Zvyšte svůj výkon.

Zákaznické úpravy, automatizace a integrace s ALLPLAN řešeními

Softwarové nástroje a možnosti integrace otevírají nové perspektivy a mění způsob navrhování a konstruování.

 

Více flexibility a výkonu

Standardní funkce, softwarové nástroje a rozhraní v rámci systémů Allplan a Bimplus umožňují využívat výhody přizpůsobení, automatizace a integrace. Oblasti použití jsou velmi rozmanité, příklady zahrnují parametrické prvky, automatizované pracovní postupy a integrované procesy. Tento přístup zvyšuje výkon, šetří čas, redukuje chyby a zlepšuje kvalitu návrhu.

Vizuální skriptování

Snadná cesta k řešením na míru

Pomocí jednoduchého GUI (grafického uživatelské rozhraní) si můžete vytvořit vlastní řešení na míru. Allplan nabízí integrovaný nástroj Visual Scripting, který umožňuje časově úsporné parametrické modelování složitých tvarů, tvorbu objektů, které uživatel často používá jakož i automatizaci pracovních postupů. Místo toho, abyste se museli učit programovací jazyk, jednoduše vizuálně uspořádáte a propojíte uzly (nody) předem připraveného kódu. Praktické využití sahá od vytváření a úprav konstrukcí, modelování objektů, kontroly kvalitativních aspektů, dodržování bezpečnosti a zabezpečení až po automatizaci opakujících se kroků v každodenním pracovním procesu. Začněte s Vizuálním skriptováním

Zjistit více

 


Python API

Výkonný nástroj pro tvorbu řešení na míru

Pomocí tohoto nástroje můžete snadno přidat přizpůsobenou aplikaci do svého každodenního pracovního postupu. Ať už chcete automatizovat malé kroky nebo vytvářet složité prvky, tento nástroj je pro vás ideálním řešením. Rozhraní Python API vám například umožní vytvořit detail celé místnosti za méně než dvě minuty, vytvořit složité prvky na několik kliknutí, automatizovat vyztužování, kontrolovat pravidla návrhu, dodržovat kvalitu nebo kontrolovat bezpečnostní a ochranné aspekty vašeho návrhu. Tuto metodu lze také použít k vytvoření uzlů, které lze integrovat do Allplan Visual Scripting GUI a použít je k vizuálnímu vytvoření parametrického objektu nebo automatizovaného procesu.

Kontaktujte nás


Bimplus API

Propojení dat projektu

Přístup k datům vašeho projektu je klíčem k zajištění plynulého toku informací mezi jednotlivými obory. Abyste toho dosáhli, potřebujete, aby vaše data projektu fungovala v rámci otevřené platformy, kterou lze používat ihned "po vybalení z krabice" a přizpůsobit ji tak, aby odpovídala vašim zvoleným a specifickým pracovním postupům. Bimplus by ALLPLAN poskytuje otevřená rozhraní, která to umožňují.

S Bimplus spravujete svá data v cloudu. Integrovaný Open API framework vám umožní konfigurovat, přizpůsobovat a rozšiřovat stávající funkce a maximalizovat cíle vašeho projektu. Vyvíjejte nové aplikace, propojte je se softwarem třetích stran, převezměte kontrolu nad způsobem práce, a dokonce zabudujte Bimplus do svých nástrojů. Bimplus API představuje propojený svět, který dosud neexistoval.

Kontaktujte nás ohledně integrace s Bimplus


Zkušenosti zákazníků

 

"Allplan poskytuje vysoce výkonné řešení pro složité a rozsáhlé stavby"

Adrian Grabara, gbc engineers

"Vidíme, jak Allplan PythonParts urychluje a usnadňuje našim projektantům spoustu všedních a opakujících se úkolů. Hodnota pro nás spočívá v tom, že během kratší doby můžeme vyprodukovat více. Současně je zachována vysoká míra přesnosti. To nám umožňuje pracovat na více projektech bez potřeby dalších pracovníků."

Dean Wolosiansky, Lindsay Precast.


Kontaktujte nás ohledně přizpůsobení, automatizace nebo integrace s ALLPLAN řešeními.

Kontaktujte nás