materiálů a šetří čas architektů a konzultantů. Webový pracovní postup Allplanu se integruje s externími poskytovateli, jako jsou mtextur a 3D Warehouse, a urychluje tak import a přizpůsobení obsahu. Toto vylepšení zefektivňuje úkoly související s obsahem, čímž zvyšuje produktivitu architektů a multidisciplinárních konzultantů.

Nový Twinmotion Direct Link zjednodušuje výměnu dat mezi systémy Allplan a Twinmotion a umožňuje synchronizaci v reálném čase jediným kliknutím. Architekti mohou využívat výhod realistického zobrazení prostředí Twinmotion, vysoce kvalitních prvků a nástrojů pro vyprávění příběhů a zážitků ve virtuální realitě. Tato funkce umožňuje rychlé rozhodování v celém procesu navrhování a umožňuje architektům efektivně a účinně vizualizovat své projekty.

Allplan 2024 poprvé integruje robustní engine SDS2 pro spoje ocelových prvků, který zjednodušuje modelování normalizovaných spojů ocelových prvků pouze výběrem prutů, které mají být spojeny. Integrované kontroly zajišťují již ve fázi návrhu, že lze spoje vyrobit a realizovat. Tento přístup zajišťuje kompatibilitu s řešeními pro modelování a navrhování spojů a umožňuje architektům, inženýrům, konzultantům a dodavatelům poskytovat přesné nabídky projektů.

Allplan 2024 vylepšuje správu vestavných prvků, což je zásadní pro konstruktéry prefabrikátů, kteří se zabývají množstvím prefabrikátů vyžadujících specifické vestavné prvky. Software zefektivňuje správu vestavných prvků, zjednodušuje plánování, fakturaci a výrobu. Výrobny prefabrikátů mají stále větší potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků do výroby. O to důležitější je vysoká úroveň automatizace. Stávající automatizované procesy jsou v systému Allplan 2024 rozšířeny speciálně pro systémy svařování sítí, přičemž zohledňují krytí betonu ve spojovacích profilech pro přesné, rychlejší a bezchybné pracovní postupy vyztužování.

V průmyslu, kde je bezchybný návrh nepostradatelný, je detekce kolizí velmi důležitá. Allplan 2024 přináší bezproblémovou detekci kolizí od začátku do konce v rámci jednoho softwarového prostředí. Díky kategorizaci a barevnému označení typů kolizí - tvrdá kolize, měkká kolize, kolize v pracovním procesu a žádná kolize - poskytuje software snadno použitelný přehled pro rychlou, jasnou a efektivní kontrolu a identifikaci kolizí.

Allplan 2024 také představuje Technical Preview zásuvného modulu BIMcollab, který zjednodušuje správu problémů v BIM projektech. Uživatelé se nyní mohou ze softwaru Allplan bezproblémově připojit ke svému projektu BIMcollab a vytvářet a upravovat problémy přímo v softwaru bez nutnosti importu/exportu BCF. Tato integrace zvyšuje efektivitu pracovních postupů, šetří čas a zajišťuje konzistenci BIM procesu.

 

Nejdůležitější novinky pro návrh infrastruktury
V reakci na měnící se požadavky stavebního průmyslu nabízí Allplan 2024 rozšířené možnosti pro BIM modely silnic. Nová verze umožňuje rozdělit silniční modely do logických úseků, usnadňuje prvkům vozovky přiřadit libovolné atributy a připravuje model pro export do formátu OPEN BIM IFC 4.3. Tím je zajištěna jednotná struktura dat modelu a komplexní mezioborová spolupráce, což zefektivňuje výměnu informací s projektovými partnery. Závazek společnosti ALLPLAN ke zlepšení pracovních postupů BIM se navíc vztahuje i na infrastrukturní projekty. Software nyní podporuje import souborů IFC 4.3 pro mosty, silnice a koleje ze softwaru třetích stran.

Nejnovější verze programu Allplan přináší nové řešení parametrického modelování silničních křižovatek, které vylepšuje tvorbu křižovatek typu T a X. Díky parametrickému postupu lze kdykoli upravit polohu bodu křižovatky i geometrii odbočení. Příčný řez a situační plán prostoru křižovatky se odvozují přímo z modelu, což zefektivňuje proces a nabízí výraznou úsporu času, lepší uživatelskou přívětivost a minimalizaci zdrojů chyb při změnách geometrie.

 

Nejdůležitější informace pro plánování výstavby
Allplan 2024 umožňuje stavebním inženýrům předem podrobně navrhnout výkopové a pažící prvky a určit jejich proveditelnost. Podrobné 3D modely včetně údajů o výkopech řízených pomocí GPS uspokojí potřeby dodavatelů, zatímco tvůrci prováděcích plánů mohou pečlivě modelovat prvky zemních prací. Flexibilita úprav modelu i v pozdějších fázích výstavby zvyšuje přizpůsobivost projektu, doplněná o vylepšení vrtaných pilotových stěn, záporového pažení a zemních kotev.

Nová verze navíc přináší doplněk pro plánování bednění BIM²form, který zjednodušuje automatické přiřazení prvků stěn bednění nebo prvků stěn odlévaných na místě. Tento nástroj, který je v současné době kompatibilní s bednicím systémem Meva Mammut 350 od společnosti MEVA, eliminuje nutnost zadávat plánování bednění externím dodavatelům, čímž šetří náklady a zlepšuje kontrolu projektu. Tato funkce umožňuje uživatelům efektivně plánovat s bednicími systémy od různých výrobců, což představuje nákladově efektivní řešení ve srovnání s náklady na externí dodavatele.

 

Allplan Cloud je nyní součástí předplatného Allplan 2024
Allplan Cloud, který je nyní od 11. října 2023 základní součástí všech předplatných, přináší revoluci v pracovních postupech při navrhování a výstavbě díky bezproblémové integraci desktopových a cloudových Allplan aplikací. Toto komplexní řešení nabízí celou řadu funkcí, zahrnujících spolupráci v cloudu, týmovou práci na projektu a v kanceláři, efektivní distribuci výkresů a plánů a také využití projektových zdrojů v cloudu. Kromě toho obsahuje doplňkové nástroje, jako je AutoConverter, pro zefektivnění integrace s řešeními pro statické výpočty. Jako bonus získají uživatelé předplatného Allplanu zakoupeného do 31. prosince 2023 také bezplatné 12měsíční předplatné aplikace Solibri Inside, která usnadňuje integrovanou kontrolu modelů.

 

Dostupnost
Allplan 2024 i bezplatná 14denní zkušební verze jsou nyní k dispozici ke stažení.


Více informací: https://www.allplan.com/cz/produkty/allplan-2024-features/

Vylepšený modul fasád v Allplanu zjednodušuje proces a využívá předdefinované okenní/dveřní prvky SmartParts pro rychlejší tvorbu a úpravy fasád. Autorská práva: ALLPLAN
Allplan 2024 představuje Content Connector, webový pracovní postup, který automatizuje import a vytváření přizpůsobeného obsahu. Autorská práva: ALLPLAN
Protože každý prefabrikovaný prvek vyžaduje specifické vestavné prvky, aktualizované nástroje v Allplan 2024 zjednodušují administrativní aspekty a zavádějí vylepšené možnosti přemisťování prvků. Autorská práva: ALLPLAN
Výkonný engine SDS2 v programu Allplan 2024 umožňuje efektivnější modelování normalizovaných ocelových spojů a zahrnuje kontroly pro zajištění vyrobitelnosti a montovatelnosti již v raných fázích návrhu. Autorská práva: ALLPLAN

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back