BIM řešení
pro prefabrikaci

ALLPLAN nabízí integrovaná řešení pro návrh prefabrikovaných prvků se zcela novou úrovní efektivity a přesnosti při přípravě prefabrikovaných betonových dílů.

SOFTWARE PRO VÝROBU
PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ

Řešení problémů při přípravě návrhu prefabrikovaných betonových dílů

Při stavbě z průmyslových prefabrikovaných dílů je nezbytná vysoká kvalita návrhu prefabrikovaných prvků. Rozhodující jsou rychlost, efektivita a přesnost. Pro průmyslovou sériovou výrobu i pro složité prefabrikované prvky potřebují specialisté na tento typ výstavby spolehlivé softwarové řešení, které automaticky generuje návrh a údaje pro výrobu. ALLPLAN a PRECAST nabízí optimální řešení:

> Efektivní automatizovaný návrh a přesná data pro výrobu prefabrikovaných dílů
> Postupy pro návrh ve 2D nebo 3D
> Platforma openBIM pro efektivní spolupráci napříč obory

V dalším textu najdete podrobnější informace o produktu.

zkušební verze

Naše portfolio řešení
pro prefabrikaci

Prefabrikace

Řešení problémů při návrhu prefabrikovaných betonových dílů

Řešení PLANBAR od společnosti PRECAST staví na základech produktů ALLPLAN a umožňuje digitalizovat stavební odvětví od tvorby konceptu až po průmyslovou výrobu, neboť nabízí efektivní automatizovaný návrh a přípravu dat pro výrobu.

S řešením od společnosti ALLPLAN lze pružně připravovat komplexní návrhy podzemních konstrukcí s unikátní geometrií díky modelování a digitálním prostředkům, což je efektivní a přináší to úsporu času oproti konvenčním postupům.

 

Naše portfolio řešení pro prefabrikaci

Řešení Allplan je nejpokročilejší BIM nástroj, který reaguje na výzvy stavebního odvětví a umožňuje těžit z probíhající digitální transformace. Software pro BIM modelování a nástroje společnosti ALLPLAN pro spolupráci a integraci, které jsou na špičce ve svém oboru, tvoří ideální kombinaci.

Více informací

TIM|WORK

 
TIM | WORK je PRECAST nástroj pro přípravu práce a správu BIM. Každý krok přípravy práce lze snadno naplánovat ve 3D a provedení lze také simulovat ve 3D, takže je zaručeno včasné a kvalitní dodání všech dílů na stavbu.

Více informací

Allplan Bimplus je otevřenou BIM platformou pro všechny obory, které efektivně spolupracují na stavebních projektech. Údaje, informace, dokumenty a úkoly k BIM modelu jsou řízeny centrálně v průběhu celého životního cyklu budovy.

Více informací

PRECAST

 
PLANBAR je světový CAD software č. 1 pro průmyslové stavby a staví na platformě Allplan. Popularita PLANBARu vychází z jeho přesnosti. Automatizované funkce jsou speciálně vyvinuté pro maximální efektivitu návrhu prefabrikovaných konstrukcí.

Více informací