Building Information Modeling

BIM (Building Information Modeling) je komplexní proces pro optimalizaci navrhování, výstavby a správy budov a nemovitostí.

 

 

Allplan jako BIM platforma k tomu poskytuje ideální základ svým 3D modelem orientovaným na stavební prvky: informace jsou shromažďovány, kombinovány a integrovány do jednoho inteligentního digitálního prototypu. Tak můžete těžit z aktuálních, vysoce kvalitních a volně přístupných dat o stavu příslušné fáze projektu, provádění či užívání. Výsledek: stavbu plánujete, budujete a užíváte s nízkými náklady a časově efektivně.

Dobré důvody pro BIM

Pracovní metoda BIM umožňuje díky centrálnímu modelu stavby (koordinační BIM model) mezioborové plánování, výstavbu a provoz staveb. BIM software propojuje všechny relevantní informace a poté je analyzuje. Nesrovnalosti a chyby jsou ihned rozpoznány a mohou být eliminovány už v plánovací fázi.Tím se zvyšuje kvalita plánování, což se vyplatív procesu výstavby a ve fázi provozu.

 • Všichni zúčastnění mají přístup ke stejným informacím.
 • Důležitá rozhodnutí se mohou učinit dříve.
 • Proces výstavby probíhá rychleji a bez obtíží.

Základ pro úspěšný BIM Management

Centrální koordinační BIM model se skládá z různých částečných modelů odborných disciplín. Obsahuje tím veškeré informace k rozměrům a poloze stavebních dílů stejně jako k jejich konkrétním vlastnostem jako jsou např. stavebně-fyzikální vlastnosti, náklady, materiál, práce a třídy požární odolnosti. Bez těchto prvků by byly tyto odborné modely složeny jen z nespecifických čar, ploch a množství. Díky vlastnostem jsou z nespecifických objektů stavební díly. Z nich pak můžeme odvodit veškerá vyhodnocení a průkazné skutečnosti.

 • Všechny relevantní informace jsou centrálně uloženy.
 • Ze stavebních dílů je možné odvodit průkazné skutečnosti a vyhodnocení.
 • Takto je vytvořen základ pro úspěšné řízení projektu pomocí BIM.

Se správným softwarem k úspěchu

Základ přechodu na BIM tvoří BIM strategie, která by měla vyhovovat specifickým požadavkům vaší společnosti. Pokud je strategie stanovena, následuje rozhodnutí, který BIM software je pro vás nejvýhodnější. Při výběru softwaru hrají roli různé faktory: Patří k nim zkušenosti a softwarové znalosti spolupracovníků, vlastní technické vybavení, ale také vybavení stálých partnerů. Cílem je pracovat prostřednictvím BIM softwaru (např. z portfolia řešení ALLPLAN) mezidisciplinárně a pokrýt celý cyklus stavebního díla.

 • Software a BIM strategie by si měly navzájem vyhovovat.
 • BIM software podporuje spolupráci napříč obory.
 • Pokryt je celý cyklus vzniku i trvání stavebního díla.

Zůstaňte s BIM konkurenceschopní

BIM je standardem při mezinárodních stavebních záměrech a velkých veřejných projektech. Přestup na pracovní metodu BIM je proto rozhodujícím krokem ke stálé konkurenceschopnosti. Profitujete tak ze zvýšené kvality plánování a spolehlivosti v oblasti nákladů a termínů. Investorům, stavitelům a manažerům řízení se tak nabízí díky trvalému plánování, výstavbě a provozu navýšená a přetrvávající hodnota stavebního díla.

 • S BIM zůstanete konkurenceschopní i do budoucna.
 • S BIM bude výstavba vašich stavebních projektů úspěšná.
 • S BIM navýšíte a udržíte hodnotu vašeho stavebního díla.