PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ SILNIC S PROGRAMEM ALLPLAN

Allplan nabízí výkonné a snadno použitelné modelovací funkce pro integraci návrhů silnic do vašich stavebních a infrastrukturních projektů.

INTUITIVNÍ A EFEKTIVNÍ PRACOVNÍ POSTUPY

V systému Allplan se model silnice vypočítá na základě přiřazených šablon průřezů. Všechny plány a výkazy lze automaticky odvozovat přímo z modelu. Parametrická koncepce umožňuje následně měnit sklon osy silnice nebo například snadno upravovat údaje o terénním podkladu. Kromě vysokého výkonu přesvědčí Allplan intuitivním uživatelským rozhraním, přímočarými pracovními postupy zadávání a širokou škálou funkcí pro detailní zpracování modelu.


1. VÝKONNÉ MODELOVÁNÍ TERÉNU

Nový Allplan digitální model terénu umožňuje načítat, zobrazovat a upravovat nejběžnější formáty pro digitální terén. Pro grafickou reprezentaci velmi rozsáhlých modelů terénu lze mračna bodů rychle a snadno kvantitativně redukovat a zachytit hrany terénu a spojit je do povrchu terénu.


2. PARAMETRICKÉ SILNIČNÍ OSY

Geometrii vodorovné a svislé osy lze definovat intuitivně pomocí zadání průsečíků tečen nebo jako jednotlivé prvky. Kromě ručního zadávání os lze liniové prvky zachytit jako osy a použít je pro další modelování. Díky parametrické koncepci je model v případě geometrických změn osy okamžitě přepočítán a aktualizován.


3. MODELOVÁNÍ PRŮŘEZŮ PODLE ŠABLONY

Standardní profil konstrukce vozovky lze definovat pomocí šablon. Šablony lze definovat autonomně pro prvky horní stavby, spodní stavby a násypu a jednotlivě je kombinovat a přiřazovat k ose vozovky. Geometrický průnik po sobě jdoucích šablon je plně automatizován.


4. AUTOMATIZOVANÁ KONTROLA MODELU

Díky automatické kontrole modelu lze snadno a rychle zkontrolovat celý silniční projekt. Geometricky chybné profily nebo nesplněné okrajové podmínky tak lze okamžitě odhalit a opravit.


5. FLEXIBILNÍ MODELOVÁNÍ DETAILŮ

Prvky příčného řezu silnice lze snadno odkazovat na odpovídající hraniční čáry nebo omezující body, bod po bodu nebo úsek po úseku. Charakteristické body průřezu je možné horizontálně i vertikálně přizpůsobit libovolné geometrické situaci. Parametrický model se přepočítává a aktualizuje v reálném čase.


6. SPRÁVA KANALIZACE A POTRUBÍ

Inženýrské sítě silničního tělesa, jako jsou šachty a kanalizační a obslužné řady, lze v situaci umístit plně parametricky a přizpůsobit je průběhu silnice. Profily potrubí a šachet se vybírají z knihovny a lze je také snadno dodatečně upravit.


7. PLÁNY A REPORTY ODVOZENÉ Z MODELU

Všechny plány a výkazy se vytvářejí na základě parametrického modelu silnice. Informace o modelu, relevantní pro výstup, jsou spravovány v šablonách, které lze kdykoli individuálně definovat a upravovat. V několika jednoduchých krocích lze vytvořit plány staveniště, příčných a podélných profilů a tabulkové přehledy objemů výkopů a vytyčovacích bodů.


8. VÝMĚNA DAT PŘES BIMPLUS

Data os (trasy) si lze snadno vyměňovat mezi Allplan Engineering Civil a Allplan Bridge přes Bimplus. Kromě cloudové výměny dat mohou být informace o projektu exportovány ve formátu LandXML, nativním datovém formátu JSON nebo jako soubor DWG.

Allplan AEC
Buildability at its best

> Maximální výkon na velkých a komplexních projektech
> Výkonná cloudová technologie pro spolupráci mezi jednotlivými obory
> Integrované openBIM pracovní postupy pro statiky
Zkušební verze Koupit Allplan