Bimplus by ALLPLAN

Řada pracovních postupů
pro integrovanou spolupráci

Seznamte se v pěti příkladech s výhodami, které nabízí Bimplus pro koordinaci mezi projektovými partnery.

Sledujte nyní

Allplan a Bimplus - dokonalá kombinace pro hladkou realizaci projektu

Pro úspěšnou realizaci stavebních projektů je klíčová koordinace mezi různými obory. Pokud je koordinace transparentní a probíhá hladce, lze se vyhnout chybám v projektování a dodržet termíny a rozpočty. K tomuto účelu je ideální BIM řešení Allplan a otevřená BIM platforma - Bimplus. Díky tomu je spolupráce mezi projektovými partnery jednoduchá a efektivní. Bimplus slouží jako centrum, jehož prostřednictvím lze sdílet a spojovat modely z různých oborů nezávisle na použitém softwaru.

Na příkladu stavebního projektu vám v několika krocích ukážeme pracovní postup - od realizace prvních BIM požadavků až po finální detailní návrh, v tomto případě návrh výztuže.


Ať už se jedná o BIM koordinaci, architektonický návrh, integraci statické analýzy nebo specializovaný návrh - Allplan a Bimplus nabízí širokou škálu výhod pro každý požadavek. Podívejte se na tyto výhody!

Definujte požadavky

Implementujte bez námahy BIM požadavky

Toto video ukazuje, jak snadno nahrát architektonický model z Allplanu do Bimplus a pohodlně integrovat BEP (plán provedení BIM) a EIR (požadavky na informace pro zadavatele) do Bimplus.


Statická analýza

Pohodlná integrace statické analýzy

Zde se dozvíte, jak snadno sdílet model se statiky prostřednictvím Bimplus a jak jej rychle připravit pro statickou analýzu pomocí SCIA AutoConverter. Výsledná analýza se uloží jako dílčí model a synchronizuje se zpět do Bimplusu.


Správa úkolů

Efektivní správa úkolů a pracovních
postupů BCF

V tomto videu se dozvíte, jak centrálně spravovat úkoly, odpovědnosti a další informace prostřednictvím Správce úkolů v Bimplusu. Upravené modely se do Bimplusu nahrávají jako nové revize a rozdíly lze zobrazit vizuálně.


Koordinační procesy

Jednoduchá koordinace s účastníky projektu

Podívejte se, jak je snadné zobrazovat, porovnávat, upravovat a spravovat modely jako varianty a revize. Pomocí snadno vytvářených prezentací získáte vynikající podklad pro prezentace a rozhodování na poradách.


Spolupráce

Hladká spolupráce napříč modely a obory

Toto video vysvětluje, jak můžete podle potřeby filtrovat modely a informace z jiných oborů jako referenční modely prostřednictvím integrovaného BIM Exploreru a načítat je z Bimplusu do Allplanu. Po revizi se nově vytvořený dílčí model nahraje zpět do Bimplusu a je k dispozici celému projektovému týmu.