17 Říj 2023

Rychlejší a lepší výstavba mostů s Allplan Bridge 2024

Nová verze umožňuje produktivnější, výkonnější a automatizovanější pracovní postupy při navrhování mostů

Mnichov - Společnost ALLPLAN, poskytovatel BIM řešení pro AEC průmysl, představuje svůj BIM software pro navrhování mostů Allplan Bridge 2024. Nejnovější verze posouvá parametrické navrhování mostů na zcela novou úroveň a umožňuje uživatelům plnit úkoly nebývalou rychlostí. Díky robustním a automatizovaným nástrojům pro modelování a tvorbu detailů, rozšířeným možnostem statické analýzy a bezproblémovým digitálním pracovním postupům navrhování poskytuje Allplan Bridge 2024 mostním inženýrům nástroje potřebné k optimalizaci návrhů, urychlení realizace projektu, zvýšení hodnoty pro klienta a konstrukci špičkových mostů.

"Jsme nadšeni, že můžeme představit nejnovější verzi Allplan Bridge, která představuje významný milník v našem závazku posilovat postavení mostních inženýrů a projektantů po celém světě. Tato nová verze představuje naši oddanost inovacím a dokonalosti v oblasti navrhování a výstavby mostů. Naše výkonné a automatizované nástroje pro modelování a tvorbu detailů spolu s rozšířenými možnostmi statické analýzy mají zefektivnit digitální pracovní postupy při navrhování a učinit je účinnějšími a efektivnějšími než kdykoli dříve," říká Gregor Strekelj, produktový manažer pro infrastrukturu ve společnosti ALLPLAN.

Burak Kurtman, vedoucí oddělení mostů renomované turecké inženýrské, projekční a stavební společnosti Yüksel Proje, dodává: "Allplan Bridge skutečně změnil náš přístup k navrhování mostů. Úroveň automatizace a výkon, které nejnovější verze přináší do našich projektů, jsou prostě pozoruhodné. Jsme schopni rychleji dokončit úkoly, efektivněji optimalizovat naše návrhy a v konečném důsledku přinášet výjimečné výsledky našim klientům."

 

Hlavní novinky programu Allplan Bridge 2024

Zjednodušení návrhu mostů pomocí vizualizace terénu
Allplan Bridge 2024 zjednodušuje složitý úkol umístění mostu integrací parametrických referencí se zaměřením na funkčnost, bezpečnost a estetický vzhled mostu. V procesu navrhování je třeba posoudit mnoho faktorů, jako je místní topografie, vodní plochy, složení půdy a přítomnost přírodních a umělých překážek. Pomocí vizualizaci terénu přímo v programu Allplan Bridge je nyní proces navrhování výrazně jednodušší. Díky parametrickým referencím se navíc úpravy, jako jsou změny výšky nosníků, automaticky promítají do prvků spodní stavby, což zajišťuje hladký proces návrhu.

Import dat příčného převýšení prostřednictvím služby Allplan Cloud
Allplan Bridge 2024 zjednodušuje proces tím, že importuje geometrii os i definice příčných sklonů, čímž omezuje opakované zadávání dat a zefektivňuje modelování mostů.

Parametrické propojení modelů výztuže
Allplan Bridge 2024 představuje převratné řešení pro tvorbu výrobních výkresů výztuže. Dvě parametrické technologie byly zkombinovány, aby poskytly parametrické řešení použitelné od stádia návrhu až po stavbu, a to řešení parametrického modelování produktu Allplan Bridge a PythonParts v programu Allplan. V programu Allplan Bridge jsou definovány sady výztuže, které slouží především k návrhu množství výztuže a pro posouzení podle platných norem. Výsledkem je možnost plně parametrického pracovního postupu od návrhu k provedení stavby, což vede k rychlejší a méně chybové práci a zároveň umožňuje vyšší kvalitu, produktivitu a ziskovost.

Volné parametrické modelování v Allplan Bridge
Nová verze rozšiřuje možnosti stávajících metod modelování a umožňuje převést jakýkoli prvek (např. nosníky, pilíře, spojovací nosníky) na 3D tělesa pro všestranné použití, přičemž model zůstává plně parametrický. Těleso lze dále využít pro booleovské operace, použít jako šablonu a volně s ním pohybovat v prostoru modelování. Funkce navíc nyní podporuje kombinaci více hranolových prvků v jedné šabloně. Dalším výrazným vylepšením je knihovna bloků. Jedná se o nový typ objektu, který pracuje ve vlastním lokálním souřadnicovém systému.

Specializovaná zatížení pro metodu letmé montáže/betonáže
Metoda letmé montáže/betonáže je často používanou technikou pro stavbu mostů. Nová úloha (příkaz) betonáž v symetrické konzole v programu Allplan Bridge 2024 vyžaduje pouze objektově orientované zadání geometrických dat betonážního vozíku a časového harmonogramu jednotlivých stavebních kroků. Zatímco všechny tyto údaje jsou k dispozici v jediném přehledném vstupním okně, výsledkem je řada automaticky prováděných výpočtů, jako je nastavení/přesun vozíku, betonáž/montáž segmentu, zatížení vlastní hmotností, předpínání kabelů a správné zohlednění dotvarování a smršťování od všech měnících se zatížení.

Další národní přílohy k národním normám
Nejnovější verze programu Allplan Bridge přináší v modulu pro navrhování a posuzování podle norem byl zaměřen na zavedení tří nových národních příloh a jejich specifik. Důraz byl kladen na implementaci tří nových národních příloh, a to pro Německo (DIN EN), Francii (NF EN), Španělsko (UNE EN), Velkou Británii (BS EN), Rakousko (ÖNORM EN) a Polsko (PN EN). Pro všechny mezní stavy jsou nyní použity mezní hodnoty a metody specifické pro jednotlivé přílohy a jsou na ně také uvedeny odkazy v reportech.

Nástroj Allplan Bridge pro reportování
Nástroj Allplan Bridge pro reportování přináší revoluci v procesu reportování, protože nabízí řadu výkonných funkcí. Bezproblémově integruje data z návrhů a analýz mostů, včetně obrázků, diagramů a tabulek, do dokumentů MS Word pomocí funkce drag-and-drop, čímž eliminuje ruční zadávání dat a zajišťuje aktualizace v reálném čase. Veškeré změny provedené v projektu programu Allplan Bridge, jako jsou úpravy konstrukčních prvků, výpočtů, diagramů, obrázků, tabulek a částí návrhu, se automaticky promítnou do protokolu o konstrukci.

Dostupnost
Allplan Bridge 2024 i 14denní zkušební verze jsou nyní k dispozici ke stažení.


Další informace o nejnovější verzi naleznete na adrese: https://www.allplan.com/cz/produkty/allplan-bridge-2024-features/

Allplan Bridge 2024 představuje převratné řešení pro tvorbu detailů výztuže, které spojuje parametrické modelování Allplan Bridge a technologii PythonParts v Allplanu. Autorská práva: ALLPLAN
Nová verze rozšiřuje možnosti stávajících metod modelování a umožňuje převést jakýkoli prvek (např. nosníky, pilíře, spojovací nosníky) do 3D tělesa pro všestranné použití, přičemž model zůstává plně parametrický Autorská práva: ALLPLAN

Kontakt pro tisk

ALLPLAN Česko s.r.o.

Gabriela Zahoranova
Tel.: +421 2 49251-119

Back