Životní cyklus produktů Allplan

 

PROCES ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU

Produkty Allplan podléhají následujícímu průmyslovému standardnímu procesu životního cyklu.

Tato stránka popisuje životní cyklus, kde dostupné služby pro vaše licence jsou definovány ve smluvních podmínkách, smlouvě EULA a podmínkách používání.

Terminologie používaná v životním cyklu produktu, jako je Major Version Release, End of Sales, End of Service Life a End of Life, je popsána v níže uvedených často kladených dotazech.

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K ŽIVOTNÍMU CYKLU PRODUKTU ALLPLAN:

Jedná se o nejvýkonnější, nejefektivnější a v současné době nejnovější vydání hlavní verze produktu Allplan, která je definována jako číslo úplně vlevo před první pomlčkou, tedy Allplan 2024-x-x, Allplan 2025-x-x a dále Allplan 2024, Allplan 2025 atd. Od října 2023 se jedná o vydání hlavní verze produktu Allplan 2024. Každý rok je vydána hlavní verze produktu Allplan. Příští rok to bude verze Allplan 2025, jejíž vydání je naplánováno na říjen 2024. Od října 2024 se stane hlavní verzí produkt Allplan 2025. Doba trvání tohoto kroku je jeden rok.

Jedná se o End of Sales (ukončení prodeje) hlavní verze produktu Allplan. Kdykoli je k dispozici nové vydání hlavní verze produktu Allplan, předchozí vydání hlavní verze produktu Allplan se podle této zásady stane verzí EOS. V současné době se tak děje přibližně rok po vydání posledního vydání hlavní verze produktu Allplan. V souladu s touto zásadou se jedná o okamžik v čase, nikoli o časové období.

Jedná se o End of Service Life (konec životnosti) příslušného vydání hlavní verze produktu Allplan. End of Service Life znamená, že jediná služba podpory, které mohou být poskytnuty podle těchto zásad, je náhradní licenční klíč. Produkt, který dosáhl úrovně EOSL, již mimo jiné nemůže přistupovat k funkcím služby Allplan Cloud pomocí volání API, což je integrované připojení k službám a ze služeb Allplan desktop a Allplan Cloud. Tři roky po vydání hlavní verze produktu Allplan dosáhne podle těchto zásad toto dané vydání hlavní verze produktu Allplan stavu End of Service Life (EOSL).

Jedná se o End Life (konec života) příslušného vydání hlavní verze produktu Allplan. Pokud vydání hlavní verze produktu Allplan dosáhne tohoto stavu, nelze tuto verzi stáhnout z našich serverů, není již možné nahradit licenční klíče a dále jsou z našich serverů odstraněny často kladené dotazy, příručky a další materiály vztahující se k této verzi produktu Allplan. K této verzi již není možné otevřít tiket. Sedm let po vydání hlavní verze produktu Allplan dosáhne podle těchto zásad toto dané vydání hlavní verze produktu Allplan stavu End of Life (EOSL).

 

Příklad životního cyklu produktů Allplan:

Zde je příklad životního cyklu produktu vztaženého na vydání hlavní verze produktu Allplan v době vydání hlavní verze produktu Allplan 2024 (vydáno v říjnu 2023). Berte prosím na vědomí, že níže uvedená tabulka je příkladem, časově správným pouze v říjnu 2023.

S uvedením nového vydání hlavní verze produktu Allplan se každý rok posunou dříve vydané hlavní verze produktu Allplan v životním cyklu produktu přes End of Sales, End of Service Life až po End of Life. Například od října 2024 se vydání hlavní verze 2025 stane hlavní verzí Allplan a dříve vydané hlavní verze Allplan se budou odpovídajícím způsobem přesunovat v životním cyklu produktu tak, že hlavní verze Allplan 2024 dosáhne stavu End of Sales, hlavní verze Allplan 2022 se stane End of Service Life a hlavní verze Allplan 2018 se stane End of Life. Tento životní cyklus produktů Allplan je průběžný.

MAJOR VERSION RELEASE END OF SALES (EOS) END OF SERVICE LIFE (EOSL) END OF LIFE (EOL)

Allplan 2024

Allplan 2023

Allplan 2022

Allplan 2021

Allplan 2020

Allplan 2019

Allplan 2018

Allplan 2017 nebo starší

 

 

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT?

Výkonná softwarová řešení umožňující efektivnější návrh pracovních postupů.

 

VYZKOUŠEJTE ZDARMA obchod Allplan KONTAKTUJTE PRODEJCE